mmx

Bàn Về "tỉnh Lan Xoa Cách" Trong Tử Bình

6 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Chào bà con cô bác. dong_quang có xem một lá số có Cách cục là : "Tỉnh Lan xoa cách"

Năm-----------------------tháng------------ngày--------------giờ

Canh Thân--------------Quý Mùi-----------Canh Tý----------Canh Thìn

Canh-Nhâm-Mậu------Kỷ-Ất - Đinh------------------------------------

---------------------------Ấn - Tài - Quan---------------------------------

Về lý thuyết thì mệnh này có tam hợp Thân Tý Thìn thuộc Thủy cục, lại có 3 chữ Canh thiên can càng thêm tốt, không bị thiên can Bính Đinh và địa chi Tỵ Ngọ làm hại. Tuy nhiên có một chữ "Đinh" tàng trong trụ tháng làm phá cách chăng ?

Vậy dong_quang xin hỏi các cô chú chữ "Nhâm" tàng ở trụ năm kia có hợp mất được chữ "Đinh" để giải cứu "Tỉnh Lan xoa cách" không ạ ? :(

Edited by dong_quang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bà con cô bác. dong_quang có xem một lá số có Cách cục là : "Tỉnh Lan xoa cách"

Năm-----------------------tháng------------ngày--------------giờ

Canh Thân--------------Quý Mùi-----------Canh Tý----------Canh Thìn

Canh-Nhâm-Mậu------Kỷ-Ất - Đinh------------------------------------

---------------------------Ấn - Tài - Quan---------------------------------

Về lý thuyết thì mệnh này có tam hợp Thân Tý Thìn thuộc Thủy cục, lại có 3 chữ Canh thiên can càng thêm tốt, không bị thiên can Bính Đinh và địa chi Tỵ Ngọ làm hại. Tuy nhiên có một chữ "Đinh" tàng trong trụ tháng làm phá cách chăng ?

Vậy dong_quang xin hỏi các cô chú chữ "Nhâm" tàng ở trụ năm kia có hợp mất được chữ "Đinh" để giải cứu "Tỉnh Lan xoa cách" không ạ ? :)

Người này khắc cha, Cha anh ta thế nào ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người này khắc cha, Cha anh ta thế nào ?

Chào VietHa, mình chỉ băn khoăn cái "Tỉnh Lan" này có cứu không ?

Với trụ tháng lộ Thương. Năm 2009 này Kỷ Sửu thái tuế thiên khắc địa xung Quý Mùi trụ tháng lại đang ở đại vận Sát (cũng vốn là Quan không thuận) nên xấu lắm.

Thực tế đã mất cha trong năm nay.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào VietHa, mình chỉ băn khoăn cái "Tỉnh Lan" này có cứu không ?

Với trụ tháng lộ Thương. Năm 2009 này Kỷ Sửu thái tuế thiên khắc địa xung Quý Mùi trụ tháng lại đang ở đại vận Sát (cũng vốn là Quan không thuận) nên xấu lắm.

Thực tế đã mất cha trong năm nay.

Tỷ kiếp trùng trùng trong năm không mất cha mới lạ, Tôi chưa có thời gian xem hạn thế nào

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tỷ kiếp trùng trùng trong năm không mất cha mới lạ, Tôi chưa có thời gian xem hạn thế nào

Đúng vậy, mầm mống của họa năm 2009 là từ năm Tuất (2006) khi "tuế vận cùng gặp" lại hội với trụ Thìn và Mùi cộng với Tỷ Thương thiệt cha khó mà qua khỏi vì ông mắc bệnh nặng sống được 3 năm (đến 2009 thì mất). :)

Hiện đang là đại vận Sát-Bính Tuất (24-33 tuổi). Năm 2010 Canh Dần lưu niên với 3 Canh (1 Canh lưu niên, 1 Canh trụ ngày và 1 Canh trụ giờ tạo 3 Canh hội tụ khắc Mộc, chắc có gì nữa đây ?)

Edited by dong_quang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oái...hình như thế giới môn Tử Bình không hấp dẫn mọi người. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites