Diễn đàn Lý học Đông phương: Bình luận Sấm Trạng trình - Diễn đàn Lý học Đông phương

Chuyển tới nội dung

Trang 1 trên 1
 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Chủ đề đã khóa

Bình luận Sấm Trạng trình Bình luận Sấm

#1 User is offline   nguyenkha 

 • Mới gia nhập
  • Nhóm: Hội viên mới
  • Bài viết: 47
  • Gia nhập: 18-Tháng tám 08

  Cập nhật lúc 21 Tháng chín 2008 - 11:31 PM

  Kính gửi thầy và các anh chị trên diễn đàn của nhà ta.

  Dạo này học trò nghe một số người bình luận về Sấm và cách giải Sấm trạng, học trò bèn copy bài Sấm này qua nhà ta để mọi người cùng tham khảo và 8 về Sấm.
  Từ trước đến nay, học trò nghe giải Sấm trạng phải uyên thông Thái ất thần kinh và thiên văn, song học trò thiển nghĩ vẫn còn một cách ấy là những người có duyên, tuy không thông tuệ Thái Ất, nhưng vẫn hiểu được vài phần, chẳng thế mà trong Sấm có câu

  "So mấy lời để tàng kim quỉ

  Chờ hậu mai có chí sẽ cho" đó sao!
  Mong cả nhà ta cùng tham gia bình luận Sấm và đưa ra cách giải Sấm nhé. Vẫn biết rằng Sấm trạng là một đề tài được các diễn đàn khác mổ xẻ khá nhiều, thiết nghĩ vẫn còn nhiều điều hay, mong cả nhà ta cùng chia sẻ cách hiểu Sấm của trạng và phương pháp giải nhé.


  Đa tạ cả nhà.
  Vận lành mừng gặp tiết lành
  Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
  Một câu là một nhiệm màu
  Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao

  Trải vì sao mây che Thái Ất
  Thủa cung tay xe nhật phù lên
  Việt Nam khởi tổ xây nên
  Lạc Long ra trị đương quyền một phương
  Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
  Một thời lại một nhiễu nhương nên lề

  Ðến Ðinh Hoàng nối ngôi cửu ngủ
  Mở bản đồ rủ áo chấp tay
  Ngự đao phút chốc đổi thay
  Thập bát tử rày quyền đã nổi lên
  Ðông a âm vị nhi thuyền
  Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh

  Chấn cung hiện nhật quang minh
  Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
  Ðoài cung vẻ rạng trăng thu
  Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn

  Sang cửu thiên ám vầng hồng nhật
  Dưới lẫn trên năng vẫn uống quen
  Sửa sang muôn việc cầm quyền
  Ngồi không ai dể khẳng nhìn giúp cho

  Kìa liệt vương khí hư đồ ủng
  Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn
  Trời sinh ra những kẻ gian
  Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài

  Áo vàng ấm áp đà hay
  Khi sui đấp núi khi say xây thành
  Lấy đạt điền làm công thiên hạ
  Ðược mấy năm đất lở giếng mòn

  Con yết ạch ạch tranh khôn
  Vô già mở hội mộng tôn làm chùa
  Cơ trời xem đã mê đồ
  Ðã đô lại muốn mở đô cho người

  Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
  Suốt vạn dân cừu giận oán than
  Dưới trên dốc chí lo toan
  Những đua bán nước bán quan làm giàu

  Thống rủ nhau làm mồi phú quí
  Mấy trung thần có chí an dân
  Ðua nhau làm sự bất nhân
  Ðã tuần bốn bể lại tuần đầu non

  Dư đồ chia xẻ càn khôn
  Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
  Vội sang giàu giết người lấy của
  Sự có chăng mặc nọ ai đôi

  Việc làm thất chính tơi bời
  Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ
  Xem tượng trời đã giơ ra trước
  Còn hung hăng bạc ngược quá xưa

  Cuồn phong cả sớm liền trưa
  Ðã đờn cửu khúc còn thơ thi đề
  Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
  Ðể vạn dân dê lại giết dê
  Luôn năm chật vật đi về
  Âm binh ở giữa nào hề biết đâu

  Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
  Cũng một lòng trời chống khác nào
  Xem người dường vững chiêm bao
  Nào đâu còn muốn ước ao thái bình

  Một góc thành làm tâm chứng quỷ
  Ðua một lòng ích kỷ hại nhân
  Bốn phương rời rỡ hồng trần
  Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần

  Tiếc là những xuất dân làm bạo
  Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
  Nhân danh trọn hết đâu đâu
  Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê

  Hùm già lạc dấu khôn về
  Mèo non chi chí tìm về cố hương
  Chân dê móng khởi tiêu tường
  Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình

  Nội thành ong ỏng hư kinh
  Ðầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
  Bở mồ hôi Bắc giang tái mã
  Giửa hai xuân bỗng phá tổ long
  Quốc trung kinh dụng cáo không
  Giữa năm giả lai kiểm hung mùa màng

  Gà đâu sớm gáy bên tường
  Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không
  Thủy binh cờ phất vầng hồng
  Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
  Ðứng hiên ngang đố ai biết trước
  Ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
  Ai còn khoe trí khoe năng
  Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
  Chưa từng thấy đời này sự lạ
  Bổng khiến người giá họa cho dân
  Muốn bình sao chẳng lấy nhân
  Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày

  Ðã nên si Hoàn Linh đời Hán
  Ðúc tiền ra bán tước cho dân
  Xun xoe những rắp cậy quân
  Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đã công

  Máy hoá công nắm tay dễ ngỏ
  Lòng báo thù ai dễ đã nguôi
  Thung thăng tưởng thấy đạo trời
  Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra
  Cát lầm bốn bể can qua
  Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về
  Quân hùng binh nhuệ đầy khe
  Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời

  Bấy giờ càng khốn than ôi
  Quỉ ma trật vật biết trời là đâu ?
  Thương những kẻ ăn rau ăn giới
  Gặp nước bung con cái ẩn đâu

  Báo thù ấy chẳng sai đâu
  Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn
  Xin những kẻ hai lòng sự chúa
  Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân
  Cho nên phải báo trầm luân
  Ai khôn mới được bảo thân đời này

  Nói cho hay khảm cung rồng dấy
  Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
  Chử Rằng lục thất nguyệt gian
  Ai mà nghĩ được mới gan anh tài

  Hễ nhân kiến đã dời đất cũ
  Thì phụ nguyên mới chổ binh ra
  Bốn phương chẳng động can qua
  Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi
  Bấy giờ mở rộng qui khôi
  Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn

  Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
  Hoàng phúc xưa đã định tây phong
  Làu làu thế giới sáng trong
  Lồ lộ mặt rồng đầu có chử vương
  Rỏ sinh tài lạ khác thường
  Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài

  Xem ý trời có lòng đãi thánh
  Dốc sinh hiền điều đỉnh nội mai
  Chọn đầu thai những vì sao cả
  Dùng ở tay phụ tá vương gia
  Bắc phương chính khí sinh ra
  Có ông Bạch sĩ điều hoà hôm mai
  Song thiên nhật rạng sáng soi
  Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường

  Ðời này thánh kế vị vương
  Ðủ no đạo đức văn chương trong mình
  Uy nghi trạng mạo khác hình
  Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
  Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi
  Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân
  Binh thơ mấy quyển kinh luân
  Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu

  Ở đâu đó anh hùng hẳn biết
  Xem sắc mây đã biết thành long
  Thánh nhân cư có thụy cung
  Quân thần đã định gìn lòng chớ tham

  Lại dặn đấng tú nam chí cả
  Chớ vội vàng tất tả chạy rong
  Học cho biết lý kiết hung
  Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
  Hễ trời sinh xuống phải thì
  Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông

  Kìa những kẻ vội lòng phú quí
  Xem trong mình một thí đều không
  Ví dù có gặp ngư ông
  Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng

  Xin khuyên đấng thời trung quân tử
  Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
  Âm dương cơ ngẩu ngô sinh
  Thái nhâm thái ất trong mình cho hay

  Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
  Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
  Võ thông yên thủy thần kinh
  Ðược vào trận chiến mới càng biến cơ
  Chớ vật vờ quen loài ong kiến
  Biết ray tay miệng biếng nói không
  Ngỏ hay gặp hội mây rồng
  Công danh sáng chói chép trong vân đài
  Bấy giờ phỉ sức chí trai
  Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình

  Nặng lòng thật có vĩ kinh
  Cao tay mới gẩm biết tình năm nao
  Trên trời có mấy vì sao
  Ðủ nho biền tướng anh hào đôi nơi
  Nước Nam thường có thánh tài
  Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường

  So mấy lời để tàng kim quỉ
  Chờ hậu mai có chí sẽ cho
  Trước là biết nẽo tôn phò
  Sau là cao chí biết lo mặc lòng
  Xem đoài cung đến thời bất tạo
  Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau
  Nguôi lòng tham tước tham giàu
  Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân
  Trẻ con mang mệnh tướng quân
  Ngỡ oai đã dấy ngỡ nhân đã nhường

  Ai lấy gương vua U thủa trước
  Loạn ru vì tham ngược bất nhân
  Ðoài phương ong khởi lần lần
  Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn

  Man mác một đỉnh Hoành Sơn
  Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù
  Ấy là những binh thù Thái Thái
  Lòng trời xui ai nấy biết ru ?
  Phá điền dầu khỉ cuối thu
  Tái binh mới động thập thò liền sang
  Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết
  Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa
  Lưu tinh hiện trước đôi thu
  Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm

  Xem thấy nhũng sương săm tuyết lạnh
  Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
  Thành câu cá, lửa tưng bừng
  Kẻ ngàn Ðông Hải người rừng Bắc Lâm

  Chiến trường chốn chốn cát lầm
  Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
  Sang thu chín huyết hồng tứ giả
  Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
  Ðua nhau đồ thán quần lê
  Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương

  Kẻ thì phải thủa hung hoang
  Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan
  Kẻ thì mắc thủa hung tàn
  Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình

  Muông vương dựng ổ cắn tranh
  Ðiều thì làm chước xuất binh thủ thành
  Bời bời đua mạnh tranh giành
  Ra đâu đánh đấy dem binh sớm ngày

  Bể thanh cá phải ẩn cây
  Ðất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
  Nào ai đã dễ nhìn U
  Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn

  Cây bay lá lửa đôi ngàn
  Một làng còn mấy chim đàn bay ra
  Bốn phương cùng có can qua
  Làm sao cho biết nơi hào bảo thân

  Ðoài phương thực có chân nhân
  Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người
  Tìm cho được chốn được nơi
  Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình

  Bốn bề núi đá riểu quanh
  Một đường tiểu mạch nương mình dấy an
  Hễ Ðông Nam nhiều phen tàn tạc
  Tránh cho xa kẻo mắc đao binh

  Bắc kinh mới thật đế kinh
  Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào
  Chim hồng vỗ cánh bay cao
  Tìm cho được chốn mới vào thần kinh

  Ai dễ cứu con thơ sa giếng
  Ðưa một lòng tranh tiếng dục nhau
  Vạn dân chịu thủa u sầu
  Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho
  Cấy cày thu đãi thời mùa
  Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai
  Nhân ra cận duyệt viễn lai
  Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

  Xem tượng trời biết đường đời trị
  Gẩm về sau họ Lý xưa nên
  Giòng nhà để lấy dấu truyền
  Gẩm xem bốn báu còn in đời đời
  Thần qui cơ nổ ở trời
  Ðể làm thần khí thủa nơi trị trường

  Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
  Sông Bảo Giang thiên định ai hay
  Lục thất cho biết ngày dài
  Phụ nguyên ấy thực ở đầy tào khê
  Có thầy nhân thập đi về
  Tả phụ hửu trì cây cỏ làm binh
  Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp
  Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
  Ra tay điều chỉnh hộ may
  Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
  Lọ là phải nhọc kéo quân
  Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về

  Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng
  Lộ Ngũ tinh trinh tượng thái hanh
  Ân trên vũ khí vân hành
  Kẻ thơ ký tuý kẻ canh xuân đài
  Bản đồ chảng sót cho ai
  Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn
  Vững nền vương cha truyền con nối
  Dõi muôn đời một mối xa thư
  Bể kình tâm lặng bằng tờ
  Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
  Âu vàng khỏe đặt vững chân
  Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài

  Vừa năm nhâm tý xuân đầu
  Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời

  Quyển vàng mở thấy sấm trời
  Từ Ðinh đổi đời chí lục thất gian
  Một thời có một tôi ngoan
  Giúp trong việc nước gặp an thái bình

  Luận chung một tập kim thời
  Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
  Trượng phu có chí thời coi
  Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng

  Tài nầy nên đấng vẻ vang
  Biết chừng đời trị biết đường đời suy
  Kể từ nhân đoản mà đi
  Số chưa gặp thì biết hoà chép ra

  Tiếc thay hiền sĩ bao già
  Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
  Thử cho tay giúp ra dùng
  Tài này so cùng tài trước xem sao

  Trên trời kể chín tầng cao
  Tay nghe bằng một ti hào biết hay
  Hiềm vì sinh phải thời này
  Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời

  Hợp đà thay thánh nghìn tài
  Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời
  Nói ra thì lậu sự đời
  Trái tai phải lụy tài trai khôn luần

  Nói ra am chúa bội quân
  Ðương thời đời trị xoay vần được đâu
  Chờ cho nhân đoản hết sau
  Ðến chừng đời ấy thấy âu nhiễu nàn

  Trời xui những kẻ ắt gian
  Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay
  Vua nào tôi ấy đã bày
  Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
  Ðua nhau bội bạn nghịch vi
  Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay

  Tiếc tài gẩm được thời hay
  Ðã sao như vậy ra tay sẽ dùng
  Tài trai có chí anh hùng
  Muốn làm tướng súy lập công xưng đời

  Khá xem nhiệm nhặt tội trời
  Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng
  Ði tìm cho đến đế cung
  Rấp phù xuất lực đế cung được toàn
  Bảo nhau cương kỷ cho tường
  Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
  Chờ cho động đất chuyển trời
  Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
  Còn bên thì náu chưa xong
  Nhân lực cướp lấy thiên công những là
  Ðời ấy những quỉ cùng ma
  Chảng còn ở thật người ta đâu là
  Trời cao đất rộng bao xa
  Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
  Dù trai ai chửa biết tường
  Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này

  Ý ra lục thất gian nay
  Thời vận đã định thời nầy hưng vương
  Trí xem nhiệm nhặt cho tường
  Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
  Vua ngự thạch bàn xa thay
  Ðại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

  Gà kêu vượn hót vang lừng
  Ðường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò
  Nhân dân vắng mạt bằng tờ
  Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay

  Vua còn cuốc nguyệt cày mây
  Phong điều vũ thuận thú rày an dân
  Phong đăng hoà cốc chứa chang
  Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
  Chính cung phương khảm vần mây
  Thực thay thiên tử là nay trị đời

  Anh hùng trí lượng thời coi
  Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi
  Tìm lên đến thạch bàn khê
  Có đất sinh thánh bên kia cuối làng
  Nhìn đi nhìn lại cho tường
  Dường như chửa có sinh vương đâu là
  Chảng tìm thì đến bình gia
  Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình
  Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
  Tả long triều lại có thành đợt vây
  Hửu hổ uấn khúc giang này
  Minh Ðường thất diệu trước bày mặt tai
  Ở xa thấy một con voi
  Cúi đầu quen bụi trông vời hồ sâu
  Ấy điềm thiên tử về chầu
  Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời

  Song thiên nhật nguyệt sáng soi
  Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
  Ðến đời thịnh vượng còn lâu
  Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
  Khuyên cho Ðông Bắc Tây Nam
  Muốn làm tướng súy thì xem trông này


  Thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn
  Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
  Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
  Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn

  Kìa cơn gió thổi lá rung cây
  Rung Bắc sang Nam Ðông tới Tây
  Tan tác kiến kiều an đất nước
  Xác xơ cổ thụ sạch am mây
  Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
  Hưng địa tràng giang hóa nước đầy
  Một gió một yên ai sùng bái
  Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
  Con mùng búng tít con quay
  Vù vù chong chóng gió bay trên đài
  Nhà cha cửa đóng then cài
  Ầm ầm sấm động hỏi người đông lân
  Tiếc tám lạng thương nửa cân
  Biết rằng ai có du phần như ai
  Bắt tay nằm nghỉ dông dài
  Thương người có một lo hai phận mình

  Canh niên tân phá
  Tuất hợi phục sinh
  Nhị Ngũ dư bình
  Long hổ xà đầu khởi chiến tranh
  Can qua tứ xứ loạn đao binh
  Mã đề dương cước anh hùng tận
  Thân dậu niên lai kiến thái bình

  Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
  Có một đàn xà đánh lộn nhau
  Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
  Lợn kia làm quái phải sai đầu
  Chuột nọ lăm le mong cản tổ
  Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
  Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
  Tìm về quê củ bắt ngựa tàu

  Cửu cửu kiền khôn dĩ định
  Thanh minh thời tiết hoa tàn
  Trực đáo dương đầu mã vĩ
  Hồ binh bát vạn nhập trường an

  Bảo Giang thiên tử xuất
  Bất chiến tự nhiên thành
  Lê dân bảo bảo noản
  Tứ hải lạc âu ca
  Dục đức thánh nhân hương
  Qua kiều cư Bắc phương

  Danh vi Nguyễn gia tử
  Kim tịch sinh ngưu lang
  Thượng đại nhân bất nhân
  Thánh ất dĩ vong ân
  Bạch hổ kim đai ấn
  Thất thập cổ lai xuân
  Bắc hữu kim thành tráng
  Nam tạc ngọc bích thành
  Hỏa thôn đa khuyển phệ
  Mục giả dục nhân canh
  Phú quí hồng trần mộng
  Bần cùng bạch phát sinh
  Anh hùng vương kiếm kích
  Manh cổ đổ thái bình

  Nam Việt hửu Ngưu tinh
  Quá thất thân thủy sinh
  Ðiạ giới sĩ vị bạch
  Thủy trầm nhi bắc kinh
  Kỷ mã xu dương tẩu
  Phù kê thăng đại minh
  Trư thử giai phong khởi
  Thìn mão xuất thái bình
  Phân phân tùng Bắc khởi
  Nhiểu nhiểu xuất Ðông chinh
  Bảo sơn thiên tử xuất
  Bất chiến tự nhiên thành
  Thủy trung tàng bảo cái
  Hứa cập thánh nhân hương
  Mộc hạ châm châm khẩu
  Danh thế xuất nan lương
  Danh vi Nguyễn gia tử
  Tinh bản tại ngưu lang
  Mại dử lê viện dưỡng
  Khởi nguyệt bộ đại giang
  Hoặc kiều tam lộng ngạn
  Hoặc ngụ kim lăng cương
  Thiên dử thần thực thụy
  Thụy trình ngũ sắc quang
  Kim kê khai lựu điệp
  Hoàng cái xuất quí phương
  Nhân nghĩa thùy vi địch
  Ðạo đức thực dữ đương
  Tộ truyền nhị thập ngủ
  Vận khải ngủ viên trường
  Vận đáo dương hầu ách
  Chấn đoài cương bất trường
  Quần gian đạo danh tự
  Bách tính khổ tai ương
  Can qua tranh đấu khởi
  Phạm địch tánh hung hoang
  Ma vương sát đại quỉ
  Hoàng thiên tru ma vương
  Kiền khôn phú tai vô lương
  Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
  Cơ nhị ngủ thư hùng vị quyết
  Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
  Ta hồ vô phụ vô quân
  Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành

  Ðoài phương phước điạ giáng linh
  Cửu trùng thụy ứng long thành ngủ vân
  Phá điền thiên tử giáng trần
  Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm
  Trần công nai thị phúc tâm
  Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
  Tướng thần hệ xuất y chu
  Thứ kỵ phục kiến Ðường ngu thi hành
  Hiệu xưng thiên hạ thái bình
  Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia .


  0


  Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Chủ đề đã khóa

  Trả lời khác cho chủ đề này

  #2 User is offline   dichnhan07 

  • Hội viên mới
  • PipPip
   • Nhóm: Hội viên chính thức
   • Bài viết: 128
   • Gia nhập: 13-Tháng chín 08

   Cập nhật lúc 22 Tháng chín 2008 - 06:08 AM

   tôi cũng có sưu tầm được một đoạn ko biết thực hư ra sao

   PHẦN THỨ NHẤT

   Dục thức thánh nhân xứ
   Đa xuất ứng Bảo giang
   Dục thức thánh nhân hương
   Thủy lam bảo trung tàng
   Dục thức thánh nhân tính
   Mộc hạ liên đinh khẩu
   Dục thức thánh nhân diện
   Tu tẩm trương cú kiến
   Giang nam nhị thủy huyện
   Tại sơn vô hổ lang
   Thất thập nhị hiền tướng
   Phụ tá thánh quân vương
   Phá điền thiên tử xuất
   Bất chiến tự nhiên thành.


   Tư tâm dục thức thánh nhân diện
   Lưởng biên bàn ngạt tùy nhất khối
   Thủ túc chánh vương tam lương tự.

   PHẦN THỨ HAI

   Cuộc đời ai dễ biết đâu
   Yêu tinh gian trá bóp hầu thần tiên
   Quan làng ỷ thế ỷ quyền
   Dân khôn giả dại mới yên phận mình
   Mặc ai chia rẽ thị khinh
   Việc làng việc nước làm thinh chớ bàn
   Ta tin ta mới đặng an
   Luận bàn bè bạn chỉ đàng cho nhau
   Việc người thì mặc người âu
   Nghiêng tai giả điếc lắc đầu làm ngơ
   Muốn yên mồn lặng như tờ
   Luận bàn việc nước thì khô xác hình
   Bởi đời quốc thể bù nhìn
   Quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời
   Lương dân than khổ đòi nơi
   Quốc hồn mờ ám hởi ôi thế quyền
   Nước nhà nghiêng ngửa ngửa nghiêng
   Tham quan hại nước lợi riêng cho mình
   Biết chi là ám với minh
   Sớm ưa trưa ghét dân tình đời ni
   Kim tiền quyền thế tương tri
   Không quyền không thế người khi ngu đần
   Chớ hà hiếp nhớ siêng cần
   Đến nơi Tiên Phật Thánh Thần mới an
   Nghèo nàn bổng chốc giàu sang
   Đứa ngu đội bạc ra đường dại khôn
   Bởi đời toàn lũ vô hồn
   Khinh khi nhân nghĩa trọng tôn bạc tiền
   Dốt ngu đội lốt Thánh Hiền
   Mở miệng thì rặc đồ điên một dòng
   Chừng nào cây sắt trổ bông
   Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
   Trung thần ái quốc dễ khi
   Phản thần mãi quốc nên ghi để đời
   Thức thời quốc sử bỏ rơi
   Ngay không nhầm lúc dĩ hơi hại mình
   Vô quân vô tướng vô binh
   Trung không cùng chúa cúng kinh ích gì
   Chừng nào lú mọc trên chì
   Voi đi trên giấy đến kỳ Đông Chu
   Trí thời giả điếc giả ngu
   Khôn thời giả dại mà tu lấy mình
   Cầm quyền toàn lủ yêu tinh
   Quan nhiều Mảng Tháo cùng sinh hại đời
   Mua quan bán tước lấy lời
   Hại dân hại nước coi trời như không
   Bì trung cốt nịnh rặc ròng
   Kết phe kết đảng giết giòng phải nguy
   Nồi da xáo thịt ngộ thay
   Miễn mình béo bở mặc ai ốm gầy
   Cáo kia mượn thế hại cầy
   Mẹ cha ưa nịnh ghét bầy con ngu
   Động tâm Thượng Đế dạy ru
   Xuống nhiều tai họa xuân thu sửa lần
   Gió sầu mưa thảm cõi trần
   Thiên luân địa chấn quân thần nó xem
   Canh tân sực nức mùi hèm
   Mhâm quý bằng lặng ngoại binh đem vào
   Giáp thời thấy rõ binh đao
   Ất niên chiến họa xâm vào tràn lan
   Thiên tai chiến sự đa đoan
   Quốc gia nghiêng ngửa tham quan hại đời
   Phản thần bán nước khi trời
   Gọi rằng trung trực hởi ôi thế quyền
   *
   * *
   Nhứt hữu liên sơn nhứt hữu bình
   Tam giang khí địa nhụ giang kinh
   Tu châu tai lạc thế châu khổ
   Ngu lại hườn chung khổ hại mình

   ***
   Xác dân xung tận cung đình
   Thiên oai chấn nổ luật hình ban ra
   Mười phần mất bảy còn ba
   Mất hai còn một mới ra thái bình
   Trục kia chọi với đồng minh
   Hai sông khô cạn nhựt tinh tỏ ngời
   Ra oai đánh dẹp mọi nơi
   Năm châu bốn bể thây phơi chập chùng
   Mùa xuân gió bấc lạnh lùng
   Cua kình trở gọng về cùng lũ dê
   Cuộc đời như thể trò hề
   Nực cười lũ chó còn mê lợi quyền
   Sình ương khó nướng xào chiên
   Quốc gia nghiêng ngửa đảo điên bốn bề
   Ra đi thì khó nỗi về
   Xe kia hết bánh thả rề sông trôi
   Chừng nào Chợ Lớn hết vôi
   Bề Đông cá đặt cuộc đời lao đao
   Lò rèn thiếu thép rèn dao
   Hết đồng đúc đỉnh hết thau bán nồi
   Chợ đen vốn một lời mười
   Gạo châu củi quế lời người than van
   Vải bô giá sánh bằng vàng
   Kẻ đói người rách lan tràn chợ quê
   ...


   Tiết trời đánh đổ bông huê
   Nhân dân phải chịu thảm thê họa sầu
   Theo Âu nên phải lo âu
   Mấy ai hiểu nghĩa Bá Di-Thúc Tề
   Khỉ đàn vừa gặp lũ dê
   Bắc trung phải chịu thảm thê họa đầu
   Đại bàng xung phá đài lầu
   Ngạc ngư phóng toát thuyền cầu tan hoang
   Rồi Nam cũng chịu lầm than
   Phương đông ba tỉnh phải mang họa sầu
   Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mầu
   Phồn hoa đô hội thảm sầu đớn đau
   Cuộc đời gẫm thiệt cơ cầu
   Trung thua quyền nịnh tiên hầu quỉ ma
   Khỉ đàn gặp cặp mảng xà
   Trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm
   Yêu đương cũng phải lạc lầm
   Sáu nơi khói lữa sấm gầm Sài môn
   Nghèo nàn không có quách chôn
   Gian tham quyền thế biết khôn lánh rồi
   Nhưng mà họa có đâu thôi
   Bồng con bế cái nổi trôi đầy đàng
   Đến hồi quốc vận lâm nàn
   Chi tiêu ăn mặc cường quan độc quyền
   Càng ngày càng đảo càng điên
   Dân ta như thể đàn chiên đánh vồn
   Ô hô giống khéo giống khôn
   Vay thời phải trả xác hồn lìa xa
   Thịt rơi xương nát máu sa
   Thầy tăng chẳng chịu ở nhà phù tang


   Sưu cao thuế nặng ta mang
   Đàng xa mới biết xa đàng nặng cân
   Thân dậu lánh việc nương thân
   Miên thành Sài trấn đến gần bỏ thây
   Khỉ bầy bị một gà khi
   Cuộc đời như vậy tham chi mà bòn
   Gà mừng gặp lúa túc con
   Miễn con no dạ mất còn kể chi
   Cái năm chiến họa loạn ly
   Mưa to gió họa hại gì tham quan
   Nhơn dân khốn khổ đa đoan
   Mọi điều khốn khổ lại càng bằng hai
   Tu hành hiền hậu chết hoài
   Sai ngoa gian trá sống dai chật đàng
   Cơ trời định vậy chớ than
   Tương vong yêu nghiệt hành tàng đấy ư !
   Đầu xuân gà gáy hăm tư
   Thầy tăng đến hạn họa trư tuyệt kỳ


   Thiên cơ máy tạo huyền vi
   Tuần hườn máy tạo ai thì có hay
   Nực cười cho lủ vô tài
   Tôi tôi chúa chúa hôm mai Sở Tần
   Xuân phân cho đến thu phân
   Quốc gia điên đảo thần dân rối nuồi
   Buồn buồn tủi tủi vui vui
   Tiếng thì để tiếng muốn lui lắm lần
   Rồi đây bày tỏ trung cang
   Trời cho Tiên Phật xuống trần trị yêu
   Văn minh cơ khí đủ điều
   Cọp đồng gấu sắt phi phiêu thủy hành
   Phong luân họa giáng lôi oanh
   Kết phe lập đảng tranh giành thế ni
   Năm châu nổi sóng một khi
   Chuồn bay khói tỏa tử thi như bèo
   Mưa dầu nắng lửa sấm reo
   Hai loài xâu xé họa gieo dân lành
   Đảng dân đại bại tan tành
   Cầu cùng đảng Cộng ra tranh chiến cùng
   Tu binh mãi mã chiêu hùng
   Núp lưng đảng cộng trung hưng nước nhà
   Rồi sau sanh sự bất hòa
   Lại cùng đảng cộng can qua chiến trường
   Non cao bể cả đôi đường
   Phân ranh biên giới tỏ tường mới an
   ....


   LỜI NÓI ĐẦU
   -- -- -- ----

   Vì sao có quyển sấm nầy ra đời ? - Không dám vọng ngữ , quyển sấm nầy cần phải ra đời vì nó quý báu bằng tất cả kho tàng của một nước Đại Việt và hơn nữa, đã đến giai đoạn cần thiết của thời cuộc hiện tại mà lời sấm đã ghi đúng đắn từng li từng tí mỗi một cuộc biến cố xảy ra trong nước.

   Bắt đầu từ Cổ Am bị tàn phá cho đến ngày lịch sử cách mạng tháng 8, kế đến giai đoạn Hoàng Đế Bảo Đại về nước, mỗi mỗi đều nhốt tất cả trong 487 câu thơ mà Đức Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, với một bầu tâm sự đầy nhiệt huyết nhả ngọc phun châu cho vạn cổ anh hùng suy nghiệm.

   Hởi các chí sĩ anh hùng trong thiên hạ ! Chớ nên quá ư căn cứ vào khoa học mà chê những truyện sấm giảng là hoang đường, vì có những sấm giảng và sấm giảng.Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không biết bao giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển sấm nầy viết từ 400 năm nay mà mỗi mỗi đều ứng nghiệm ngoài đời thực tế cho đến những cái tên riêng của những người chủ trương trong mấy phong trào quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ứng nghiệm ghi rõ .

   Nó là môn khoa học huyền bí vì Trạng chuyên môn lý số nhờ ở bộ " Thái Ất Thần Kinh " mà ghi chép ra chứ nó đâu phải ngất ngưởng như bóng với đồng. Nếu không phải khoa học, sao cụ lại được tặng câu " Annam lý học hữu học Trình truyền " của Tàu là một nước bao giờ cũng tự hào rằng mình cao hơn hết về khoa lý số.

   TỰU TRUNG :
   Cũng vì lòng từ bi, bác ái mà đức Trạng có quyển sấm nầy ra cốt để cho các vị trượng phu anh hùng xem lấy mà tránh cái nạn cốt nhục tương tàn.

   Cũng vì lòng yêu nước thiết tha mà Đức Trạng có quyển sấm nầy ra là cốt để cho trong tôn giáo, ngoài xã hội xem lấy biết nẻo tôn phò " lòng trung nghì ai nhớ cho tinh " và cũng vì lòng hiếu kỳ mà soạn giả khởi đọc quyển sấm nầy hồi 1930 sau cuộc biến động Cổ Am do Quốc Học Tùng San xuất bản. Soạn giả cũng không nệ hà tài hèn hiến cho bạn đọc những đoạn dịch chánh bản và phụ trương mong rằng thích đúng trong muôn một.

   Viết ở Sài-Thành mùa đông năm Mậu Tí 1948.
   Cư Sĩ MINH ĐIỀN   Vầng hồng rọi khắp bốn phang
   Tây phang cuốn gió tìm đàng đào vong
   Bập bồng Tần quốc bập bồng
   Là nơi chiến địa huyết hồng tràn lan
   Hải hồ rửa máu nghỉ an
   Tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định thu
   Thân gà dạ khỉ đấy chừ
   Thì là ngọn lửa mới thu dịu lần
   Kỳ phang thay đổi cuộc trần
   Chó kia gặp chủ nó cần sủa tru
   Quân minh dân sự ôn nhu
   Heo kia thong thả ngao du đầy đàng
   Chuột mừng gặp cảnh bình an
   Trâu kia thong thà nghêng ngang đồn điền
   Cọp rày làm chúa lâm điền


   CHÓ kia GẶP CHỦ nó cần sủa tru
   QUÂN MINH dân sự ôn nhu
   HEO kia THONG THẢ ngao du đầy đàng
   CHUỘT mừng gặp cảnh BÌNH AN
   TRÂU kia THONG THẢ nghênh ngang đồn điền
   CỌP rày LÀM CHÚA lâm điền
   QUÂN THẦN CỘNG LẠC MIÊN MIÊN CỬU TRƯỜNG.

   * &n bsp; *
   *

   TRẦN CÔNG nãi thị phúc tâm
   GIANG HỒ SỬ SĨ đào tiềm XUẤT DU
   Tướng thần hệ xuất Y CHU
   Thứ ky PHỤC KIẾN ĐƯỜNG NGU thi thành
   Hiệu xưng THIÊN HẠ THÁI BÌNH
   ĐÔNG TÂY VÔ SỰ NAM THÀNH QUỐC GIA.

   * ; *
   *

   Phần Sấm Ký Bạch Vân Thi Tập và các phụ trương của Cư Sĩ Minh Điền xuất bản cách nay gần 60 năm, may man xin ghi lại đoạn kết nhân những ngày cuối cùng của năm 2006.
   Nếu hữu duyên , khoảng Nửa Năm Tiên Giới sắp tới, Chư Huynh Đệ Tỷ muội cùng chiêm nghiệm một kiệt tác khác : KIM CỔ KỲ QUAN để liễu ngộ thế nào là :
   NƯỚC NAM NHƯ THỂ CÁI BẦU
   NGÀY SAU CÁC NƯỚC ĐÂU ĐÂU CŨNG TÙNG.
   0

   #3 User is offline   nguyenkha 

   • Mới gia nhập
    • Nhóm: Hội viên mới
    • Bài viết: 47
    • Gia nhập: 18-Tháng tám 08

    Cập nhật lúc 22 Tháng chín 2008 - 04:18 PM

    hi bác, bác cùng luận bàn và giải Sấm đi ạ, để xem trong Sấm có những điều hay nào.

    Xem bài viếtdichnhan07, on Sep 21 2008, 04:08 PM, said:

    tôi cũng có sưu tầm được một đoạn ko biết thực hư ra sao

    PHẦN THỨ NHẤT

    Dục thức thánh nhân xứ
    Đa xuất ứng Bảo giang
    Dục thức thánh nhân hương
    Thủy lam bảo trung tàng
    Dục thức thánh nhân tính
    Mộc hạ liên đinh khẩu
    Dục thức thánh nhân diện
    Tu tẩm trương cú kiến
    Giang nam nhị thủy huyện
    Tại sơn vô hổ lang
    Thất thập nhị hiền tướng
    Phụ tá thánh quân vương
    Phá điền thiên tử xuất
    Bất chiến tự nhiên thành.


    Tư tâm dục thức thánh nhân diện
    Lưởng biên bàn ngạt tùy nhất khối
    Thủ túc chánh vương tam lương tự.

    PHẦN THỨ HAI

    Cuộc đời ai dễ biết đâu
    Yêu tinh gian trá bóp hầu thần tiên
    Quan làng ỷ thế ỷ quyền
    Dân khôn giả dại mới yên phận mình
    Mặc ai chia rẽ thị khinh
    Việc làng việc nước làm thinh chớ bàn
    Ta tin ta mới đặng an
    Luận bàn bè bạn chỉ đàng cho nhau
    Việc người thì mặc người âu
    Nghiêng tai giả điếc lắc đầu làm ngơ
    Muốn yên mồn lặng như tờ
    Luận bàn việc nước thì khô xác hình
    Bởi đời quốc thể bù nhìn
    Quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời
    Lương dân than khổ đòi nơi
    Quốc hồn mờ ám hởi ôi thế quyền
    Nước nhà nghiêng ngửa ngửa nghiêng
    Tham quan hại nước lợi riêng cho mình
    Biết chi là ám với minh
    Sớm ưa trưa ghét dân tình đời ni
    Kim tiền quyền thế tương tri
    Không quyền không thế người khi ngu đần
    Chớ hà hiếp nhớ siêng cần
    Đến nơi Tiên Phật Thánh Thần mới an
    Nghèo nàn bổng chốc giàu sang
    Đứa ngu đội bạc ra đường dại khôn
    Bởi đời toàn lũ vô hồn
    Khinh khi nhân nghĩa trọng tôn bạc tiền
    Dốt ngu đội lốt Thánh Hiền
    Mở miệng thì rặc đồ điên một dòng
    Chừng nào cây sắt trổ bông
    Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
    Trung thần ái quốc dễ khi
    Phản thần mãi quốc nên ghi để đời
    Thức thời quốc sử bỏ rơi
    Ngay không nhầm lúc dĩ hơi hại mình
    Vô quân vô tướng vô binh
    Trung không cùng chúa cúng kinh ích gì
    Chừng nào lú mọc trên chì
    Voi đi trên giấy đến kỳ Đông Chu
    Trí thời giả điếc giả ngu
    Khôn thời giả dại mà tu lấy mình
    Cầm quyền toàn lủ yêu tinh
    Quan nhiều Mảng Tháo cùng sinh hại đời
    Mua quan bán tước lấy lời
    Hại dân hại nước coi trời như không
    Bì trung cốt nịnh rặc ròng
    Kết phe kết đảng giết giòng phải nguy
    Nồi da xáo thịt ngộ thay
    Miễn mình béo bở mặc ai ốm gầy
    Cáo kia mượn thế hại cầy
    Mẹ cha ưa nịnh ghét bầy con ngu
    Động tâm Thượng Đế dạy ru
    Xuống nhiều tai họa xuân thu sửa lần
    Gió sầu mưa thảm cõi trần
    Thiên luân địa chấn quân thần nó xem
    Canh tân sực nức mùi hèm
    Mhâm quý bằng lặng ngoại binh đem vào
    Giáp thời thấy rõ binh đao
    Ất niên chiến họa xâm vào tràn lan
    Thiên tai chiến sự đa đoan
    Quốc gia nghiêng ngửa tham quan hại đời
    Phản thần bán nước khi trời
    Gọi rằng trung trực hởi ôi thế quyền
    *
    * *
    Nhứt hữu liên sơn nhứt hữu bình
    Tam giang khí địa nhụ giang kinh
    Tu châu tai lạc thế châu khổ
    Ngu lại hườn chung khổ hại mình

    ***
    Xác dân xung tận cung đình
    Thiên oai chấn nổ luật hình ban ra
    Mười phần mất bảy còn ba
    Mất hai còn một mới ra thái bình
    Trục kia chọi với đồng minh
    Hai sông khô cạn nhựt tinh tỏ ngời
    Ra oai đánh dẹp mọi nơi
    Năm châu bốn bể thây phơi chập chùng
    Mùa xuân gió bấc lạnh lùng
    Cua kình trở gọng về cùng lũ dê
    Cuộc đời như thể trò hề
    Nực cười lũ chó còn mê lợi quyền
    Sình ương khó nướng xào chiên
    Quốc gia nghiêng ngửa đảo điên bốn bề
    Ra đi thì khó nỗi về
    Xe kia hết bánh thả rề sông trôi
    Chừng nào Chợ Lớn hết vôi
    Bề Đông cá đặt cuộc đời lao đao
    Lò rèn thiếu thép rèn dao
    Hết đồng đúc đỉnh hết thau bán nồi
    Chợ đen vốn một lời mười
    Gạo châu củi quế lời người than van
    Vải bô giá sánh bằng vàng
    Kẻ đói người rách lan tràn chợ quê
    ...


    Tiết trời đánh đổ bông huê
    Nhân dân phải chịu thảm thê họa sầu
    Theo Âu nên phải lo âu
    Mấy ai hiểu nghĩa Bá Di-Thúc Tề
    Khỉ đàn vừa gặp lũ dê
    Bắc trung phải chịu thảm thê họa đầu
    Đại bàng xung phá đài lầu
    Ngạc ngư phóng toát thuyền cầu tan hoang
    Rồi Nam cũng chịu lầm than
    Phương đông ba tỉnh phải mang họa sầu
    Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mầu
    Phồn hoa đô hội thảm sầu đớn đau
    Cuộc đời gẫm thiệt cơ cầu
    Trung thua quyền nịnh tiên hầu quỉ ma
    Khỉ đàn gặp cặp mảng xà
    Trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm
    Yêu đương cũng phải lạc lầm
    Sáu nơi khói lữa sấm gầm Sài môn
    Nghèo nàn không có quách chôn
    Gian tham quyền thế biết khôn lánh rồi
    Nhưng mà họa có đâu thôi
    Bồng con bế cái nổi trôi đầy đàng
    Đến hồi quốc vận lâm nàn
    Chi tiêu ăn mặc cường quan độc quyền
    Càng ngày càng đảo càng điên
    Dân ta như thể đàn chiên đánh vồn
    Ô hô giống khéo giống khôn
    Vay thời phải trả xác hồn lìa xa
    Thịt rơi xương nát máu sa
    Thầy tăng chẳng chịu ở nhà phù tang


    Sưu cao thuế nặng ta mang
    Đàng xa mới biết xa đàng nặng cân
    Thân dậu lánh việc nương thân
    Miên thành Sài trấn đến gần bỏ thây
    Khỉ bầy bị một gà khi
    Cuộc đời như vậy tham chi mà bòn
    Gà mừng gặp lúa túc con
    Miễn con no dạ mất còn kể chi
    Cái năm chiến họa loạn ly
    Mưa to gió họa hại gì tham quan
    Nhơn dân khốn khổ đa đoan
    Mọi điều khốn khổ lại càng bằng hai
    Tu hành hiền hậu chết hoài
    Sai ngoa gian trá sống dai chật đàng
    Cơ trời định vậy chớ than
    Tương vong yêu nghiệt hành tàng đấy ư !
    Đầu xuân gà gáy hăm tư
    Thầy tăng đến hạn họa trư tuyệt kỳ


    Thiên cơ máy tạo huyền vi
    Tuần hườn máy tạo ai thì có hay
    Nực cười cho lủ vô tài
    Tôi tôi chúa chúa hôm mai Sở Tần
    Xuân phân cho đến thu phân
    Quốc gia điên đảo thần dân rối nuồi
    Buồn buồn tủi tủi vui vui
    Tiếng thì để tiếng muốn lui lắm lần
    Rồi đây bày tỏ trung cang
    Trời cho Tiên Phật xuống trần trị yêu
    Văn minh cơ khí đủ điều
    Cọp đồng gấu sắt phi phiêu thủy hành
    Phong luân họa giáng lôi oanh
    Kết phe lập đảng tranh giành thế ni
    Năm châu nổi sóng một khi
    Chuồn bay khói tỏa tử thi như bèo
    Mưa dầu nắng lửa sấm reo
    Hai loài xâu xé họa gieo dân lành
    Đảng dân đại bại tan tành
    Cầu cùng đảng Cộng ra tranh chiến cùng
    Tu binh mãi mã chiêu hùng
    Núp lưng đảng cộng trung hưng nước nhà
    Rồi sau sanh sự bất hòa
    Lại cùng đảng cộng can qua chiến trường
    Non cao bể cả đôi đường
    Phân ranh biên giới tỏ tường mới an
    ....


    LỜI NÓI ĐẦU
    -- -- -- ----

    Vì sao có quyển sấm nầy ra đời ? - Không dám vọng ngữ , quyển sấm nầy cần phải ra đời vì nó quý báu bằng tất cả kho tàng của một nước Đại Việt và hơn nữa, đã đến giai đoạn cần thiết của thời cuộc hiện tại mà lời sấm đã ghi đúng đắn từng li từng tí mỗi một cuộc biến cố xảy ra trong nước.

    Bắt đầu từ Cổ Am bị tàn phá cho đến ngày lịch sử cách mạng tháng 8, kế đến giai đoạn Hoàng Đế Bảo Đại về nước, mỗi mỗi đều nhốt tất cả trong 487 câu thơ mà Đức Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, với một bầu tâm sự đầy nhiệt huyết nhả ngọc phun châu cho vạn cổ anh hùng suy nghiệm.

    Hởi các chí sĩ anh hùng trong thiên hạ ! Chớ nên quá ư căn cứ vào khoa học mà chê những truyện sấm giảng là hoang đường, vì có những sấm giảng và sấm giảng.Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không biết bao giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển sấm nầy viết từ 400 năm nay mà mỗi mỗi đều ứng nghiệm ngoài đời thực tế cho đến những cái tên riêng của những người chủ trương trong mấy phong trào quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ứng nghiệm ghi rõ .

    Nó là môn khoa học huyền bí vì Trạng chuyên môn lý số nhờ ở bộ " Thái Ất Thần Kinh " mà ghi chép ra chứ nó đâu phải ngất ngưởng như bóng với đồng. Nếu không phải khoa học, sao cụ lại được tặng câu " Annam lý học hữu học Trình truyền " của Tàu là một nước bao giờ cũng tự hào rằng mình cao hơn hết về khoa lý số.

    TỰU TRUNG :
    Cũng vì lòng từ bi, bác ái mà đức Trạng có quyển sấm nầy ra cốt để cho các vị trượng phu anh hùng xem lấy mà tránh cái nạn cốt nhục tương tàn.

    Cũng vì lòng yêu nước thiết tha mà Đức Trạng có quyển sấm nầy ra là cốt để cho trong tôn giáo, ngoài xã hội xem lấy biết nẻo tôn phò " lòng trung nghì ai nhớ cho tinh " và cũng vì lòng hiếu kỳ mà soạn giả khởi đọc quyển sấm nầy hồi 1930 sau cuộc biến động Cổ Am do Quốc Học Tùng San xuất bản. Soạn giả cũng không nệ hà tài hèn hiến cho bạn đọc những đoạn dịch chánh bản và phụ trương mong rằng thích đúng trong muôn một.

    Viết ở Sài-Thành mùa đông năm Mậu Tí 1948.
    Cư Sĩ MINH ĐIỀN    Vầng hồng rọi khắp bốn phang
    Tây phang cuốn gió tìm đàng đào vong
    Bập bồng Tần quốc bập bồng
    Là nơi chiến địa huyết hồng tràn lan
    Hải hồ rửa máu nghỉ an
    Tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định thu
    Thân gà dạ khỉ đấy chừ
    Thì là ngọn lửa mới thu dịu lần
    Kỳ phang thay đổi cuộc trần
    Chó kia gặp chủ nó cần sủa tru
    Quân minh dân sự ôn nhu
    Heo kia thong thả ngao du đầy đàng
    Chuột mừng gặp cảnh bình an
    Trâu kia thong thà nghêng ngang đồn điền
    Cọp rày làm chúa lâm điền


    CHÓ kia GẶP CHỦ nó cần sủa tru
    QUÂN MINH dân sự ôn nhu
    HEO kia THONG THẢ ngao du đầy đàng
    CHUỘT mừng gặp cảnh BÌNH AN
    TRÂU kia THONG THẢ nghênh ngang đồn điền
    CỌP rày LÀM CHÚA lâm điền
    QUÂN THẦN CỘNG LẠC MIÊN MIÊN CỬU TRƯỜNG.

    * &n bsp; *
    *

    TRẦN CÔNG nãi thị phúc tâm
    GIANG HỒ SỬ SĨ đào tiềm XUẤT DU
    Tướng thần hệ xuất Y CHU
    Thứ ky PHỤC KIẾN ĐƯỜNG NGU thi thành
    Hiệu xưng THIÊN HẠ THÁI BÌNH
    ĐÔNG TÂY VÔ SỰ NAM THÀNH QUỐC GIA.

    * ; *
    *

    Phần Sấm Ký Bạch Vân Thi Tập và các phụ trương của Cư Sĩ Minh Điền xuất bản cách nay gần 60 năm, may man xin ghi lại đoạn kết nhân những ngày cuối cùng của năm 2006.
    Nếu hữu duyên , khoảng Nửa Năm Tiên Giới sắp tới, Chư Huynh Đệ Tỷ muội cùng chiêm nghiệm một kiệt tác khác : KIM CỔ KỲ QUAN để liễu ngộ thế nào là :
    NƯỚC NAM NHƯ THỂ CÁI BẦU
    NGÀY SAU CÁC NƯỚC ĐÂU ĐÂU CŨNG TÙNG.

    0

    #4 User is offline   nguyenkha 

    • Mới gia nhập
     • Nhóm: Hội viên mới
     • Bài viết: 47
     • Gia nhập: 18-Tháng tám 08

     Cập nhật lúc 24 Tháng chín 2008 - 09:54 AM

     Bác Dịch Nhân ơi, Sấm của bác có vẻ xác thực với giai đoạn hiện giờ đấy bác ạ. Bác gảải sấm cho bà kon cùng nghe đi bác.
     0

     #5 User is offline   mmx 

     • Mới gia nhập
     • Pip
      • Nhóm: Hội viên chính thức
      • Bài viết: 91
      • Gia nhập: 25-Tháng mười một 08

      Cập nhật lúc 31 Tháng mười hai 2008 - 08:29 PM

      "Cửu cửu kiền khôn dĩ định
      Thanh minh thời tiết hoa tàn
      Trực đáo dương đầu mã vĩ
      Hồ binh bát vạn nhập trường an"

      Bác Dịch Nhân cho em hỏi 4 câu này có người đoán là ứng vào sự kiện hết năm 1953 sang tiết thanh minh năm 1954 (trực đáo dương đầu mã vĩ), 8 sư đoàn bộ đội cụ Hồ về tiếp quản thủ đô Hà Nội (Hồ binh bát vạn nhập trường an) không ?

      Còn đoạn dưới:
      "Mộc hạ châm châm khẩu
      Danh thế xuất nan lương
      Danh vi Nguyễn gia tử
      Tinh bản tại ngưu lang
      Mại dử lê viện dưỡng
      Khởi nguyệt bộ đại giang "


      "Nguyễn gia tử" là ai ? Có phải Nguyễn Ái Quốc không?

      " Chừng nào cây sắt trổ bông
      Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
      Trung thần ái quốc dễ khi
      Phản thần mãi quốc nên ghi để đời "

      Giữa năm 2008 có bản tin cây sắt trổ bông . Không biết tác giả bài trên là ai ?
      0

      #6 User is offline   dichnhan07 

      • Hội viên mới
      • PipPip
       • Nhóm: Hội viên chính thức
       • Bài viết: 128
       • Gia nhập: 13-Tháng chín 08

       Cập nhật lúc 01 Tháng một 2009 - 12:08 AM

       Lời đầu tiên là xin chúc mọi người một năm mới bình yên, hạnh phúc.

       Lời sau có thể làm bạn dong quang thất vọng vì tôi không biết gì cả.
       0

       #7 User is offline   mmx 

       • Mới gia nhập
       • Pip
        • Nhóm: Hội viên chính thức
        • Bài viết: 91
        • Gia nhập: 25-Tháng mười một 08

        Cập nhật lúc 01 Tháng một 2009 - 04:36 PM

        Vậy bác nguyenkha có ý kiến gì không ạ ?
        0

        #8 User is offline   PhongVan 

        • Hội viên mới
        • PipPip
         • Nhóm: Hội viên chính thức
         • Bài viết: 255
         • Gia nhập: 02-Tháng một 09

         Cập nhật lúc 21 Tháng một 2009 - 01:28 PM

         Tôi có sưu tầm được một bản giải sấm trạng trình nhưng chưa có thời gian nên chưa viết ra đây được Nhưng có một điều rất thú vị là câu: Lý đi rồi lý lại về nói về nhà lý do sư Vạn hạnh để đất lại kết phát lại một lần nữa, Nhưng họ Lý bây giờ đã đổi thành họ Nguyễn và sống ở khu vực Đà Giang (Sông Đà trên dãy núi Tản Viên )và nước Việt ta trải qua một thời thái bình thịnh trị rất dài khoảng hơn 1000 năm.
         0

         #9 User is offline   thanhphuc 

         • Hội viên mới
         • PipPip
          • Nhóm: Hội viên chính thức
          • Bài viết: 420
          • Gia nhập: 07-Tháng mười 08

          Cập nhật lúc 21 Tháng một 2009 - 10:48 PM

          Xem bài viếtdong_quang, on Dec 31 2008, 08:29 PM, said:

          "Cửu cửu kiền khôn dĩ định
          Thanh minh thời tiết hoa tàn
          Trực đáo dương đầu mã vĩ
          Hồ binh bát vạn nhập trường an"

          Bác Dịch Nhân cho em hỏi 4 câu này có người đoán là ứng vào sự kiện hết năm 1953 sang tiết thanh minh năm 1954 (trực đáo dương đầu mã vĩ), 8 sư đoàn bộ đội cụ Hồ về tiếp quản thủ đô Hà Nội (Hồ binh bát vạn nhập trường an) không ?

          Còn đoạn dưới:
          "Mộc hạ châm châm khẩu
          Danh thế xuất nan lương
          Danh vi Nguyễn gia tử
          Tinh bản tại ngưu lang
          Mại dử lê viện dưỡng
          Khởi nguyệt bộ đại giang "


          "Nguyễn gia tử" là ai ? Có phải Nguyễn Ái Quốc không?

          " Chừng nào cây sắt trổ bông
          Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
          Trung thần ái quốc dễ khi
          Phản thần mãi quốc nên ghi để đời "

          Giữa năm 2008 có bản tin cây sắt trổ bông . Không biết tác giả bài trên là ai ?          Tại bài báo này có đăng:

          http://www.vnexpress...08/09/3BA060D5/
          0

          #10 User is offline   Thiên Sứ 

          • Hội viên ưu tú
          • PipPipPipPip
           • Nhóm: @Tổng điều hành@
           • Bài viết: 26.054
           • Gia nhập: 06-Tháng tư 08

           Cập nhật lúc 21 Tháng một 2009 - 11:41 PM

           " Chừng nào cây sắt trổ bông
           Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi
           Trung thần ái quốc dễ khi
           Phản thần mãi quốc nên ghi để đời "

           Luận Sấm trạng mà đơn giản "Cây sắt trổ bông" là cây bằng sắt trổ bông thật thì chán wé.
           Đoạn này nói về Tây xâm lược nước ta đấy:
           Pháo hoa (Bông) bắn lên trời là do người Pháp du nhập vào Việt Nam: Cây sắt trổ bông.
           Nhựa trải đường cũng do người Pháp đem sang đất Việt: Đường đen như mực.
           Gần 100 năm Pháp Thuộc: Lạc Hồng tai phi.
           Vài lời bàn loạn.
           0

           #11 User is offline   mmx 

           • Mới gia nhập
           • Pip
            • Nhóm: Hội viên chính thức
            • Bài viết: 91
            • Gia nhập: 25-Tháng mười một 08

            Cập nhật lúc 22 Tháng một 2009 - 09:44 AM

            Mình thích nhất hai câu này:

            "Phá điền thiên tử giáng trần
            Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm"

            Không biết chừng nào, chắc còn lâu lắm.
            0

            #12 User is offline   BaXao 

            • Mới gia nhập
             • Nhóm: Hội viên mới
             • Bài viết: 4
             • Gia nhập: 30-Tháng một 09

             Cập nhật lúc 31 Tháng một 2009 - 03:38 PM

             "Phá điền thiên tử giáng trần"
             Có nghĩa là ruộng vườn bị đào bới hủy diệt là lúc thiên tử sẽ xuất hiện. Giáng trần có nghĩa là từ ở trên hạ phàm, nhưng nói theo cách hiện tại là hạ cánh máy bay xuống phi trường từ một nơi khác. Cũng có nghĩa là vị thiên tử này hiện không ở việt nam mà từ một nơi khác tới.

             "Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm"
             Có nghĩa là bên cạnh vị thiên tử này có hàng hà sa số mãnh tướng dưới tay, mà lại có mưu thần vũ lược nhiều như rừng cây.

             Với hai câu này đã đủ để ám chỉ thời gian hiện tại bây giờ. Muốn tìm được vị thiên tử này chỉ mò kim đái biển. Đã là một người mưu lược cao thâm như núi rừng thì sự đi lại của ông ta cũng sẽ xuất quỷ nhập thần khó tìm dấu dết.
             0

             #13 User is offline   Như Thông 

             • Hội viên chính thức
             • PipPipPip
              • Nhóm: Hội viên tích cực
              • Bài viết: 912
              • Gia nhập: 16-Tháng tư 08

              Cập nhật lúc 31 Tháng một 2009 - 08:34 PM

              Xem bài viếtBaXao, on Jan 31 2009, 02:38 AM, said:

              "Phá điền thiên tử giáng trần"
              Có nghĩa là ruộng vườn bị đào bới hủy diệt là lúc thiên tử sẽ xuất hiện. Giáng trần có nghĩa là từ ở trên hạ phàm, nhưng nói theo cách hiện tại là hạ cánh máy bay xuống phi trường từ một nơi khác. Cũng có nghĩa là vị thiên tử này hiện không ở việt nam mà từ một nơi khác tới.

              "Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm"
              Có nghĩa là bên cạnh vị thiên tử này có hàng hà sa số mãnh tướng dưới tay, mà lại có mưu thần vũ lược nhiều như rừng cây.

              Với hai câu này đã đủ để ám chỉ thời gian hiện tại bây giờ. Muốn tìm được vị thiên tử này chỉ mò kim đái biển. Đã là một người mưu lược cao thâm như núi rừng thì sự đi lại của ông ta cũng sẽ xuất quỷ nhập thần khó tìm dấu dết.              Không cư ngụ tại Việt Nam , ở nơi khác đến mà lại được làm Thiên tử Việt Nam à. :rolleyes:
              0

              #14 User is offline   dichnhan07 

              • Hội viên mới
              • PipPip
               • Nhóm: Hội viên chính thức
               • Bài viết: 128
               • Gia nhập: 13-Tháng chín 08

               Cập nhật lúc 31 Tháng một 2009 - 10:12 PM

               Bắc Kinh mới thực đế kinh
               Giấu thân chửa dễ, giấu danh được nào.

               Trong sách Độn Thái Ất của cụ Nguyễn Phúc Ấm có kiến giải về Sấm Trạng, có thêm khá nhiều câu mới các bác muốn nghiên cứu thì thử tìm đọc.
               0

               #15 User is offline   BaXao 

               • Mới gia nhập
                • Nhóm: Hội viên mới
                • Bài viết: 4
                • Gia nhập: 30-Tháng một 09

                Cập nhật lúc 01 Tháng hai 2009 - 02:48 AM

                Đã là một vị thiên tử thì ắc sở học của người này cao thâm khó lường. Nhất định là hiểu rất rõ Âm Dương Ngũ Hành và hiểu cả Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa. Nếu mà không hiểu những thứ này thì Trạng Trình đâu có mất công viết sấm để miêu tả người này.

                "Không cư ngụ tại Việt Nam , ở nơi khác đến mà lại được làm Thiên tử Việt Nam à."
                Không cư ngụ tại Việt Nam không có nghĩa là người này là người ngoại quốc (nhất định phải là người việt). Trạng Trình miêu tả bậc thiên tử thì ắc người này phải là gốc gác sanh đẽ ở việt nam, nhưng chỉ khác ở chỗ là không tìm sở học trong nước.

                Bắc Kinh mới thực đế kinh
                Giấu thân chửa dễ, giấu danh được nào.

                Câu đầu ám chỉ Hà Lội. Câu sau chưa xảy ra, nhưng cũng sắp tới rồi.
                0

                #16 User is offline   Thiên Sứ 

                • Hội viên ưu tú
                • PipPipPipPip
                 • Nhóm: @Tổng điều hành@
                 • Bài viết: 26.054
                 • Gia nhập: 06-Tháng tư 08

                 Cập nhật lúc 01 Tháng hai 2009 - 07:18 AM

                 Anh chị em thân mến.
                 Vấn đề giải mã sấm Trạng Trình thực chất là dự báo với một phương pháp khác. Nó cũng tương tự như một trò đố vui: "Cái gì đây?" và mỗi người giải một cách.
                 Từ hàng trăm năm nay các bậc tiền bối đã tìm cách giải Sấm trạng Trình nhưng đều không thành công. Hơn nữa những lời gọi là sấm trạng Trình ấy chưa chắc hoàn toàn là Sấm Trạng.
                 Bởi vậy, để tránh tình trạng giải Sấm Trang sa đà vào những vấn đề có thể gây hiểu nhầm trên diễn đàn. Tôib đề nghị khóa chú để này.
                 0

                 Chia sẻ chủ đề này:


                 Trang 1 trên 1
                 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
                 • Chủ đề đã khóa

                 1 thành viên đang xem chủ đề này
                 0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh