Chuyển tới nội dung

Hình ảnh

Bình luận Sấm Trạng trình


 • Đã khóa Chủ đề đã khóa
Có 15 trả lời cho chủ đề này

#1 nguyenkha

nguyenkha

  Mới gia nhập

 • Thành viên diễn đàn
 • 47 Bài viết:

Chủ nhật, 21/09/2008 | 23:31

Kính gửi thầy và các anh chị trên diễn đàn của nhà ta.

Dạo này học trò nghe một số người bình luận về Sấm và cách giải Sấm trạng, học trò bèn copy bài Sấm này qua nhà ta để mọi người cùng tham khảo và 8 về Sấm.
Từ trước đến nay, học trò nghe giải Sấm trạng phải uyên thông Thái ất thần kinh và thiên văn, song học trò thiển nghĩ vẫn còn một cách ấy là những người có duyên, tuy không thông tuệ Thái Ất, nhưng vẫn hiểu được vài phần, chẳng thế mà trong Sấm có câu

"So mấy lời để tàng kim quỉ

Chờ hậu mai có chí sẽ cho" đó sao!
Mong cả nhà ta cùng tham gia bình luận Sấm và đưa ra cách giải Sấm nhé. Vẫn biết rằng Sấm trạng là một đề tài được các diễn đàn khác mổ xẻ khá nhiều, thiết nghĩ vẫn còn nhiều điều hay, mong cả nhà ta cùng chia sẻ cách hiểu Sấm của trạng và phương pháp giải nhé.


Đa tạ cả nhà.
Vận lành mừng gặp tiết lành
Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
Một câu là một nhiệm màu
Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao

Trải vì sao mây che Thái Ất
Thủa cung tay xe nhật phù lên
Việt Nam khởi tổ xây nên
Lạc Long ra trị đương quyền một phương
Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
Một thời lại một nhiễu nhương nên lề

Ðến Ðinh Hoàng nối ngôi cửu ngủ
Mở bản đồ rủ áo chấp tay
Ngự đao phút chốc đổi thay
Thập bát tử rày quyền đã nổi lên
Ðông a âm vị nhi thuyền
Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh

Chấn cung hiện nhật quang minh
Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
Ðoài cung vẻ rạng trăng thu
Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn

Sang cửu thiên ám vầng hồng nhật
Dưới lẫn trên năng vẫn uống quen
Sửa sang muôn việc cầm quyền
Ngồi không ai dể khẳng nhìn giúp cho

Kìa liệt vương khí hư đồ ủng
Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn
Trời sinh ra những kẻ gian
Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài

Áo vàng ấm áp đà hay
Khi sui đấp núi khi say xây thành
Lấy đạt điền làm công thiên hạ
Ðược mấy năm đất lở giếng mòn

Con yết ạch ạch tranh khôn
Vô già mở hội mộng tôn làm chùa
Cơ trời xem đã mê đồ
Ðã đô lại muốn mở đô cho người

Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
Suốt vạn dân cừu giận oán than
Dưới trên dốc chí lo toan
Những đua bán nước bán quan làm giàu

Thống rủ nhau làm mồi phú quí
Mấy trung thần có chí an dân
Ðua nhau làm sự bất nhân
Ðã tuần bốn bể lại tuần đầu non

Dư đồ chia xẻ càn khôn
Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
Vội sang giàu giết người lấy của
Sự có chăng mặc nọ ai đôi

Việc làm thất chính tơi bời
Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ
Xem tượng trời đã giơ ra trước
Còn hung hăng bạc ngược quá xưa

Cuồn phong cả sớm liền trưa
Ðã đờn cửu khúc còn thơ thi đề
Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
Ðể vạn dân dê lại giết dê
Luôn năm chật vật đi về
Âm binh ở giữa nào hề biết đâu

Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
Cũng một lòng trời chống khác nào
Xem người dường vững chiêm bao
Nào đâu còn muốn ước ao thái bình

Một góc thành làm tâm chứng quỷ
Ðua một lòng ích kỷ hại nhân
Bốn phương rời rỡ hồng trần
Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần

Tiếc là những xuất dân làm bạo
Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
Nhân danh trọn hết đâu đâu
Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê

Hùm già lạc dấu khôn về
Mèo non chi chí tìm về cố hương
Chân dê móng khởi tiêu tường
Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình

Nội thành ong ỏng hư kinh
Ðầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
Bở mồ hôi Bắc giang tái mã
Giửa hai xuân bỗng phá tổ long
Quốc trung kinh dụng cáo không
Giữa năm giả lai kiểm hung mùa màng

Gà đâu sớm gáy bên tường
Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không
Thủy binh cờ phất vầng hồng
Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
Ðứng hiên ngang đố ai biết trước
Ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
Ai còn khoe trí khoe năng
Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
Chưa từng thấy đời này sự lạ
Bổng khiến người giá họa cho dân
Muốn bình sao chẳng lấy nhân
Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày

Ðã nên si Hoàn Linh đời Hán
Ðúc tiền ra bán tước cho dân
Xun xoe những rắp cậy quân
Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đã công

Máy hoá công nắm tay dễ ngỏ
Lòng báo thù ai dễ đã nguôi
Thung thăng tưởng thấy đạo trời
Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra
Cát lầm bốn bể can qua
Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về
Quân hùng binh nhuệ đầy khe
Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời

Bấy giờ càng khốn than ôi
Quỉ ma trật vật biết trời là đâu ?
Thương những kẻ ăn rau ăn giới
Gặp nước bung con cái ẩn đâu

Báo thù ấy chẳng sai đâu
Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn
Xin những kẻ hai lòng sự chúa
Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân
Cho nên phải báo trầm luân
Ai khôn mới được bảo thân đời này

Nói cho hay khảm cung rồng dấy
Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
Chử Rằng lục thất nguyệt gian
Ai mà nghĩ được mới gan anh tài

Hễ nhân kiến đã dời đất cũ
Thì phụ nguyên mới chổ binh ra
Bốn phương chẳng động can qua
Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi
Bấy giờ mở rộng qui khôi
Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn

Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
Hoàng phúc xưa đã định tây phong
Làu làu thế giới sáng trong
Lồ lộ mặt rồng đầu có chử vương
Rỏ sinh tài lạ khác thường
Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài

Xem ý trời có lòng đãi thánh
Dốc sinh hiền điều đỉnh nội mai
Chọn đầu thai những vì sao cả
Dùng ở tay phụ tá vương gia
Bắc phương chính khí sinh ra
Có ông Bạch sĩ điều hoà hôm mai
Song thiên nhật rạng sáng soi
Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường

Ðời này thánh kế vị vương
Ðủ no đạo đức văn chương trong mình
Uy nghi trạng mạo khác hình
Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi
Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân
Binh thơ mấy quyển kinh luân
Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu

Ở đâu đó anh hùng hẳn biết
Xem sắc mây đã biết thành long
Thánh nhân cư có thụy cung
Quân thần đã định gìn lòng chớ tham

Lại dặn đấng tú nam chí cả
Chớ vội vàng tất tả chạy rong
Học cho biết lý kiết hung
Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
Hễ trời sinh xuống phải thì
Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông

Kìa những kẻ vội lòng phú quí
Xem trong mình một thí đều không
Ví dù có gặp ngư ông
Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng

Xin khuyên đấng thời trung quân tử
Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
Âm dương cơ ngẩu ngô sinh
Thái nhâm thái ất trong mình cho hay

Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
Võ thông yên thủy thần kinh
Ðược vào trận chiến mới càng biến cơ
Chớ vật vờ quen loài ong kiến
Biết ray tay miệng biếng nói không
Ngỏ hay gặp hội mây rồng
Công danh sáng chói chép trong vân đài
Bấy giờ phỉ sức chí trai
Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình

Nặng lòng thật có vĩ kinh
Cao tay mới gẩm biết tình năm nao
Trên trời có mấy vì sao
Ðủ nho biền tướng anh hào đôi nơi
Nước Nam thường có thánh tài
Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường

So mấy lời để tàng kim quỉ
Chờ hậu mai có chí sẽ cho
Trước là biết nẽo tôn phò
Sau là cao chí biết lo mặc lòng
Xem đoài cung đến thời bất tạo
Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau
Nguôi lòng tham tước tham giàu
Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân
Trẻ con mang mệnh tướng quân
Ngỡ oai đã dấy ngỡ nhân đã nhường

Ai lấy gương vua U thủa trước
Loạn ru vì tham ngược bất nhân
Ðoài phương ong khởi lần lần
Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn

Man mác một đỉnh Hoành Sơn
Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù
Ấy là những binh thù Thái Thái
Lòng trời xui ai nấy biết ru ?
Phá điền dầu khỉ cuối thu
Tái binh mới động thập thò liền sang
Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết
Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa
Lưu tinh hiện trước đôi thu
Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm

Xem thấy nhũng sương săm tuyết lạnh
Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
Thành câu cá, lửa tưng bừng
Kẻ ngàn Ðông Hải người rừng Bắc Lâm

Chiến trường chốn chốn cát lầm
Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
Sang thu chín huyết hồng tứ giả
Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
Ðua nhau đồ thán quần lê
Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương

Kẻ thì phải thủa hung hoang
Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan
Kẻ thì mắc thủa hung tàn
Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình

Muông vương dựng ổ cắn tranh
Ðiều thì làm chước xuất binh thủ thành
Bời bời đua mạnh tranh giành
Ra đâu đánh đấy dem binh sớm ngày

Bể thanh cá phải ẩn cây
Ðất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
Nào ai đã dễ nhìn U
Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn

Cây bay lá lửa đôi ngàn
Một làng còn mấy chim đàn bay ra
Bốn phương cùng có can qua
Làm sao cho biết nơi hào bảo thân

Ðoài phương thực có chân nhân
Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người
Tìm cho được chốn được nơi
Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình

Bốn bề núi đá riểu quanh
Một đường tiểu mạch nương mình dấy an
Hễ Ðông Nam nhiều phen tàn tạc
Tránh cho xa kẻo mắc đao binh

Bắc kinh mới thật đế kinh
Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào
Chim hồng vỗ cánh bay cao
Tìm cho được chốn mới vào thần kinh

Ai dễ cứu con thơ sa giếng
Ðưa một lòng tranh tiếng dục nhau
Vạn dân chịu thủa u sầu
Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho
Cấy cày thu đãi thời mùa
Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai
Nhân ra cận duyệt viễn lai
Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

Xem tượng trời biết đường đời trị
Gẩm về sau họ Lý xưa nên
Giòng nhà để lấy dấu truyền
Gẩm xem bốn báu còn in đời đời
Thần qui cơ nổ ở trời
Ðể làm thần khí thủa nơi trị trường

Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
Sông Bảo Giang thiên định ai hay
Lục thất cho biết ngày dài
Phụ nguyên ấy thực ở đầy tào khê
Có thầy nhân thập đi về
Tả phụ hửu trì cây cỏ làm binh
Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp
Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
Ra tay điều chỉnh hộ may
Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
Lọ là phải nhọc kéo quân
Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về

Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng
Lộ Ngũ tinh trinh tượng thái hanh
Ân trên vũ khí vân hành
Kẻ thơ ký tuý kẻ canh xuân đài
Bản đồ chảng sót cho ai
Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn
Vững nền vương cha truyền con nối
Dõi muôn đời một mối xa thư
Bể kình tâm lặng bằng tờ
Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
Âu vàng khỏe đặt vững chân
Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài

Vừa năm nhâm tý xuân đầu
Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời

Quyển vàng mở thấy sấm trời
Từ Ðinh đổi đời chí lục thất gian
Một thời có một tôi ngoan
Giúp trong việc nước gặp an thái bình

Luận chung một tập kim thời
Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
Trượng phu có chí thời coi
Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng

Tài nầy nên đấng vẻ vang
Biết chừng đời trị biết đường đời suy
Kể từ nhân đoản mà đi
Số chưa gặp thì biết hoà chép ra

Tiếc thay hiền sĩ bao già
Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
Thử cho tay giúp ra dùng
Tài này so cùng tài trước xem sao

Trên trời kể chín tầng cao
Tay nghe bằng một ti hào biết hay
Hiềm vì sinh phải thời này
Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời

Hợp đà thay thánh nghìn tài
Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời
Nói ra thì lậu sự đời
Trái tai phải lụy tài trai khôn luần

Nói ra am chúa bội quân
Ðương thời đời trị xoay vần được đâu
Chờ cho nhân đoản hết sau
Ðến chừng đời ấy thấy âu nhiễu nàn

Trời xui những kẻ ắt gian
Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay
Vua nào tôi ấy đã bày
Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
Ðua nhau bội bạn nghịch vi
Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay

Tiếc tài gẩm được thời hay
Ðã sao như vậy ra tay sẽ dùng
Tài trai có chí anh hùng
Muốn làm tướng súy lập công xưng đời

Khá xem nhiệm nhặt tội trời
Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng
Ði tìm cho đến đế cung
Rấp phù xuất lực đế cung được toàn
Bảo nhau cương kỷ cho tường
Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
Chờ cho động đất chuyển trời
Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
Còn bên thì náu chưa xong
Nhân lực cướp lấy thiên công những là
Ðời ấy những quỉ cùng ma
Chảng còn ở thật người ta đâu là
Trời cao đất rộng bao xa
Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
Dù trai ai chửa biết tường
Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này

Ý ra lục thất gian nay
Thời vận đã định thời nầy hưng vương
Trí xem nhiệm nhặt cho tường
Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
Vua ngự thạch bàn xa thay
Ðại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

Gà kêu vượn hót vang lừng
Ðường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò
Nhân dân vắng mạt bằng tờ
Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay

Vua còn cuốc nguyệt cày mây
Phong điều vũ thuận thú rày an dân
Phong đăng hoà cốc chứa chang
Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
Chính cung phương khảm vần mây
Thực thay thiên tử là nay trị đời

Anh hùng trí lượng thời coi
Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi
Tìm lên đến thạch bàn khê
Có đất sinh thánh bên kia cuối làng
Nhìn đi nhìn lại cho tường
Dường như chửa có sinh vương đâu là
Chảng tìm thì đến bình gia
Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình
Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
Tả long triều lại có thành đợt vây
Hửu hổ uấn khúc giang này
Minh Ðường thất diệu trước bày mặt tai
Ở xa thấy một con voi
Cúi đầu quen bụi trông vời hồ sâu
Ấy điềm thiên tử về chầu
Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời

Song thiên nhật nguyệt sáng soi
Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
Ðến đời thịnh vượng còn lâu
Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
Khuyên cho Ðông Bắc Tây Nam
Muốn làm tướng súy thì xem trông này


Thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn
Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn

Kìa cơn gió thổi lá rung cây
Rung Bắc sang Nam Ðông tới Tây
Tan tác kiến kiều an đất nước
Xác xơ cổ thụ sạch am mây
Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
Hưng địa tràng giang hóa nước đầy
Một gió một yên ai sùng bái
Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
Con mùng búng tít con quay
Vù vù chong chóng gió bay trên đài
Nhà cha cửa đóng then cài
Ầm ầm sấm động hỏi người đông lân
Tiếc tám lạng thương nửa cân
Biết rằng ai có du phần như ai
Bắt tay nằm nghỉ dông dài
Thương người có một lo hai phận mình

Canh niên tân phá
Tuất hợi phục sinh
Nhị Ngũ dư bình
Long hổ xà đầu khởi chiến tranh
Can qua tứ xứ loạn đao binh
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình

Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
Có một đàn xà đánh lộn nhau
Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
Lợn kia làm quái phải sai đầu
Chuột nọ lăm le mong cản tổ
Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
Tìm về quê củ bắt ngựa tàu

Cửu cửu kiền khôn dĩ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn
Trực đáo dương đầu mã vĩ
Hồ binh bát vạn nhập trường an

Bảo Giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Lê dân bảo bảo noản
Tứ hải lạc âu ca
Dục đức thánh nhân hương
Qua kiều cư Bắc phương

Danh vi Nguyễn gia tử
Kim tịch sinh ngưu lang
Thượng đại nhân bất nhân
Thánh ất dĩ vong ân
Bạch hổ kim đai ấn
Thất thập cổ lai xuân
Bắc hữu kim thành tráng
Nam tạc ngọc bích thành
Hỏa thôn đa khuyển phệ
Mục giả dục nhân canh
Phú quí hồng trần mộng
Bần cùng bạch phát sinh
Anh hùng vương kiếm kích
Manh cổ đổ thái bình

Nam Việt hửu Ngưu tinh
Quá thất thân thủy sinh
Ðiạ giới sĩ vị bạch
Thủy trầm nhi bắc kinh
Kỷ mã xu dương tẩu
Phù kê thăng đại minh
Trư thử giai phong khởi
Thìn mão xuất thái bình
Phân phân tùng Bắc khởi
Nhiểu nhiểu xuất Ðông chinh
Bảo sơn thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Thủy trung tàng bảo cái
Hứa cập thánh nhân hương
Mộc hạ châm châm khẩu
Danh thế xuất nan lương
Danh vi Nguyễn gia tử
Tinh bản tại ngưu lang
Mại dử lê viện dưỡng
Khởi nguyệt bộ đại giang
Hoặc kiều tam lộng ngạn
Hoặc ngụ kim lăng cương
Thiên dử thần thực thụy
Thụy trình ngũ sắc quang
Kim kê khai lựu điệp
Hoàng cái xuất quí phương
Nhân nghĩa thùy vi địch
Ðạo đức thực dữ đương
Tộ truyền nhị thập ngủ
Vận khải ngủ viên trường
Vận đáo dương hầu ách
Chấn đoài cương bất trường
Quần gian đạo danh tự
Bách tính khổ tai ương
Can qua tranh đấu khởi
Phạm địch tánh hung hoang
Ma vương sát đại quỉ
Hoàng thiên tru ma vương
Kiền khôn phú tai vô lương
Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
Cơ nhị ngủ thư hùng vị quyết
Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
Ta hồ vô phụ vô quân
Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành

Ðoài phương phước điạ giáng linh
Cửu trùng thụy ứng long thành ngủ vân
Phá điền thiên tử giáng trần
Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm
Trần công nai thị phúc tâm
Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
Tướng thần hệ xuất y chu
Thứ kỵ phục kiến Ðường ngu thi hành
Hiệu xưng thiên hạ thái bình
Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia .#2 dichnhan07

dichnhan07

  Hội viên mới

 • Hội viên
 • PipPip
 • 128 Bài viết:

Thứ hai, 22/09/2008 | 06:08

tôi cũng có sưu tầm được một đoạn ko biết thực hư ra sao PHẦN THỨ NHẤT Dục thức thánh nhân xứ Đa xuất ứng Bảo giang Dục thức thánh nhân hương Thủy lam bảo trung tàng Dục thức thánh nhân tính Mộc hạ liên đinh khẩu Dục thức thánh nhân diện Tu tẩm trương cú kiến Giang nam nhị thủy huyện Tại sơn vô hổ lang Thất thập nhị hiền tướng Phụ tá thánh quân vương Phá điền thiên tử xuất Bất chiến tự nhiên thành. Tư tâm dục thức thánh nhân diện Lưởng biên bàn ngạt tùy nhất khối Thủ túc chánh vương tam lương tự. PHẦN THỨ HAI Cuộc đời ai dễ biết đâu Yêu tinh gian trá bóp hầu thần tiên Quan làng ỷ thế ỷ quyền Dân khôn giả dại mới yên phận mình Mặc ai chia rẽ thị khinh Việc làng việc nước làm thinh chớ bàn Ta tin ta mới đặng an Luận bàn bè bạn chỉ đàng cho nhau Việc người thì mặc người âu Nghiêng tai giả điếc lắc đầu làm ngơ Muốn yên mồn lặng như tờ Luận bàn việc nước thì khô xác hình Bởi đời quốc thể bù nhìn Quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời Lương dân than khổ đòi nơi Quốc hồn mờ ám hởi ôi thế quyền Nước nhà nghiêng ngửa ngửa nghiêng Tham quan hại nước lợi riêng cho mình Biết chi là ám với minh Sớm ưa trưa ghét dân tình đời ni Kim tiền quyền thế tương tri Không quyền không thế người khi ngu đần Chớ hà hiếp nhớ siêng cần Đến nơi Tiên Phật Thánh Thần mới an Nghèo nàn bổng chốc giàu sang Đứa ngu đội bạc ra đường dại khôn Bởi đời toàn lũ vô hồn Khinh khi nhân nghĩa trọng tôn bạc tiền Dốt ngu đội lốt Thánh Hiền Mở miệng thì rặc đồ điên một dòng Chừng nào cây sắt trổ bông Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi Trung thần ái quốc dễ khi Phản thần mãi quốc nên ghi để đời Thức thời quốc sử bỏ rơi Ngay không nhầm lúc dĩ hơi hại mình Vô quân vô tướng vô binh Trung không cùng chúa cúng kinh ích gì Chừng nào lú mọc trên chì Voi đi trên giấy đến kỳ Đông Chu Trí thời giả điếc giả ngu Khôn thời giả dại mà tu lấy mình Cầm quyền toàn lủ yêu tinh Quan nhiều Mảng Tháo cùng sinh hại đời Mua quan bán tước lấy lời Hại dân hại nước coi trời như không Bì trung cốt nịnh rặc ròng Kết phe kết đảng giết giòng phải nguy Nồi da xáo thịt ngộ thay Miễn mình béo bở mặc ai ốm gầy Cáo kia mượn thế hại cầy Mẹ cha ưa nịnh ghét bầy con ngu Động tâm Thượng Đế dạy ru Xuống nhiều tai họa xuân thu sửa lần Gió sầu mưa thảm cõi trần Thiên luân địa chấn quân thần nó xem Canh tân sực nức mùi hèm Mhâm quý bằng lặng ngoại binh đem vào Giáp thời thấy rõ binh đao Ất niên chiến họa xâm vào tràn lan Thiên tai chiến sự đa đoan Quốc gia nghiêng ngửa tham quan hại đời Phản thần bán nước khi trời Gọi rằng trung trực hởi ôi thế quyền * * * Nhứt hữu liên sơn nhứt hữu bình Tam giang khí địa nhụ giang kinh Tu châu tai lạc thế châu khổ Ngu lại hườn chung khổ hại mình *** Xác dân xung tận cung đình Thiên oai chấn nổ luật hình ban ra Mười phần mất bảy còn ba Mất hai còn một mới ra thái bình Trục kia chọi với đồng minh Hai sông khô cạn nhựt tinh tỏ ngời Ra oai đánh dẹp mọi nơi Năm châu bốn bể thây phơi chập chùng Mùa xuân gió bấc lạnh lùng Cua kình trở gọng về cùng lũ dê Cuộc đời như thể trò hề Nực cười lũ chó còn mê lợi quyền Sình ương khó nướng xào chiên Quốc gia nghiêng ngửa đảo điên bốn bề Ra đi thì khó nỗi về Xe kia hết bánh thả rề sông trôi Chừng nào Chợ Lớn hết vôi Bề Đông cá đặt cuộc đời lao đao Lò rèn thiếu thép rèn dao Hết đồng đúc đỉnh hết thau bán nồi Chợ đen vốn một lời mười Gạo châu củi quế lời người than van Vải bô giá sánh bằng vàng Kẻ đói người rách lan tràn chợ quê ... Tiết trời đánh đổ bông huê Nhân dân phải chịu thảm thê họa sầu Theo Âu nên phải lo âu Mấy ai hiểu nghĩa Bá Di-Thúc Tề Khỉ đàn vừa gặp lũ dê Bắc trung phải chịu thảm thê họa đầu Đại bàng xung phá đài lầu Ngạc ngư phóng toát thuyền cầu tan hoang Rồi Nam cũng chịu lầm than Phương đông ba tỉnh phải mang họa sầu Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mầu Phồn hoa đô hội thảm sầu đớn đau Cuộc đời gẫm thiệt cơ cầu Trung thua quyền nịnh tiên hầu quỉ ma Khỉ đàn gặp cặp mảng xà Trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm Yêu đương cũng phải lạc lầm Sáu nơi khói lữa sấm gầm Sài môn Nghèo nàn không có quách chôn Gian tham quyền thế biết khôn lánh rồi Nhưng mà họa có đâu thôi Bồng con bế cái nổi trôi đầy đàng Đến hồi quốc vận lâm nàn Chi tiêu ăn mặc cường quan độc quyền Càng ngày càng đảo càng điên Dân ta như thể đàn chiên đánh vồn Ô hô giống khéo giống khôn Vay thời phải trả xác hồn lìa xa Thịt rơi xương nát máu sa Thầy tăng chẳng chịu ở nhà phù tang Sưu cao thuế nặng ta mang Đàng xa mới biết xa đàng nặng cân Thân dậu lánh việc nương thân Miên thành Sài trấn đến gần bỏ thây Khỉ bầy bị một gà khi Cuộc đời như vậy tham chi mà bòn Gà mừng gặp lúa túc con Miễn con no dạ mất còn kể chi Cái năm chiến họa loạn ly Mưa to gió họa hại gì tham quan Nhơn dân khốn khổ đa đoan Mọi điều khốn khổ lại càng bằng hai Tu hành hiền hậu chết hoài Sai ngoa gian trá sống dai chật đàng Cơ trời định vậy chớ than Tương vong yêu nghiệt hành tàng đấy ư ! Đầu xuân gà gáy hăm tư Thầy tăng đến hạn họa trư tuyệt kỳ Thiên cơ máy tạo huyền vi Tuần hườn máy tạo ai thì có hay Nực cười cho lủ vô tài Tôi tôi chúa chúa hôm mai Sở Tần Xuân phân cho đến thu phân Quốc gia điên đảo thần dân rối nuồi Buồn buồn tủi tủi vui vui Tiếng thì để tiếng muốn lui lắm lần Rồi đây bày tỏ trung cang Trời cho Tiên Phật xuống trần trị yêu Văn minh cơ khí đủ điều Cọp đồng gấu sắt phi phiêu thủy hành Phong luân họa giáng lôi oanh Kết phe lập đảng tranh giành thế ni Năm châu nổi sóng một khi Chuồn bay khói tỏa tử thi như bèo Mưa dầu nắng lửa sấm reo Hai loài xâu xé họa gieo dân lành Đảng dân đại bại tan tành Cầu cùng đảng Cộng ra tranh chiến cùng Tu binh mãi mã chiêu hùng Núp lưng đảng cộng trung hưng nước nhà Rồi sau sanh sự bất hòa Lại cùng đảng cộng can qua chiến trường Non cao bể cả đôi đường Phân ranh biên giới tỏ tường mới an .... LỜI NÓI ĐẦU -- -- -- ---- Vì sao có quyển sấm nầy ra đời ? - Không dám vọng ngữ , quyển sấm nầy cần phải ra đời vì nó quý báu bằng tất cả kho tàng của một nước Đại Việt và hơn nữa, đã đến giai đoạn cần thiết của thời cuộc hiện tại mà lời sấm đã ghi đúng đắn từng li từng tí mỗi một cuộc biến cố xảy ra trong nước. Bắt đầu từ Cổ Am bị tàn phá cho đến ngày lịch sử cách mạng tháng 8, kế đến giai đoạn Hoàng Đế Bảo Đại về nước, mỗi mỗi đều nhốt tất cả trong 487 câu thơ mà Đức Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, với một bầu tâm sự đầy nhiệt huyết nhả ngọc phun châu cho vạn cổ anh hùng suy nghiệm. Hởi các chí sĩ anh hùng trong thiên hạ ! Chớ nên quá ư căn cứ vào khoa học mà chê những truyện sấm giảng là hoang đường, vì có những sấm giảng và sấm giảng.Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không biết bao giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển sấm nầy viết từ 400 năm nay mà mỗi mỗi đều ứng nghiệm ngoài đời thực tế cho đến những cái tên riêng của những người chủ trương trong mấy phong trào quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ứng nghiệm ghi rõ . Nó là môn khoa học huyền bí vì Trạng chuyên môn lý số nhờ ở bộ " Thái Ất Thần Kinh " mà ghi chép ra chứ nó đâu phải ngất ngưởng như bóng với đồng. Nếu không phải khoa học, sao cụ lại được tặng câu " Annam lý học hữu học Trình truyền " của Tàu là một nước bao giờ cũng tự hào rằng mình cao hơn hết về khoa lý số. TỰU TRUNG : Cũng vì lòng từ bi, bác ái mà đức Trạng có quyển sấm nầy ra cốt để cho các vị trượng phu anh hùng xem lấy mà tránh cái nạn cốt nhục tương tàn. Cũng vì lòng yêu nước thiết tha mà Đức Trạng có quyển sấm nầy ra là cốt để cho trong tôn giáo, ngoài xã hội xem lấy biết nẻo tôn phò " lòng trung nghì ai nhớ cho tinh " và cũng vì lòng hiếu kỳ mà soạn giả khởi đọc quyển sấm nầy hồi 1930 sau cuộc biến động Cổ Am do Quốc Học Tùng San xuất bản. Soạn giả cũng không nệ hà tài hèn hiến cho bạn đọc những đoạn dịch chánh bản và phụ trương mong rằng thích đúng trong muôn một. Viết ở Sài-Thành mùa đông năm Mậu Tí 1948. Cư Sĩ MINH ĐIỀN Vầng hồng rọi khắp bốn phang Tây phang cuốn gió tìm đàng đào vong Bập bồng Tần quốc bập bồng Là nơi chiến địa huyết hồng tràn lan Hải hồ rửa máu nghỉ an Tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định thu Thân gà dạ khỉ đấy chừ Thì là ngọn lửa mới thu dịu lần Kỳ phang thay đổi cuộc trần Chó kia gặp chủ nó cần sủa tru Quân minh dân sự ôn nhu Heo kia thong thả ngao du đầy đàng Chuột mừng gặp cảnh bình an Trâu kia thong thà nghêng ngang đồn điền Cọp rày làm chúa lâm điền CHÓ kia GẶP CHỦ nó cần sủa tru QUÂN MINH dân sự ôn nhu HEO kia THONG THẢ ngao du đầy đàng CHUỘT mừng gặp cảnh BÌNH AN TRÂU kia THONG THẢ nghênh ngang đồn điền CỌP rày LÀM CHÚA lâm điền QUÂN THẦN CỘNG LẠC MIÊN MIÊN CỬU TRƯỜNG. * &n bsp; * * TRẦN CÔNG nãi thị phúc tâm GIANG HỒ SỬ SĨ đào tiềm XUẤT DU Tướng thần hệ xuất Y CHU Thứ ky PHỤC KIẾN ĐƯỜNG NGU thi thành Hiệu xưng THIÊN HẠ THÁI BÌNH ĐÔNG TÂY VÔ SỰ NAM THÀNH QUỐC GIA. * ; * * Phần Sấm Ký Bạch Vân Thi Tập và các phụ trương của Cư Sĩ Minh Điền xuất bản cách nay gần 60 năm, may man xin ghi lại đoạn kết nhân những ngày cuối cùng của năm 2006. Nếu hữu duyên , khoảng Nửa Năm Tiên Giới sắp tới, Chư Huynh Đệ Tỷ muội cùng chiêm nghiệm một kiệt tác khác : KIM CỔ KỲ QUAN để liễu ngộ thế nào là : NƯỚC NAM NHƯ THỂ CÁI BẦU NGÀY SAU CÁC NƯỚC ĐÂU ĐÂU CŨNG TÙNG.

#3 nguyenkha

nguyenkha

  Mới gia nhập

 • Thành viên diễn đàn
 • 47 Bài viết:

Thứ hai, 22/09/2008 | 16:18

hi bác, bác cùng luận bàn và giải Sấm đi ạ, để xem trong Sấm có những điều hay nào.

tôi cũng có sưu tầm được một đoạn ko biết thực hư ra sao

PHẦN THỨ NHẤT

Dục thức thánh nhân xứ
Đa xuất ứng Bảo giang
Dục thức thánh nhân hương
Thủy lam bảo trung tàng
Dục thức thánh nhân tính
Mộc hạ liên đinh khẩu
Dục thức thánh nhân diện
Tu tẩm trương cú kiến
Giang nam nhị thủy huyện
Tại sơn vô hổ lang
Thất thập nhị hiền tướng
Phụ tá thánh quân vương
Phá điền thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành.


Tư tâm dục thức thánh nhân diện
Lưởng biên bàn ngạt tùy nhất khối
Thủ túc chánh vương tam lương tự.

PHẦN THỨ HAI

Cuộc đời ai dễ biết đâu
Yêu tinh gian trá bóp hầu thần tiên
Quan làng ỷ thế ỷ quyền
Dân khôn giả dại mới yên phận mình
Mặc ai chia rẽ thị khinh
Việc làng việc nước làm thinh chớ bàn
Ta tin ta mới đặng an
Luận bàn bè bạn chỉ đàng cho nhau
Việc người thì mặc người âu
Nghiêng tai giả điếc lắc đầu làm ngơ
Muốn yên mồn lặng như tờ
Luận bàn việc nước thì khô xác hình
Bởi đời quốc thể bù nhìn
Quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời
Lương dân than khổ đòi nơi
Quốc hồn mờ ám hởi ôi thế quyền
Nước nhà nghiêng ngửa ngửa nghiêng
Tham quan hại nước lợi riêng cho mình
Biết chi là ám với minh
Sớm ưa trưa ghét dân tình đời ni
Kim tiền quyền thế tương tri
Không quyền không thế người khi ngu đần
Chớ hà hiếp nhớ siêng cần
Đến nơi Tiên Phật Thánh Thần mới an
Nghèo nàn bổng chốc giàu sang
Đứa ngu đội bạc ra đường dại khôn
Bởi đời toàn lũ vô hồn
Khinh khi nhân nghĩa trọng tôn bạc tiền
Dốt ngu đội lốt Thánh Hiền
Mở miệng thì rặc đồ điên một dòng
Chừng nào cây sắt trổ bông
Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
Trung thần ái quốc dễ khi
Phản thần mãi quốc nên ghi để đời
Thức thời quốc sử bỏ rơi
Ngay không nhầm lúc dĩ hơi hại mình
Vô quân vô tướng vô binh
Trung không cùng chúa cúng kinh ích gì
Chừng nào lú mọc trên chì
Voi đi trên giấy đến kỳ Đông Chu
Trí thời giả điếc giả ngu
Khôn thời giả dại mà tu lấy mình
Cầm quyền toàn lủ yêu tinh
Quan nhiều Mảng Tháo cùng sinh hại đời
Mua quan bán tước lấy lời
Hại dân hại nước coi trời như không
Bì trung cốt nịnh rặc ròng
Kết phe kết đảng giết giòng phải nguy
Nồi da xáo thịt ngộ thay
Miễn mình béo bở mặc ai ốm gầy
Cáo kia mượn thế hại cầy
Mẹ cha ưa nịnh ghét bầy con ngu
Động tâm Thượng Đế dạy ru
Xuống nhiều tai họa xuân thu sửa lần
Gió sầu mưa thảm cõi trần
Thiên luân địa chấn quân thần nó xem
Canh tân sực nức mùi hèm
Mhâm quý bằng lặng ngoại binh đem vào
Giáp thời thấy rõ binh đao
Ất niên chiến họa xâm vào tràn lan
Thiên tai chiến sự đa đoan
Quốc gia nghiêng ngửa tham quan hại đời
Phản thần bán nước khi trời
Gọi rằng trung trực hởi ôi thế quyền
*
* *
Nhứt hữu liên sơn nhứt hữu bình
Tam giang khí địa nhụ giang kinh
Tu châu tai lạc thế châu khổ
Ngu lại hườn chung khổ hại mình

***
Xác dân xung tận cung đình
Thiên oai chấn nổ luật hình ban ra
Mười phần mất bảy còn ba
Mất hai còn một mới ra thái bình
Trục kia chọi với đồng minh
Hai sông khô cạn nhựt tinh tỏ ngời
Ra oai đánh dẹp mọi nơi
Năm châu bốn bể thây phơi chập chùng
Mùa xuân gió bấc lạnh lùng
Cua kình trở gọng về cùng lũ dê
Cuộc đời như thể trò hề
Nực cười lũ chó còn mê lợi quyền
Sình ương khó nướng xào chiên
Quốc gia nghiêng ngửa đảo điên bốn bề
Ra đi thì khó nỗi về
Xe kia hết bánh thả rề sông trôi
Chừng nào Chợ Lớn hết vôi
Bề Đông cá đặt cuộc đời lao đao
Lò rèn thiếu thép rèn dao
Hết đồng đúc đỉnh hết thau bán nồi
Chợ đen vốn một lời mười
Gạo châu củi quế lời người than van
Vải bô giá sánh bằng vàng
Kẻ đói người rách lan tràn chợ quê
...


Tiết trời đánh đổ bông huê
Nhân dân phải chịu thảm thê họa sầu
Theo Âu nên phải lo âu
Mấy ai hiểu nghĩa Bá Di-Thúc Tề
Khỉ đàn vừa gặp lũ dê
Bắc trung phải chịu thảm thê họa đầu
Đại bàng xung phá đài lầu
Ngạc ngư phóng toát thuyền cầu tan hoang
Rồi Nam cũng chịu lầm than
Phương đông ba tỉnh phải mang họa sầu
Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mầu
Phồn hoa đô hội thảm sầu đớn đau
Cuộc đời gẫm thiệt cơ cầu
Trung thua quyền nịnh tiên hầu quỉ ma
Khỉ đàn gặp cặp mảng xà
Trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm
Yêu đương cũng phải lạc lầm
Sáu nơi khói lữa sấm gầm Sài môn
Nghèo nàn không có quách chôn
Gian tham quyền thế biết khôn lánh rồi
Nhưng mà họa có đâu thôi
Bồng con bế cái nổi trôi đầy đàng
Đến hồi quốc vận lâm nàn
Chi tiêu ăn mặc cường quan độc quyền
Càng ngày càng đảo càng điên
Dân ta như thể đàn chiên đánh vồn
Ô hô giống khéo giống khôn
Vay thời phải trả xác hồn lìa xa
Thịt rơi xương nát máu sa
Thầy tăng chẳng chịu ở nhà phù tang


Sưu cao thuế nặng ta mang
Đàng xa mới biết xa đàng nặng cân
Thân dậu lánh việc nương thân
Miên thành Sài trấn đến gần bỏ thây
Khỉ bầy bị một gà khi
Cuộc đời như vậy tham chi mà bòn
Gà mừng gặp lúa túc con
Miễn con no dạ mất còn kể chi
Cái năm chiến họa loạn ly
Mưa to gió họa hại gì tham quan
Nhơn dân khốn khổ đa đoan
Mọi điều khốn khổ lại càng bằng hai
Tu hành hiền hậu chết hoài
Sai ngoa gian trá sống dai chật đàng
Cơ trời định vậy chớ than
Tương vong yêu nghiệt hành tàng đấy ư !
Đầu xuân gà gáy hăm tư
Thầy tăng đến hạn họa trư tuyệt kỳ


Thiên cơ máy tạo huyền vi
Tuần hườn máy tạo ai thì có hay
Nực cười cho lủ vô tài
Tôi tôi chúa chúa hôm mai Sở Tần
Xuân phân cho đến thu phân
Quốc gia điên đảo thần dân rối nuồi
Buồn buồn tủi tủi vui vui
Tiếng thì để tiếng muốn lui lắm lần
Rồi đây bày tỏ trung cang
Trời cho Tiên Phật xuống trần trị yêu
Văn minh cơ khí đủ điều
Cọp đồng gấu sắt phi phiêu thủy hành
Phong luân họa giáng lôi oanh
Kết phe lập đảng tranh giành thế ni
Năm châu nổi sóng một khi
Chuồn bay khói tỏa tử thi như bèo
Mưa dầu nắng lửa sấm reo
Hai loài xâu xé họa gieo dân lành
Đảng dân đại bại tan tành
Cầu cùng đảng Cộng ra tranh chiến cùng
Tu binh mãi mã chiêu hùng
Núp lưng đảng cộng trung hưng nước nhà
Rồi sau sanh sự bất hòa
Lại cùng đảng cộng can qua chiến trường
Non cao bể cả đôi đường
Phân ranh biên giới tỏ tường mới an
....


LỜI NÓI ĐẦU
-- -- -- ----

Vì sao có quyển sấm nầy ra đời ? - Không dám vọng ngữ , quyển sấm nầy cần phải ra đời vì nó quý báu bằng tất cả kho tàng của một nước Đại Việt và hơn nữa, đã đến giai đoạn cần thiết của thời cuộc hiện tại mà lời sấm đã ghi đúng đắn từng li từng tí mỗi một cuộc biến cố xảy ra trong nước.

Bắt đầu từ Cổ Am bị tàn phá cho đến ngày lịch sử cách mạng tháng 8, kế đến giai đoạn Hoàng Đế Bảo Đại về nước, mỗi mỗi đều nhốt tất cả trong 487 câu thơ mà Đức Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, với một bầu tâm sự đầy nhiệt huyết nhả ngọc phun châu cho vạn cổ anh hùng suy nghiệm.

Hởi các chí sĩ anh hùng trong thiên hạ ! Chớ nên quá ư căn cứ vào khoa học mà chê những truyện sấm giảng là hoang đường, vì có những sấm giảng và sấm giảng.Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không biết bao giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển sấm nầy viết từ 400 năm nay mà mỗi mỗi đều ứng nghiệm ngoài đời thực tế cho đến những cái tên riêng của những người chủ trương trong mấy phong trào quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ứng nghiệm ghi rõ .

Nó là môn khoa học huyền bí vì Trạng chuyên môn lý số nhờ ở bộ " Thái Ất Thần Kinh " mà ghi chép ra chứ nó đâu phải ngất ngưởng như bóng với đồng. Nếu không phải khoa học, sao cụ lại được tặng câu " Annam lý học hữu học Trình truyền " của Tàu là một nước bao giờ cũng tự hào rằng mình cao hơn hết về khoa lý số.

TỰU TRUNG :
Cũng vì lòng từ bi, bác ái mà đức Trạng có quyển sấm nầy ra cốt để cho các vị trượng phu anh hùng xem lấy mà tránh cái nạn cốt nhục tương tàn.

Cũng vì lòng yêu nước thiết tha mà Đức Trạng có quyển sấm nầy ra là cốt để cho trong tôn giáo, ngoài xã hội xem lấy biết nẻo tôn phò " lòng trung nghì ai nhớ cho tinh " và cũng vì lòng hiếu kỳ mà soạn giả khởi đọc quyển sấm nầy hồi 1930 sau cuộc biến động Cổ Am do Quốc Học Tùng San xuất bản. Soạn giả cũng không nệ hà tài hèn hiến cho bạn đọc những đoạn dịch chánh bản và phụ trương mong rằng thích đúng trong muôn một.

Viết ở Sài-Thành mùa đông năm Mậu Tí 1948.
Cư Sĩ MINH ĐIỀNVầng hồng rọi khắp bốn phang
Tây phang cuốn gió tìm đàng đào vong
Bập bồng Tần quốc bập bồng
Là nơi chiến địa huyết hồng tràn lan
Hải hồ rửa máu nghỉ an
Tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định thu
Thân gà dạ khỉ đấy chừ
Thì là ngọn lửa mới thu dịu lần
Kỳ phang thay đổi cuộc trần
Chó kia gặp chủ nó cần sủa tru
Quân minh dân sự ôn nhu
Heo kia thong thả ngao du đầy đàng
Chuột mừng gặp cảnh bình an
Trâu kia thong thà nghêng ngang đồn điền
Cọp rày làm chúa lâm điền


CHÓ kia GẶP CHỦ nó cần sủa tru
QUÂN MINH dân sự ôn nhu
HEO kia THONG THẢ ngao du đầy đàng
CHUỘT mừng gặp cảnh BÌNH AN
TRÂU kia THONG THẢ nghênh ngang đồn điền
CỌP rày LÀM CHÚA lâm điền
QUÂN THẦN CỘNG LẠC MIÊN MIÊN CỬU TRƯỜNG.

* &n bsp; *
*

TRẦN CÔNG nãi thị phúc tâm
GIANG HỒ SỬ SĨ đào tiềm XUẤT DU
Tướng thần hệ xuất Y CHU
Thứ ky PHỤC KIẾN ĐƯỜNG NGU thi thành
Hiệu xưng THIÊN HẠ THÁI BÌNH
ĐÔNG TÂY VÔ SỰ NAM THÀNH QUỐC GIA.

* ; *
*

Phần Sấm Ký Bạch Vân Thi Tập và các phụ trương của Cư Sĩ Minh Điền xuất bản cách nay gần 60 năm, may man xin ghi lại đoạn kết nhân những ngày cuối cùng của năm 2006.
Nếu hữu duyên , khoảng Nửa Năm Tiên Giới sắp tới, Chư Huynh Đệ Tỷ muội cùng chiêm nghiệm một kiệt tác khác : KIM CỔ KỲ QUAN để liễu ngộ thế nào là :
NƯỚC NAM NHƯ THỂ CÁI BẦU
NGÀY SAU CÁC NƯỚC ĐÂU ĐÂU CŨNG TÙNG.#4 nguyenkha

nguyenkha

  Mới gia nhập

 • Thành viên diễn đàn
 • 47 Bài viết:

Thứ tư, 24/09/2008 | 09:54

Bác Dịch Nhân ơi, Sấm của bác có vẻ xác thực với giai đoạn hiện giờ đấy bác ạ. Bác gảải sấm cho bà kon cùng nghe đi bác.

#5 mmx

mmx

  Mới gia nhập

 • Hội viên
 • Pip
 • 91 Bài viết:

Thứ tư, 31/12/2008 | 20:29

"Cửu cửu kiền khôn dĩ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn
Trực đáo dương đầu mã vĩ
Hồ binh bát vạn nhập trường an"

Bác Dịch Nhân cho em hỏi 4 câu này có người đoán là ứng vào sự kiện hết năm 1953 sang tiết thanh minh năm 1954 (trực đáo dương đầu mã vĩ), 8 sư đoàn bộ đội cụ Hồ về tiếp quản thủ đô Hà Nội (Hồ binh bát vạn nhập trường an) không ?

Còn đoạn dưới:
"Mộc hạ châm châm khẩu
Danh thế xuất nan lương
Danh vi Nguyễn gia tử
Tinh bản tại ngưu lang
Mại dử lê viện dưỡng
Khởi nguyệt bộ đại giang "


"Nguyễn gia tử" là ai ? Có phải Nguyễn Ái Quốc không?

" Chừng nào cây sắt trổ bông
Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
Trung thần ái quốc dễ khi
Phản thần mãi quốc nên ghi để đời "

Giữa năm 2008 có bản tin cây sắt trổ bông . Không biết tác giả bài trên là ai ?

#6 dichnhan07

dichnhan07

  Hội viên mới

 • Hội viên
 • PipPip
 • 128 Bài viết:

Thứ năm, 01/01/2009 | 00:08

Lời đầu tiên là xin chúc mọi người một năm mới bình yên, hạnh phúc. Lời sau có thể làm bạn dong quang thất vọng vì tôi không biết gì cả.

#7 mmx

mmx

  Mới gia nhập

 • Hội viên
 • Pip
 • 91 Bài viết:

Thứ năm, 01/01/2009 | 16:36

Vậy bác nguyenkha có ý kiến gì không ạ ?

#8 PhongVan

PhongVan

  Hội viên mới

 • Hội Viên Ưu Tú
 • PipPip
 • 256 Bài viết:

Thứ tư, 21/01/2009 | 13:28

Tôi có sưu tầm được một bản giải sấm trạng trình nhưng chưa có thời gian nên chưa viết ra đây được Nhưng có một điều rất thú vị là câu: Lý đi rồi lý lại về nói về nhà lý do sư Vạn hạnh để đất lại kết phát lại một lần nữa, Nhưng họ Lý bây giờ đã đổi thành họ Nguyễn và sống ở khu vực Đà Giang (Sông Đà trên dãy núi Tản Viên )và nước Việt ta trải qua một thời thái bình thịnh trị rất dài khoảng hơn 1000 năm.

#9 thanhphuc

thanhphuc

  Hội viên mới

 • Hội Viên Ưu Tú
 • PipPip
 • 424 Bài viết:

Thứ tư, 21/01/2009 | 22:48

"Cửu cửu kiền khôn dĩ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn
Trực đáo dương đầu mã vĩ
Hồ binh bát vạn nhập trường an"

Bác Dịch Nhân cho em hỏi 4 câu này có người đoán là ứng vào sự kiện hết năm 1953 sang tiết thanh minh năm 1954 (trực đáo dương đầu mã vĩ), 8 sư đoàn bộ đội cụ Hồ về tiếp quản thủ đô Hà Nội (Hồ binh bát vạn nhập trường an) không ?

Còn đoạn dưới:
"Mộc hạ châm châm khẩu
Danh thế xuất nan lương
Danh vi Nguyễn gia tử
Tinh bản tại ngưu lang
Mại dử lê viện dưỡng
Khởi nguyệt bộ đại giang "


"Nguyễn gia tử" là ai ? Có phải Nguyễn Ái Quốc không?

" Chừng nào cây sắt trổ bông
Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
Trung thần ái quốc dễ khi
Phản thần mãi quốc nên ghi để đời "

Giữa năm 2008 có bản tin cây sắt trổ bông . Không biết tác giả bài trên là ai ?Tại bài báo này có đăng:

http://www.vnexpress...08/09/3BA060D5/

#10 Thiên Sứ

Thiên Sứ

  Hội viên ưu tú

 • Quản trị Diễn Đàn
 • PipPipPipPip
 • 31.657 Bài viết:

Thứ tư, 21/01/2009 | 23:41

" Chừng nào cây sắt trổ bông
Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
Trung thần ái quốc dễ khi
Phản thần mãi quốc nên ghi để đời "

Luận Sấm trạng mà đơn giản "Cây sắt trổ bông" là cây bằng sắt trổ bông thật thì chán wé.
Đoạn này nói về Tây xâm lược nước ta đấy:
Pháo hoa (Bông) bắn lên trời là do người Pháp du nhập vào Việt Nam: Cây sắt trổ bông.
Nhựa trải đường cũng do người Pháp đem sang đất Việt: Đường đen như mực.
Gần 100 năm Pháp Thuộc: Lạc Hồng tai phi.
Vài lời bàn loạn.

#11 mmx

mmx

  Mới gia nhập

 • Hội viên
 • Pip
 • 91 Bài viết:

Thứ năm, 22/01/2009 | 09:44

Mình thích nhất hai câu này:

"Phá điền thiên tử giáng trần
Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm"

Không biết chừng nào, chắc còn lâu lắm.

#12 BaXao

BaXao

  Mới gia nhập

 • Thành viên diễn đàn
 • 4 Bài viết:

Thứ bảy, 31/01/2009 | 15:38

"Phá điền thiên tử giáng trần"
Có nghĩa là ruộng vườn bị đào bới hủy diệt là lúc thiên tử sẽ xuất hiện. Giáng trần có nghĩa là từ ở trên hạ phàm, nhưng nói theo cách hiện tại là hạ cánh máy bay xuống phi trường từ một nơi khác. Cũng có nghĩa là vị thiên tử này hiện không ở việt nam mà từ một nơi khác tới.

"Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm"
Có nghĩa là bên cạnh vị thiên tử này có hàng hà sa số mãnh tướng dưới tay, mà lại có mưu thần vũ lược nhiều như rừng cây.

Với hai câu này đã đủ để ám chỉ thời gian hiện tại bây giờ. Muốn tìm được vị thiên tử này chỉ mò kim đái biển. Đã là một người mưu lược cao thâm như núi rừng thì sự đi lại của ông ta cũng sẽ xuất quỷ nhập thần khó tìm dấu dết.

#13 Như Thông

Như Thông

  Hội viên chính thức

 • Hội Viên Ưu Tú
 • PipPipPip
 • 923 Bài viết:

Thứ bảy, 31/01/2009 | 20:34

"Phá điền thiên tử giáng trần"
Có nghĩa là ruộng vườn bị đào bới hủy diệt là lúc thiên tử sẽ xuất hiện. Giáng trần có nghĩa là từ ở trên hạ phàm, nhưng nói theo cách hiện tại là hạ cánh máy bay xuống phi trường từ một nơi khác. Cũng có nghĩa là vị thiên tử này hiện không ở việt nam mà từ một nơi khác tới.

"Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm"
Có nghĩa là bên cạnh vị thiên tử này có hàng hà sa số mãnh tướng dưới tay, mà lại có mưu thần vũ lược nhiều như rừng cây.

Với hai câu này đã đủ để ám chỉ thời gian hiện tại bây giờ. Muốn tìm được vị thiên tử này chỉ mò kim đái biển. Đã là một người mưu lược cao thâm như núi rừng thì sự đi lại của ông ta cũng sẽ xuất quỷ nhập thần khó tìm dấu dết.Không cư ngụ tại Việt Nam , ở nơi khác đến mà lại được làm Thiên tử Việt Nam à. :rolleyes:

#14 dichnhan07

dichnhan07

  Hội viên mới

 • Hội viên
 • PipPip
 • 128 Bài viết:

Thứ bảy, 31/01/2009 | 22:12

Bắc Kinh mới thực đế kinh Giấu thân chửa dễ, giấu danh được nào. Trong sách Độn Thái Ất của cụ Nguyễn Phúc Ấm có kiến giải về Sấm Trạng, có thêm khá nhiều câu mới các bác muốn nghiên cứu thì thử tìm đọc.

#15 BaXao

BaXao

  Mới gia nhập

 • Thành viên diễn đàn
 • 4 Bài viết:

Chủ nhật, 01/02/2009 | 02:48

Đã là một vị thiên tử thì ắc sở học của người này cao thâm khó lường. Nhất định là hiểu rất rõ Âm Dương Ngũ Hành và hiểu cả Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa. Nếu mà không hiểu những thứ này thì Trạng Trình đâu có mất công viết sấm để miêu tả người này.

"Không cư ngụ tại Việt Nam , ở nơi khác đến mà lại được làm Thiên tử Việt Nam à."
Không cư ngụ tại Việt Nam không có nghĩa là người này là người ngoại quốc (nhất định phải là người việt). Trạng Trình miêu tả bậc thiên tử thì ắc người này phải là gốc gác sanh đẽ ở việt nam, nhưng chỉ khác ở chỗ là không tìm sở học trong nước.

Bắc Kinh mới thực đế kinh
Giấu thân chửa dễ, giấu danh được nào.

Câu đầu ám chỉ Hà Lội. Câu sau chưa xảy ra, nhưng cũng sắp tới rồi.

#16 Thiên Sứ

Thiên Sứ

  Hội viên ưu tú

 • Quản trị Diễn Đàn
 • PipPipPipPip
 • 31.657 Bài viết:

Chủ nhật, 01/02/2009 | 07:18

Anh chị em thân mến. Vấn đề giải mã sấm Trạng Trình thực chất là dự báo với một phương pháp khác. Nó cũng tương tự như một trò đố vui: "Cái gì đây?" và mỗi người giải một cách. Từ hàng trăm năm nay các bậc tiền bối đã tìm cách giải Sấm trạng Trình nhưng đều không thành công. Hơn nữa những lời gọi là sấm trạng Trình ấy chưa chắc hoàn toàn là Sấm Trạng. Bởi vậy, để tránh tình trạng giải Sấm Trang sa đà vào những vấn đề có thể gây hiểu nhầm trên diễn đàn. Tôib đề nghị khóa chú để này.