phamthaihoa

Nếu số tuổi nhỏ hơn số cục thì xem hạn ở cung nào ?

3 bài viết trong chủ đề này

pth đọc tử vi thấy có khá nhiều điểm không thể hiểu được, mong các bậc tiền bối chỉ giáo. Đầu tiên là vấn đề xem hạn đối với hài nhi có số tuổi nhỏ hơn số cục.

Ví dụ đối với hài nhi 1 tuổi với nhị cục. 1 và 2 tuổi với tam cục. 1..5 đối với lục cục.

Qua tìm hiểu thì pth biết có 2 trường phái cụ thể như sau:

- Đại hạn từ năm sinh đến tuổi bằng số cục thì đại hạn ở cung mệnh. Đại hạn từ năm tiếp theo có thể tại Huynh Đệ hoặc Phụ Mẫu.

Ví dụ: với người Thổ Ngũ Cục thì hạn từ 1 đến 4 tuổi an tại mệnh. Từ 5 đến 15 có thể tại Huynh Đệ hoặc Phụ Mẫu.

- Đại hạn từ năm có số tuổi bằng số cục trở đi an tại mệnh. Tức là hài nhi có số tuổi nhỏ hơn số cục thì không thể xem vận hạn.

Ví dụ: đứa trẻ 2 tuổi với người tam, tứ, ngũ, lục cục.

Vậy cách nào là đúng ạ <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

pth đọc tử vi thấy có khá nhiều điểm không thể hiểu được, mong các bậc tiền bối chỉ giáo. Đầu tiên là vấn đề xem hạn đối với hài nhi có số tuổi nhỏ hơn số cục.

Ví dụ đối với hài nhi 1 tuổi với nhị cục. 1 và 2 tuổi với tam cục. 1..5 đối với lục cục.

Qua tìm hiểu thì pth biết có 2 trường phái cụ thể như sau:

- Đại hạn từ năm sinh đến tuổi bằng số cục thì đại hạn ở cung mệnh. Đại hạn từ năm tiếp theo có thể tại Huynh Đệ hoặc Phụ Mẫu.

Ví dụ: với người Thổ Ngũ Cục thì hạn từ 1 đến 4 tuổi an tại mệnh. Từ 5 đến 15 có thể tại Huynh Đệ hoặc Phụ Mẫu.

- Đại hạn từ năm có số tuổi bằng số cục trở đi an tại mệnh. Tức là hài nhi có số tuổi nhỏ hơn số cục thì không thể xem vận hạn.

Ví dụ: đứa trẻ 2 tuổi với người tam, tứ, ngũ, lục cục.

Vậy cách nào là đúng ạ <_<

Chào bạn,

Tôi có đọc 1 quyển sách viết thế này:

Xem số trẻ em từ 1 đến 5 tuổi chỉ xem dự báo về sức khỏe

- Một tuổi: xem cung Mệnh

- Hai tuổi: xem cung Tài

- Ba tuổi: xem cung Quan

- Bốn tuổi: xem cung Tật ách

- Năm tuổi: xem cung Phúc đức

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh viethuy.

Đọc quy tắc anh nêu em lại càng thêm thắc mắc

- Nó mâu thuẫn với công thức đại hạn về sau, vì sao lại có công thức riêng biệt như vậy.

- Tại sao 1 tuổi ở mệnh, 2 tuổi ở tài... mà không phải là 1 tuổi ở Tật, ở Phúc.

Share this post


Link to post
Share on other sites