Hà Uyên

Cơ Sở Hạ Tầng Và Phong Thủy

6 bài viết trong chủ đề này

Ngân hàng Phát triển châu Á đang đưa vào việt Nam 896 tỷ US, để xây dựng một tuyến đường cao tốc Hà nội - Lào cai dài 244 km. Đường cao tốc này sẽ nối thành phố Côn Minh (Kunming) của Trung quốc tới Cảng nước sâu - Hải phòng của Việt nam. (Một đường cao tốc khác, giữa Nam Ninh và Hải phòng, cũng đang được xây dựng.)

Nhìn vào bản đồ, con đường cao tốc này ở hướng Tây Bắc. Dưới góc độ Phong thủy, chúng ta cảm nhận thấy có sự tương tác: những Đô thị lớn với Đường cao tốc.

(Tôi chưa tìm được hình bản đồ để minh họa, đang liên hệ với Vụ Kế hoạch-Bộ GT)

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Đường cao tốc này dưới góc độ Phong thủy.

Hà Uyên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zdà thưa Cụ.

Một luồng gió (khí) mới từ phương Bắc. Thường hay gọi là gió Đông Bắc. Quá đã khi nhiệt độ trái đất đang nóng lên từng ngày.

Để xem gió máy thế nào,phải biết đầu và cuối của mạch chuyển. Thế băng sơn, vượt thủy. Ngày khởi động khai sanh...

mọi việc trông mong nơi cụ.

Kính.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cụ! cháu nghĩ là 896 tỷ VND thôi, chứ 896 tỷ đô thì nhiều quá :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính bác Hà Uyên.

Hy vọng khi bác đưa hình ảnh minh họa lên đây, may ra tôi có thể góp ý được ít nhiều chăng?

Trong điều kiện phải phân tích sâu, có thể tôi sẽ xin được đưa vào trong lớp Phong Thủy Lạc Việt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như vậy là sẽ thông 2 đường:

- Đường kinh Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng

- Đường mạch Nam Ninh - Hải Phòng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cụ! cháu nghĩ là 896 tỷ VND thôi, chứ 896 tỷ đô thì nhiều quá :lol:

Nhân vật này nói đúng ! Đường cao tốc Bắc _ Nam dự kiến có 80 tỷ US mà Quốc Hội còn không duyệt, thì đường tầu này chỉ có gần 400 km làm sao mà có con số 896 tỷ us!

Share this post


Link to post
Share on other sites