VinhL

Đi Tìm Lá Số Phi Thường Cách

18 bài viết trong chủ đề này

Chào các bạn,

Trong mấy sách Tử Vi tiếng Việt có nói đến Lá số Phi Thường Cách. Lâu nay ít nghe ai bàn thảo và nghiên cứu, nên nó khêu gợi cái tánh hiếu kỳ và tò mò, nên bỏ chút thời gian mà tìm hiểu. Kiến thức Tử Vi tự thấy còn rất kém nên có gì sơ sót mong được các Bác/Chú và ACE cao thủ về Tử Vi vui lòng chỉ giáo thêm.

Xin trích từ quyển Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang:

“Phi Thường Cách

Mệnh: Tử Phủ, Vũ, Tướng hội hộp, tất cả đều nhập Miếu, Vượng Địa hay Đắc Địa

Thân: Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp, tất cả cũng đều nhập Miếu, Vượn, hay Đắc Địa.

Mệnh, Thân lại được thêm sự phù tá của các sao Đắc Địa: Tả, Hữu, Khôi, Việt, Xương, Khúc, Long, Phượng, Hồng, Đào, Khoa, Quyền, Lộc và Kình, Đà, Không, Kiếp, Hình, Hổ

Phi thường cách rất hiếm có. Người có số này tất phú quí đến tột bực, uy quyền hiển hách, có danh tiếng lưu lại ngàn thu.”

Theo sự nghiên cứu của VinhL thì 14 chính tinh chỉ có thể an 12 cách, tức Tử Vi khởi cung Tý, cung Sửu, vv... đến cung Hợi. Trong 12 cách Tử Vi toạ cung này thì chỉ khi nào Tử Vi an tại 6 cung lẻ Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thì mớ có cách Tử Phủ Vũ Tướng, và cách Sát Phá Tham (Không có cách Sát Phá Liêm Tham, cách này chỉ có khi Tử Vi an tại các cung chẳn).

Tử Vi ở Tý thì là bình địa, và Tử Vi ở Ngọ thì Thất Sát ở Mão là hãm địa, nên có thể loại bỏ 2 cách này.

Chúng ta còn lại 4 cách Tử Vi ở Dần, Thìn, Thân, Tuất.

Trong 4 cách này, Dần Tuất nằm trong tam hợp Dần Ngọ Tuất, còn Thân Thìn thì nằm trong tam hợp Thân Tý Thìn. Theo các điều kiện về Mệnh Thân, và 4 cách của Tử Vi, thì ta có:

Tử Vi ở Dần, Thất Sát ở Thân, Mệnh ở tam hợp Dần Ngọ Tuất, Thân ở tam hợp Thân Tý Thìn

Tử Vi ở Thìn, Thất Sát ở Ngọ, Mệnh ở tam hợp Thân Tý Thìn, Thân ở tam hợp Dần Ngọ Tuất

Tử Vi ở Thân, Thất Sát ở Dần, Mệnh ở tam hợp Thân Tý Thìn, Thân ở tam hợp Dần Ngọ Tuất

Tử Vi ở Tuất, Thất Sát ở Tý, Mệnh ở tam hợp Dần Ngọ Tuất, Thân ở tam hợp Thân Tý Thìn

Với các điều kiện về Mệnh Thân như trên ta có thể lập thành hai bản như sau

Tử Vi ở Dần, Tuất, Sát ở Thân, Tý

...................................................Thân (ở tam hợp Thân Tý Thìn)

Mệnh........Thân.........................Tý............................Thìn

Dần...........tháng 4 giờ Mão.......tháng 6 giờ Tỵ..........tháng 8 giờ Mùi

.................tháng 10 giờ Dậu......tháng 12 giờ Hợi................................

Ngọ..........tháng 6 giờ Sửu........tháng 8 giờ Mão........tháng 4 giờ Hợi

.................tháng 12 giờ Mùi........................................tháng 10 giờ Tỵ

Tuất..........tháng 2 giờ Tỵ..........tháng 4 giờ Mùi........tháng 6 giờ Dậu

.................tháng 8 giờ Hợi........tháng 10 giờ Sửu.......tháng 12 giờ Mão

Tử Vi ở Thìn, Thân, Sát ở Ngọ Dần

..............................................Thân (ở tam hợp Thân Tý Thìn)

Mệnh....... .Dần... ......................Ngọ............................Tuất

Thân..........tháng 4 giờ Dậu........tháng 6 giờ Hợi..........tháng 8 giờ Sửu

..................tháng 10 giờ Mão......tháng 12 giờ Tỵ................................

Tý..............tháng 6 giờ Mùi........tháng 8 giờ Dậu.........tháng 4 giờ Tỵ

..................tháng 12 giờ Sửu.........................................tháng 10 giờ Hợi

Thìn...........tháng 8 giờ Tỵ..........tháng 4 giờ Sửu.........tháng 6 giờ Mão

....................................................tháng 10 giờ Mùi.......tháng 12 giờ Dậu

Theo 2 bản trên thì tháng sinh của lá số Phi Thường Cách phải sinh vào các tháng

2,4,6,8,10, 12.

Theo phương pháp an hai sao Tả Hửu, thì ta có

...........................Tháng

Sao....2.........4.........6..........8.........10........12

Tả......Tỵ......Mùi.....Dậu.....Hợi.....Sửu......Mão

Hửu...Dậu....Mùi.....Tỵ.......Mão....Sửu......Hợi

Theo như trên thì Tả Hủu chỉ ở hai tam hợp Tỵ Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi cho các tháng chẳn, như vậy thì cái Mệnh Tử Phủ Vủ Tướng của phi thường cách sẻ không bao giờ được sự giúp đở của Tả Hửu.

Thật ra Mệnh Thân đã có hai bộ Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham đều, Miếu, Vượng, hoặc Đắc, thì chắc củng không cần đến Tả Hửu phụ giúp.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cũng theo 2 bản Thân Mệnh trên thì các giờ sinh đều là chẳn, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Bộ Xương Khúc an theo Thời Chi, nên ta xem thử hai sao này như thế nào?

.............................Giờ

Sao..........Sửu......Mão......Tỵ......Mùi.....Dậu........Hợi

Xương.....Dậu......Mùi......Tỵ.......Mão.....Sửu.......Hợi

Khúc........Tỵ........Mùi......Dậu.....Hợi......Sửu......Mão

Theo như trên thì lá số Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng, Thân Sát Phá Tham này củng không được sự phụ trợ của Xương và Khúc rồi!!!

Bây giờ chúng ta phân tích và chia các phụ tinh theo các nhóm an theo năm tháng ngày giờ như sau:

1) Lộc, Kình, Đà, Khôi, Việt, Khoa, Quyền an theo Niên Can

Trong nhóm này thì

Kình Đà đắc địa ở: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

2) Long, Phượng, Hồng, Đào, Hổ an theo Niên Chi

Trong nhóm này thì

Hổ đắc địa ở: Dần, Thân, Mão, Dậu

3) Tả, Hửu, Hình an theo Tháng Sinh

Trong nhóm này thì

Hình đắc địa ở: Dần, Thân, Mão, Dậu

4) Xương, Khúc, Kiếp, Không an theo Giờ Sinh

Trong nhóm này thì

Xương Khúc đắc địa ở: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi

Kiếp Không đắc địa ở: Dần, Thân, Tỵ, Hợi

1) Lộc, Kình, Đà, Khôi, Việt, Khoa, Quyền

Kình Đà đắc địa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Theo cách an Kình Đà thì ta thấy Kình Đà sẻ không bao giờ cùng đắc địa, và lúc nào củng chỉ có một đắc địa mà thôi. Vì vậy ta phân tích bộ Khôi Việt. Muốn có sự phụ giúp của Khôi Việt trong Mệnh Thân thì hai sao này phải được an vào 2 tam hợp Thân Tý Thìn, và Dần Ngọ Tuất. Theo như điều kiện này thì ta có bản sau:

................................Niên Can

Sao..........Ất...........Kỷ..........Canh........Tân

Lộc.........Mão........Ngọ.........Thân........Dậu

Kình.......Thìn........Mùi.........Dậu..........Tuất

Đà..........Dần.........Tỵ...........Mùi..........Thân

Khôi.......Tý...........Tý............Ngọ..........Ngọ

Việt........Thân........Thân.......Dần..........Dần

HLộc......Cơ...........Vũ...........Nhật.........Cự

Quyền....Lương.....Tham.......Vũ............Nhật

Khoa......Tử...........Lương......Đồng........Khúc

Kỵ..........Nguyệt....Khúc.......Nguyệt.....Xương

Phân tích bảng trên ta thấy muốn có Lộc Tồn trong 2 tam hợp Mệnh Thân (Thân Tý Thìn, Dần Ngọ Tuất) thì chỉ có niên can Kỷ và Canh thôi. Năm Kỷ thì bộ Sát Phá Tham có Quyền, mà năm Canh thì bộ Tử Phủ Vũ Tướng có Quyền.

Tóm lại phân tích các sao an theo niên can thì ta chọn được năm Kỷ và Canh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2) Long, Phượng, Hồng, Đào, Hổ

Hổ đắc địa ở: Dần, Thân, Mão, Dậu

Theo điều kiện này thì ta có bản sau:

........................Năm

Sao..........Tý.........Sửu......Ngọ........Mùi

Long........Thìn......Tỵ........Tuất.......Hợi

Phượng....Tuất......Dậu......Thìn.......Mão

Hồng........Mão......Dậu......Dậu........Thân

Đào..........Dậu.......Ngọ......Mão.......Tý

Hổ............Thân.....Dậu.......Dần.......Mão

Theo như trên thì chỉ có năm Tý và năm Ngọ thì 2 tam hợp Mệnh Thân mới có bộ Long Phượng vậy.

Tóm lại phân tích các sao an theo niên chi thì ta chọn được năm Tý và Ngọ.

3) Tả, Hửu, Hình

Hình đắc địa ở: Dần, Thân, Mão, Dậu

Theo điều kiện đắc địa của Hình thì ta lập được bảng sau:

.......................Tháng

Sao.......1............6............7..............12

Tả.........Thìn......Dậu........Tuất........Mão

Hửu.......Tuất......Tỵ..........Thìn........Hợi

Hình......Dậu.......Dần........Mão........Thân

Như đã phân tích lúc đầu, bộ Tả Hửu sẻ không bao giờ nằm trong tư thế phụ giúp cho lá số Phi Thường Cách với Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng, Thân Sát Phá Tham, vì các tháng sinh của lá số này đều là tháng chẳn. Vì vậy chỉ còn lại 2 tháng có thể chọn là tháng 6 và tháng 12 thì có Hình đắc địa.

Tóm lại theo sự phân tích các sao an theo Tháng Sinh thì ta chọn được Tháng 6 và Tháng 12 vậy

4) Xương, Khúc, Kiếp, Không

Xương Khúc đắc địa ở: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi

Kiếp Không đắc địa ở: Dần, Thân, Tỵ, Hợi

Theo 2 điều kiện này thì ta lập được bản như sau:

.......................Giờ

Sao.........Tý..........Mão.........Ngọ.......Dậu

Xương....Tuất.......Mùi.........Thìn.......Sửu

Khúc.......Thìn......Mùi.........Tuất........Sửu

Kiếp........Hợi.......Dần..........Tỵ..........Thân

Không.....Hợi.......Thân.........Tỵ..........Dần

Cũng đã bàn qua ở lúc đầu là bộ Xương Khúc sẻ không bao giờ nằm trong tư thế phụ giúp cho lá số Phi Thường Cách vì các giờ sinh đều là chẳn.

Tóm lại theo sự phân tích các sao an theo Giờ Sinh thì ta chọn được Giờ Mão và Giờ Dậu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tổng kết lại các kết quả tuyển chọn ta có:

Niên Can: Kỷ, Canh

Niên Chi: Tý, Ngọ

Tháng: 6, 12

Giờ: Mão Dậu

Niên can Kỷ là âm can thì không bao giờ đi với dương chi (Tý, Ngọ) cho nên ta có thể loại bỏ Kỷ vậy.

Tra lại 2 bản Mệnh Thân, cho tháng 6, tháng 12, giờ Mão, hay Dậu thì ta có

Tử Vi ở Dần, Tuất, Sát ở Thân, Tý

...................................................Thân (ở tam hợp Thân Tý Thìn)

Mệnh........Thân.........................Tý............................Thìn

Dần...........tháng 4 giờ Mão.......tháng 6 giờ Tỵ..........tháng 8 giờ Mùi

.................tháng 10 giờ Dậu......tháng 12 giờ Hợi................................

Ngọ..........tháng 6 giờ Sửu........tháng 8 giờ Mão........tháng 4 giờ Hợi

.................tháng 12 giờ Mùi........................................tháng 10 giờ Tỵ

Tuất..........tháng 2 giờ Tỵ..........tháng 4 giờ Mùi........tháng 6 giờ Dậu

.................tháng 8 giờ Hợi........tháng 10 giờ Sửu.......tháng 12 giờ Mão

Tử Vi ở Thìn, Thân, Sát ở Ngọ Dần

..............................................Thân (ở tam hợp Thân Tý Thìn)

Mệnh....... .Dần... ......................Ngọ............................Tuất

Thân..........tháng 4 giờ Dậu........tháng 6 giờ Hợi..........tháng 8 giờ Sửu

..................tháng 10 giờ Mão......tháng 12 giờ Tỵ................................

Tý..............tháng 6 giờ Mùi........tháng 8 giờ Dậu.........tháng 4 giờ Tỵ

..................tháng 12 giờ Sửu.........................................tháng 10 giờ Hợi

Thìn...........tháng 8 giờ Tỵ..........tháng 4 giờ Sửu.........tháng 6 giờ Mão

....................................................tháng 10 giờ Mùi.......tháng 12 giờ Dậu

Tử Vi ở Dần, Tuất, Sát ở Thân, Tý:

Tháng 6 giờ Dậu và Tháng 12 giờ Mão, thì Mệnh ở Tuất, Thân ở Thìn

Tử Vi ở Thìn, Thân, Sát ở Ngọ Dần

Tháng 6 giờ Mão và Tháng 12 giờ Dậu, thì Mệnh ở Thìn, Thân ở Tuất

Niên Trụ ta có Canh Tý, Canh Ngọ

Canh Tý thì Tuần Không tại Thìn Tỵ

Canh Ngọ thì Tuần Không tại Tuất Hợi

Năm Canh thì Triệt ở tại Ngọ Mùi

Để tránh Mệnh bị Tuần thì

Mệnh ở Tuất thì phải là năm Canh Tý, Mệnh ở Thìn thì năm phải là Canh Ngọ

Tóm lại ta được như sau

1) Tử Vi ở Dần Tuất, Sát ở Thân Tý, Mệnh ở Tuất, Thân ở Thìn

Năm Canh Tý Tháng 6 giờ Dậu, hoặc Tháng 12 giờ Mão

2) Tử Vi ở Thìn Thân, Sát ở Ngọ Dần, Mệnh ở Thìn, Thân ở Tuất

Năm Canh Ngọ Tháng 6 giờ Mão, hay Tháng 12 giờ Dậu

Tra lại bản lấy Cục thì ta có

Năm Canh Mệnh Tuất thì là Thổ 5 Cục

Năm Canh Mệnh Thìn thì là Kim 4 Cục

Tra bản an Tử Vi thì ta thấy

Thổ 5 Cục, Tử Vi ở Dần thì ngày là: 5, 9, 17

Thổ 5 Cục, Tử Vi ở Tuất thì ngày là: 21

Kim 4 Cục, Tử Vi ở Thìn thì ngày là 2, 12, 15, 21

Kim 4 Cục, Tử Vi ở Thân thì ngày là 18, 28

Tổng kết lại ta có

1) Tử Vi ở Dần, Sát ở Thân, Mệnh ở Tuất, Thân ở Thìn

Năm Canh Tý, Tháng 6, Ngày 5, 9, 17, giờ Dậu

Năm Canh Tý, Tháng 12, Ngày 5, 9, 17, giờ Mão

2) Tử Vi ở Tuất, Sát ở Tý, Mệnh ở Tuất, Thân ở Thìn

Năm Canh Tý, Tháng 6, Ngày 21, giờ Dậu

Năm Canh Tý, Tháng 12, Ngày 21, giờ Mão

3) Tử Vi ở Thìn, Sát ở Ngọ, Mệnh ở Thìn, Thân ở Tuất

Năm Canh Ngọ, Tháng 6, Ngày 2, 12, 15, 21, giờ Mão

Năm Canh Ngọ, Tháng 12, Ngày 2, 12, 15, 21, giờ Dậu

4) Tử Vi ở Thân, Sát ở Dần, Mệnh ở Thìn, Thân ở Tuất

Năm Canh Ngọ, Tháng 6, Ngày 18, 28, giờ Mão

Năm Canh Ngọ, Tháng 12, Ngày 18, 28, giờ Dậu

Tính theo số ngày thi ta có tất cả 20 lá số.

Chúng ta sẻ dùng bộ sao Thai Tọa để loại bớt các ngày vì bộ sao này an theo Tháng và Ngày.

Chúng ta muốn Tam Thai hay Bát Tọa nằm trong tam hợp Mệnh hoặc Thân.

1) Tử Vi Dần, Mệnh Tuất, Sát Thân, Thân ở Thìn

Tháng 6, ngày 5, ngày 17, Thai ở Sữu, Tọa ở Sữu, không ở trong tam hợp Mệnh Thân

Tháng 6, ngày 9 Thai ở Tỵ, Tọa ở Dậu, không ở trong tam hợp Mệnh Thân

Tháng 12 ngày 5, ngày 17, Thai ở Mùi, Tọa ở Mùi, không ở trong tam hợp Mệnh Thân

Tháng 12 ngày 9 Thai ở Hợi, Tọa ở Mão, không ở trong tam hợp Mệnh Thân

Loại bỏ các cách nàỵ

2) Tử vi ở Tuất, Sát ở Tý, Mệnh ở Tuất, Thân ở Thìn

Tháng 6, ngày 21 Thai ở Tỵ, Tọa Dậu, không ở trong tam hợp Mệnh Thân

Tháng 12, ngày 21 Thai ở Hợi, Tọa ở Mão, không ở trong tam hợp Mệnh Thân

Loại bỏ các cách này.

3) Tử Vi ở Thìn, Sát ở Ngọ, Mệnh ở Thìn, Thân ở Tuất

Tháng 6 ngày 2, Thai ở Tuất, Tọa ở Thìn, Thai cư Thân, Tọa cư Mệnh

Tháng 6 ngày 12, Thai ở Thân, Tọa ở Ngọ, Thai tam hợp Mệnh, Tọa tam hợp Thân

Tháng 6 ngày 15, Thai ở Hợi, Tọa ở Mão, không nằm trong tam hợp Mệnh Thân

Tháng 6 ngày 21, Thai ở Tỵ, Tọa ở Dậu, không nằm trong tam hợp Mệnh Thân

Tháng 12 ngày 2, Thai ở Thìn, Tọa ở Tuất, Thai cư Mệnh, Tọa cư Thân

Tháng 12 ngày 12, Thai ở Dần, Tọa ở Tý, Thai tam hợp Thân, Tọa tam hợp Mệnh

Tháng 12 ngày 15, Thai ở Tỵ, Tọa ở Dậu, không nằm trong tam hợp Mệnh Thân

Tháng 12 ngày 21, Thai Hợi, Tọa ở Mão, không nằm trong tam hợp Mệnh Thân

4) Tử Vi ở Thân, Sát ở Dần, Mệnh ở Thìn, Thân ở Tuất

Tháng 6, ngày 18, Thai ở Dần, Tọa ở Tý, Thai tam hợp Thân, Tọa tam hợp Mệnh

Tháng 6, ngày 28, Thai ở Tý, Tọa ở Dần, Thai tam hợp Mệnh, Tọa tam hợp Thân

Tháng 12, ngày 18, Thai ở Thân, Tọa ở Ngọ, Thai tam hợp Mệnh, Tọa tam hợp Thân

Tháng 12, ngày 28, Thai ở Ngọ, Tọa ở Thân, Thai tam hợp Thân, Tọa tam hợp Thân

Loại bỏ các cách không có Thai Tọa trong tam hợp Mệnh Thân, và các cách Thai Tọa trong tam hợp Mệnh hân thì ta còn lại chỉ có 2 cách như sau:

1) Tử Vi ở Thìn, Sát ở Ngọ, Mệnh ở Thìn, Thân ở Tuất

Năm Canh Ngọ, Tháng 6 ngày 2, giờ Mão, Thai cư Thân, Tọa cư Mệnh

Dương Lịch là ngày 23 tháng 7, 1990 5:00 – 6:59 AM

http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,19907236,Phi_Thuong_Cach_1,1,1990,7,23,6,00,7,7,4,6,2&session=68

2) Tử Vi ở Thìn, Sát ở Ngọ, Mệnh ở Thìn, Thân ở Tuất

Năm Canh Ngọ, Tháng 12 ngày 2, giờ Dậu, Thai cư Mệnh, Tọa cư Thân

Dương Lịch là ngày 17 tháng 1, 1991 17:00 – 18:59

http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,199111718,Phi_Thuong_Cach_2,1,1991,1,17,18,00,7,7,10,12,2&session=75

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào các bạn,

Tử vi an vào 12 cung địa chi, thì Tử Vi cư Dần Thân là 2 cách thượng hảo vì khi Tử Vi an vào hai cung này thì đa số các chính tinh đều được miếu vượng hoặc đắc địa. So sánh Tử Vi cư Dần và Thân thì cư Dần thì Nhật Nguyệt bị hãm, cho nên chỉ có Tử Vi cư Thân là tất cả các sao chính tinh đều được miếu, vượng hoặc đắc địa kể cả Nhật Nguyệt. Trở lại lá số phi thường phía trên, vì muốn được sao Thiên Hình đắc địa mà chọn tháng sinh là tháng 6 và tháng 12, nay bất chấp sự đắc địa của sao Thiên Hình, chúng ta có thể chọn cách Tử Vi cư Thân, Mệnh cư Thân, Sát cư Dần, Thân cư Dần để xem thử cách phi thường này ra sao.

Trở lại bản an Mệnh Thân ta có

...................................................Thân (ở tam hợp Thân Tý Thìn)

Mệnh........Thân.........................Tý............................Thìn

Dần...........tháng 4 giờ Mão.......tháng 6 giờ Tỵ..........tháng 8 giờ Mùi

.................tháng 10 giờ Dậu......tháng 12 giờ Hợi................................

Ngọ..........tháng 6 giờ Sửu........tháng 8 giờ Mão........tháng 4 giờ Hợi

.................tháng 12 giờ Mùi........................................tháng 10 giờ Tỵ

Tuất..........tháng 2 giờ Tỵ..........tháng 4 giờ Mùi........tháng 6 giờ Dậu

.................tháng 8 giờ Hợi........tháng 10 giờ Sửu.......tháng 12 giờ Mão

Tử Vi ở Thìn, Thân, Sát ở Ngọ Dần

..............................................Thân (ở tam hợp Thân Tý Thìn)

Mệnh....... .Dần... ......................Ngọ............................Tuất

Thân..........tháng 4 giờ Dậu........tháng 6 giờ Hợi..........tháng 8 giờ Sửu

..................tháng 10 giờ Mão......tháng 12 giờ Tỵ................................

Tý..............tháng 6 giờ Mùi........tháng 8 giờ Dậu.........tháng 4 giờ Tỵ

..................tháng 12 giờ Sửu.........................................tháng 10 giờ Hợi

Thìn...........tháng 8 giờ Tỵ..........tháng 4 giờ Sửu.........tháng 6 giờ Mão

....................................................tháng 10 giờ Mùi.......tháng 12 giờ Dậu

Theo như trên thì

Tử Vi Thân, Sát Dần, Mệnh Thân, Thân Dần thì ta có tháng sinh và giờ sinh là

Tháng 4 giờ Dậu, và tháng 10 giờ Mão. Tổng kết lại thì ta được các điều kiện như sau:

Năm Canh Tý, hoặc Canh Ngọ

Tháng 4 giờ Dậu, hoặc tháng 10 giờ Mão

Năm Canh Tý thì Tuần ở Thìn Tỵ, Triệt ở Ngọ Mùi, năm Canh Ngọ thì Tuần ở Tuất Hợi, Triệt ở Ngọ Mùi, thế thì Mệnh Thân không có Tuần Triệt đóng.

Kiểm tra giờ sinh, thì giờ Dậu Kiếp Không tại Thân Dần, giờ Dậu thì Kiếp Không tại Dần Thân, nhưng Kiếp Không đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi, nên không đến nổi tệ hại.

Theo như trên thì ta có năm Canh ta có Lộc Tồn cư cung Thân, tức cư Mệnh, bộ Tử Phủ Vủ Tướng đắc Hóa Quyền. Năm Tý thì ta có Long Trì ở Thìn tam hợp Mệnh Tử Phủ Vủ Tướng, Phượng Các ở Tuất tam hợp Thân Sát Phá Tham, Thái Tuế trong tam hợp Mệnh. Năm Ngọ thì ta có Long Trì ở Tuất tam hợp Thân Sát Phá Tham, Phượng Các ở Thìn tam hợp Mệnh Tủ Phủ Vũ Tướng, Thái Tuế thì trong tam hợp Thân.

Sinh tháng 4 thì Tả Hữu đều ở Mùi tức cung Huynh Đệ, tháng 10 thì Tả Hữu đều ở Sửu tức cung Nô Bộc. Giờ Mão thì Xương Khúc đều ở Mùi tức cung Huynh Đệ, giờ Dậu thì Xương Khúc đều ở Sửu tức cung Nô Bộc. Thế thì tháng 4 giờ Dậu thì Tả Hửu cư Huynh Đệ, Xương Khúc cư Nô Bộc, tháng 10 giờ Mão thì Tả Hửu cư Nô Bộc, Xương Khúc cư Huynh Đệ.

Mệnh tại cung Thân, năm Canh thì Thủy Nhị Cục

Thủy Nhị Cục, Tử Vi cư Thân thì ta có các ngày như sau: 14 và 15.

Lấy sao Tam Thai Bát Tọa để chọn ngày và tháng thì theo cách an Thai Tọa ta có

Tháng 4 ngày 14 Thai Thân, Tọa Ngọ

Tháng 4 ngày 15 Thai Dậu, Tọa Tỵ

Tháng 10 ngày 14 Thai Dần, Tọa Tý

Tháng 10 ngày 15 Thai Mão, Tọa Hợi

Như vậy ta lấy tháng 4 ngày 14 hoặc tháng 10 ngày 14 để có Thai cư Mệnh hoặc Thai cư Thân.

Tổng kế lại ta có các lá số như sau

Năm Canh Tý tháng 4 giờ Dậu ngày 14

Năm Canh Tý tháng 10 giờ Mão ngày 14

Năm Canh Ngọ tháng 4 giờ Dậu ngày 14

Năm Canh Ngọ tháng 10 giờ Mão ngày 14

Nay ta lấy Nạp Âm Mệnh và Nguyệt Lệnh để phân tách. Năm Canh Tý, Canh Ngọ đều mạng Thổ, nhưng Canh là Kim, Tý là Thủy, Ngọ Hỏa, Canh Tý được Canh Kim sinh Tý Thủy, trong khi Canh Ngọ thì Canh Kim bị Ngọ Hỏa khắc. Tháng 4 thuộc mùa Hạ Hỏa Lệnh, tháng 10 mùa Đông Thũy Lệnh, đối với mạng Thổ thì Hạ Hỏa sinh Thổ tốt hơn là Thổ khắc Đông Thủy. Cho nên VinhL thấy Năm Canh Tý, tháng 4 giờ Dậu là ngon lành nhất.

Lá số Phi Thường sẻ là

Năm Canh Tý, Tháng 4 Ngày 14, giờ Dậu,

Dương lịch là ngày 9 tháng 5, 1960 18:00 hoặc ngày 6 tháng 5, 2020 18:00

Ngày 9 tháng 5, 1960 18:00 DL, AL là 1960 Canh Tý tháng 4 Tân Tỵ, ngày 14 Đinh Dậu, giờ Kỷ Dậu

http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,19605918,La_So_Phi_Thuong,1,1960,5,9,18,00,7,1,10,4,14&session=15

Ngày 6 tháng 5, 2020 18:00 DL, AL là 2020 Canh Tý, tháng 4 Tân Tỵ, ngày 14 Kỷ Dậu, giờ Quý Dậu

http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,20205618,La_So_Phi_Thuong_Nam_2020,1,2020,5,6,18,00,7,1,10,4,14&session=42

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chào các bạn,

Tử vi an vào 12 cung địa chi, thì Tử Vi cư Dần Thân là 2 cách thượng hảo vì khi Tử Vi an vào hai cung này thì đa số các chính tinh đều được miếu vượng hoặc đắc địa. So sánh Tử Vi cư Dần và Thân thì cư Dần thì Nhật Nguyệt bị hãm, cho nên chỉ có Tử Vi cư Thân là tất cả các sao chính tinh đều được miếu, vượng hoặc đắc địa kể cả Nhật Nguyệt. Trở lại lá số phi thường phía trên, vì muốn được sao Thiên Hình đắc địa mà chọn tháng sinh là tháng 6 và tháng 12, nay bất chấp sự đắc địa của sao Thiên Hình, chúng ta có thể chọn cách Tử Vi cư Thân, Mệnh cư Thân, Sát cư Dần, Thân cư Dần để xem thử cách phi thường này ra sao.

Anh VinhL kính mến,

Nhân đọc topic của anh, lá số của em có bộ chính tinh giống như vậy, khổ nỗi mạng em lại là Tham lang cư Thìn, thân Vũ khúc cư Tuất, thân mạng hội toàn sát bại tinh cho nên giờ này 35 rồi vẫn chưa ra cái giống gì, thậm chí vợ còn chưa lấy được. Em nghe bác Hải Thiên Hà nói sai giờ sinh, qua chỗ khác có người nói vậy là đúng giờ sinh. Post lá số lên không ai chịu coi giúp cả, hay ca này "đẻ khó" quá hở anh VinhL? :)

Số xấu thì cũng xấu rồi, tính xấu thì cũng là tính rồi, sao các chú bác ngại gì mà không phê bình nhỉ?

em sinh ngày 04 tháng 1 năm 1976 vào khoảng (mẹ em nói) 18:00

Edited by amouruniversel
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh VinhL kính mến,

Nhân đọc topic của anh, lá số của em có bộ chính tinh giống như vậy, khổ nỗi mạng em lại là Tham lang cư Thìn, thân Vũ khúc cư Tuất, thân mạng hội toàn sát bại tinh cho nên giờ này 35 rồi vẫn chưa ra cái giống gì, thậm chí vợ còn chưa lấy được. Em nghe bác Hải Thiên Hà nói sai giờ sinh, qua chỗ khác có người nói vậy là đúng giờ sinh. Post lá số lên không ai chịu coi giúp cả, hay ca này "đẻ khó" quá hở anh VinhL? :)

Số xấu thì cũng xấu rồi, tính xấu thì cũng là tính rồi, sao các chú bác ngại gì mà không phê bình nhỉ?

em sinh ngày 04 tháng 1 năm 1976 vào khoảng (mẹ em nói) 18:00

Anh cho tôi đường link lá số của anh và vài dữ kiện tôi có thể xác định lá số đó có đúng giờ sinh không. May ra tôi giúp được gì trong việc này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Anh cho tôi đường link lá số của anh và vài dữ kiện tôi có thể xác định lá số đó có đúng giờ sinh không. May ra tôi giúp được gì trong việc này.

cháu chào chú Thiên sứ,

Cám ơn chú đã quan tâm! Cháu xin cung cấp thông tin rất chi tiết như sau để chú giúp cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

ngày sinh 04 tháng 01 năm 1976 dương lịch, vào khoảng lúc 18:00 (Âm lịch: 04 tháng 12 năm Ất Mão, giờ Dậu).

Xin bắt đầu từ chuyện bên lề:

Bố mẹ cháu ngày trước thường kể một chuyện lạ, đó là khi hai người lấy nhau chưa có con, có một người tình cờ nhìn mẹ cháu rồi phán "cô sau này có 3 đứa con trai, đứa thứ nhất khó nuôi như vầy..., đứa thứ 2 như vầy, đứa thứ 3 như vầy...". Sau này quả thực xảy ra chuyện đó, và khi sinh ra đứa nào đều có ghi lại ngày tháng năm sinh trong cuốn lịch vạn niên (giờ vẫn còn). Mẹ cháu kể lại là lúc mẹ cháu sắp sinh ra cháu, cảm đau bụng (vỡ ối) cả ngày trời rồi mà cháu chưa chịu chui ra :) (hình như là 1 ngày?). Khi sinh ra cháu rất nhẹ cân (1.8kg), vài năm đầu đau bệnh liên miên, suốt ngày nằm trong viện. Được cái gia đình được các cô chú trong cơ quan (mặt trận tổ quốc tỉnh Hòa Bình?) rất thương nên giúp đỡ nhiều, hồi đó người ta thực tình, ai cũng nghèo cả và không phân biệt cấp bậc, nghe nói cả ông chủ tịch mặt trận cũng phải tới trông cháu trong viện giúp bố mẹ cháu vì cả hai ông anh kia cũng ốm nốt...

Cháu sinh ra tại thị xã Hòa Bình (nơi sinh nay đã trở thành đập của thủy điện HB). Gia đình cháu theo cơ quan di chuyển xuốt, bố cháu làm thuyền trưởng tàu sông (Hồng), mẹ cháu làm kế toán. Cháu có 2 ông anh, ông cả tuổi Thân, ông thứ hai tuổi Dậu (bố mẹ cháu tuổi Ngọ, mà cũng áng chừng thôi bởi ông bà nội ngoại cũng không nhớ chính xác vì đông con quá).

Tới khi cháu khoảng 3 tuổi thì bố cháu bị một fault rất nặng, dính chuyện pháp luật nhưng may không bị tù đày gì cả, bố cháu "về mất sức" rồi gia đình chuyển từ Hà đông lên định cư tại Sơn tây. Cháu lớn lên ở khu vực này, nơi có đặc điểm là bộ đội nhiều hơn dân thường. Khoảng năm cháu học lớp 9 (cháu khai sinh năm 76 nên đi học chậm lại 1 năm so với tuổi thực) thì mẹ cháu nghỉ hưu, bố mẹ chuyển nhà từ làng ra phố buôn bán nhỏ, anh cả đi vào nam tìm việc làm, anh hai và cháu phụ bố mẹ buôn bán. Khoảng năm lớp 10 gia đình mở một cơ sở sản xuất nước có ga (nước khoáng hiệu Nam - Giang, là tên hai anh em :) ), cháu học hành xa xút, bỏ học phổ thông ở nhà sản xuất (có đi học bổ túc, bữa đực bữa cái), năm 17 - 18 tuổi anh thứ hai chuyển nốt vào Nam sống, còn mình cháu ở lại trông coi xưởng sản xuất và phụ bán hàng. Năm 21 tuổi Coca Cola nhảy vào VN, giở chiêu bán phá giá giết sạch sẽ các cơ sở sản xuất trong nước. Gia đình thấy tình hình không ổn, dẹp xưởng sản xuất còn cháu vào cao đẳng ngoại ngữ học. Năm 1996 chuyện kinh doanh bắt đầu đi xuống (phần do kinh tế thị trường mới mở nên nhà nhà đua nhau mở shop bán, còn các vị Quản Lý Thị Trường quá hăng hái đi bắt bớ khó dễ, thuế tăng liên tục...). Đầu năm 97 gia đình muốn kiếm đường làm ăn mới, xu thế đất đai tăng giá nên đầu tư vào đất, cũng được chút đỉnh. Nửa năm 97 gặp một đối tác, cũng là hàng xóm dụ, hỏi cho hắn vay tiền để đầu tư dự án đất đai gì gì đó, dính 1 cú lừa mất trọn vốn. Gia đình bán nhà chuyển vào trong Nam sống. Vào trong Nam, mấy anh em bươn trải học hành, làm ăn. Lúc đầu cũng khó khăn lắm nhưng sau từ từ cũng đỡ hơn, mấy anh em vừa đi làm vừa đi học lên rút cục cũng ổn.

Mẹ cháu mất tháng 2 âm lịch năm 2008, cũng bởi vất vả quá mà tái phát bệnh gan (hồi nhỏ mẹ cháu đã bị thương hàn chuyển qua gan), khoảng 3 năm cuối đời phát bệnh, gia đình chạy đông chạy tây tìm đường cứu chữa nhưng rồi bệnh cũng không qua khỏi. Than ôi! làm người ngèo ở VN thì đừng nên bị bệnh, bệnh rồi chỉ biết chết mà thôi...

Vài nét về bản thân cháu:

- nặng khoảng 58kg - 60kg

- cao 1.66m

- da trắng

- tính cũng khá hiền, có đôi chút khả năng ăn nói

- bằng cấp: diploma (quản trị), nói được tiếng Anh và đôi chút tiếng Pháp

Nếu cần hình để coi tướng mạo cháu, cháu xin post lên tiếp. Chú thiên sứ cùng các chú bác coi giúp cho.

Edited by amouruniversel

Share this post


Link to post
Share on other sites

ko thấy anh nói tới chuyện hôn sự, có vẻ sang năm 2010 anh có hôn sự, tốn tiền, tiệc to. Sau khi có con, cuộc sống sẽ khác.

Số anh có lẽ ko giầu có được, trăm sự nhờ vợ.

(mới được cao nhân chỉ điểm vài chiêu. mong anh chỉ bảo thêm)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi bận rộn quá. Quên mất topic này. Hôm nay vào đây mới thấy anh đã trả lời.

Anh cho tôi hỏi thêm:

Anh có râu tóc nhiều hay ít?

Hiện nay tôi tìm mãi yếu tố bà cụ mất năm 08 chưa ra - nếu theo lá số này. Cũng theo lá số này thì không khớp với những dữ kiện của anh đưa.

Anh thử lấy cho tôi một là giờ Thân xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi bận rộn quá. Quên mất topic này. Hôm nay vào đây mới thấy anh đã trả lời.

Anh cho tôi hỏi thêm:

Anh có râu tóc nhiều hay ít?

Hiện nay tôi tìm mãi yếu tố bà cụ mất năm 08 chưa ra - nếu theo lá số này. Cũng theo lá số này thì không khớp với những dữ kiện của anh đưa.

Anh thử lấy cho tôi một là giờ Thân xem.

Lấy hộ amouruniversel lá số giờ Thân

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Bài post cuối cùng năm Kỷ Sửu của Giaback.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lấy hộ amouruniversel lá số giờ Thân

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Bài post cuối cùng năm Kỷ Sửu của Giaback.

Bài đầu tiên năm Canh Dần

Giaback chúc chú Thiên Sứ, bác Hà Uyên, bác Haithienha, bác Liễu cùng toàn thể các cô chú, ACE diễn đàn Lý Học Đông Phương năm mới thật nhiều may mắn, An khang, Thịnh vượng.

Chúc amouruniversel có được lá số nhiều may mắn :(

Bài post lúc 0h22 ngày mồng 1 Tết Canh Dần

Share this post


Link to post
Share on other sites

chào chú Thiên sứ,

Cám ơn chú đã quan tâm. Cháu râu tóc thưa chứ không nhiều, cháu gửi chú cái hình để tham khảo thêm tướng mạo.

<a href="http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=dzzzt4mzqgj" target="_blank"><img src="http://www.mediafire.com/imgbnc.php/927320fbdb9e50097e8b1a1e45aef62d2g.jpg" border="0" alt="Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire"></a>

http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=dzzzt4mzqgj

Chúc chú năm mới cát tường!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài đầu tiên năm Canh Dần

Giaback chúc chú Thiên Sứ, bác Hà Uyên, bác Haithienha, bác Liễu cùng toàn thể các cô chú, ACE diễn đàn Lý Học Đông Phương năm mới thật nhiều may mắn, An khang, Thịnh vượng.

Chúc amouruniversel có được lá số nhiều may mắn :D

Bài post lúc 0h22 ngày mồng 1 Tết Canh Dần

Chúc bạn Giaback năm Canh Dần nhiều may mắn! :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

ko thấy anh nói tới chuyện hôn sự, có vẻ sang năm 2010 anh có hôn sự, tốn tiền, tiệc to. Sau khi có con, cuộc sống sẽ khác.

Số anh có lẽ ko giầu có được, trăm sự nhờ vợ.

(mới được cao nhân chỉ điểm vài chiêu. mong anh chỉ bảo thêm)

Đây chính là triết lý sống của Amour: nhỏ nhờ cha mẹ, lớn nhờ vợ, già nhờ con :huh: , được vậy cũng là "Phi thường" rồi phải không bà con?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ko thấy anh nói tới chuyện hôn sự, có vẻ sang năm 2010 anh có hôn sự, tốn tiền, tiệc to. Sau khi có con, cuộc sống sẽ khác.

Số anh có lẽ ko giầu có được, trăm sự nhờ vợ.

(mới được cao nhân chỉ điểm vài chiêu. mong anh chỉ bảo thêm)

Chào cả nhà, chào bạn Lê Sương Sương!

Lâu lắm rồi mới quay lại topic này, xin phản hồi vài dòng và hi vọng bạn Sương Sương đọc được, tôi lấy vợ vào ngày 11 tháng 9 năm 2011, sinh con trai vào lúc 18h50 ngày 1 tháng 5 năm 2012, cuộc sống quả như bạn nói là sau khi có con mọi sự thay đổi => kinh tế khá lên rất nhiều. Sau này tôi được một vài vị trên tuvilyso xác định giờ sinh là vào giờ Tuất. Nay xin phản hồi để bạn nghiệm lý.

Chúc bạn may mắn và hạnh phúc!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn một thông tin nữa: amour kiểm tra xoáy trên đầu nằm trệch về phía bên tay phải (nhìn từ đằng sau ra đằng trước cơ thể).

Share this post


Link to post
Share on other sites