phoenix

49 chưa qua, 53 đã tới

1 bài viết trong chủ đề này

Trong dân gian rất phổ biến câu "49 chưa qua, 53 đã tới" để nói về vận hạn con người khi đến các tuổi này (AL). Thường thì người ta nói đây là tuổi hạn lớn của đời người phải hết sức cẩn thận, kiêng làm việc lớn. Nhưng Phoenix lại thấy có những người vào tuổi này vẫn dung dung, chẳng lo gì. Có người còn xây nhà, tậu xe ầm ầm. Lục tìm tài liệu không thấy có giải thích nào cụ thể.

Rất mong các cao nhân am hiểu lý số kiến giải giúp thông tin về câu thành ngữ này.

Share this post


Link to post
Share on other sites