wildlavender

Niệm Phật Giải Thoát.

4 bài viết trong chủ đề này

Niệm Phật giải thoát.

1-Trước khi ngủ nên niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT để an dưỡng tánh lành an lạc, niệm liên tục cho đến khi ngủ quên, trừ được ác mộng.

2-Sau khi thức dậy còn bản tâm thanh lương an lạc nên niệm NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT để giữ lương tâm, lương tri của tánh lành an lạc.

3-Trước khi làm việc nên niệm NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT để nhớ làm gì cũng làm điều lành.

4-Trước khi nói dù nói với bất cứ ai đều nên niệm NAM MÔ DIỆU ÂM BỒ TÁT để nhớ lời nói sâu sắc ngọt ngào, không nói lời vô ích.

5-Tránh sự lười biếng lơi tâm nên niệm, NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT để nhắc mình luôn luôn tinh tấn lâp công bồi đức.

6-Trong đời sống tu hành có gặp những sự cố khó khăn gian khổ hiểm nguy nên niệm NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.

7-Khi muốn làm việc gì hay muốn giúp đỡ ai nên phát nguyện và niệm NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

8-Có lúc bị nghiệp đẩy đưa lấn cấn hay vì bệnh đau yếu đuối nên niệm NAM MÔ ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT.

9-Khi đọc hay xem sách có câu nào khó hiểu hay ai hỏi câu giáo lý nào không thông tỏ nên niệm NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niệm Phật mở  trí thông minh

Bao nhiêu tội chướng chẳng sinh vào lòng

Niệm Phật cứu độ tổ tông

Khỏi nơi biển khổ, thoát vòng sông mê

Niệm Phật tộc họ đề huề

Môt nhà xum họp chẳng hề ghét nhau

Niệm Phật bớt sự ốm đau

Bao nhiêu bệnh tật mau mau hết liền

Niệm Phật có phúc có duyên

Tiền tài, tiến lợi, bình yên cửa nhà

Niệm Phật oan trái trả xong

Nợ lần kiếp trước hết mong hết đòi

Niệm Phật sẽ sống trọn đời

Khỏi vòng nước lửa, khỏi nơi hung tàn.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niệm Phật một Pháp rõ ràng

Hơn cả mọi pháp chẳng đường nào hơn,

Công phu một chốc ngày thường

Sau rồi ức kiếp rộng trường được lâu.

Gái trai già trẻ mới khi

Sang hèn tăng tục cùng thì mặn chay

Ai ai tu cũng được vầy

Ngày mười câu niệm công nay cũng thành.

Niệm rồi khấn nguyện phân minh

Sau này đến lúc Phật nghing tiếp về,

Thượng phẩm Phật Quả chứng ngay

Hạ phẩm thì cũng hơn đầy Thiên cung.

Công đức lớn rộng chẳng cùng

Tu thời lễ vậy nào chưng khổ gì.

Phật bảo ta ở thế gian

Nói Pháp xa rộng khó bàn khó tin,

Pháp này phúc lớn nhân duyên

Ai mà gặp được quả nhiên thoát trần.

Người Niệm Phật thì tự nhiên được hai vị Đại Bồ Tát đến kết làm bạn, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí và Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

BÀI VĂN PHÓNG SANH

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

các ngươi trước, lòng trần tục lắm

nên đời nay chìm đắm sông mê

tối tăm chẳng biết làm lành

gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

do vì đời trước ác tâm

nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

do vì ghen ghét, tham sân

do vì lợi dưỡng hại người làm vui

do vì gây oán chuốc thù

do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

do vì chia cách, giam cầm

do vì đâm thọc, chịu bao khổ hình

cầu xin Phật lực từ bi

lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

nay nhờ Tăng chúng hộ trì

kết duyên Tam bảo, thoát vòng khổ đau

hoặc sanh lên các cõi trời

hoặc liền thức tỉnh, về nơi cõi lành

hoặc sanh lên được làm người

biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê...

Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay