anlongcusy

Hành Của Địa Không, Địa Kiếp?

3 bài viết trong chủ đề này

Tôi đọc nhiều sách Tử vi, điển hình là cuốn Tử vi hàm số của cụ Nguyễn Phát Lộc; hầu hết đều nói hành của Địa Không, Địa Kiếp là hành hỏa; nhưng theo Trình tử vi Lạc Việt thì hai sao này có hành Thủy, Mong các cao thủ trên diễn đàn có lời giải thích thỏa đáng và có cơ sở gì để chứng minh không? Trân trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đọc nhiều sách Tử vi, điển hình là cuốn Tử vi hàm số của cụ Nguyễn Phát Lộc; hầu hết đều nói hành của Địa Không, Địa Kiếp là hành hỏa; nhưng theo Trình tử vi Lạc Việt thì hai sao này có hành Thủy, Mong các cao thủ trên diễn đàn có lời giải thích thỏa đáng và có cơ sở gì để chứng minh không? Trân trọng!

Cảm ơn anlongcusy quan tâm và đặt vấn đề.

Tôi đồng ý với anlongcusy là tất cả các sách khi viết về hành của hai sao Không Kiếp thuôc Hỏa. Nhưng tôi chắc chắn anlongcusy cũng đồng ý với tôi là - Sách cũng viết vậy, chứ không giải thích tại sao. Có thể nói rằng: Không chỉ hai sao Không Kiếp, mà hành của tất cả các sao trong Tử Vi đều được coi như là một sự phân loại có tính tiên dề. Trong khi tìm hiểu những bí ẩn của Lý học Đông phương tôi nhận thấy có chỗ sai lệch. Trong đó có v/d hành của sao Không Kiếp.

Xét hai sao này, tôi thấy: Không Kiếp có gốc bắt đầu từ cung Hợi Thủy và là hai sao ác tinh xấu nhất của lá Tử Vi. Đắc Vượng địa ở Dần Thân. Bất luận ở tháng 4 - 10 và là thời tinh (Đơn vị dữ kiện nhỏ nhất của Tử Vi).

Tôi nhận thấy rằng: Hành của hai sao này thuộc Hỏa thì hết sức vô lý. Yếu tố xác định nó không thể thuôc Hỏa chính là cung nguyên gốc xuất phát của nó là Hợi Thủy. Từ đó tôi đặt vấn đề Không Kiếp thuộc Thủy và sử dụng những khái niệm liên quan đến hành Thủy để giải thích các v/d liên quan đến hai sao này thì thấy hợp lý. Nên chỉnh lại thành hành Thủy.

Tuy nhiên, việc đổi hành này không ảnh hưởng đến việc luận đoán lá số vì tất cả các thuộc tính khác được mô tả trong mối liên quan của hai sao này trong cách luận đoán lá số vẫn giữ nguyên. Nhưng việc đổi hành này sẽ có ý nghĩa rất quan trong trong việc tìm hiểu một thực tại khách quan được khái quát trở thành biểu lý của nó trong lá số Tử Vi là hai sao Không Kiếp.

Cụ thể: Khi giải một lá số theo Tử Vi Lạc Việt, gặp hai sao Không Kiếp vẫn luận như sự hiểu biết từ trước đến nay về các tính chất của sao này trong cách luận truyền thống về nó khi giải lá số. Sự thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu bản chất vũ trụ liên quan đến khoa Tử Vi thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đọc nhiều sách Tử vi, điển hình là cuốn Tử vi hàm số của cụ Nguyễn Phát Lộc; hầu hết đều nói hành của Địa Không, Địa Kiếp là hành hỏa; nhưng theo Trình tử vi Lạc Việt thì hai sao này có hành Thủy, Mong các cao thủ trên diễn đàn có lời giải thích thỏa đáng và có cơ sở gì để chứng minh không? Trân trọng!

Vượt qua tất cả các sách ấy, sét trên tiêu chí khoa học hiện đại thì lời giải cổ điển giữ nguyên thay đổi hành không ảnh hưởng gì. Người có địa kiếp hãm địa thủ mệnh thì có tính cách của địa kiếp như sấu tính, hay nghĩ cách ám họa người khác....... chính tính cách này tạo ra kết cục cho người đó. ví dụ như anlongcusy có địa kiếp hãm địa thủ mệnh thì có thể anlongcusy ngày đêm nghĩ cách cầu mong cho người khác chết nhưng kết cục người đó không chết mà anlongcusy lại chết vì lao tâm hoặc anlongcusy làm bậy bị công an tóm tống vào trại hoặc dựa cột. Địa không cùng bộ nhưng sức mạnh họa hại cho chủ thể rất nhỏ so với địa kiếp.

Share this post


Link to post
Share on other sites