Thủy Tiên

Tử Vi Đẩu Số Phú Giải

36 bài viết trong chủ đề này

Tử vi đẩu số phú giải - 25

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

ĐÀO HOA

HỒNG LOAN

1. HỒNG LOAN CƯ TÝ THIẾU NIÊN ĐỊNH CHIẾM KHÔI NGUYÊN

Cung Mệnh hay cung thân an tại Tý có Hồng Loan tọa thủ là người nhỏ tuổi đã đỗ đạt cao.

2. MỆNH CƯ ĐÀO HỶ HƯỚNG TỬ DƯƠNG NHI PHÚ QUÍ KHAM KỲ

Cung Mệnh có Đào, Hỷ, Tử Vi, Thái Dương chiếu thì giàu sang.

3. MỆNH TRUNG HỒNG NGỘ KIẾP KHÔNG MẠC ĐÀM PHÚ QUÝ

Cung Mệnh có Hồng Loan gặp Kiếp, không thì nghèo khó

4. ĐÀO HỒNG NGỘ THIÊN CƠ ĐOÃN VI SẢO HỌA

Cung Mệnh có Đào, Hồng tọa thủ gặp Thiên Cơ như họ Doãn là người họa sĩ tài ba.

5. LÃNG LÝ ĐÀO XÁ GIA ĐỊA KIẾP TAM CANH GIAI TƯỞNG Ư GIAI NHI

Cung Mệnh có Đào Hoa tọa thủ lại thêm Địa Kiếp là người chơi bời suốt đêm tơ tưởng đến người đẹp.

6. ĐÀO HOA NGỘ PHI LIÊM NGUYỄN TỊCH TẦN TRIỀU NHI TÚY KHÁCH

Cung Mệnh có Đào Hoa gặp Phi Liêm như Nguyễn Tịch đời Tần lúc nào cũng rượu chè say sưa.

7. ĐÀO HOA THỦ MỆNH QUẢ THÊ

Cung Mệnh có Đào Hoa tọa thủ là người ít khi ở với vợ để vợ cô đơn chiếc bóng và thường phải hai đời vợ

8. NỮ TỬ ĐỒNG LOAN THỦ MỆNH CHỦ NHỊ PHƯ

Nữ số Mệnh có Hồng Loan tọa thủ tất có hai đời chồng.

9. HỒNG LOAN NGỘ KIẾP KHÔNG ĐỒNG THỦ XÁ BÀN CHI BẦN LỦ YỂU VONG

Cung Mệnh, Thân hay Tài Bạch có Hồng Loan gặp Kiếp, Không tọa thủ đồng cung nếu không chết non cũng nghèo hèn

10. ĐÀO TANG Ở MỆNH CUNG SAU TRƯỚC, GÁI LẴNG LƠ NHỠ BƯỚC CẦU Ô

Cung Mệnh có Đào, Tang tọa thủ đồng cung thì trước sau là gái lẳng lơ kén chồng

11. ĐÀO RIÊU SỐ GÁI AI HAY CHỒNG RA KHỎI CỬA GIẮT TAY TRAI VÀO

Nữ số cung Mệnh có Đào Hoa, Thiên Riêu toa thủ là người lẳng lơ chồng vừa đi vắng thì đã giắt trai vào.

12. HỒNG LOAN TẤU HỶ VŨ ĐÀO NHỮNG PHƯỜNG CA XƯỚNG TIẾN VÀO NHÀ QUAN

Cung Mệnh có Hồng Loan, Tấu Thư, Thiên Hỷ, Vũ Khúc, Đào Hoa hội hợp là người có tài hát hay múa giỏi ở nơi quan quyền.

13. KHÉO NGHỀ KIM CHỈ VÀ MAY HỒNG ĐÀO TẤU VŨ Ở ĐẦY MỆNH CUNG

Cung Mệnh có Hồng, Đào, tấu, Vũ hội hợp tất làm nghề may giỏi.

14. HỒNG KHÔI XƯƠNG LIÊM PHÙ TRÌ SĂN RỒNG DÂNG TRƯỚC TRONG THÌ DANH CAO

Cung Mệnh có Liêm, Trinh tọa thủ gặp Hồng Loan, thiên Khôi, Văn Xương hội hợp tất là tay mưu sĩ được trọng dụng và rất nổi tiếng.

15. THIÊN NGUYỆT ĐỨC NGỘ ĐÀO TINH TRAI SINH GÁI ĐẸP VỢ LÀNH CHỒNG SANG

Cung Mệnh, Thân có Đào Hoa gặp Thiên Đức, Nguyệt Đức hay Tham Lang, Miếu Vương tọa thủ thì người đẹp đẽ đoan trang trai lấy được vợ hiền gái lấy được chồng sang.

16. MỆNH ĐÀO THÂN LẠI HỒNG LOAN; VẬN PHÙNG THÁI TUẾ KHẢ HOÀN THẤY CHI

Cung Mệnh có Đào Hoa, Thân có Hồng Loan tọa thủ thì tất là người ong bướm ưa chuyện trai gái nhưng hạn gặp Thái Tuế thì chẳng ai lai vãng.

17. ĐÀO HỒNG THAI HỶ TRONG SOI NGOÀI GIA BINH TƯỚNG GÁI TRAI NGANG TÀNG

Cung Mệnh có Đào, Hồng, Thai, Hỷ hội hợp lại có Phục Binh đồng cung Tướng Quân chiếu thì trai gái nguyệt hơn bừa bãi.

18. HỒNG LOAN MAY VÁ CỬI CANH; HIỀM PHÙNG BINH TƯỚNG ẮT SINH TAI NẠN

Nữ số cung Mệnh có Hồng Loan tất khéo nghề vá may nhưng nếu gặp Phục Binh, Tướng Quân thì hay sinh tai họa.

19. NHAN HỒI YỂU TỬ DO HỮU ĐÀO HỒNG KHÔNG KIẾP ĐÀ LINH THỦ MỆNH

Nhan Hồi học trò Đức Khổng Tử cung Mệnh có Đào, Hồng, Không, Kiếp Đà, Linh hội hợp nên phải chết non.

20. ĐÀO HỒNG CÙNG THIÊN HÌNH ĐỒNG HỘI GÁI TIẾT TRINH HIỀN NỘI TỀ GIA

Cung Mệnh có Đào Hoa, Hồng Loan hội Thiên Hình là người đàn bà tiết hạnh thuần hậu tề gia nội trợ.

21. ĐÀO HOA CƯ QUAN TẢO TUẾ ĐẮC QUÂN HÀNH CHÍNH

Cung Quan Lộc có Đào Hoa tọa thủ là người được vua tin dùng mới ra làm quan và thường hiển đạt sớm.

22. THÂN HÌNH HỒNG ĐÀO KIÊM THAI TỌA NHI CÔNG DANH KHẢ TẤT

Cung thân có Hồng, Đào tọa thủ lại thêm Thai, Tọa ắt có công danh mặc dù muộn màng.

23. QUAN CUNG HỶ NGÔ ĐÀO HỒNG THIÊN DI TỐI KIẾP KHÔNG LÂM VÀO

Cung Quan gặp Đào, Hồng, Hỉ thì đường hoan lộ được nhẹ bước thang máy. Cung Thiên Di rất sợ Kiếp, Không có cách này là hạng chết đường hay bị cướp giết.

24. HỒNG LOAN CƯ THÊ TIỀN KHẮC

Cung Phu, Thê có Hồng, Loan tất khắc chồng khắc vợ.

25. SỞ AI GIA HỒNG LOAN TỨ VƯỢNG LIỆT PHU QUÂN CHI VỊ

Cung Phu an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Hồng Loan tọa thủ là số gái khóc chồng.

26. ĐÀO HOA PHÙNG THIÊN MÃ TÚNG KHÁCH VÔ MÔI.

Cung Phu, Thê có Đào, Mã đồng cung tất vợ chồng lấy nhau tự nhiên, yêu nhau rồi lấy nhau không mối lái.

27. HỒNG LOAN PHÙNG ĐỊA KIẾP Ư PHU QUÂN MỆNH HẢO CHÍ BÁCH BẤT BẢO CHI THẬP

Cung Phu có hồng, Loan tọa thủ gặp Địa Kiếp, Mệnh tốt thì vợ chồng ăn ở với nhau đến 100 tuổi, Mệnh xấu thì chỉ 10 năm.

28. THAI TINH LẠI GẶP ĐÀO HOA TIỀN DÂM HẬU THÚ MỚI RA VỢ CHỒNG

Cung Phu, Thê có Thai, Đào tọa thủ thì vợ chồng đi lại với nhau rồi mới lấy nhau.

29. VỢ CHỒNG VIỄN PHÔI THA HƯƠNG ĐÀO HỒNG LEN LỎI VÀO HÀNG THIÊN DỊ

Cung Thiên Di có Đào, Hồng tất đi xa mà nên vợ chồng.

30. HỒNG LOAN NGỘ KỴ PHU CUNG TƠ HỒNG ĐÃ DỨT MÁ HỒNG CÒN ƯA

Cung Phu thê gặp Hồng Loan ngộ Họa Kỵ tất vợ chồng có phen bỏ nhau để lấy người khác.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - 26

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

LONG TRÌ

PHƯỢNG CÁC

1. NỮ MỆNH LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC ÔN LƯƠNG

Nữ Mệnh có Long, Phượng tọa thủ là người hiền lương ôn hòa.

2. PHƯỢNG LONG NHAN SẮC KHUYNH THÀNH GIA HÌNH MẶT ẤY LẠI THÀNH RỖ HOA

Cung Mệnh có Long, Trì, Phượng Các tất mặt mũi xinh đẹp nhưng nếu gặp Thiên Hình thì lại bị rỗ hoa.

3. NỮ MỆNH LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC THỦ ĐẮC QUÝ NHÂN CHÍ TÔN PHỐI NGỰ

Nữ số cung Mệnh có Long Trì tọa thủ tất lấy được chồng sang và danh giá.

4. PHƯỢNG LONG TẢ HỮU MỆNH VIÊN CHUNG THÂN PHÚ QUÝ

Cung Mệnh có Long Trì, Phượng Các, Tả Phú Hữu Bật hội hợp thì giàu sang cả đời.

5. LONG TRÌ KHOA ĐỆ YỂM NHẬT NGUYỆT NHI TỬ TRỆ KHAM ƯU

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Nhật, Nguyệt Hãm Địa tọa thủ gặp Long Trì thì đường khoa danh khó thành mà chỉ đem lại sự buồn rầu.

6. PHƯỢNG LONG MÃO DẬU ĐÔI MIỀN VƯỢNG THÌ KIM ĐẢNG CHIẾM TÊN Ở ĐẦU

Cung Mệnh có Chinh Tinh, Miếu Vượng tọa thủ tại Mão, Dậu gặp Long Trì, Phượng Các thì đi thi tất đỗ đầu.

7. PHƯỢNG LONG MÃO DẬU SỐ AI TRƯỚC SAU VINH HIỂN TRONG NGOÀI NỔI DANH

Cung Mệnh Thân, an tại Mão, Dậu có Long, Phượng thì thế nào cũng được vinh hiển nổi danh.

8. LONG PHƯỢNG GIÁP QUAN THÂN CỰ CẦM THẤT

Cung Quan giáp Long giáp Phượng nếu cung Mệnh cũng sáng sủa tốt đẹp tất làm quan họ.

9. LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC GỒM HAI, ĐOÀI LONG PHỤ BẬT MẤY AI MỘT CHỒNG

Cung Phu an tại Dậu có Long Trì, Phượng Các, Tả Phù, Hữu Bật hội hợp thì phải hai ba đời chồng.

10. PHƯỢNG HÀM THƯ NHI PHÙNG NHẬT NGUYỆT TAM KỲ LẠI THẬP TỬ SINH, NAM TẤT UY BÁ QUYỀN DANH NỮ TẤT DANH ĐẰNG XƯỚNG VŨ

Cung tử Tức có Phượng Các, Tấn Thư, Nhật Nguyệt và Khoa, Quyền, Lộc hội hợp tất sinh quý tử con trai có quyền uy hiển hách con gái ca hát nổi danh.

11. MỆNH QUAN NHI GIÁP PHƯỢNG LONG THANH DANH SỦNG ÁI

Cung Mệnh hay Quan Lộc giáp Long giáp Phượng tất có tiếng tăm lừng lẫy và được nhiều người mến chuộng.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - 27

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

TAM THAI

BÁT TỌA

1. MỘ TRUNG THÁI TỌA VĂN MỘ VŨ LƯỢC KIM ƯU

Cung Mệnh, Thân có Mộ tọa thủ gặp Thai, Tọa đồng cung là người văn võ song toàn.

2. THAI TỌA PHONG CÁO HIỂN ẤM THỪA QUANG

Cung Mệnh, Thân hay Phúc Đức có Thai, Tọa, Phong Cáo tọa thủ đồng cung là người được hưởng đức của tổ phụ.

3. BÁT TỌA HƯỚNG DƯƠNG THỊ TỤNG Ư CUNG CẤM

Cung Mệnh có Thái Dương gặp Bát Tọa tọa thủ đồng cung là người phục địch nơi cung cấm.

4. GIÁP BÁT TỌA GIÁP TAM THAI THIẾU NIEN SỚM DỰ CÁC ĐÀI NGHÊNH NGANG

Cung Mệnh, Thân giáp Thai giáp Tọa thì nhỏ tuổi đã có nhà cửa lâu đài nguy nga.

5. GIÁP THAI GIÁP TỌA DANH PHẬN TẢO VINH

Cung Mệnh giáp Thai giáp Tọa thì nhỏ tuổi đã có công danh.

6. TAM THAI HỘI HỢP CÙNG CÁT DIỆU THỜI MỘT PHEN DƯỠNG DỤC NÊN NGƯỜI

Cung Tử Tức có Tam Thai và nhiều Cát Tinh hội chiếu tất có con cái sau này làm nên tài giỏi, thành danh.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - 28

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

THIÊN MÃ

1. THIÊN MÃ NHẬP MỆNH MẪN TIỆP ĐA NĂNG

Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ là người siêng năng.

2. MỆNH NGỘ MÃ LƯƠNG TÚNG DU VÔ YẾM

Cung Mệnh có Mã tọa thủ gặp Lương đồng cung là người vui vẻ thích chơi bời này đây mai đó đàn bà có cách này là người dâm dật.

3. THIÊN MÃ NGỘ TAM THAI ANH HÙNG VÔ ĐỐI

Cung Mệnh có Thiên Mã gặp Tam Thai là anh hùng vô địch.

4. TÍNH CẦN MÃ KHÚC Ư TỨ THẬP NHI TIỀN

Cung Mệnh có Thiên Mã, Văn Khúc nếu tính cần kiệm tất giầu sang được hưởng trước 40 tuổi.

5. MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHUNG THÂN BÔN TẨU

Cung Mệnh có Mã tọa thủ gặp Tuần, Triệt thì suốt đời long đong nay đây mai đó.

6. VƯỢNG PHU ÍCH TỬ LƯƠNG DO LỘC MÃ GIAO TRÌ

Nữ số cung Mệnh có Lộc, Mã thủ Mệnh hay chiếu Mệnh là người vượng phu ích tử.

7. MÃ LỘC ẤY MỘT PHƯƠNG HỘI NGỘ; CÁCH PHI THƯỜNG PHONG ĐỘ ANH TÀI

Cung Mệnh có Thiên Mã, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung là người tài giỏi đảm đang phi thường.

8. MÃ BẬT KIÊN KHÔNG LƯƠNG GIA QUÂN TỬ

Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ mà xa lánh được Thiên Không, Địa Không Tuần Triệt là con nhà gia giáo, trái thời quân tử gái thời đoan trang.

9. MÃ NGỘ KHỐC NHI PHÙNG HÌNH QUYỀN LỘC ẤN TẠI QUAN CUNG VÕ TẤT THĂNG BAN ĐỆ NHẤT; VẬN HỘI CHUYỀN ĐẠT TAM CÔNG

Cung Quan Lộc có Mã, Khốc tọa thủ đồng cung gặp Hình, Quyền hội hợp tất phát võ có uy quyền hiển hách danh tiếng lừng lẫy làm đến nhất phẩm nếu gặp Lộc, An thời phát văn có quyền cao chức trọng tài lộc dồi dào vào hàng Tam Công.

10. MÃ NGỘ THIÊN HÌNH NHI PHÙNG THIÊN KHỐC CÔNG HOÀN PHÁT VÕ

Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ gặp Thiên Hình, Thiên Khốc hội hợp tất là người tài giỏi dũng mãnh thao lược có tài điều khiển bá quan và thường hoạnh đạt về võ nghiệp.

11. THIÊN MÃ TẠI TỴ, THỊ Ư CHIẾN MÃ HẠNH NGỘ LƯƠNG KHOA LOẠN THẾ XUẤT ĐẦU

Cung Mệnh an tại Tỵ, có Thiên Mã tọa thủ gặp Lương, Khoa hội hợp là người tài ba lỗi lạc gặp thời loạn làm nên việc lớn hoặc những việc khó khăn không ai làm nổi và thường hoạnh đạt về võ nghiệp.

12. MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHUNG THÂN BÔN TẨU

Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ gặp Triệt hay Tuần án ngữ nên không có đất để thi đỗ gọi là Tử Mã cũng như trường hợp gặp Tử, Tuyệt hoặc cung Mệnh an tại Hợi có Thiên Mã tọa thủ là Cùng Đồ Mã chỉ sự thăng trầm bôn ba nay đây mai đó và thường gặp thất bại tai họa xẩy đến trong đời.

13. MÃ NGỘ TRÀNG SINH THANH VÂN ĐẮC LỘ

Hạn gặp Thiên Mã, Tráng Sinh hội hợp công danh hoạnh phát như ước nguyện, làm việc gì cũng được may mắn và có quý nhân hỗ trợ.

14. LỘC MÃ THIÊN DI SINH TÀI HỮU LỰC

Cung Thiên Di có Lộc, Mã tọa thủ thì giàu có lớn, ra ngoài buôn bán tiền vào như nước.

15. CHÍCH HỎA PHẦN THIÊN MÃ BẤT NGHI VIỄN HÀNH

Cung Mệnh hay Thiên Di gặp Thiên Mã, Hỏa, Linh không nên đi xa bất lợi.

16. LONG ĐONG ĐÒNG TẨU TÂY TRÌ BỞI VÌ THIÊN MÃ CƯ DI HÃM NHÀN

Cung Thiên Di an tại Hợi, Tỵ có Thiên Mã tọa thủ tất phải long đong vất vả.

17. TRAI THỜI DU THỦY DU SƠN THIÊN DI NGỘ MÃ NƠI VƯỜN ĐÀO HOA

Cung Thiên Di có Thiên Mã, Đào Hoa tọa thủ là hạng lêu lỏng ham chơi bời nay đây mai đó.

18. THIÊN MÃ YẾU THỦ Ư ĐIỀN TÀI

Cung Điền, Tài nếu có Thiên Mã tọa thủ rất tốt đẹp vì lúc phát tiền vào nhanh như ngựa chạy.

19. MÃ NGỘ TRƯỜNG SINH NHI HƯỞNG PHÚC

Cung Phúc Đức có Thiên Mã gặp Trường Sinh tất được hưởng phúc lâu bền.

20. TỬ CUNG THIÊN MÃ PHÙNG KHÔNG GẶP SAO PHỤ BẬT MỘT VÙNG SANH ĐÔI

Cung Tử Tức có Thiên Mã ngộ Không lại gặp sao Tả Phù, Hữu Bật tất có con sinh đôi.

21. MÃ LỘC NGỘ TƯỚNG MẤY AI GIÀU SANG ĐẾN TRƯỚC ĐÁNG TRAI ANH HÙNG

Cung Mệnh, Thân có Tướng Quân gặp Thiên Mã, Hóa Lộc hội hợp tất giàu sang và anh hùng.

22. THIÊN MÃ TỬ SINH THÊ CUNG PHÚ QUÝ HOÀNG DƯƠNG PHONG TẶNG

Cung Phu Thê an tại Dần, Thân, Tỵ, Hợi có Thiên Mã tọa thủ tất đi xa mà nên duyên vợ chồng và thường là người buôn bán giỏi dang và giàu có nên suốt đời được hưởng phú quý song toàn.

23. MỆNH THẦN ĐỒNG TỌA NHƯ TẠI HỎA CUNG HOẶC LÂM HỢI ĐỊA ĐỒNG CUNG VÔ CHÍNH DIỆU, KHỦNG KIẾN MÃ HÌNH LINH KIẾP THỬ CHUNG HOA KHAI NGỘ VŨ MÃN THẾ PHI BẦN TẮC YẾU

Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Tý, ngọ hoặc Hợi vô chính diệu rất sợ gặp Mã, Bình, Linh, Kiếp hội hợp ví như hoa vừa nở đã bị mưa vùi gió dập nên rất xấu xa mờ ám nếu giàu sang thì yếu nghèo hèn lại thọ.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - 29

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

THIÊN HÌNH

1. THIÊN HÌNH THẤT SÁT CƯƠNG TÁO NHI CÔ

Cung Mệnh, Thân có Hình, Sát toạ thủ đồng cung, là người nóng nảy ráo riết không ai dám gần nên phải phải cô đơn ít bạn bè và thường sát vơ hay hiếm con.

2. THIÊN HÌNH DẦN THÂN MÃO DẬU ANH HÙNG

Cung Mệnh an tại Dần, Thân, Mão, Dậu có Thiên Hình toạ thù là người anh hùng.

3. HÌNH RIÊU PHẬN GÁI LONG ĐONG VÍ CHẲNG HẠI CHỒNG THÌ CŨNG PHẢN PHU

Nữ số cung Mệnh, Thân có Thiên Hình, Thiên Riêu toạ thủ đồng cung thì hại chồng hại con không thì phản chồng.

4. NGỘ HÌNH GẶP QUÝ GIÁM DÂU CỦNG LÀ TỬ PHÚ MỘT MÀU CHÍNH CHUYÊN

Nữ số cung Mệnh cóThiên Hình gặp Thiên Qui toạ thủ hay Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung là người chính chuyên đứng đắn.

5. HÌNH RIÊU TẤU VŨ MỘT ĐOÀN LÀM NGHỀ THỢ MỘC KHÔN NGOAN AI TẦY

Cung Mệnh, thân có Thiên Hình, Thiên Riêu, Tấu Thư, Vũ Khúc hội hợp tất làm nghề thợ mộc giỏi..

6. THIÊN HÌNH THỦ HỖN LẠI CHI NHÂN: KỴ ĐÀ LÂM BẤT NHẤT KHIẾM HÒA

Cung Mệnh có sao Thiên Hình toạ thủ là người hung bạo gặp Đà La, Hoá Kỵ là người hay gây gỗ kiếm chuyện với người khác.

7. HINH HỔ CƯ DẦN HỔ ĐỚI KIẾM HÙNG TƯƠNG PHÙNG ĐẾ CÁCH Ư GIÁP KỶ NHÂN VŨ UY CHẤN ĐỘNG

Cung Mệnh an tại Dần, có Thiên Hình, Bạch HỔ toạ thủ đồng cung gặp Tử, Phủ hội hợp người tuổi Giáp, tuổi Kỷ là bậc cái thế anh hùng có tài điều khiển ba quân ví như nó ngậm bảo kiếm thường hiển đạt về võ nghiệp và có uy danh lừng lẫy.

8. TRIỆU TỬ PHÙ HÁN THỊ Ư HÌNH QUYỀN TƯỚNG ẤN SỬU MÙI

Triệu Tử Long cung Mệnh, Thân an tại Sửu, Mùi có Hình, Quyền, Tường, An hội hợp nên rất tài giỏi đánh đông dẹp bắc lập nhiều chiến công hiển hách là người trong Ngũ Hổ Tướng của Tây Thục thời Tam Quốc .

9. HÌNH ẤN LAI TRIỀU TƯỚNG BINH TOẠ CHIẾU ÁI VĂN XƯNG VÔ

Cung Mệnh có Tướng Quân toạ thủ,Phục Bính xung chiếu Hình, An hội hợp là người văn võ toàn tài.thường chuyên về tham mưu hay quốc phòng tuy nhiên nếu Bình toạ tại Mệnh, Tướng xung chiếu tất bị cách Nội Binh Ngoại Tướng Không được tốt đẹp.

10. HÌNH SÁY HỘI LONG THẦN ĐỊNH GIÁNG

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Thất Sát toạ thủ Thiên Hình đồng cung hay xung chiếu là người oai phog la7m liệt như vị thần giáng thế.

11. THIÊN HÌNH THIÊN RIÊU DẬU SỬU TỐI CÁT

Hình, Riêu cư Dần, Sửu rất tốt ví như thanh kiếm điều khiển ba quân như hoa sen trong bùn vẫn cao quý.

12. HÌNH HỎA KỴ PHẦN THIÊN MÃ

Hạn có Thiên Mã gặp Hình, Hoả rất nguy hiểm.

13. THIÊN HÌNH DƯƠNG NHẬN NGỌ VỊ, LAI GIA THẤT SÁT CÓ KHI HÌNH TÙ

Hạn Đến cung Ngọ có Thiên Hình, Kinh Dương lại gặp Thái Sát ở đây tất bị tù đày.

14. PHÙ HÌNH KHÔNG KIẾP KHÁ CHÊ, KẺ THÙ NGƯỜI OAN PHẢI ĐỂ MÌNH THAY

Hạn gặp Quan Phù, Thiên Hình, Không, Kiếp tất có nhiều người thù oán phải e dè cẩn thận …

15. HÌNH LÂM QUAN LỘC CƯ ĐÔNG QUẢN BINH CHỨC TRỌNG ƠN CÙNG QUÂN VƯƠNG

Cung Quan Lộc an tại Mão gặp Thiên Hình toạ thủ tất có binh quyền lớn trong quân đội.

16. HÌNH PHI TẤT HIẾM CHẲNG SAI NẾU PHÙNG LƯƠNG QUÝ LẠI LÀ PHÚC THAY

Cung Tử Tức có Thiên Hình hay Phi Liêm thì hiếm con có Thiên Khôi, Thiên Việt thì sanh quý tử.

17. THIÊN HÌNH HOÁ KỴ NHI NGỘ BỆNH PHÙ HAO SÁT TẠI GIẢ CUNG: HỮU BẬT PHONG SANG

Cung Tật Ach có Thiên Hình hay Phi Liêm thì hiếm con có thiên Khôi, Thiên Việt thì sanh quý tử.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - 30

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

THANH LONG

ÂN QUANG

THIÊN QUÝ

1. THANH LONG VẠN PHÁI THỪA MỘC ĐỤC DĨ THANH QUANG

Cung Mệnh có Thanh Long toạ thủ gặp Mộc Dục thì được tiếng tốt.

2.THANH LONG PHIẾM HẢI THÁI CÔNG CHI TRIỂU ĐẦU HÂN HÂN

Hạm tới cung Tý co thang Long toạ thủ như Thái công gặp Văn Vương.

3. LONG CỐT LIÊN QUAN HIÊN NGANG LĂNG MIẾU

Cung Mệnh có Thanh Long gặp Quan Đời là người hiên ngang ở ngoài đời cũng như trong triều đình.

4. KHẢM CHI HÍ THUỶ CHÍ THANH LONG

Cung Mệnh an tại Tý có thanh Long toạ thủ nên rất tốt đẹp ví như rồng gặp nước.

5. THANH LONG THÌN THỔ ĐINH KỶ ÂM NAM GIA HỢP KỴ TINH CÔNG DANH TOẠI MÃN

Cung Mệnh, Tài, Quan an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Thanh Long toạ thủ đàn ông tuổi Đinh, Kỷ là hợp cách nếu thêm Hoá Kỵ thời công danh như rồng mây gặp hội tất lắm nên vinh hiển và được hưởng giàu sang trọn đời.

6. THANH LONG CƯ PHÚC ĐỨC NHÂN ĐINH CHÚNG ĐA

Cung Phúc, Đức có Thanh Long tọa thủ con cái đầy đàn.

7. NHẬT PHÙNG HÃM ĐỊA THANH LONG CÓ NGƯỜI PHƯƠNG ẤY VẨY VÙNG KHÔN LÊN

Cung Tật Ach có Thái Dương, Hãm Địa toạ thủ gặp Thanh Long tất đề phòng chết đuối hay té giếng.

8. SỬU MÙI ÂN QUÝ TƯƠNG PHÙNG TAM SINH HỮU HẠNH

An, Quý ở cung Sửu, Mùi nếu Mệnh an ở hai cung ấy thì nhiều sự may mắn..

9. ÂN KHÔI QUÝ VIỆT LIÊM HỒNG TRAI CẬN CỮU TRÙNG GÁI TẮC CUNG PHI

Cung Mệnh, Thân có An Quang, Thiên Quý, Thiên Khôi, Thiên Việt, Liêm Trinh, Hồng Loan hội hợp trai làm đến công khanh gái tất là vơ vua chúa.

10. QUÝ ẤN MÙI SỬU HẠN LƯU ĐƯỜNG MÂY NHẸ BƯỚC DANH CAO BẢNG RỒNG

An Quang, thiên Quý toạ tại Sửu, Mùi hạn đến đây thì đi thi tất đỗ cao và ra làm quan dễ dàng.

11. QUÝ, ÂN NGỘ ĐÀO HHỒNG ĐIỀN TRẠCH, CỘ DÌ LƯU TÀI BẠCH RUỘNG NƯƠNG

Cung Điền Trạch có An Quang, Thiên, Quý toạ thì được thừa kế gia tài của cô dì.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - 31

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

THIÊN KHÔNG

THIÊN RIÊU

THIÊN Ý

1. THIÊN KHÔNG LIỆT Ư MỆNH VIÊN CHUNG THÂN PHONG HOA ÁCH

Cung Mệnh có Thiên Không toạ thủ là người cả đời vướng tai ách về trai gái.

2.THIÊN KHÔNG PHÙNG HOẢ LINH DO NHƯ BÁN THIÊN TRIẾT TRIỆU

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu có Thiên Không toạ thủ gặp Hoả, Linh hội hợp là người anh hùng gan góc trầm tĩnh công danh bên như diều gặp gió nhưng thường bị gẫy cánh lưng chừng.

3. MỆNH KHÔNG HẠN KHÔNG VÔ CÁT TÂU CÔNG KHANH TẰNG TRỪNG

Cung Mệnh có Thiên Không toạ htủ hạn gặp Địa Không hoặc Mệnh có Địa Không toạ thủ gặp Thiên Không dù được nhiều Cát Tinh hội hợp công danh vẫn trắc trở chẳng được xứng ý toại lòng.

4. KIM LÝ PHÙNG KHÔNG BẤT PHIÊU LƯU TẮC ĐA TẬT KHỔ

Cung Mệnh vô chính diệu gặp Thiên Không toạ thủ hay xung chiếu nếu không được đa Quý Tinh hội hợp thời bôn ba nay đây mai đó hoặc phải mang bệnh tật, nghèo khổ.

5. HẠNG VŨ ANH HÙNG HẠN NGỘ THIÊN KHÔNG NHI TÁNG QUỐC

Anh hùng như Sở Bá Vương Hạng Vũ hạn gặp Thiên Không sự nghiệp cũng tan vỡ phải tự vận Ô Giang.

6. VẬN NGỘ THIÊN KHÔNG ĐỊA KIẾP NGUYỄN TỊCH HỮU BẦN CÙNG CHI KHỔ

Đại, Tiểu Hạn gặp Thiên Không, Địa Kiếp rất xấu như Nguyễn Tịch làm cảnh nghèo nàn đói khổ.

7. THIÊN KHÔNG HOÁ KỴ TỐI KỴ QUAN CUNG NHI PHÙNG ÂM DƯƠNG PHẢN BỐI CÔNG DANH VÂN TUẾ TẤT THÀNH

Cung Quan Lộc rất kỵ gặp Thiên Không, Hoá Kỵ, nếu an tại Thìn, Tuất gặp Nhật, Nguyệt, Hãm Địa toạ thủ lại thành sáng sủa tốt đẹp nhưng về già mới thành đạt.

8. RIÊU TẠI HỢI VI MINH MẪN

Cung Mệnh an tại Hợi có Riêu toạ thủ là người thông minh sáng suốt.

9. RIÊU ĐÀ KỴ KẾ GIAO HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Riêu, Đà, Kỵ ở liền ba cung Tỵ, Ngọ, Mùi mà cung Mệnh Thân an ở mt torng ba cung ấy thì gặp hoạn nạn liên miên.

10. HẠN PHÙNG RIÊU HỔ KHÁ NGỪA NHỮNG LOÀI ÁC THÚ PHẢI XA CHỚ GẦN

Hạn gặp Thiên Riêu, Bạch Hổ thì nên đề phòng ác thú.

11. HẠN PHÙNG RIÊU HỶ ĐÀO HỒNG, GÁI TRAI TƠ TƯỞNG NHỮNG LÒNG DÂM PHONG

Hạn gặp Đào, Hồng, Hỷ, Riêu tất trai gái đều nghĩa đến sữ đâm cuồng xác thịt.

12. RIÊU TƯỚNG MỘC KÌNH KHOA SÁT Ư LÃO HẠN DĨ TẮC DÂM LOẠN VÔ HẬU

Về già Hạn gặp Riêu, Tướng (Tướng Quan hoặc Thiên Tướng) Mộc, Khoa và Sát Tinh hội hợp thời lòng xuân chưa hết còn tơ tưởng đến chuyện ttrai gái dâm đãng như Võ Hậu.

13. THIÊN RIÊU CƯ TÀI BẠCH HOẠ ĐỔ SINH ƯƠNG

Cung Tài Bạch có Thiên Riêu toạ thủ là người ham mê tửu sắc, cờ bạc mà sinh họa.

14. THIÊN RIÊU, THIÊN HỶ ĐA CHIÊU QUÁI DỊ CHÍ TAI

Cung Mệnh có Thiên Riêu, Thiên Hỷ toạ thủ đồng cung hay xung chiếu là người bị nhiều tai vạ quái ác.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - 32

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

SUY – BỆNH – TỬ – THAI

MỘ – TUYỆT – DƯỠNG

1. THAI LÂM MỆNH VI ĐA HỌC THIỂU THÀNH

Cung Mệnh có Đà, Thai toạ thủ là người học nhiều mà không thành đạt.

2. THAI TINH MÔ DIỆU LẠI TRIỀU ĐA HỌC TRIỂU THÀNH

Cung Mệnh có Thai, Mộ hội chiếu tất có học nhưng không đỗ đạt.

3. THAI PHÙNG SÁT DỤC TU PHÒNG SẢN PHỤ

Đàn bà cungMệnh, Tật Ach hay Tử Tức có Thai, Kiếp Sát, Mộc Dục hội hợp tất sanh đẻ khó khăn.

4. NỮ MỆNH THAI ĐÀO PHÙNG KIẾP GIÁN TỬ CUNG

Nữ số cung Tử Tức có Thai, Đào ngộ Kiếp Sát tất hiếm con.

5. THAI TINH NGỘ THÁI ÂM CUNG TỬ ; HẠN RẰNG CON CẦU TỰ MỚI SINH

Cung Tử Tức có Thai gặp Thái Am tất phải cầu tự mới có con.

6. TỬ CUNG THAI TƯỚNG PHỤC BINH VỢ CHỒNG ẮT ĐÃ TƯ SINH THUỞ NÀO

Cung Tử Tức có Thai, Tướng Quân, Phục Binh hội hợp tất vợ chồng đã có con riêng rồi mới lấy nhau.

7. DƯỠNG HỶ LÂM Ư TỬ TỨC TẤT SANH QUÝ TỬ

Cung Tử Tức có Dưỡng toạ thủ gặp Thiên Hỷ tất sanh con quý hiển .

8. THAI PHÙNG TẢ HỮU HỢI CUNG, NAM NHÂN ẮT CÓ CON DÒNG THIẾP THÊ

Cung Tử Tức có Thai toạ thủ Tả, Hữu đồng cung tất có con giòng vợ nhỏ.

9. TỬ CUNG THAI NGỘ HOẢ LINH BÀO THAI NHỮNG GIỐNG YÊU TINH MUỘN PHIỀN

Cung Tử Tức có Thai gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì thật đáng buồn sinh con hình dung cổ quái.

10. THAI PHÙNG KIẾP SÁT TU PHÒNG SINH SẢN

Đàn bả cung Mệnh,Tử Tức hay Tật ách có Thai ngộ Kiếp Sát tất sinh đẻ khó khăn.

11. HỌ HÀNG CÓ KẺ BINH ĐAO TƯỚNG BINH TỬ TUYỆT ĐÓNG VÀO PHÚC CUNG

Cung Phúc Đức có Tướng quân, Phục Binh gặp Tử, Tuyệt thì trong họ có người chết về binh đao.

12. THAI PHÙNG ĐÀO HỶ VẬN NÀY VỢ CHỒNG MỪNG ĐÃ ĐẾN NGÀY NỞ HOA

Hạn có Thai, Đào,Hỷ hội hợp tất sanh con.

13. MỘ TINH NGỘ NHẬT THÂN PHỤ NAN TOÀN

Hạn gặp sao Mộ toạ thủ đồng cung với Thái Dương tất cha đau nặng hặoc mệnh chung.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - 33

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

TUẦN, TRIỆT

1. TUẦN TRIỆT ĐƯƠNG ĐẦU THIẾN NIÊN GIAN KHỔ

Cung Mệnh có Tuần hay Triệt án ngữ thuở thiếu thời phải vất vả, lận đận.

2. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU HOAN NGỘ TAM KHÔNG HỮU SONG LỘC QUÝ KHẢ KỲ

Cung Mệnh vô chính diệu đắc Tam Không gặp Lộc Tôn, Hóa Lộc hội hợp tất suốt đời được hưởng giàu sang công danh toại mãn tài lộc dồi dào.

3. MỆNH TRIỆT THÂN TUẦN TU CẦN VÔ HỮU CHÍNH TINH VÃN NIÊN VẠN SỰ HÒAN THÀNH KHẢ ĐÃI

Cung mệnh có Triệt án ngữ cung Thân có Tuần án ngữ nếu không có chính tinh tọa thủ tất về già mới được xứng ý toại lòng.

4. MỆNH THÂN TUẦN TRIỆT HOAN ĐẮC VĂN ĐOÀN HỮU THỦ: PHÚ QUÝ DANH TÀI CÁNH PHÁT CHUNG NIÊN

Cung mệnh có Tuần án ngữ cung Thân, có Triệt án ngữ được Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, Khôi, Việt, Xương Khúc hội hợp nên rất tốt đẹp suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển nếu được thêm Khoa, Quyền, Lộc hội chiếu cung Mệnh thật là toàn mỹ.

5. TAM KHÔNG ĐỘC THỦ PHÚ QUÝ NAN TOÀN

Cung Mệnh vọ chính diệu có Tam Không thủ chiếu không gặp Tam Hóa hội hợp thì phú quý khó toàn vẹn.

6. TAM KHÔNG ĐỘC THỦ TAM KỲ GIA HỘI PHÚ QUÝ SONG TOÀN

Cung Mệnh vô chính diệu đắc tam Không gặp Khoa, Quyền, Lộc hội hợp tất được hưởng phú quý song toàn.

7. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU ĐẮC TAM KHÔNG PHÚ QUÝ KHẢ KỲ

Cung Mệnh không có chính tinh tọa thủ được Địa Không, Tuần Không, Thiên Không thủ chiếu tất được hưởng phú quý.

8. TUẦN TRIỆT NGỘ THIÊN HÌNH THA HƯƠNG CÁCH LÝ

Cung Mệnh Thân có Thiên Hình tọa thủ gặp Tuần, Triệt án ngữ tất phải lìa xa quê hương bản quán.

9. TUẦN TRIỆT CƯ PHỤ MẪU XUẤT NGOẠI PHƯƠNG KHẢ THÀNH DANH

Cung Phu Mẫu có tuần, Triệt án ngữ thì sơm xa gia đình xuất ngoại tất thành danh.

10. TUẦN TRIỆT BẤT KHẢ NGỘ LỘC TỒN TƯ CƠ PHÁ HOẠI

Cung Mệnh hay Điền, Tài có Lộc Tồn tọa thủ gặp Tuần Triệt án ngữ tất cơ nghiệp có ngày phải ra tro.

11. TRIỆT TUẦN ÁN NGỮ MỆNH ĐIỀN TƯ CƠ CHA MẸ KHÔNG TRIỀN ĐẾN CHO

Cung Mệnh hay cung Điền Trạch có Triệt, Tuần thì không được hưởng cơ nghiệp của cha mẹ để lại.

12. CUNG HUYNH ĐỆ TRIỆT TUẦN XUNG CỦNG CHIM ĐẦU ĐÀN BAY BỔNG XA KHƠI

Cung huynh Đệ có Tuần, Triệt án ngữ tất anh chị trưởng phải chết.

13. TAM KHÔNG CHIẾU NỘI TÀO CÁT DIỆU, LAI DƯỠNG TINH CÓ ĐẠO CON NUÔI

Cung Tử Tức vô chính diệu đắc Tam không thêm Cát Tinh gặp Dưỡng tất có con nuôi.

14. TAM KHÔNG HỘI VĂN XƯƠNG Ư THÊ CUNG THIỀM CUNG TRIẾT QUẾ

Cung Phu, Thê vô chính diệu có Văn Xương tọa thủ gặp Tam Không hội hợp tất lấy vợ lấy chồng con nhà danh giá.

15. KHÔNG PHÙNG PHÁ TỬ PHỐI HÀO; VỢ CHỒNG TRẮC TRỞ BA TAO MỚI THÀNH

Cung Phu có Phá Quân gặp Không tất phải lấy chồng ba lần mới thành.

16. TRIỆT TUẦN NGỘ MÃ HÀNH THÊ VỊ VỢ BỎ CHỒNG ĐÀO TỴ THA PHƯƠNG

Cung Thê có thiên Mã ngộ Tuần, Triệt tất vợ chồng bỏ nhau hoặc phải có độ xa cách nhau.

17. TRIỆT TUẦN XUNG KHẮC CHẲNG SAI THIÊN HƯ BẤT CHÍNH CẢ HAI VỢ CHỒNG

Cung Phu Thê có tuần, Triệt án ngữ tất vợ chồng hay xung khắc nếu gặp Thiên Hư thì cả hai đều bất chính.

18. MÃO THÌN NGỘ TRIỆT TÁO ĐƯỜNG: TỴ NGỌ PHÙNG TUYỆT CUNG THƯỜNG ÔN BINH

Hạn gặp Triệt án ngữ tại Mão, Thìn thì có sự lôi thôi về bếp núc, cung Tỵ, Ngọ gặp Tuyệt thì bị ô binh quấy phá.

19. PHÚC VO CHÍNH DIỆU TU CẦN KHÔN GTÚ KỴ NGỘ TRIỆT TINH NHI PHÙNG SINH VIỆT KỴ HÌNH VI NHÀN TIỀU TRƯỞNG HỎA KHỐC NHẬP SÂM ĐỒNG THIẾT DỊ THÀNH CHÂN NGHIỆP

Cung Phúc Đức vô chính diệu rất kỵ gặp Triệt nhưnh cần được Tuần hoặc Thiên, Địa Không tọa thủ nếu gặp Sinh, Việt, Kỵ, Hình hội hợp nên làm nghề đốn củi hay buôn gỗ, gặp Hỏa, Khốc thời làm thợ đức đồng hoặc buôn kim khí rất phát đạt.

20. PHÚC HỮU CHÍNH TINH KỴ NGỘ TRIỆT TUẦN HOẶC GIA SÁT DIỆU LAI NGỘ LƯU KIẾP CỰ ĐỒNG THỦY NỊCH TỬ OAN PHƯỢNG LƯƠNG HOAN NGỘ CHUNG THÂN DU TỬ HƯ VÔ

Cung Phúc Đức có chính Tinh tọa thủ rất kỵ gặp Tuần, Triệt án ngữ hay Sát Tinh xâm phạm nếu gặp Lưu Hà, Kiếp Sát, cự Môn, Thiên Đồng hội hợp tất phải chết đuối nếu gặp Thiên Lương, Phương Các tọa thủ đồng cung tất suốt đời lang thang rày đây mai đó, có tài nhưng không gặp thời chỉ đi làm điều tốt cho người còn mình vẫn cam chịu nghèo khổ.

21. PHÚC TẠI KHẢM CUNG TRIỆT TUẦN TỨ KIẾP ĐỒNG ÂM XÂM NHẬP HỮU HỌC VÔ LƯƠNG YÊU BẦN CHI CÁCH

Cung Phúc Đức an tại Tý có thiên Đồng, Thái Am tọa thủ gặp Tuần hay Triệt án ngữ Kiếp Sát và Tử đồng cung là người có học nhưng bất lương nên phải nghèo hàn và yểu tử.

22. PHÚC TỌA DẬU CUNG TAM KHÔNG ĐÀ TRIỆT KIẾP KÌNH LƯU ĐÀO TỌA CŨNG TÁN GIA BẠI SẢN VONG HƯƠNG HỰU PHÙNG TỒN CỰ HÌNH LINH VI NHÂN KHẤT CÁI BÔN HÀNH

Cung Phúc đức an tại Dậu có tuần, Triệt, Thiên, Địa, Không, Kiếp, Kình, Lưu, Đào hội hợp tất gia tài của cải phải bán sạch và phải ly tổ bôn ba nơi xứ người nếu gặp Lộc Tồn, cự Môn, Thiên Hình, Linh Tinh hội hợp tất nghèo khổ đến phải đi ăn xin.

23. PHÚC CƯ TỐN, NHƯỢC KIẾN TRIỆT CƯ THAM LIÊM ÂM CỰ NAM BẤT THIỆN NHAN GIA HỘI ĐÀO HỒNG CƠ KỴ KIẾP RIÊU ĐỘC PHỤ CHI NHÂN HẠNH PHÙNG ĐẾ DIỆU DƯƠNG CƠ TƯỚNG MÃ VŨ QUYỀN KHOA TUYỆT NỮ TẤT VINH PHU LỢI NAM TÀI VĂN VÕ XUẤT SỬ DANH BA

Cung Phúc Đức an tại Tỵ có Tham, Liêm tọa thủ đồng cung hoặc có Thái Am tọa thủ Cự chiếu gặp Triệt An ngữ, Đào, Hồng, Cơ, Kỵ, Kiếp, Riêu hội hợp tất trong họ đàn ông có người gian ác bất nhân đàn bà thì nham hiểm tham độc nhưng nếu được Tử Vi hoặc Thái Dương hay Thiên Cơ tọa thủ Tướng, Mã, Vũ, Quyền, Khoa, Tuyệt hội hợp tất trong họ đàn bà làm lợi cho chồng cho con đàn ông văn võ song toàn làm nên hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.

24. TAM PHƯƠNG XUNG SÁT HẠNH TRIỆT KHẢ BẰNG TỨ CHÍNH GIAO PHÙNG KỴ TUẦN KHÔNG TRỰC ĐỐI

Nếu hạn gặp nhiều sao xấu ngoại chiếu, nhưng bán cũng bị Triệt án ngữ thời vô hại nếu bạn gặp nhiều sao tốt hội chiếu rất kỵ gặp Tuần án ngữ tại bản cung ví như thế sẽ cản hết sự tốt đẹp.

25. TRIỆT ĐÁO KIM CUNG TUẦN LÂM HỎA ĐỊA BẤT KỴ SÁT TINH BẠI DIỆU TAI ƯƠNG SỞ TÁC

Triệt án ngữ tai Thân, Dậu,Tuần án ngữ tại Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi nếu gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Hóa Kỷ, Kiếp Sát, Song Hao, Tang Hổ, Khốc, Hư thì vô ngại vi Tuần, Triệt ở đây có đủ khả năng áp đảo nhưng sao kể trên.

26. SÁT TINH BẠI DIỆU TUẦN TRIỆT CƯ LAI BẤT CẬP A HÀNH NAN PHUNG TAI ÁCH VẬN LAI

Hạn có tuần, Triệt An ngữ nếu gặp Kình, đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp hay Khốc, Hư, Tang, Hổ, Song Hao hội hợp tất những Sát Tinh, Bại Tính kia không thể tác hại được nnên chẳng lo gì tai họa xảy đến.

27. THÂN TAI DI CUNG, TRIỆT TUẦN HÃM NHẬP VĂN TUẾ HỒI HƯƠNG PHƯƠNG TÚC CÁT; KIÊM KIẾN SÁT TÌNH SỰ NGHIỆP VIÊN THÀNH Ư NGOẠI SỨ

Cung Thân cư thiên Di gặp Tuần, Triệt án ngữ khi già nên về nơi quê hương bảo quản sẽ gặp nhiều may mắn nếu có nhiều Sát Tinh hội hợp, ngược lại sẽ lập được sự nghiệp nơi sứ người.

28. THÂN CƯ THÊ VỊ TUẦN TRIỆT LAI SÂM THIẾU NIÊN AI LỆ NÃI THẤT TÌNH; GIA LÂM CÁT TÚ LƯƠNG DUYÊN MÃN KIẾP DỮ PHỤ NHÂN

Cung Thân cu Phu Thê gặp Tuần, Triệt án ngữ tất tuổi trẻ đã phải đau đớn vì tình hoặc sát vợ hay sát chồng nếu được nhiều Cát tinh hội hợp về già nên tìm người cùng hòan cảnh ngang trái như mình mà kết duyên thời hợp.

29. THÂN CƯ QUAN LỘC NHƯỢC KIẾN TRIỆT TUẦN KIẾP KỴ NAM NHÂN PHONG VÂN VỊ TẾ HỰU PHÙNG CÁT DIỆU VŨ LỘ THỪA ÂN KHẢ ĐÃI TRUNG TUẦN DI HẬU

Cung Thân cư quan Lộc gặp tuần, Triệt án ngữ Kiếp, Kỵ hội hợp tất suốt đời lận đận không gặp thời nếu được nhiều Cát Tinh hôi hợp thì ngoài 40 tuổi mới gặp may hưởng ơn mưa móc.

30. THÂN TẠI QUAN GIA CÁT DIỆU TRIỆT TUẦN NỮ MỆNH NAN BẢO THÂN DANH GIA KIẾN BẠCH. TANG CÔ THÂN TRÍCH ẢNH NGHI GIA VĂN TUẾ TẤT THÀNH

Cung Thân cư Quan Lộc gặp Tuần, Triệt án ngữ, Sát Tinh hội hợp đàn bà có cáh này tuổi trẻ phải lận đận, nghèo túng và không giữ được tòan danh tiết nên lấy chồng sớm tất phải góa và cô đơn về già mới được may mắn yên ổn.

31. THÂN CƯ THÚC ĐỨC VÔ HỮU CHÍNH TINH TỐI KỴ KIẾP KINH TRIỆT SÁT CƯ SÂM; HOAN NGÔ ĐÀ KHÔNG THỊ VỊ CỨU CÁNH CHI TINH

Cung Thân cư Phúc Đức vô chính diệu lại gặp Kiếp, Kình, Triệt, Kiếp Sát nên rất xấu xa mờ ám nhưng nếu gặp Đà La túc Đà La độc thủ hoặc gặp Tuần án ngữ lại hay, vì Tuần bao vây ngàn chặn những sao xấu ở ngoài chiếu vào ngược lại Triết cát đứt gián đoạn cả ngoài lẫn trong nên bán cung có sao tốt cũng bị Triệt lần giảm mất uy lực.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - 34

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

PHỤ LỤC

1. CÔ THẦN QUẢ TÚ YẾU THỦ Ư ĐIỀN TÀI:

Cung Điền, Tài rất cần có Cô, Quả tọa thủ vì vào hai Cung ấy những Sao này vì như hai vị thần giữ gìn của cải một cách bền vững mà không sợ hao hụt.

2. HOA CÁI THIÊN DI XUẤT NGỌAI CẬN QUÝ:

Cung Thiên Di có Sao Hoa Cái thì ra ngoài thường gần người quyền quý.

3. NAM TỬ HOA CÁI CƯ THÂN XUẤT NGOẠI ĐA ÁI:

Đàn ông Cung Thân có Hoa Cái tọa thủ thì ra ngoài thường được nhiều người thương yêu.

4. HOA CÁI TẤU THƯ THANH CAO TÙNG CHÚNG:

Cung Mệnh có Hoa Cái, Tấu Thư đồng Cung là người thanh cao hơn người.

5. HOA CÁI PHƯỢNG CÁC ĐÀO HỒNG TRAI TOAN BỎ VỢ TRONG LÒNG CHẲNG KHUÂY:

Cung Thê có Hoa Cái, Phượng Các, Đào Hoa, Hồng Loan tất đàn ông đã có vợ nhưng trong bụng lúc nào cũng tính toán để bỏ vợ.

6. ĐẦU CƯ THÊ CUNG TUY HỮU PHÚ NHI CƯƠNG NGẠNH:

Cung Phu, Thê có Đẩu Quân tất lấy chồng lấy vợ giàu có, nhưng là người cương ngạnh.

7. ĐẨU QUÂN NGỘ TỬ TỨC CUNG, ĐỊA KHÔNG TẬT ÁCH BỆNH PHÙNG HUYẾT HƯ:

Cung Tử Tức có Đẩu Quân tọa thủ thì hiếm con.

Cung Tất Ach có Địa Không thì có bệnh huyết hư.

8. MỘC DỤC LIỆT THỦ CHI HIẾU ĐÃ DONG:

Cung Mệnh có Mộc Dục thì có khiếu về nghề thợ rèn.

9. MỘC DỤC HOA CÁI THỦ MỆNH HOANG DÂM:

Cung Mệnh có Mộc Dục, Hoa Cái tọa thủ thì hoang dâm.

10. LÀNG CÓ GIẾNG KHÔNG CHẲNG UỐNG, SAO MỘC TINH CHIẾU XUỐNG TẬT CUNG:

Cung Tật Ach có Mộc Dục tọa thủ thì không nên gần giếng ao sông.

11. MỘC DỤC ĐỘC THỦ CHI HẢO ĐÃ DONG:

Cung Mệnh có Mộc Dục tọa thủ là người thích làm dáng chưng diện.

12. HẠN CHI THIÊN LA ĐỊA VÕNG KHUẤT NGUYÊN NỊCH THỦY NHI VONG

Hạn đến Cung Thìn, Tuất gặp Sao Vũ Khúc, Tham Lang hoặc Thái Tuế, Tang, Hổ, Không, Kiếp tất sẽ như Khuất Nguyên reo mình xuống nước mà chết.

13. QUAN PHỦ TỒN KÌNH Ư ĐỊA VÕNG TRẤT CỐC BI SẦU:

Cung Mệnh an tại Tuất có Quan Phù tọa thủ tất có sự buồn rầu về gông cùm.

14. ĐIẾU KHÁCH DU PHÒNG TIỂU CỐ:

Hạn gặp Điếu Khách tọa thủ nên phải phòng hình phạt nhỏ.

15. TẤU THƯ THỦ MỆNH THI ĐA KHẨU THIỆT CHI NHÂN:

Cung Mệnh có Tấu Thư tọa thủ là người bị nhiều sự khẩu thiệt.

16. QUAN PHÙ THỦ VIÊN TÌ THỬ PHÒNG NHÂN CHI PHẢN:

Cung Mệnh có Quan Phù tọa thủ thì phải đề phòng người phản mình.

17. QUÝ NHÂN BẤT NHẬP QUÝ HƯƠNG NAN GIẢI HUNG TINH CHI HOẠNH NHIỄU:

Cung Mệnh, Thân có Hung Tinh xung thủ quấy nhiễu nếu không có Thiên Quan, Thiên Phúc Quý Nhân hội hợp tất không giải trừ được tai ương họa hại.

18. PHU TỬ TUYỆT LƯƠNG HẠN ĐÁO THIÊN THƯƠNG CHI NỘI:

Đức Khổng Tử hạn đến Cung Nô Bộc gặp Thiên Thương và Đại, Tiêu Hao hội hợp nên phải bị đói ở đất Trần Sái.

19. THIÊN NGUYỆT ĐỨC GIẢI THẦN TÀNG CŨNG LÀ QUAN PHÚC MỘT LÀNG TRỪ HUNG:

Thiên Đức, Nguyệt Đức, Giải Thần, Thiên Quang, Thiên Phúc là các Sao tốt để giải trừ tai họa.

20. HẠN NGỘ ĐẠI TIỂU TRÙNG PHÙNG, CÁT THÌ THỊNH VƯỢNG, HUNG THÌ TRUÂN CHUYÊN:

Đại, Tiểu Hao trùng phùng nếu có đa Cát Tinh hội hợp thì thịnh vượng, Hung Tinh thì truân chuyên.

21. QUAN PHÙNG TƯỚNG TẤU NGHÊ CHI, MỆNH PHÙNG TA ĐẠO TĂNG NI KEO NẢO:

Cung Mệnh có Thiên Tương tọa thủ gặp Thiên Quan, Tấu Thư hội hợp là thầy tu hay làm nghề phù thủy.

22. NGÁN THAY LỘC MÃ CÙNG LƯU, DƯƠNG ĐÀ KỴ NHIỆT MẤT ĐAU PHẢI PHÒNG:

Lưu, Lộc Tồn, Thiên Mã gặp Kình Dương, Đà La, Hóa Kỳ, Thái Dương tất phải đề phònng bệnh đau mắt.

23. BỆNH PHÙ THÁI TUẾ DỞ DANG, MỆNH AN TỨ MỘ THIÊN THƯƠNG NAN LÀNH:

Cung Mệnh, Thân an tại Sửu, Mùi, Thìn, Tuất có Bệnh Phù, Thái Tuế hội hợp tất là người dở dở ương ương.

24. THIÊN DI LƯỠNG GIÁP QUÝ TINH, ĐI QUA LĂNG MIẾU PHẢI KINH CHỚ NHẦM:

Cung Thiên Di gặp Tử, Phủ, Long, Phượng, Thái, Tọa, Khoa, Quyền, Song Lộc, Xương, Khúc, Việt là người sùng đạo, tin vào sự huyền bí thích đi lễ chùa lễ Phật.

25. ĐẾ VƯỢNG NGỘ THAI SOI CÙNG TƯỚNG, CÓ BỊ BAO TRONG ÁNG ĐỆ HUYNH:

Cung Huynh Đệ có Đế Vượng gặp Thai và Tướng Quân hội hợp tất có anh em khác cha hoặc khác mẹ.

26. TƯỚNG PHÁ PHỤC NỘI TÀNG THAI DIỆU, NGỌAI HỒNG ĐÀO TỨ, CHIẾU THIÊN DI, NAM NHÂN DÂM DỤC THỊ PHI, NỮ NHÂN TẮC KỸ KẺ CHÊ NGƯỜI CƯỜI:

Cung Mệnh có Phá Quân, Tướng Quân, Thai tọa thủ Cung Thiên Di có Phục Bính và Đào, Hồng chiếu đàn ông là người dâm lọan bị người chê cười, đàn bà là gái ăn chơi trắc nết.

27. MỆNH LÂM NHƯỢC ĐỊA HỰU PHÙNG KỲ, KHÔNG KIẾP KÌNH ĐÀ GIA HỎA LINH, NHƯỢC PHI YỂU TRIẾT TẤC BẦN TIỆN, LỤC SÚC CHI NHÂN BẤT KHẢ KHÁNG:

Cung Mệnh có Suy, Bệnh, Tử hay Tuyệt hoặc an tại Cung khắc Mệnh lại gặp Hóa Kỵ và Lục Sát nếu không chết non tất là người bần tiện hay hạng lục súc đê hèn.

28. CÁT TINH ĐẮC DỊ PHÁT DĨ TẦM THƯỜNG LAI NHẬP VĂN TỊNH LIÊN CHIẾM KHÔI KHOA:

Cung Mệnh có Cơ, Nguyệt, Đông, Lương, Đắc Địa hội hợp thời phát chậm nhưng gặp nhiều Văn Tinh đắc cách tất đỗ đạt liên tiếp.

29. PHỤ CÁO ÁI GIAO ẤN TƯỢNG Ố KỴ CỰ ĐỒNG NHI NGỘ KHÔI VƯƠNG CỬ KHOA NGAO ĐẦU TÁC CHIẾM:

Cung Mệnh có Thai Phụ, Phong Cáo tọa thủ rất cần gặp Ấn, Tường rất kỵ gặp Cự, Đồng nếu được Khôi, Nương hội hợp thì tất đỗ đầu.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi đẩu số phú giải - Hết

Thái – Vân – Trình

Đất - Việt Xuất bản

TỔNG LUẬN

1. LUẬN MỆNH TẮC SUY TINH THIỆN ÁC, CỰ PHÁ KÌNH DƯƠNG TÍNH TẤT CƯƠNG:

Phàm xem Mệnh phải xem Sao thiện Sao ác như thế nào nếu có Cự Môn, Phá Quân hay Kình Dương tọa thủ là người hiên ngang can trường và anh hùng.

2. HẠN PHÙNG HUNG DIỆU LIỄU LỤC ĐÀO HỒNG NHI DỊ TẠ:

Cung Mệnh tuy xấu nhưng được hạn tốt vẫn phát đạt nhưng nếu hạn lại xấu ví như cây liễu đào bị thối gốc tối hung.

3. THÂN MỆNH CÂU CÁT PHÚ QUÝ SONG TOÀN:

Cung Mệnh tốt Cung Thân tốt, tất suốt đời an nhàn sung sướng và được hưởng giàu sang vinh hiển.

4. THÂN CÁT MỆNH HUNG DIỆC VI MỸ LUẬN:

Cung Mệnh xấu nhưng Cung Thân tốt cũng chẳng đáng lo ngại vì Cung Thân chi hậu vận 30 năm về sau tất về già được sung sướng.

5. MỆNH NHƯỢC THÂN CƯỜNG TÀI NGUYÊN BẤT TỤ:

Cung Mệnh có nhiều Sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhưng Cung Thân lại có nhiều Sao tốt đẹp hơn hội hợp nên gọi là Mệnh nhược Thân cường người có cách này suốt đời được sung túc nhưng không thể giàu có lớn được vì hay tán tài.

6. TÂM HẢO MỆNH HẢO DIỆC CHỦ THỌ TÂM ĐỘC MỆNH BẠCH DIỆC YỂU VONG:

Người có tâm địa tốt Cung Mệnh cũng tốt thời được hưởng phúc sống lâu, người tâm địa độc ác Cung Mệnh lại xấu tất sẽ yểu tử tuy nhiên nếu biết tu nhân tích đức thì chẳng lo gì tóm lại dù Mệnh xấu hay tốt cũng cần ăn ở cho có đức thì cái phúc ấy mới được bền.

7. TAM KHÔNG BẤT KỴ CHƯ SỨ VÔ HỮU CHÍNH TINH TỨ HƯỚNG GIAO PHÙ CÁT DIỆU TU PHÒNG TUẦN TRIỆT:

Cung nào vô chính diệu tức mờ Âm xấu xa nhưng được Tam Không hội hợp thời lại tốt đẹp ngược lại nếu Cung tam hợp, xung chiếu và nhị hợp có nhiều Sao sáng sủa tốt đẹp nhưng bản Cung bị Tuần, Triệt án ngữ tất xấu.

8. TAM GIÁP MỆNH HUNG LỤC GIÁP CÁT:

Cung Mệnh giáp Kình, Đà, Kiếp, Không, Linh, Hỏa là tam giáp; giáp Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khúc, Xương, Khôi, Việt, Khoa, Quyền, Lộc là lục giáp, nếu xét Cung Mệnh được nhiều Cát Tinh hơn Hung Tinh thì tốt nếu nhiều Hung Tinh hơn Cát Tinh thời xấu.

9. PHU QUÂN KỶ LIỆT NHÂN CUNG THÂN MỆNH HẠN NGÔN HẢO ĐỊA:

Cung Phu Quân xấu xa mờ ám mà Cung Mệnh, Thân tốt đẹp cũng không bàn đến vì nữ số cần nhất là Cung Phu.

10. ÂM DƯƠNG ĐÔI NGÃ CHO MINH, ÂM CƯ ÂM VỊ DƯƠNG HÀNH DƯƠNG CUNG:

Người sinh về năm Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi là tuổi Âm Cung mệh an tại Âm Cung là tốt sinh năm Tý, Dần, Thân, Ngọ, Tuất là tuổi Dương: Cung Mệnh an tại Dương Cung là thuận lý đô số gia tăng.

11. MỆNH HẢO, THÂN HẢO, HẠN HẢO ĐÁO LÃO VINH XƯƠNG; MỆNH SUY, THẬN SUY, HẠN SUY, CHUNG THÂN KHẤT CÁI:

Cung Mệnh, Thân sáng sủa, hạn cũng tốt đẹp thì được hưởng phú quý vinh hoa từ tuổi trẻ cho đến ngày đầu bạc răng long Cung Mệnh, Thân xấu xa hạn cũng mờ ám thì cả đời, đói khổ bần tiện đến phải đi ăn mày.

12. THÂN MỆNH ĐỊNH YỂU TINH CẦU KHỦNG TU PHÂN SỐ:

Sau khi đã an Thân, Mệnh cần xem Cung ấy có hợp với Mệnh không có gặp Tràng Sinh, Đế Vượng hay lại gặp Sao Tứ, Tuyệt.

13. ẤM GIỐC DUYÊN NIÊN TĂNG BÁCH PHÚC CHI Ư HÃM ĐỊA BẤT TÀO THƯƠNG:

Tuy gặp Vận xấu Hạn xấu nhưng nếu ăn ở phúc đức tất hạn đó cũng bớt đi được một phần.

14. VẬN SUY HẠN NHƯỢC NỘN THẢO TÀO SƯƠNG:

Vận xấu (đại hạn 10 năm) lại gặp Hạn Xấu (tiểu hạn 1 năm) ví như cỏ non gặp sương muối nên rất mờ ám xấu xa nếu không được Sao giải tất phải chết.

15. MỆNH THỰC VẬN KIÊN CẢO ĐIỀN ĐẮC VŨ:

Cung Mệnh tốt Vận tốt ví như ruộng lúa gặp mưa thuận gió hòa.

16. PHÀM TOÁN LAI MỆNH THẾ TU SOÁT THỌ BẦN CHI CÁCH, PHÀM CHIÊM VẬN HẠN HÀNH TU PHÒNG LỤC SÁT LAI SÂM:

Điều cốt yếu khi xem lá số ta cần định sự giàu nghèo thọ yểu còn xem Vận, Hạn ta phải tìm Kính, Đà, Không, Kiếp, Hỏa, Linh trước đã.

17. PHÚ THỌ QUÝ VINH YỂU BẦN AI KHỔ, DO Ư PHÚC TRẠCH CÁT HUNG:

Giàu, nghèo, thọ, yểu, sang, hèn, vinh, nhục là tại Cung Phúc Đức, Điền Trạch xấu hay tốt.

18. THƯƠNG TANG HÌNH KHỔN HẠNH, LẠC HỶ HOAN THỊ TẠI VẬN HÀNH HUNG CÁT:

Vui mừng, sung sướng, lo sợ, buồn rầu vì gặp hạn tốt xấu.

19. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU NHỊ DUYÊN SINH:

Cung Mệnh vô chính diệu nhưng được nhiều Cát Tinh hội hợp tất vẫn được hưởng giàu sang phúc thọ.

20. NẠP ÂM MỘ KHỔ KHÁN HÀ CUNG:

Cần xem bản Mệnh có hợp với Cung an Mệnh không ví dụ Mệnh Thủy mà Cung Mệnh an tại Thìn thì cũng giảm tốt vì Cung Thìn thuộc Thổ, Thổ khắc Thủy Mệnh. Ngược lại nếu an tại Cung Thân hay Dậu thuộc Kim độ số gia tăng vì Cung an Mệnh thuộc Kim sinh Thủy Mệnh.

21. SINH PHÙNG BẠI ĐỊA PHÁT ĐÃ HƯ HOA:

Cung Mệnh an tại bại địa ví nư cánh hoa sớm nở tối tàn thí dụ tuổi Giáp Thân (Thủy Mệnh) Cung Mệnh an tại Tỵ (Thủy) có Thất Sát (Kim) tọa thủ là hợp cách ngược lại Cung Mệnh tan tại Ngọ (Hỏa) là bất hợp cách vì Thủy, Hỏa tương khắc Kim, Hỏa tương xung nên có phát cũng không bền.

22. TUYỆT SỨ PHÙNG SINH HOA NHI BẤT BẠI:

Cung Mệnh an tại Tuyệt địa ví như cánh hoa mong manh nhưng lâu tàn thí dụ Thủy Mệnh Cung Mệnh an tại Tỵ (Hỏa) là Tuyệt Địa vì Thủy khắc Hỏa nhưng nếu được Vũ Khúc thuộc (Kim) tọa thủ tất chính diệu sinh được bản Mệnh vì Kim sanh Thủy nên chẳng đáng lo ngại do đó hoa vẫn tươi.

------------HẾT---------------

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites