thien_luong

Quan điểm Về Triệt

1 bài viết trong chủ đề này

Theo quan điểm cũ, triệt chỉ mạnh đến hết 30 tuổi

Quan điểm của mình: triệt có tính chất thất thường: cả cái thiện và ác của nó cũng như vậy

Mời các bạn tham gia thảo luận

Share this post


Link to post
Share on other sites