Khôi Quyền

Về Hiện Tượng CÁt HÓa Trong TỬ Vi!

2 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính chào các chú, bác tiền bối về tử vi!

Cháu có thắc mắc là tại sao trong một lá số nhất định, lại có hiện tượng cát hóa? Cát hóa là gì? Khi nào thì có hiện tượng này?

Thắc mắc tiếp theo là vì sao khi giải một lá số nhất định nào đó, ta lại phải xác định đương số ăn về chính tinh ở cung thân hay chính tinh ở cung mệnh, rồi mới luận giải chính xác hơn? Khi nào thì đương số ăn về sao ở cung thân? Khi cung thân VCD thì sao?

Như trong lá số này, tại sao lại được cát hóa? Tại sao đương số lại lấy Thái Dương là chính tinh mà đương số ăn vào?

lá số này có cát hóa không? Có lấy sao ở cung thân làm Chính không?

Xin các chú, bác giải thích dùm cháu!

Kính!

Không hiểu sao lại có 3 cái topic! Xin BQT xoa hộ 2 cái kia. Cảm ơn!

Edited by BabyWolf

Share this post


Link to post
Share on other sites