NguyenNhat

Nhờ chú Thiên Sứ và anh Phạm Thái Hòa!

4 bài viết trong chủ đề này

Trong trình tử vi Lạc Việt ở ngoài trang chủ, có nói rằng người dương nam sinh giờ tuất, ngày7/7/1986 là mạng tuyền trung thủy. Xin chú và anh cho biết nguyên nhân vì sao? vì NguyenNhat thấy trong hầu hết các sách tử vi đã được đọc đều nói là mạng lô trung hỏa!

Xin lĩnh ý!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn có thể đọc các bài của sư phụ Thiên Sứ viết về Lạc Thư Hoa Giáp sẽ rõ điều này.

2 điểm chú ý nhất là bảng hoa giáp này phải tuân theo quy luật

- Chu kỳ cách bát sinh tử

- Quy luật Sinh Vượng Mộ.

Trong bảng hoa giáp của cổ thư chữ Hán thì quy luật sinh vượng mộ chỉ thể hiện trong chính hành đó mà không thể hiện ở các hành tiếp sau. Ví dụ: Kết thúc chu kỳ Sinh Vượng Mộ của hành Kim thì phải đến hành thủy nhưng trong bảng lục thập hoa giáp lại là hành hỏa. Tức là quy luật đưa ra của bảng Lục Thập Hoa Giáp không có tính quy luật về mặt ngũ hành. Còn bảng Lạc Thư Hoa Giáp thì quy luật đã nêu là hợp lý có tính quy luật và tuần hoàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn có thể đọc các bài của sư phụ Thiên Sứ viết về Lạc Thư Hoa Giáp sẽ rõ điều này.

2 điểm chú ý nhất là bảng hoa giáp này phải tuân theo quy luật

- Chu kỳ cách bát sinh tử

- Quy luật Sinh Vượng Mộ.

Trong bảng hoa giáp của cổ thư chữ Hán thì quy luật sinh vượng mộ chỉ thể hiện trong chính hành đó mà không thể hiện ở các hành tiếp sau. Ví dụ: Kết thúc chu kỳ Sinh Vượng Mộ của hành Kim thì phải đến hành thủy nhưng trong bảng lục thập hoa giáp lại là hành hỏa. Tức là quy luật đưa ra của bảng Lục Thập Hoa Giáp không có tính quy luật về mặt ngũ hành. Còn bảng Lạc Thư Hoa Giáp thì quy luật đã nêu là hợp lý có tính quy luật và tuần hoàn.

Xin cảm ơn anh!

Share this post


Link to post
Share on other sites