Chuyển tới nội dung

Hình ảnh

Nhờ Các Bác Các Chú Trong Diễn Đàn Lý Giải Giúp Cháu Quẻ Số 16 - Tiêu Ách Quẻ


  • Xin vui lòng đăng nhập để trả lời
1 reply to this topic

#1 DustAngel

DustAngel

    Mới gia nhập

  • Thành viên diễn đàn
  • 15 Bài viết:

Thứ sáu, 22/02/2013 | 01:16

Đầu năm mới cháu có bốc được Quẻ số 16 - TIÊU ÁCH QUẺ Nhờ các bác các chú trong diễn đàn lý giải giúp cháu, cháu xin cảm ơn rất nhiều! Quẻ số 16 - TIÊU ÁCH QUẺ CẦU DANH Chớ lợi bôn ba mấy gót chân Phải phòng tay đấu lại tay chân Của trời như thế bau giờ cạn Còn phúc thời ta chả mất phần GIA TRẠCH Ruộng mẫu ao trên miệng thế gian Mồ hôi nước mắt có gian nan Trong nhà này được phần no ấm Bỏ chữ lao để rước chữ nhàn CẦU TÀI Mở kho vô tận sẵn tiêu dùng Núi ngọc đừng đi nỡ phải không Cờ riệu tài tình ta liệu phất Rõ ràng minh nguyệt mấy thanh phong CẦU HÔN Hoa đào rượu tiệc thỏa mừng xuân Gái sắc trai tài đẹp mấy phân Cầm sắt lựa đầy cầu mấy nhịp chỉ hồng kia kéo buộc vào chân TẬT BỆNH Ốm đau gặp thuốc hay thầy giỏi XUẤT HÀNH Vui cảnh vui tình tiện bước chân Cho qua thơi thế biết mùi đời Giang sơn như hoa người trong hội Đào nọ mai kia lắm sự tình THẤT VẬT Tìm vật sao cho vật về Những cơn cớ ấy nghĩ mà ghê Chẳng qua bội nhập người hay chửa Ta bao cho người chớ lo phiền PHẦN MỘ Mồ mả được huyệt BẢN MỆNH Bình minh chiếu bắt đầu Bóng tối rút lui mau Tiến thân gặp may mắn được hưởng phúc dài lâu TỔNG ĐOÁN Có sự hay, phần mộ tổ tiên an minh duyên tình thì có chuyện lành sánh đôi nghĩ là mưu vọng đạt, hôn nhân thành, buôn bán trồng trọt phát tài

#2 Mạnh

Mạnh

    Mới gia nhập

  • Thành viên diễn đàn
  • 25 Bài viết:

Thứ sáu, 28/02/2014 | 13:37

Đầu năm mới cháu có bốc được Quẻ số 16 - TIÊU ÁCH QUẺ
Nhờ các bác các chú trong diễn đàn lý giải giúp cháu, cháu xin cảm ơn rất nhiều!
Quẻ số 16 - TIÊU ÁCH QUẺ

CẦU DANH
Chớ lợi bôn ba mấy gót chân
Phải phòng tay đấu lại tay chân
Của trời như thế bau giờ cạn
Còn phúc thời ta chả mất phần

GIA TRẠCH
Ruộng mẫu ao trên miệng thế gian
Mồ hôi nước mắt có gian nan
Trong nhà này được phần no ấm
Bỏ chữ lao để rước chữ nhàn

CẦU TÀI
Mở kho vô tận sẵn tiêu dùng
Núi ngọc đừng đi nỡ phải không
Cờ riệu tài tình ta liệu phất
Rõ ràng minh nguyệt mấy thanh phong

CẦU HÔN
Hoa đào rượu tiệc thỏa mừng xuân
Gái sắc trai tài đẹp mấy phân
Cầm sắt lựa đầy cầu mấy nhịp
chỉ hồng kia kéo buộc vào chân

TẬT BỆNH
Ốm đau gặp thuốc hay thầy giỏi

XUẤT HÀNH
Vui cảnh vui tình tiện bước chân
Cho qua thơi thế biết mùi đời
Giang sơn như hoa người trong hội
Đào nọ mai kia lắm sự tình

THẤT VẬT
Tìm vật sao cho vật về
Những cơn cớ ấy nghĩ mà ghê
Chẳng qua bội nhập người hay chửa
Ta bao cho người chớ lo phiền

PHẦN MỘ
Mồ mả được huyệt

BẢN MỆNH
Bình minh chiếu bắt đầu
Bóng tối rút lui mau
Tiến thân gặp may mắn
được hưởng phúc dài lâu

TỔNG ĐOÁN
Có sự hay, phần mộ tổ tiên an minh
duyên tình thì có chuyện lành sánh đôi
nghĩ là mưu vọng đạt, hôn nhân thành,
buôn bán trồng trọt phát tài16- Quẻ Tiêu Ách
( Thượng kiết ): Rất tốt
Vầng hồng chiếu bốn phang ,
Thiên hạ hưởng thanh nhàn .
Giao tiếp nên hòa hiệp ,
Tự nhiên việc đặng an .
***
Bính kỉ hai can chẳng khắc ,
Tự nhiên muôn việc an bài .
Chẳng nên thủ cựu , đổi thì hay ,
Người đến phương xa vô hại .
Thưa kiện án từ đắc thắng ,
Cầu tài điềm ứng phỉ nguyền .
Xem kinh niệm Phật đặng bình yên ,
Sẽ hưởng công hầu vinh hiển .