Hà Uyên

Hoàng Cực Kinh Thế

14 bài viết trong chủ đề này

Hà Uyên mở chuyên mục này, mong được cùng Anh Chị em trên diễn đàn tìm hiểu về

Hoàng Cực Kinh Thế - Thiệu Ung.

Trước khi tìm hiểu về môn Học thuật này, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những Học thuyết, những điều lệ mà Thiệu Ung đã xây dựng nên hệ thống của Ông.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Từ thời xa xưa, không biết từ thời điểm nào, cho tới ngày nay, cũng chưa biết đến bao giờ, sách Đạo Thư chỉ được soạn ra cho Vua dùng, Hoàng Đế dùng. Khi xuống tới "Hội đồng quân cơ", thì tính chính xác và độ tin cậy của sách Đạo Thư đã bị triết giảm Thông tin (tiêu - tức), rồi xuống tới Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn, Xóm,...vv... thì tính chính xác và độ tin cậy của Thông tin còn bị triết giảm thêm nữa. Cũng có thể còn bị "man thư". Về vấn đề này không biết là "thực" hay "hư" ???. Cũng chẳng một ai xác minh, thật là kỳ lạ.

Vậy thì, Thiệu Ung khi xây dựng Học thuyết cho mình, có căn cứ theo sách Đạo Thư không ? Với những Học thuyết mà Ông xây dựng nên, đã để Đời cho đến tận ngày hôm nay, gồm những tác phẩm Bất hủ: HOÀNG CỰC KINH THẾ, THIẾT BẢN THẦN SỐ, MAI HOA DỊCH SỐ, ...vv... Vậy thì, Thiệu Ung có soạn tấu, với sách dành riêng trình Vua không ? Tại sao lại được Vua phong tặng danh hiệu ?

Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về Học thuyết của Ông từ Quy luật Thời gian.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hào 1: Kiền-Cấu: Rồng ẩn chưa ra đời

Hào 2: Kiền-Đồng Nhân: Rồng đã ra đời với người

Hào 3: Kiền-Lý:Rồng sửa sang lại đạo lý

Hào 4: Kiền-Tiểu Súc: Rồng biến hoá hành động

Hào 5: Kiền-Đại Hữu: Rồng ở ngôi cao

Hào 6: Kiền-Quải:Rồng bay cao quá mà gặp trở ngại

 

Bói gieo được quẻ Thuần Càn

Ðộng hào sơ cửu rồng còn náu hơi.

    Sau ta đây nữa tám đời,

Nổi cơn binh lửa, khắp nơi chiến trường.

   Ngưu giang hợp với Bảo giang,

Ðại nhân chính vị, bốn phương một nhà.

 

Tôi tính theo số Hoàng Cực thế này không biết có đúng không

 

Đời thuần Kiền bắt đầutừ 1980 tới 2039 chia làm 6 hào:

Hào 1:1980-1989

Hào 2:1990-1999

Hào 3:2000-2009

Hào 4:2010-2019

Hào 5:2020-2029

Hào 6:2030-2039

Sau đây 8 đời có lẽ tới đời Đỉnh-lửa cháy rực trời. Sau đời này cũng vừa tới đời Đại Quá của Đại Nhân có thể khiến bốn phương một nhà. (Lý luận theo cảm tính).

 

Theo bác Hà Uyên hiện tại có đúng vào thời Đế Vương không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trân trọng, chào anh Dichnhan07.

Tôi rất vui khi được cùng Anh tâm sự.

Trước hết, tôi phải tự thú nhận rằng: tôi còn rất yếu kém về những "khái niệm cơ bản".

Chính vì vậy, để tìm cho nhau có cùng một tiếng nói chung (thanh - âm) khi tìm hiểu về Học thuyết của Thiệu Ung, ông là người đã đưa "chính trị" - các đời Vua thịnh - suy vào Học thuyết Hoàng cực của mình. Từ nguyên nhân này, việc không hiểu biết dư luận của người dân, tất yếu dẫn tới kết thúc sự gặp gỡ, giữa quy luật Xã hội và quy luật của Tự nhiên. Tại sao vậy ? Ngũ Hành - cái bị khắc, thì thường không có khả năng tự biểu hiện mình, tự khẳng định được mình về mặt "thể" của nó (chính trị), do vậy cái bị khắc sẽ nhanh tróng hướng tới, đi tìm kiếm một sự đồng nhất khác (chất- lượng - kinh tế). Thông qua đây, trở lại (tri lai), để khẳng định cái "thể" của mình (chính trị). Đó chính là cái chúng ta gọi là "biến - hóa", sự giải phóng cái "thể" (chính trị), sẽ dẫn đến hội nhập (giao - hội) về kinh tế (dụng - chất - lượng).

Ngày hôm nay, chúng ta có tự phát minh ra lịch sử của mình, tương lai của mình được không ?

- Bàn về điểm xuất phát: (khởi nguyên)

1/- Theo Thiệu Ung, hội Ngọ bắt đầu từ năm 2217 tiền công nguyên, như vậy:

- Hội Tị bắt đầu từ:...... 13017

- Hội Thìn bắt đầu từ:...23817

- Hội Mão bắt đầu từ:...34617

- Hội Dần bắt đầu từ:....45417

- Hội Sửu bắt đầu từ:....56217

- Hội Tý bắt đầu từ:......67017

2/- Trường phái của đa số: lấy năm Giáp tý 2697 tiền công nguyên, là năm Hoàng đế nguyên niên làm năm gốc cho Lịch Can chi.

3/- Theo Thái Ất bí thư thì "hợp bích - liên châu", xẩy ra vào năm 10 153 916.

5/- Phương trời Tây kiểm nghiệm bằng điện toán: Thất tinh tụ hội: ngày 5/3/1953 tiền công nguyên, mà không phải là ngày 28/2/2449 tiền công nguyên.

6/- Cùng một sách Cổ thư, hai cách tính cho kết quẻ khác nhau: thứ nhất là ngày 5/3/1953 tiền công nguyên. Thứ hai là ngày 21/12/2251 tiền công nguyên.

Vậy thì, Thiệu Ung xây dựng hệ thống Thời gian của mình như thế nào ?

- Nguyên ở Nguyên là.............. 1 (năm)

- Nguyên ở Hội là...................... 12 (tháng)

- Nguyên ở Vận...................... 360 (ngày)

- Nguyên ở Thế là ................4320 (giờ)

- Hội ở Nguyên là..................... 12

- Hội ở Hội là.......................... 144

- Hội ở Vận là...................... 4320

- Hội ở Thế là.................... 51840.

- Vận ở Nguyên là............. ...360

- Vận ở Vận là..................129600

- Vận ở Thế là..................1555200

- Thế ở Nguyên là..................4320

- Thế ở Hội là.......................51840

- Thế ở Vận là....................1555200

- Thế ở Thế là..................18662400.

Từ đây, số "sinh ra vật" là số 256 được căn cứ theo mốc Thời gian nào ? Số 104 và 108 quan hệ với nhau không ?

Khi chúng ta đặt lòng tin vào Dịch, khả năng Quái danh có đúng với những điều mà Thiệu Ung minh giải về Lịch sử: thịnh trị của các đời Vua không ? Tại thời điểm này, cái Lý của Pháp gia với ý nghĩa chính là "lý trị loạn", lấy sự phân biệt thưởng phạt làm cốt yếu, nếu vứt bỏ Pháp để lấy Trí, mà chọn lựa Trí thì thất bại vậy.

Cảm ơn anh Dichnhan7 đã quan tâm.

Hà Uyên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác Hà Uyên và các anh chị em.

Sau khi khảo cứu lại tôi lấy giáp tý 1984 mở đầu vận 12 hội Ngọ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là bài viết mang tính lý thuyết của tiền nhân đã để lại, Cụ Hà Uyên đang gửi lại cho hậu thế, đề nghị bác Dịch Nhân để Cụ post xong hãy tranh luận :P . Đề hậu nhân còn copy về nghiên cứu đã. Chứ không bác lại như bác Vui Vui cứ thấy bật mí là lại bí mật để con cháu chẳng hiểu đúng sai là gì hi hi .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là bài viết mang tính lý thuyết của tiền nhân đã để lại, Cụ Hà Uyên đang gửi lại cho hậu thế, đề nghị bác Dịch Nhân để Cụ post xong hãy tranh luận :P . Đề hậu nhân còn copy về nghiên cứu đã. Chứ không bác lại như bác Vui Vui cứ thấy bật mí là lại bí mật để con cháu chẳng hiểu đúng sai là gì hi hi .

Kính bác Hà Uyên và quí vị.

Trạng Lơn viết vậy, đáng nhẽ Thiên Sứ tôi không nên làm loãng chủ để của bác. Nhưng tôi thấy vì việc đã rồi, cũng ráng viết một câu để bác và quí vị tham khảo.

Sử cũ chép: Dân tộc Việt lập quốc vào năm Nhâm Tuất - năm thứ 8 vận VII - Hội Ngọ - 2879 BC.

Chúng ta có thể lấy mốc này để xác định thời gian mỗi vận (1080 năm/ vận x 12 vận theo 12 con giáp = 12.960 năm) và Hội Ngọ kết thúc vào năm nào.

A): 2879 - 8 = 2871.

B - 1080 x 5 vận còn lại = 5400 năm.

C): 5400 - 2871 = 2529 năm.

E): 2529 - 2009 AC = 520 năm.

Như vậy, Hội Ngọ sẽ kết thúc chu kỳ vào năm 2529.

Theo tôi con số này có thể có sai số tối đa ba năm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác Hà Uyên và các anh chị em.

Sau khi khảo cứu lại tôi lấy giáp tý 1984 mở đầu vận 12 hội Ngọ.

Cảm ơn anh Dichnhan07, chúng ta cùng nghiên cứu tìm hiểu mà.

Hà Uyên.

Đây là bài viết mang tính lý thuyết của tiền nhân đã để lại, Cụ Hà Uyên đang gửi lại cho hậu thế, đề nghị bác Dịch Nhân để Cụ post xong hãy tranh luận :P . Đề hậu nhân còn copy về nghiên cứu đã. Chứ không bác lại như bác Vui Vui cứ thấy bật mí là lại bí mật để con cháu chẳng hiểu đúng sai là gì hi hi .

Chào Trạng 5555.

Cảm ơn bạn, tôi gắng nhận thức được tới đâu về Hoàng Cực, chúng ta sẽ cùng nhau thanh đàm. Nguồn gốc của chữ: "HOÀNG", được Thiệu Ung căn cứ vào hào Ngũ quẻ Khôn mà !

Thân mến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính bác Hà Uyên và quí vị.

Trạng Lơn viết vậy, đáng nhẽ Thiên Sứ tôi không nên làm loãng chủ để của bác. Nhưng tôi thấy vì việc đã rồi, cũng ráng viết một câu để bác và quí vị tham khảo.

Sử cũ chép: Dân tộc Việt lập quốc vào năm Nhâm Tuất - năm thứ 8 vận VII - Hội Ngọ - 2879 BC.

Chúng ta có thể lấy mốc này để xác định thời gian mỗi vận (1080 năm/ vận x 12 vận theo 12 con giáp = 12.960 năm) và Hội Ngọ kết thúc vào năm nào.

A): 2879 - 8 = 2871.

B - 1080 x 5 vận còn lại = 5400 năm.

C): 5400 - 2871 = 2529 năm.

E): 2529 - 2009 AC = 520 năm.

Như vậy, Hội Ngọ sẽ kết thúc chu kỳ vào năm 2529.

Theo tôi con số này có thể có sai số tối đa ba năm.

Vâng, anh Thiên Sứ.

Trước hết, tôi tôn trọng Tiền nhân, có nghĩa là vẫn theo quan điểm của Thiệu Khang Tiết, lấy theo "mốc" Thời gian khởi Nguyên của Ông, những tinh tuý mà Ông đã để lại cho Đời tới tận ngày hôm nay.

Cũng có thể, người đời sau chú giải, vì một nguyên nhân nào đó, mà sách được công bố chưa đúng với ý nguyện của Thiệu Ung chăng ?

Xin cảm ơn Anh.

Hà Uyên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thời Ngụy Tấn - Nam Bắc triều dụng cái Lý, đó là Lý Huyền làm gốc.

Tính "tất nhiên" lấy cái "có" làm gốc của Quái tượng, Lý huyền lấy cái "không" làm gốc. Lấy "có" hoặc "không" làm chỗ dựa vào, để mà quy tụ, để mà thâu tóm lại. Đây là phương pháp nhận thức được tính quy luật ở bên trong của Sự - Vật, có nghĩa là sự khác biệt cụ thể giữa các Sự - Vật vậy.

Lý Huyền vẫn giữ hình thức của nó, nhưng thực không hạn định nội hàm. Đây là Luật bổ xung lẫn cho nhau, giữa các bên ngang dọc, tỏ rõ hàm nghĩa ẩn tàng của Lý huyền.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính Bác Hà Uyên, anh Thiên Sứ và quí vị,

Xin được có đôi dòng:

1. Theo Quyển Hòang Việt Giáp T‎í Niên Biểu của Tác giả Cụ Nguyễn Bá Trác

Năm – 2879, Nhâm Tuất

VN Đời Hồng Bàng , nguyên niên

TQ Vua Nghi, năm 10

Năm – 2877, Giáp Tí thứ nhất

VN Đời Hồng Bàng, năm 3

TQ Vua Nghi, năm 12

Năm – 2697, Giáp Tí thứ 4

VN, Đời Hồng Bàng, năm 183

TQ Vua Hòang Đế, nguyên niên.

Năm – 2217, Giáp Tí thứ 12

VN Đời Hồng Bàng, năm 663

TQ Vua Thuấn, năm 39

Năm – 1 Canh Thân

VN Thuộc nhà Hán, năm 111

TQ Hán Ai Đế, Nguyên Thọ, năm 2

Năm 1 Tân Dậu

VN Thuộc nhà Hán, năm 112

TQ Hán Bình Đế, Nguyên Thủy, Nguyên niên

Năm 4 Giáp Tí thứ 49

VN Thuộc nhà Hán, năm 115

TQ Hán Bình Đế, Nguyên thủy, năm 4

Năm 1804, Giáp Tí

VN Hòang Triều Thế Tổ, Gia Long, năm 3

TQ Thanh Nhân Tông, Gia Khánh, năm 9

Năm 1813. Quí Dậu

VN Hòang Triều Thế Tổ Cao Hòang Đế, Gia Long, năm 12

TQ Thanh Nhân Tông, Gia Khánh, năm 18

Hiện nay 2010

VN CHXHCN Việt Nam

TQ CHNDTH

2. Theo sách Thái Ất Thần Kinh – TT NBKhiêm; NXBVHDT năm 2001

Số năm tính từ Thượng Cổ Giáp Tí (Tích Tuế) đến năm 2000 (Canh Thìn) là : 10.155.917 năm. Lịch Việt được 4879 năm.

3. Theo Bác Hà Uyên dẫn trên thì, Ngài Thiệu Khang Tiết chọn Hội Ngọ từ năm – 2217.

4. Năm – 2217 Giáp Tí là năm khởi mới cùa một Nguyên, hoặc một Hội, hoặc một Vận, hoặc một Thế (Nguyên Hội Vận Thế) tùy theo người chọn độ dài năm của Nguyên Hội Vận Thế : 129.600; 10.800; 4.320; 360.

Nếu chúng ta tin số Tích Tuế 10.155.917 năm là đúng đến năm 2000 DL (Canh Thìn) thì, tính đến năm 2000 DL đã trải qua 78,36 Nguyên có độ dài 129.600 năm.

Ta có : 129.600 * 78 nguyên = 10.108.800 năm

Hiện nay chúng ta đang sống trong Nguyên thứ 79.

Ta lấy 10.155.917 năm – 10.108.800 năm = 47. 117 năm

Tìm Hội chúng ta đang sống.

47.117 năm : 10.800 năm = 4,36 Hội

Suy ra chúng ta chúng ta đang sống trong Hội Thìn chứ không phải Hội Ngọ.

Hội Thìn bắt đầu từ năm – 2217 Giáp T‎í

Năm – 2217, Giáp Tí

VN Đời Hồng Bàng, năm 663

TQ Vua Thuấn, năm 39

Đây cũng là căn cứ lý giải các Hòang Đế Phương Đông chọn Rồng làm biểu tượng quyền lực.

Lịch Việt của Tổ Tiên chúng ta là chính xác, hợp với truyền thuyết con Rồng cháu Tiên.

Vài dòng suy đoán

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pháp Vân thân mến.

Tích tuế của Pháp Vân thì Thiên Sứ không dám chê rồi :huh: . Thầy Đoàn Tuân còn phải khen thì đệ tử phải suy ngẫm.

Nhưng vấn đề hội Ngọ và Thìn thì tôi có ý kiến sau:

Chúng ta cần cẩn thận không sẽ nhầm lẫn giữa Đại Vân Hội, Vận và tiểu vận hội. Vì tất cả hai lấy 12 con giáp để đặt tên. Vận hội Ngọ mà Việt sử nói tới chiếm quãng thời gian là: 1080 x12 = 12. 960 năm. Chu kỳ Âm Dương thì gần đúng bằng chu kỳ khoa thiên văn hiện đại tính được: 25.920 năm (Khoa học hại điện là 26. 000 năm).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn anh Thiên Sứ nhắc nhở,

Em xác định năm – 2217 là thời điểm chuyển giao giữa Hội này qua Hội kia (hoặc Vận cũ sang Vận mới) tùy cách chọn. Nếu thống nhất độ số như tiền nhân đã dùng (giống như Bác Hà Uyên đã dẫn trên) thì không khó xác định :

Một Nguyên (năm) có độ số 129.600

Một Hội (tháng) có độ số 1/12 Nguyên là 10.800

Một Vận (ngày) có độ số 1/30 Hội là 360

Một Thế (giờ) có độ số 1/12 Vận là 30.

Như vậy Đại Vận Hội và Tiểu Vận Hội do mỗi người tự tìm ra trên cơ sở thống nhất số Khởi Nguyên và độ số Nguyên Hội Vận Thế mà xác định đơn vị tính về thời gian có độ dài thích hợp để tìm ra Đại biến hay Tiểu biến của trời đất làm ảnh hưởng đến Đại biến hay Tiểu biến của con Người. Đây cũng là nguyên lý căn bản của đa số môn học thuật cổ Đông phương.

Như vậy suy ra Ngài Thiệu Ung có thể căn cứ vào quẻ Dịch để xác định là Hội Ngọ.

PV rất thích khi Bác Hà Uyên viết : “Khi chúng ta đặt lòng tin vào Dịch, khả năng Quái danh có đúng với những điều mà Thiệu Ung minh giải về Lịch sử: thịnh trị của các đời Vua không ? Tại thời điểm này, cái Lý của Pháp gia với ý nghĩa chính là "lý trị loạn", lấy sự phân biệt thưởng phạt làm cốt yếu, nếu vứt bỏ Pháp để lấy Trí, mà chọn lựa Trí thì thất bại vậy.”

Và Trí để dụng Pháp, từ Pháp hạ xuống một bậc gọi là Thuật.

Vài dòng suy l‎ý

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính Bác Hà Uyên, anh Thiên Sứ và quí vị,

Xin được có đôi dòng:

1. Theo Quyển Hòang Việt Giáp T‎í Niên Biểu của Tác giả Cụ Nguyễn Bá Trác

Năm – 2879, Nhâm Tuất

VN Đời Hồng Bàng , nguyên niên

TQ Vua Nghi, năm 10

Năm – 2877, Giáp Tí thứ nhất

VN Đời Hồng Bàng, năm 3

TQ Vua Nghi, năm 12

Năm – 2697, Giáp Tí thứ 4

VN, Đời Hồng Bàng, năm 183

TQ Vua Hòang Đế, nguyên niên.

Năm – 2217, Giáp Tí thứ 12

VN Đời Hồng Bàng, năm 663

TQ Vua Thuấn, năm 39

Năm – 1 Canh Thân

VN Thuộc nhà Hán, năm 111

TQ Hán Ai Đế, Nguyên Thọ, năm 2

Năm 1 Tân Dậu

VN Thuộc nhà Hán, năm 112

TQ Hán Bình Đế, Nguyên Thủy, Nguyên niên

Năm 4 Giáp Tí thứ 49

VN Thuộc nhà Hán, năm 115

TQ Hán Bình Đế, Nguyên thủy, năm 4

Năm 1804, Giáp Tí

VN Hòang Triều Thế Tổ, Gia Long, năm 3

TQ Thanh Nhân Tông, Gia Khánh, năm 9

Năm 1813. Quí Dậu

VN Hòang Triều Thế Tổ Cao Hòang Đế, Gia Long, năm 12

TQ Thanh Nhân Tông, Gia Khánh, năm 18

Hiện nay 2010

VN CHXHCN Việt Nam

TQ CHNDTH

2. Theo sách Thái Ất Thần Kinh – TT NBKhiêm; NXBVHDT năm 2001

Số năm tính từ Thượng Cổ Giáp Tí (Tích Tuế) đến năm 2000 (Canh Thìn) là : 10.155.917 năm. Lịch Việt được 4879 năm.

3. Theo Bác Hà Uyên dẫn trên thì, Ngài Thiệu Khang Tiết chọn Hội Ngọ từ năm – 2217.

4. Năm – 2217 Giáp Tí là năm khởi mới cùa một Nguyên, hoặc một Hội, hoặc một Vận, hoặc một Thế (Nguyên Hội Vận Thế) tùy theo người chọn độ dài năm của Nguyên Hội Vận Thế : 129.600; 10.800; 4.320; 360.

Nếu chúng ta tin số Tích Tuế 10.155.917 năm là đúng đến năm 2000 DL (Canh Thìn) thì, tính đến năm 2000 DL đã trải qua 78,36 Nguyên có độ dài 129.600 năm.

Ta có : 129.600 * 78 nguyên = 10.108.800 năm

Hiện nay chúng ta đang sống trong Nguyên thứ 79.

Ta lấy 10.155.917 năm – 10.108.800 năm = 47. 117 năm

Tìm Hội chúng ta đang sống.

47.117 năm : 10.800 năm = 4,36 Hội

Suy ra chúng ta chúng ta đang sống trong Hội Thìn chứ không phải Hội Ngọ.

Hội Thìn bắt đầu từ năm – 2217 Giáp T‎í

Năm – 2217, Giáp Tí

VN Đời Hồng Bàng, năm 663

TQ Vua Thuấn, năm 39

Đây cũng là căn cứ lý giải các Hòang Đế Phương Đông chọn Rồng làm biểu tượng quyền lực.

Lịch Việt của Tổ Tiên chúng ta là chính xác, hợp với truyền thuyết con Rồng cháu Tiên.

Chúng ta nên phân tích:

- Tại sao dùng thời điểm Thất Tinh liên châu trong Hệ mặt trời làm mốc?

- Hội mà Việt sử nói tới chiếm quãng thời gian là: 1080 x12 = 12. 960 năm (chính xác).

- Đã nói đến Hội thì phải liên quan tới Nguyên 129600 năm, bởi Hội chỉ là một cung của Nguyên. Cho nên, điểm khởi của Nguyên phải quán xét.

- Nếu thực tế, tầm quan sát thiên văn vượt ngoài khả năng, có thể xảy ra 2 điểm: quy tắc vận động vi mô như của sinh lý con người như kinh mạch hoặc quy tắc vận động vĩ mô từ khởi nguyên vũ trụ để tìm mối liên quan giữa các chu kỳ âm dương ngũ hành lớn và nhỏ.

Lý giải điểm khởi đầu của 1 Nguyên là hết sức khó khăn.

Share this post


Link to post
Share on other sites