laviedt

Các MÔn DỰ Đoán Khác!

6 bài viết trong chủ đề này

Xin giới thiệu cách bấm tương tự gọi là : "Mẫu Tầm Tử" của Sư Phụ truyền . Từ tuổi Mẹ tính đến tuổi con đến chữ nào thì xác định nghề chữ ấy( xem con hưởng âm đức của mẹ).

1. Nhất Bính Bút

2. Nhị Canh Điền

3. Tam Bần Tiện

4. Tứ Lợi Khẩu

5. Ngũ Phục Dược

6. Lục Vi Sư

Ví dụ:

1. Mẹ tuổi Tý sinh con tuổi Tý, nhằm chữ : Nhất Bính Bút.

2. Mẹ tuổi Tý sinh con tuổi Sửu, nhằm chữ : Nhị Canh Điền

3. Mẹ tuổi Tý sinh con tuổi Dần, nhằm chữ : Tam Bần Tiện

4. Mẹ tuổi Ngọ sinh con tuổi Tỵ, nhằm chữ : Lục Vi Sư

5. Mẹ tuổi Ngọ sinh con tuổi Thìn, nhằm chữ : Ngũ Phục Dược

6. Mẹ tuổi Ngọ sinh con tuổi Mão, nhằm chữ : Tứ Lợi Khẩu

7. Mẹ tuổi Ngọ sinh con tuổi Dậu, nhằm chữ : Tứ Lợi Khẩu

8. Mẹ tuổi Ngọ sinh con tuổi Tuất, nhằm chữ : Ngũ Phục Dược

9. Mẹ tuổi Ngọ sinh con tuổi Hợi, nhằm chữ : Lục Vi Sư.

Thời xưa khi Thầy muốn truyền lại sở đắc của mình cho học trò thì, nhất thiết tính Mẫu Tầm Tử Trò phải nằm chữ Ngũ Phục Dược hoặc Lục Vi Sư.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cho jimsy hỏi chút với ạ, nếu như theo tài liệu của bác Gia Nhân thì nếu mà từ dòng thứ tư :

4.Mẹ tuổi Ngọ sinh con tuổi Tỵ, nhằm chữ : Lục Vi Sư thì không hiểu quy luật thế nào ạ, nếu mà đó là tuổi mẹ tuổi Tý thì còn suy ra được quy luật là đếm tiến lên, không biết là như vậy có phải không ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cho jimsy hỏi chút với ạ, nếu như theo tài liệu của bác Gia Nhân thì nếu mà từ dòng thứ tư :

4.Mẹ tuổi Ngọ sinh con tuổi Tỵ, nhằm chữ : Lục Vi Sư thì không hiểu quy luật thế nào ạ, nếu mà đó là tuổi mẹ tuổi Tý thì còn suy ra được quy luật là đếm tiến lên, không biết là như vậy có phải không ạ.

Quy luật tính khởi Nhất Bính Bút từ tuổi Mẹ, thuận theo chiều kim đồng hồ đến tuổi con, tính trên bàn tay Thập Nhị Chi.

Ví dụ Mẹ tuổi Ngọ : khởi Nhất Bính Bút tại cung Ngọ (thập nhị chi trên bàn tay trái), sinh con tuổi Ngọ; nhị Canh Điền con tuổi Mùi, tam Bần Tiện con tuổi Thân, tứ Lợi Khẩu con Dậu, Ngũ Phục Dược con tuổi Tuất, Lục Vi Sư con tuổi Hợi. Và lại trở lại nhất Bính Bút con tuổi Tý, nhị Canh Điền con tuổi Sửu, tam Bần Tiện con tuổi Dần, tứ Lợi Khẩu con tuổi Mão, ngũ Phục Dược con tuổi Thìn, cuối là lục vi Sư con tuổi Tỵ.

Các Tuổi khác tương tự như vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jimsy hiểu rồi ạ, cảm ơn bác Gia Nhân, tại tối qua jimsy không để ý để đến chỗ lập lại :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Khởi Bính Bút

 

Từ tuổi Mẹ tính đến tuổi con đến chữ nào thì xác định nghề chữ ấy( xem con hưởng âm đức của mẹ) theo vòng lặp từ 1 đến 6 rồi tiếp tục từ 1 đến 6.

1. Nhất Bính Bút 2. Nhị Canh Điền 3. Tam Bần Tiện 4. Tứ Lợi Khẩu 5. Ngũ Phục Dược 6. Lục Vi Sư

 

Bính bút: Số cầm viết, ghi chép;

 

Canh Điền: số làm ruộng,

 

Bần tiện: Làm nhiều thứ mà vẫn nghèo;

 

Lợi khẩu: Khôn ngoan, lanh lợi;

 

Phục dược: Làm thuốc, hợp ngành dược;

 

Vi sư: Làm thầy, hợp ngành y, luật, giáo chức...

2. Khởi Hường Nhan

Lại còn Mẫu tầm tử "Khởi hường nhan" đây cũng gồm 6 cung vị. Cách xem là tìm tuổi mẹ, tuổi con y như trên, 6 cung vị này cũng ảnh hưởng cho con gái mà thôi.

Hường nhan: Đẹp, ai thấy cũng thương;

 

Vô đoan: Nói năng kém tế nhị dễ làm cho người ta ghét;

 

Bạc phận: Thường gặp rủi, bị thua thiệt, dù đẹp cũng khổ sầu;

 

Độc mạng: Cô độc, ưa suy tư một mình, thích sống lẻ loi;

 

Phước đức: Tánh hiền lành, ưa bố thí, ghét điều ác;

 

Hữu duyên: Dù kém nhan sắc cũng có duyên, từ dung mạo đến ngôn ngữ, người có duyên, ai cũng mến thương.

Đây là phép xem giản dị, lưu truyền từ lâu trong dân gian. Mọi người xem cho vui. Tin hay không tùy lòng ...

Share this post


Link to post
Share on other sites