metocvang

Sao Thai Mà Ngộ Đào Hoa

37 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Bây giờ bất luận Tàu hay Việt trường hợp Đào Thai vẫn luận như nhau . Nhưng Tử Vi Việt và Tàu khác nhau trong trường hợp này. Việt không có bộ Đào ngộ Thai. Tàu thì có. Vậy dù thế nào cũng phải luận khác nhau.

Có vậy thôi.

Việt không có bộ Đào thai, luận: còn trinh cho đến lúc lấy chồng, (nhưng có Đào Thai thì cũng 'chẳng bao giờ căn cứ vào một bộ "Đào Thai" mà kết luận ngay được').

Tàu có bộ Đào Thai, luận (theo phương pháp luận của nncuong): Đào Thai ở cung phu, không phải ở Mệnh, vậy thì không rơi vào trường hợp "tiền dâm hậu thú" của phú, vẫn có thể còn trinh đến lúc lấy chồng.

Tàu có bộ Đào Thai, luận (theo phương pháp luận của phamthaihoa): chỉ là tiêu chí, không thể kết luận gì cả, vẫn có thể còn trinh đến lúc lấy chồng.

Kết luận của anmay: Dựa vào 1 trường hợp này không thể chứng minh Tàu sai hay Việt sai) vì không ai đưa ra được tiêu chí Đào gặp Thai như thế nào thì chắc chắn tiền dâm hậu thú.

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Việt không có bộ Đào thai, luận: còn trinh cho đến lúc lấy chồng, (nhưng có Đào Thai thì cũng 'chẳng bao giờ căn cứ vào một bộ "Đào Thai" mà kết luận ngay được').

Tàu có bộ Đào Thai, luận (theo phương pháp luận của nncuong): Đào Thai ở cung phu, không phải ở Mệnh, vậy thì không rơi vào trường hợp "tiền dâm hậu thú" của phú, vẫn có thể còn trinh đến lúc lấy chồng.

Tàu có bộ Đào Thai, luận (theo phương pháp luận của phamthaihoa): chỉ là tiêu chí, không thể kết luận gì cả, vẫn có thể còn trinh đến lúc lấy chồng.

Kết luận của anmay: Dựa vào 1 trường hợp này không thể chứng minh Tàu sai hay Việt sai) vì không ai đưa ra được tiêu chí Đào gặp Thai như thế nào thì chắc chắn tiền dâm hậu thú.

Tôi nhận thấy anh anmay cố tình phản đối chứ không mang tinh thân học thuật. Tôi đã nói rõ:

Bộ Đào Thai - nguyên tắc cả Tàu Việt đều coi là xấu. Xấu cụ thể thế nào thì còn quan sát nhiều bộ sao khác. Nhưng kết luận xấu la 2kếtt luận chung. Nhưng do cách an Trường Sinh Việt khác Tàu trong trường hợp cụ thể này: Tử Vi Việt rõ ràng không thể đón như mấy ông thày theo Tàu đã đoán. Vậy thôi.

Còn các anh chỉ đoán sau khí người ta đã xác nhận sai thì không có gia trị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi nhận thấy anh anmay cố tình phản đối chứ không mang tinh thân học thuật. Tôi đã nói rõ:

Bộ Đào Thai - nguyên tắc cả Tàu Việt đều coi là xấu. Xấu cụ thể thế nào thì còn quan sát nhiều bộ sao khác. Nhưng kết luận xấu la 2kếtt luận chung. Nhưng do cách an Trường Sinh Việt khác Tàu trong trường hợp cụ thể này: Tử Vi Việt rõ ràng không thể đón như mấy ông thày theo Tàu đã đoán. Vậy thôi.

Còn các anh chỉ đoán sau khí người ta đã xác nhận sai thì không có gia trị.

Chỉ xét về logic của lý luận thôi thì 1 ví dụ đó đã không có đủ cơ sở để kết luận Tàu sai hay Việt sai rồi. Nếu bác cho rằng đó "không mang tinh thần học thuật" thì thế nào mới được gọi là tinh thần học thuật?

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chỉ xét về logic của lý luận thôi thì 1 ví dụ đó đã không có đủ cơ sở để kết luận Tàu sai hay Việt sai rồi. Nếu bác cho rằng đó "không mang tinh thần học thuật" thì thế nào mới được gọi là tinh thần học thuật?

Cái không mang tinh thần học thuật là các anh không hiểu anh đang nói gì. Chính nnncuong cũng đã thừa nhận. anh vào topic "phản biện tubinhgiagia " mà xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đọc thấy có Bạn nói Thai - Đào ở cung Phu. Cần xem Phu Quân có thông tin đã "bóc tem trước khi lấy vợ" không phải với Vợ thì với ai ? Thai-Đào không nhất thiết phải ở Mệnh, khi gặp ơ' Vận nếu đủ Bộ có thể vẫn xẩy ra. (đúng trong trường hợp lời hỏi chân thành có thật)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đọc thấy có Bạn nói Thai - Đào ở cung Phu. Cần xem Phu Quân có thông tin đã "bóc tem trước khi lấy vợ" không phải với Vợ thì với ai ? Thai-Đào không nhất thiết phải ở Mệnh, khi gặp ơ' Vận nếu đủ Bộ có thể vẫn xẩy ra. (đúng trong trường hợp lời hỏi chân thành có thật)

Phapvân thân mến.

Khi người ta phản biện tôi, luôn bắt đầu từ tôi ấn tượng phải sai đã. Bởi vây, bằng mọi cách chứng minh Thiên Sứ sai.Hoặc cố tình văn vẹo để tôi phải sai hoặc không hiểu nên cho rằng tôi sai.

Trong việc cải tổ diễn đàn lấn này sẽ theo xu hướng nghiên cứu học thuật thuần túy. Tết này nếu Phapvan rảnh ghé anh chơi. Chúng ta cùng bàn một số công việc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

À anh Thiên Sứ ơi, nếu có thể anh bố trí cho em một chuyên mục "Lý học lý thuyết" để em và mọi người quan tâm có thể post các bài theo thể loại này...

Lúc này em rất bận bịu nên rất ngại tranh luận, em đang tranh thủ thời gian để làm sáng tỏ Lý học theo hướng này...

Cám ơn anh

Edited by quangnx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Phapvân thân mến.

Khi người ta phản biện tôi, luôn bắt đầu từ tôi ấn tượng phải sai đã. Bởi vây, bằng mọi cách chứng minh Thiên Sứ sai.Hoặc cố tình văn vẹo để tôi phải sai hoặc không hiểu nên cho rằng tôi sai.

Trong việc cải tổ diễn đàn lấn này sẽ theo xu hướng nghiên cứu học thuật thuần túy. Tết này nếu Phapvan rảnh ghé anh chơi. Chúng ta cùng bàn một số công việc.

Anh Thiên Sứ kính mến,

Đang muốn gặp anh trước Tết, bận quá. Tết em sẽ đến thăm anh.

Em Phapvan

Edited by Phapvan

Share this post


Link to post
Share on other sites

À anh Thiên Sứ ơi, nếu có thể anh bố trí cho em một chuyên mục "Lý học lý thuyết" để em và mọi người quan tâm có thể post các bài theo thể loại này...

Lúc này em rất bận bịu nên rất ngại tranh luận, em đang tranh thủ thời gian để làm sáng tỏ Lý học theo hướng này...

Cám ơn anh

Ok Ngay. Thực hiện liền.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok Ngay. Thực hiện liền.

Trên thực tế xã hội bây giờ quá nhiều quá quá phổ biến trường hợp tiền dâm hậu thú chẳng ra vợ chồng, và rõ ràng một điều không phải tất cả những người đó đều có cách Dâm theo môn tử vi. Vậy ta phải dùng cái gì để xem xét khi đây đang là trào lưu phổ biến của xã hội, của thế hệ 8 và 9x ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trên thực tế xã hội bây giờ quá nhiều quá quá phổ biến trường hợp tiền dâm hậu thú chẳng ra vợ chồng, và rõ ràng một điều không phải tất cả những người đó đều có cách Dâm theo môn tử vi. Vậy ta phải dùng cái gì để xem xét khi đây đang là trào lưu phổ biến của xã hội, của thế hệ 8 và 9x ???

Nếu người xem tử vi cứ đọc thuộc lòng mây câu phú trong sách ,thì ví như mấy con két học tiếng người , nhiều người luận tử vi rất giỏi nhưng điễn hình khi ra ngoài thực tế thì đoán không chính xác ,vì lý do họ bị trói buộc trong các câu phú nhất định ,trong khi tử vi cần kết cấu các cung khác và các sao hội hợp , thêm nữa cần biết rõ tính đặc thù của các sao mới luận đoán được .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

À anh Thiên Sứ ơi, nếu có thể anh bố trí cho em một chuyên mục "Lý học lý thuyết" để em và mọi người quan tâm có thể post các bài theo thể loại này...

Lúc này em rất bận bịu nên rất ngại tranh luận, em đang tranh thủ thời gian để làm sáng tỏ Lý học theo hướng này...

Cám ơn anh

Quangnx thân mến.

Anh đã thực hiện xong diễn đàn con "Lý học lý thuyết" và cũng đã viết lời giới thiệu. Quangnx có quyền viết bài và quản lý với chức năng quản trị diễn đàn con này.

Chúc Quangnx thành công.

Share this post


Link to post
Share on other sites