Diễn đàn Lý học Đông phương: SINH TRAI HAY GÁI? - Diễn đàn Lý học Đông phương

Chuyển tới nội dung

Trang 1 trên 1
 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời chủ đề này

SINH TRAI HAY GÁI?

#1 User is offline   Thiên Sứ 

 • Hội viên ưu tú
 • PipPipPipPip
  • Nhóm: @Tổng điều hành@
  • Bài viết: 26.033
  • Gia nhập: 06-Tháng tư 08

  Cập nhật lúc 29 Tháng tư 2008 - 09:20 PM

  PHƯƠNG PHÁP TÍNH SINH TRAI HAY GÁI.
  Sinh trai hay gái là do lẽ tự nhiên của tạo hóa. Nhưng khi cuộc sống phát triển, nhu cầu sinh trai hay gái cũng xuất hiện. Nhiều gia đình sinh con một bề muốn cho “có nếp có tẻ” đối khi rất muốn sinh con theo giới tính được định sẵn. Khoa học hiện đại cũng có nhiều công trình nghiên cứu về việc này. Chúng tôi sưu tầm dưới đây là những phương pháp còn lưu truyền trontg dân gian thuộc cổ học Đông phương để các bậc phụ huynh tham khảo.

  Phương pháp thứ I
  Lấy tuổi vợ chồng theo tuổi Âm lịch, sau đó cộng tổi vợ chồng trừ đi 40. Nếu số dư trên 40 tiếp tục trừ đi 40. Lấy số dư còn lại đầu tiên trừ 9, tiếp tục trừ 8, lại trừ 9, trừ 8…cho đến khi số dư nhỏ hơn hoặc bằng 9 -8 thì thôi.
  1 - Hiệu số cuối cùng còn lại là số chẵn thì cấn bầu trong năm sinh trong trong năm là con trai. Ngược lại cấn bầu ngoài năm sinh trong năm là con gái.
  2 - Hiệu số cuối cùng còn lại là số lẻ thì cấn bầu trong năm sinh trong trong năm là con gái. Ngược lại cấn bầu ngoài năm sinh trong năm là con trai.
  Thí dụ:
  Tuổi chồng 37. Tuổi vợ 32.
  Tổng số 69.
  69 – 40 = 29.
  29 – 9 = 20.
  20 – 8 = 12.
  12 – 9 = 3.

  Theo phương pháp này:
  Nếu hai vợ chồng này cấn bầu trong năm và sinh trong năm sẽ sinh con gái. Ngược lại, cấn bầu trong năm nay và sinh trong năm tới sẽ sinh con trai.

  Phương pháp thứ II
  Phương pháp này bắt đầu từ một bài ca quyết lưu truyền sau đây:
  Nguyên văn:

  49 từ xưa đã định rồi.
  Cộng vào tháng đẻ để mà chơi.
  Trừ đi tuổi mẹ bao nhiêu đấy!
  Thêm vào 19 để chia đôi.
  Tính tuổi trăng tròn cho thật chuẩn.

  Chẵn trai, lẻ gái đúng mười mười.


  Như vậy; nếu chúng ta gọi tháng sinh là “n” và tuổI mẹ là “M” thì sẽ có bài toán là:
  (49 + n – M +19): 2
  Giản lược công thức trên , ta có:
  (68 + n – M) :2.
  Thí dụ:
  Mẹ 32 tuổi, sinh con tháng 9 Âm lịch.
  Thay vào công thức trên ta có: n = 9; M = 32.
  (68 + 9 – 32): 2 = 22. 5.
  Lẻ. Theo phương pháp này thì bà mẹ 32 tuổi sinh tháng 9 sẽ là con gái.

  Phương pháp thứ III
  ng dụng bảng tổng kết theo Lịch Vạn sự về “tháng thụ thai sinh trai hay gái” như sau:


  http://i123.photobucket.com/albums/o308/lacvietdontoan/bngsinhtraigai-1.jpg?t=1209480903


  Theo bảng này, chúng ta xem cột tuổi người mẹ phía trên từ 18 đến hết 40. Cột dọc bên trái ứng với tháng thụ thai. Nếu rơi vào ô có dấu "+" là sinh con trai, dấu "0" là con gái.
  Tương truyền đây là bảng tổng kết của các quan Thái Giám trong cung đình xưa.

  Cách kết hợp ba phương pháp
  Ba phương pháp này lưu truyền rời rạc trong dân gian. Chúng đều khó kiểm định tính hiệu quả cho từng phương pháp. Nhưng chúng tôi nhận xét thấy rằng:

  1 - Phương pháp I tính năm sinh con theo ý muốn.
  2 – Phương pháp II tính tháng sinh con theo ý muốn.
  3 – Phương pháp III tính tháng cấn bầu để sinh con theo ý muốn.

  Ba phương pháp này tuy khác nhau nhưng không phủ định nhau về nguyên tắc.
  Bởi vậy, sự kết hợp cả ba phương pháp sẽ cho chúng ta một xác xuất cao hơn.

  1 - Trước hết chúng ta áp dụng phương pháp thứ I để xác định một cách tổng quát nên cấn bầu và sinh trong năm hay cấn bầu năm nay sinh năm tới.
  2 – Sau đó áp dung phương pháp thứ II. Giả thiết rằng chúng ta cần một con số chẵn cho tháng sinh thì – Khi tuổi mẹ lẻ, tháng sinh phải lẻ và ngược lại thì kết quả của công thức trên sẽ cho ra một số chẵn.
  3 – Sau khi xác định được tháng sinh là lẻ (Hoặc chẵn), lúc đó ta áp dung phương pháp thứ III. Giả thiết tháng sinh lẻ, ta sẽ chọn trong bảng tháng thụ thai thích hợp với tháng lẻ hoặc chẵn cần tìm.

  Thí dụ:
  Chồng 31, vợ 27.
  * Giả thiết rằng vợ chồng này muốn sinh con trai.


  I - Ứng dụng phương pháp thứ I
  Cộng tuổi vợ chồng 31 + 27 = 58.
  58 - 40 = 18.
  18 - 9 = 9
  9 - 8 = 1.
  Như vậy số dư là 1 là số lẻ. Sang năm vợ chồng đều cộng lên 2 tuổi sẽ có số dư 3 cũng là số lẻ. Do đó nếu có bầu và sinh con trọn năm sẽ là con gái và ngoài năm sẽ là con trai.
  Vậy theo điều kiên của phương pháp I thì muốn sinh con trai phải có bầu trong năm này và sinh vào năm sau.

  II - Ứng dụng phương pháp II
  Sau khi xác định phải có bấu trong năm nay và sinh năm sau, ta ứng dụng phương pháp II để chọn tháng sinh con theo công thức:
  (68 + n – M): 2.
  Ta có: Tuổi mẹ M = 27.
  Thay thế vào công thức trên ta có:
  (68 + n – 27): 2 = (41 +n): 2.
  “n” là tháng sinh. Như vậy để thỏa mãn tháng sinh chẵn con trai thì tháng sinh phải chọn tháng lẻ.

  III - Ứng dụng phương pháp III.
  Sau khi xác định phải sinh trong tháng lẻ và phải cấn bầu năm nay (27 tuổi) và sinh năm sau (28 tuổi), ta tra bảng trên để tìm một tháng lẻ trong năm 28 tuổi (Như 1 – 3 – 5 – 7 ….) và tính lùi 9 tháng để rơi vào một tháng cấn bầu thích hợp có dấu +.
  Cụ thể là:
  Nhìn vào cột ngang ô người mẹ 28 tuổi (Giả thiết năm hiện tại là 27, sinh vào sang năm là 28). Nhưng tháng lẻ có khả năng sinh con trai theo phương pháp II là 1 - 3 - 5 - 7 .
  - Trường hợp chọn tháng Giêng năm 28 tuổi thì cấn bầu tháng 6 năm 27 tuổi. Cấn bầu tháng 6 năm 27 tuổi bảng cho biết khả năng sinh con trai (Dấu +).
  - Trường hợp chọn tháng Ba thì cấn bấu tháng 8 năm 27 tuổi. Cấn bầu tháng 8 năm 27 tuổi, bảng cho biết khả năng sinh con trai (Dấu +)
  - Trường hợp chọn tháng Năm thì cấn bấu tháng 10 năm 27 tuổi. Cấn bầu tháng 10 năm 27 tuổi, bảng cho biết sinh con gái (Dấu 0). Không thỏa mãn giả thiết trên.

  Như vậy, khi kết hợp cả ba phương pháp, cho người mẹ 27 tuổi chồng 31 thì điều kiện thỏa mãn cả ba phương pháp là cấn bấu tháng 6 hoặc 8 năn vợ 27 tuổi và sinh vào năm 28 tuổi.


  * Giả thiết rằng vợ chồng này muốn sinh con gái.
  I - Ứng dụng phương pháp thứ I
  Cộng tuổi vợ chồng 31 + 27 = 58.
  58 - 40 = 18.
  18 - 9 = 9
  9 - 8 = 1.
  Như vậy số dư là 1 là số lẻ. Sang năm vợ chồng đều cộng lên 2 tuổi sẽ có số dư 3 cũng là số lẻ. Do đó nếu có bầu và sinh con trọn năm sẽ là con gái.
  Vậy theo điều kiên của phương pháp I thì muốn sinh con gái phải có bầu và sinh trọn trong năm nay, hoặc có bấu và sinh trọn trong năm sau.

  II - Ứng dụng phương pháp II
  Sau khi xác định phải có bấu và sinh trọn trong năm nay (Hoặc trọn năm sau), ta ứng dụng phương pháp II để chọn tháng sinh con theo công thức:
  (68 + n – M): 2.
  Ta có: Tuổi mẹ M = 27.
  Thay thế vào công thức trên ta có:
  (68 + n – 27): 2 = (41 +n): 2.
  “n” là tháng sinh. Như vậy để thỏa mãn tháng sinh lẻ con gái thì tháng sinh phải chọn tháng chẵn.


  III - Ứng dụng phương pháp III.
  Sau khi xác định phải sinh trong tháng chẵn và phải cấn bầu và sinh trọn năm nay (27 tuổi); hoặc trọn năm sau (28 tuổi), ta tra bảng trên để tìm một tháng chẵn trong năm 27 (Hoặc 28) tuổi (Như 2 – 4 – 6 – 8 ….) và tính lùi 9 tháng để rơi vào một tháng cấn bầu thích hợp có dấu +.

  Như vậy, ta đã ứng dụng cả ba phương pháp cho giả thiết vợ chồng trong thí dụ trên sinh con gái.
  Nhưng dân gian ta có câu:
  "Người tính không bằng trời tính"
  Bởi vậy, cũng xin lưu ý là moị chuyện theo tự nhiên là tốt nhất. Tuy kết quả trên khá chính xác. Nhưng còn số phận người đó có thể sinh trai hay gái hay không lại là chuyện khác. Muốn thay đổi số phận, điều đầu tiên phải tạo phúc đức đã.
  Chúc vạn sự như ý.

  Thiên Sứ
  0


  Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

  Trả lời khác cho chủ đề này

  #2 User is offline   Laido 

  • Hội viên mới
  • PipPip
   • Nhóm: Hội viên chính thức
   • Bài viết: 213
   • Gia nhập: 12-Tháng tư 08

   Cập nhật lúc 10 Tháng năm 2008 - 10:45 PM

   Kính chào chú TS.

   PP sinh trai hay gái đúng là: người tính đâu = trời tính. Nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn là: Âm bao dương thì gái mà dương bao âm thì trai. Ai thấu triệt và làm đc điều này thì cần gì phải tính tính toán toán cho mệt. Để biết đc âm dương thì cần phải NC và phải SOI.

   Kính
   Laido
   0

   #3 User is offline   Thiên Sứ 

   • Hội viên ưu tú
   • PipPipPipPip
    • Nhóm: @Tổng điều hành@
    • Bài viết: 26.033
    • Gia nhập: 06-Tháng tư 08

    Cập nhật lúc 10 Tháng năm 2008 - 11:17 PM

    Xem bài viếtLaido, on May 10 2008, 04:45 PM, said:

    Kính chào chú TS.

    PP sinh trai hay gái đúng là: người tính đâu = trời tính. Nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn là: Âm bao dương thì gái mà dương bao âm thì trai. Ai thấu triệt và làm đc điều này thì cần gì phải tính tính toán toán cho mệt. Để biết đc âm dương thì cần phải NC và phải SOI.

    Kính
    Laido


    Nguyên tắc là như vậy. Nhưng khó lắm Lái Đò thân mến ạ. Có những nguyên tắc mà không thể diễn đạt được. Nó giống như bàn về một cái chết nhân đạo vậy. Hoặc tương tự như Liên Hoa Kinh: Hiểu đúng lên Thiên Đường, hiểu sai xuống địa ngục. Làm thế nào cho người ta hiểu đúng?!
    Thiên Sứ
    0

    #4 User is offline   Laido 

    • Hội viên mới
    • PipPip
     • Nhóm: Hội viên chính thức
     • Bài viết: 213
     • Gia nhập: 12-Tháng tư 08

     Cập nhật lúc 11 Tháng năm 2008 - 10:00 PM

     Vâng, đúng là khó chú ạ. Tuy nhiên nếu nói ra thì đa phần họ sẽ hiểu được. Bí quyết ở đây là làm thế nào để có được âm bao dương và ngược lại. Và âm dương ám chỉ điều gì? Nó gần như ta thực hiện 1 công thức hóa học ấy chú ạ. Hi vọng thời gian tới cháu sẽ có duyên thử cho 1 ai đấy. Các PP dân gian thì xác suất vẫn có, nhưng với pp như cháu nói thì chắc là 100% chú ạ. Chỉ cần xác định cho chuẩn và vấn đề xác định này cũng không khó lắm.

     Kính
     LAido
     0

     #5 User is offline   meocon275 

     • Mới gia nhập
     • Pip
      • Nhóm: Hội viên chính thức
      • Bài viết: 77
      • Gia nhập: 12-Tháng một 09

      Cập nhật lúc 07 Tháng hai 2009 - 11:59 AM

      Kính cháo bác Thiên Sứ!
      Bác cho cháu hỏi theo phương pháp 3 dựa vào lịch vạn sự thì năm nay là năm nhuận có hai tháng 5 thì có gì thay đổi khi áp dụng không ạ?
      Cháu cám ơn bác!
      0

      #6 User is offline   Thiên Sứ 

      • Hội viên ưu tú
      • PipPipPipPip
       • Nhóm: @Tổng điều hành@
       • Bài viết: 26.033
       • Gia nhập: 06-Tháng tư 08

       Cập nhật lúc 09 Tháng hai 2009 - 01:24 PM

       Xem bài viếtmeocon275, on Feb 7 2009, 11:59 AM, said:

       Kính cháo bác Thiên Sứ!
       Bác cho cháu hỏi theo phương pháp 3 dựa vào lịch vạn sự thì năm nay là năm nhuận có hai tháng 5 thì có gì thay đổi khi áp dụng không ạ?
       Cháu cám ơn bác!

       Có lẽ vấn đề này - sau khi tính toán tháng thu thai (Hoặc tháng sinh) theo nguyên tắc đã tính ở trên thì chúng ta xét đến tiết khí của tháng đó để biết sẽ thụ thai, hoặc sinh vào tháng nhuận trước hay sau. Đây chỉ là một ý tưởng mới phát sinh sau khí xem câu hỏi của meocon. Chưa chứng nghiệm về cả lý thuyết lẫn thực tế. Tôi bận quá. Anh chị em ai hứng thú thì suy ngẫm.
       0

       #7 User is offline   VIETHA 

       • Hội viên chính thức
       • PipPipPip
        • Nhóm: Hội viên chính thức
        • Bài viết: 867
        • Gia nhập: 21-Tháng một 09

        Cập nhật lúc 09 Tháng hai 2009 - 02:15 PM

        Xem bài viếtLaido, on May 11 2008, 08:00 AM, said:

        Vâng, đúng là khó chú ạ. Tuy nhiên nếu nói ra thì đa phần họ sẽ hiểu được. Bí quyết ở đây là làm thế nào để có được âm bao dương và ngược lại. Và âm dương ám chỉ điều gì? Nó gần như ta thực hiện 1 công thức hóa học ấy chú ạ. Hi vọng thời gian tới cháu sẽ có duyên thử cho 1 ai đấy. Các PP dân gian thì xác suất vẫn có, nhưng với pp như cháu nói thì chắc là 100% chú ạ. Chỉ cần xác định cho chuẩn và vấn đề xác định này cũng không khó lắm.

        Kính
        LAido

        Bác LAIDO ơi bác nói rõ cho em học với PP đó thực hiện như thế nào
        0

        #8 User is offline   Quy Loc 

        • Mới gia nhập
         • Nhóm: Hội viên mới
         • Bài viết: 22
         • Gia nhập: 05-Tháng hai 09

         Biểu tượng bài viết  Cập nhật lúc 14 Tháng hai 2009 - 12:29 PM

         Xem bài viếtLaido, on May 11 2008, 09:00 AM, said:

         Vâng, đúng là khó chú ạ. Tuy nhiên nếu nói ra thì đa phần họ sẽ hiểu được. Bí quyết ở đây là làm thế nào để có được âm bao dương và ngược lại. Và âm dương ám chỉ điều gì? Nó gần như ta thực hiện 1 công thức hóa học ấy chú ạ. Hi vọng thời gian tới cháu sẽ có duyên thử cho 1 ai đấy. Các PP dân gian thì xác suất vẫn có, nhưng với pp như cháu nói thì chắc là 100% chú ạ. Chỉ cần xác định cho chuẩn và vấn đề xác định này cũng không khó lắm.

         Kính
         LAido

         Bác Laido có thể giải thích kỹ cho diễn đàn biết thế nào là "Âm bao dương, dương bao âm" được không ạ?
         Cái này ám chỉ vấn đề tuổi tác, sức khỏe hay tâm tính ạ? :lol:
         0

         #9 User is offline   mr.pngo 

         • Mới gia nhập
          • Nhóm: Hội viên mới
          • Bài viết: 4
          • Gia nhập: 14-Tháng hai 09

          Cập nhật lúc 14 Tháng hai 2009 - 12:41 PM

          Chao cac Bac!
          Em khong ranh ve tin hoc may, lo mo tham gia vi thay dien dan hay qua. Cac Bac thong cam nhe.
          Em thay, viec dung nhu bai vo thi tot qua, them tu tin. Nhung de lam theo no va theo doi cung kho day.
          Vi tuy theo tung no luc cua tung Vo chong co, nhung tu tuong phai cuc thoa mai khong ban tam thi se de dang hon.

          mr.pngo
          0

          #10 User is offline   phoenix 

          • Hội viên tích cực
          • PipPipPipPip
           • Nhóm: Hội viên tích cực
           • Bài viết: 1.108
           • Gia nhập: 03-Tháng hai 10

           Cập nhật lúc 15 Tháng hai 2009 - 11:45 AM

           Xem bài viếtLaido, on May 11 2008, 08:00 AM, said:

           Vâng, đúng là khó chú ạ. Tuy nhiên nếu nói ra thì đa phần họ sẽ hiểu được. Bí quyết ở đây là làm thế nào để có được âm bao dương và ngược lại. Và âm dương ám chỉ điều gì? Nó gần như ta thực hiện 1 công thức hóa học ấy chú ạ. Hi vọng thời gian tới cháu sẽ có duyên thử cho 1 ai đấy. Các PP dân gian thì xác suất vẫn có, nhưng với pp như cháu nói thì chắc là 100% chú ạ. Chỉ cần xác định cho chuẩn và vấn đề xác định này cũng không khó lắm.

           Kính
           LAido


           :lol:

           Anh Laido dạo này nhiều nghiên cứu quá. Hy sinh vì khoa học sao???
           0

           #11 User is offline   VIETHA 

           • Hội viên chính thức
           • PipPipPip
            • Nhóm: Hội viên chính thức
            • Bài viết: 867
            • Gia nhập: 21-Tháng một 09

            Cập nhật lúc 16 Tháng hai 2009 - 09:39 AM

            Chỉ có phương pháp thứ 2 là có xác suất cho độ chính xác cao còn các phương pháp khác không cho kết quả như mong muốn
            0

            #12 User is offline   hongnhungchupa 

            • Mới gia nhập
             • Nhóm: Hội viên mới
             • Bài viết: 4
             • Gia nhập: 21-Tháng hai 09

             Cập nhật lúc 21 Tháng hai 2009 - 03:09 PM

             Xem bài viếtVIETHA, on Feb 15 2009, 07:39 PM, said:

             Chỉ có phương pháp thứ 2 là có xác suất cho độ chính xác cao còn các phương pháp khác không cho kết quả như mong muốn             Bạn ơi ! Nếu bạn đã tính và biết được phương pháp nào là có độ chính xác cao thì khi áp dụng phương pháp đối ấy đối với người chồng sinh năm 1971 và vợ sinh năm 1980 cấn thai tháng 8 al năm 2008 để cuối tháng 6 năm 2009 dương lịch sinh thì kết quả thế nào. Bạn giúp mình với, mình mơ hồ tuổi âm dương quá..huhu..!

             Cảm ơn rất nhiều!
             0

             #13 User is offline   hongnhungchupa 

             • Mới gia nhập
              • Nhóm: Hội viên mới
              • Bài viết: 4
              • Gia nhập: 21-Tháng hai 09

              Biểu tượng bài viết  Cập nhật lúc 21 Tháng hai 2009 - 03:16 PM

              Bác thiên sứ giúp cháu với!
              người chồng sinh 24/06/1971 dương lich 2/5/ tân hợi al
              vợ sinh năm 11/10/1980 dương lịch 3/9/canh thân al
              cấn thai tháng 8 al năm 2008
              để giữa tháng 6 năm 2009 dương lịch sinh thì kết quả là trai hay gái vậy bác.
              Bác giúp cháu với

              Cảm ơn rất rất nhiều!
              0

              #14 User is offline   VIETHA 

              • Hội viên chính thức
              • PipPipPip
               • Nhóm: Hội viên chính thức
               • Bài viết: 867
               • Gia nhập: 21-Tháng một 09

               Cập nhật lúc 21 Tháng hai 2009 - 04:29 PM

               [quote name='hongnhungchupa' date='Feb 21 2009, 01:09 AM' post='24817']
               Bạn ơi ! Nếu bạn đã tính và biết được phương pháp nào là có độ chính xác cao thì khi áp dụng phương pháp đối ấy đối với người chồng sinh năm 1971 và vợ sinh năm 1980 cấn thai tháng 8 al năm 2008 để cuối tháng 6 năm 2009 dương lịch sinh thì kết quả thế nào. Bạn giúp mình với, mình mơ hồ tuổi âm dương quá..huhu..!

               Cảm ơn rất nhiều!
               [/quote

               Nếu bạn sinh trong tháng 5 âm lịch nhuận thì bạn sẽ sinh con trai
               0

               #15 User is offline   hongnhungchupa 

               • Mới gia nhập
                • Nhóm: Hội viên mới
                • Bài viết: 4
                • Gia nhập: 21-Tháng hai 09

                Cập nhật lúc 22 Tháng hai 2009 - 10:51 PM

                Vietha ơi!
                vậy nếu mình sinh trước ngày 26 tháng 6 là con gái à..Vì sau 23 tháng 6 mới bắt đầu là 1/5 al nhuận.

                Mình không hiểu hết chuyện thần bí về cách tính này..bạn hiểu được rất hay đấy..chỉ cho mình với

                cam ơn rất nhiều! Mong hồi âm lắm đó!
                0

                #16 User is offline   DUCTHAI 

                • Mới gia nhập
                • Pip
                 • Nhóm: Hội viên chính thức
                 • Bài viết: 93
                 • Gia nhập: 20-Tháng một 09

                 Cập nhật lúc 23 Tháng hai 2009 - 12:42 PM

                 Xem bài viếthongnhungchupa, on Feb 22 2009, 08:51 AM, said:

                 Vietha ơi!
                 vậy nếu mình sinh trước ngày 26 tháng 6 là con gái à..Vì sau 23 tháng 6 mới bắt đầu là 1/5 al nhuận.

                 Mình không hiểu hết chuyện thần bí về cách tính này..bạn hiểu được rất hay đấy..chỉ cho mình với

                 cam ơn rất nhiều! Mong hồi âm lắm đó!

                 Bạn cứ vui vẻ đi bạn mang bầu to thế rồi còn hỏi trai hay gái làm gì ? Con nào cũng mang lại Hạnh Phúc cho mình hãy nhìn ánh mắt trẻ thơ bạn sẽ thấy được điều đó
                 0

                 #17 User is offline   hongnhungchupa 

                 • Mới gia nhập
                  • Nhóm: Hội viên mới
                  • Bài viết: 4
                  • Gia nhập: 21-Tháng hai 09

                  Cập nhật lúc 23 Tháng hai 2009 - 02:55 PM

                  Xem bài viếtDUCTHAI, on Feb 22 2009, 10:42 PM, said:

                  Bạn cứ vui vẻ đi bạn mang bầu to thế rồi còn hỏi trai hay gái làm gì ? Con nào cũng mang lại Hạnh Phúc cho mình hãy nhìn ánh mắt trẻ thơ bạn sẽ thấy được điều đó


                  Mình rất vui vẻ mà!
                  Mình xem trai gái để đan áo đúng kiểu, rảnh thì ngồi viết tên con và có lúc để xưng hô nữa đó..bạn có bao giờ làm như thế chưa..không phải bất thường theo mình nghĩ mà là niềm vui nho nhỏ ai cũng muốn có nhưng không muốn nói..ngày nào cũng tự nói chuyện với con..vui vui vì không biết có nghe không nhưng có đạp trả lời...nhiêu đó là hạnh phúc lắm rồi!

                  khi mang thai ai cũng muốn biết trai gái mà, mình cũng như bao bà mẹ khác mong chờ, lo lắng và cuối cùng là hạnh phúc khi con chào đời!
                  0

                  Chia sẻ chủ đề này:


                  Trang 1 trên 1
                  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
                  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

                  1 thành viên đang xem chủ đề này
                  0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh