Chuyển tới nội dung

Hình ảnh

NGŨ HÀNH CỦA THIÊN CAN VÀ ĐỊA CHI


  • Xin vui lòng đăng nhập để trả lời
Chưa có trả lời cho chủ đề này

#1 Lê Bá Trung

Lê Bá Trung

    Hội viên chính thức

  • Hội Viên Ưu Tú
  • PipPipPip
  • 541 Bài viết:

Thứ năm, 13/08/2009 | 09:48

NGŨ HÀNH CỦA THIÊN CAN VÀ ĐỊA CHI + ĐẶC TRƯNG CỦA THIÊN CAN - Hành của thiên can: Giáp, Ất ………….hành Mộc Bính, Đinh………..hành Hỏa Mậu, Kỷ…………..hành Thổ Canh, Tân…………hành Kim Nhâm, Quý………..hành Thủy - Phương vị của thiên can: Giáp, Ất …………...thuộc phương Đông Bính, Đinh……….. .thuộc phương Nam Mậu, Kỷ………….. thuộc trung ương Canh, Tân………… thuộc phương Tây Nhâm, Quý……….. thuộc phương Bắc + ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỊA CHI - Hành của địa chi: Tý, Hợi ………………………thuộc Thủy Dần, Mão …………………….thuộc Mộc Tỵ, Ngọ ………………………thuộc Hỏa Thân, dậu …………………….thuộc Kim Thìn, Tuất, Sửu, Mùi………….thuộc Thổ - Phương vị của địa chi: Mão…………thuộc phương Đông Ngọ …………thuộc phương Nam Dậu …………thuộc phương Tây Tý …………...thuộc phương Bắc Thìn, Tỵ ……..thuộc Đông Nam Mùi, Thân…...thuộc Tây Nam Tuất, Hợi…….thuộc Tây Bắc Sửu, Dần……..thuộc Đông Bắc NGŨ HÀNH PHƯƠNG VỊ Phương vị……Bát quái (quẻ tượng)…..Sơn vị…………Ngũ hành sở thuộc ---------------------------------------------------------------------------------------------- + Chính Bắc………Khảm………….Nhâm, Tý, Quý………..Âm Thủy + Đông Bắc……....Cấn……………..Sửu, Cấn, Dần………Dương Thổ + Chính Đông……Chấn…………….Giáp, Mão, Ất…………Dương Mộc + Đông Nam………Tốn…………….Thìn, Tốn, Tỵ…………..Âm Mộc + Chính Nam………Ly……………..Bính, Ngọ, Đinh……….Dương Hỏa + Tây Nam…………Khôn…………..Mùi, Khô, Thân………..Âm Thổ + Chính Tây……….Đoài……………Canh, Dậu, Tân………..Âm Kim + Tây Bắc………….Càn…………….Tuất, Càn, Hợi…………Dương Kim Mỗi phương vị chiếm 45 độ, mỗi sơn vị là 15 độ. Để dễ nhớ chúng ta cần tự vẽ cho mình Bảng đối chiếu 360 độ của 24 sơn vị, 8 hướng, bát quái và ngũ hành sở thuộc để tiện tra cứu khi thực hành nếu chưa thể nhớ hết được. Bảng này sẽ sử dụng thường xuyên trong việc xác định hướng nhà và xác định BÁT SAN theo Mệnh cung của chủ nhà. Nói về NGŨ HÀNH thì còn nhiều lắm, chưa kể những gì mà mình chưa biết đến có khi còn nhiều hơn cái mình đã biết. Trên đây tôi chỉ nêu tóm tắt một số mối quan hệ và biểu tượng của NGŨ HÀNH liên quan nhiều đến việc cải tạo Phong thủy của một ngôi nhà cho hợp với mệnh cung của chủ nhà. Khi tôi đã hiểu thì tôi cố nhớ nó để ứng dụng cho tiện lợi. Nguồn:hocphongthuy.blogtiengviet.net
  • VN339 likes this