Guest Phapvan

ĐỊnh NghĨa Âm DƯƠng

60 bài viết trong chủ đề này

Pháp Vân đánh đồng Đạo với Thể nên ta có thể thay thế chữ Đạo thành Thể để viết lại câu này mà:

"Thể sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật"

Sapa

Tôi thay luôn vạn vật = dụng cho đúng ý của Sapa

"Thể sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh Dụng"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

"Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật" (Lão Tử).

Kính gửi anh Pháp Vân,

"Đạo sinh 1, 1 sinh 2, 2 sinh 3", tại sao 3 không sinh 4, 4 không sinh 5 mà sinh vạn vật? Vạn vật là 4 là 5 hay 4...5..6 là vạn vật?

"Đạo sinh 1, 1 sinh 2, 2 sinh 3", tại sao Lão Tử không nói Đạo Sinh vạn vật luôn???

Edited by Trạng Lợn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn, Phapvan

Tôi thay luôn vạn vật = dụng cho đúng ý của Sapa

"Thể sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh Dụng"

Câu này là của Lão Tử: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật"

Thể theo ý của Phapvan là:

Đạo là Thể, Thể chỉ có 1. Thể của hạt bụi đồng với Thể của Sơn hà Đại địa.

Vật là Dụng, có Vạn Vật thì có Vạn Dụng.

thì Sapa chỉ đúc kết lại thôi:

"Thể sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn Dụng"

chứ không phải thay luôn vạn vật = dụng cho đúng ý của Sapa đâu nha.

Do đó, ý vẫn là từ Phapvan thì có lời hỏi Phapvan như sau:

Thể sinh nhất, vậy nhất này là gì và Dụng của nhất là chi?

nhất sinh nhị, vậy nhị này là gì và Dụng của nhị là chi?

nhị sinh tam, vậy tam này là gì và Dụng của tam là chi?

tam sinh vạn Dụng, và tại sao phải tới tam mới sinh ra vạn Dụng?

Vì rằng,

nhất đăng (một cái đèn) cũng có Dụng của nhất đăng ...

nhị đăng (hai cái đèn) cũng có Dụng của nhị đăng ...

tam đăng (ba cái đèn) cũng có Dụng của tam đăng ...

v.v...

Trở lại ví dụ: cái ĐÈN. Pháp Vân có thể cho ví dụ như:

Cái ĐÈN ...

THỂ của cái ĐÈN là gì?

DỤNG của cái ĐÈN là chi?

v.v...

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi anh Pháp Vân,

"Đạo sinh 1, 1 sinh 2, 2 sinh 3", tại sao 3 không sinh 4, 4 không sinh 5 mà sinh vạn vật? Vạn vật là 4 là 5 hay 4...5..6 là vạn vật?

"Đạo sinh 1, 1 sinh 2, 2 sinh 3", tại sao Lão Tử không nói Đạo Sinh vạn vật luôn???

Anh Trạng Lợn hỏi vì không biết hay anh đang thách đố ?

Đợi Tôi thỉnh giáo Ngài Lão Tử sẽ trả lời anh sau.

Chào bạn, Phapvan

Câu này là của Lão Tử: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật"

Thể theo ý của Phapvan là:

thì Sapa chỉ đúc kết lại thôi:

"Thể sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn Dụng"

chứ không phải thay luôn vạn vật = dụng cho đúng ý của Sapa đâu nha.

Do đó, ý vẫn là từ Phapvan thì có lời hỏi Phapvan như sau:

Thể sinh nhất, vậy nhất này là gì và Dụng của nhất là chi?

nhất sinh nhị, vậy nhị này là gì và Dụng của nhị là chi?

nhị sinh tam, vậy tam này là gì và Dụng của tam là chi?

tam sinh vạn Dụng, và tại sao phải tới tam mới sinh ra vạn Dụng?

Vì rằng,

nhất đăng (một cái đèn) cũng có Dụng của nhất đăng ...

nhị đăng (hai cái đèn) cũng có Dụng của nhị đăng ...

tam đăng (ba cái đèn) cũng có Dụng của tam đăng ...

v.v...

Trở lại ví dụ: cái ĐÈN. Pháp Vân có thể cho ví dụ như:

Cái ĐÈN ...

THỂ của cái ĐÈN là gì?

DỤNG của cái ĐÈN là chi?

v.v...

Sapa

Sapa đang suy diễn chứ không phải suy luận.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hỏi cũng là trả lời đó anh Pháp Vân ạ, anh hiểu sâu xa quá, Trạng Lợn xin phép không tranh luận nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn, Phapvan

Sapa đang suy diễn chứ không phải suy luận.

Suy diễn với suy luận không khác nhau về phương pháp suy lý đi từ những nguyên lý chung - nhưng suy diễn sẽ dẫn đến KẾT LUẬN RIÊNG mà về suy luận sẽ MỞ NGÕ cho một hay nhiều phán đoán MỚI về một chủ đề nào đó!

Câu hỏi, suy lý hợp lô-gích là tại sao: ĐẠO hay THỂ phải SINH đến TAM mới là TAM SINH Vạn Vật?

Khi ĐẠO hay THỂ SINH NHẤT - thì hỏi NHẤT đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ...

Khi NHẤT SINH NHỊ - thì hỏi NHỊ đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ...

Khi NHỊ SINH TAM - thì hỏi TAM đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ...

Như vậy, Phapvan có sự suy luận như thế nào?

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hỏi cũng là trả lời đó anh Pháp Vân ạ, anh hiểu sâu xa quá, Trạng Lợn xin phép không tranh luận nữa.

Tôi cũng như trạng Lợn thôi, cũng tự hỏi nhưng vẫn chưa trả lời được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn, Phapvan

Suy diễn với suy luận không khác nhau về phương pháp suy lý đi từ những nguyên lý chung - nhưng suy diễn sẽ dẫn đến KẾT LUẬN RIÊNG mà về suy luận sẽ MỞ NGÕ cho một hay nhiều phán đoán MỚI về một chủ đề nào đó!

Câu hỏi, suy lý hợp lô-gích là tại sao: ĐẠO hay THỂ phải SINH đến TAM mới là TAM SINH Vạn Vật?

Khi ĐẠO hay THỂ SINH NHẤT - thì hỏi NHẤT đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ...

Khi NHẤT SINH NHỊ - thì hỏi NHỊ đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ...

Khi NHỊ SINH TAM - thì hỏi TAM đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ...

Như vậy, Phapvan có sự suy luận như thế nào?

Sapa

Trong chủ đề này tôi không chủ đích lý giải về: Đạo, nhất, nhị, tam.

Sapa chưa biết thì mở một Topic khác nhờ các tiền bối và mọi người trên diễn đàn giúp. Nếu Tự cho mình biết và hiểu thấu đáo rồi thì cũng nên chia sẻ, trình bày khái quát cách hiểu của Sapa cho các bạn trẻ mới nghiên cứu tham khảo rút kinh nghiệm.

Tôi không đồng tình theo cách Suy- Diễn Ký-Sinh trên bài người khác, dễ dẫn đến hiểu lầm là Sapa đang thực hiện có chủ đích theo dạng phá đám, gây rối. Mọi người đọc qua cứ tưởng là Phản biện lành mạnh, đồng thuận tìm cái chung.

Phapvan

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo như cháu nghĩ, chú Sapa có phản biện thì nên trình bày hình thức giống chú Vuivui, đọc dễ hiểu và dễ nhận biết hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

thì Sapa chỉ đúc kết lại thôi:

"Thể sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn Dụng"

Vậy sao không viết:

"Thể sinh dụng" luôn cho nó gọn,

cứ đi vòng vèo lẩm cẩm không?

Hic :P

Share this post


Link to post
Share on other sites