VinhL

Dùng Thái Ất để tính Tuế Sai

8 bài viết trong chủ đề này

Chào các bạn,

Thấy mục Thái Ất và Độn Giáp này nó đìu hiu quá, nên dù tài sơ học thiểu VinhL củng xin đóng góp chút chút.

Cái mốc quan trong trong môn Thái Ất là năm Thượng Cổ Giáp Tý, năm mà theo Thái Ất là có thất tinh liên châu, là điểm xuất phát trung để tính tích tuế và kỷ dư. Nay VinhL xin dùng cái mốc quan trọng này để nghiên cứu cái ảnh hưởng của Tuế Sai vào tiết Xuân Phân.

Khoa Thiên Văn học hiện đại dùng giao điểm của hai vòng xích đạo và hoàng đạo để làm điểm móc cho các xích kinh (Right Ascension - RA) của các sao, và điểm này củng là điểm Vernal Equinox (Xuân Phân) của thời tiết. Sự tương quan giữa vòng Zodiac của Tây phương và vòng Địa chi của Đông phương như sau:

Tuất Aries 0 độ (điểm Xuân Phân – Vernal Equinox)

Dậu Taurus 30 độ

Thân Gemini 60 độ

Mùi Cancer 90 độ

Ngọ Leo 120 độ

Tỵ Virgo 150 độ

Thìn Libra 180 độ

Mão Scorpio 210 độ

Dần Sagittarius 240 độ

Sữu Capricornus 270 độ

Tý Aquarius 300 độ

Hợi Pisces 330 độ

Lập số của 12 cung địa chi là Tý 1, Sửu 2, Dần 3, Mão 4, ...., Hợi 12

Chu kỳ của vòng tuế sai theo đông phương là 25920 năm. Tức trục trái đất sẻ quay một vòng 12 cung trong 25920 năm. Vậy trong 25920/12 = 2160 năm sẻ đi một cung.

Nay chúng ta dùng phương pháp của môn Thái Ất để tính các điểm Lập Xuân và so sánh với phương pháp Thiên Văn học.

Phương Pháp Tính như sau:

Lấy Tích Tuế của năm tính chia cho chu kỳ Tuế Sai 25920 để tìm thừa số.

Sau đó lấy thừa số được chia cho 2160, cộng thêm 2 để xem mốc Xuân Phân đến cung nào. Theo đông phương thì dùng điểm Đông chí nhưng ta dùng điểm Xuân Phân cho nên phải cộng thêm 2 vì tiết Xuân Phân cách Đông chí 2 cung. Tóm lại công thức như sau:

Cung = Ceiling[((10153917 + năm) mod 25920)/2160] + 2

Chúng ta sẻ tính toán các năm như sau:

1) 4713 B.C, April 29

((10153917 – 4713) mod 25920) / 2160 = 14484/2160 = 6.71

Làm chẳn lên là 7 cộng thêm 2 là 9, cung số 9 tức cung Thân, điểm Xuân Phân ở cung Thân.

Theo trình thiên văn tây phương thì:

April 29, năm 4713 B.C. 18h40m00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân, xích kinh của mặt trời là 0h00m00.117s ở cung Gemini – cung Thân

2) 2553 B.C., April 12

((10153917 – 2553) mod 25920) / 2160 = 16644 / 2160 = 7.71

Làm chẳn lên là 8 cộng thêm 2 là 10, cung số 10 là cung Dậu, điểm Xuân Phân ở cung Dậu.

Theo trình thiên văn Tây Phương thì:

April 12 năm 2553 B.C. 5h00m00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân, xích kinh của mặt trời là 0h00m00.101s ở cung Taurus – cung Dậu

3) 960 B.C., March 30

((10153917 – 960) mod 25920) / 2160 = 18237 / 2160 = 8.44

Làm chẳn lên là 9 cộng thêm 2 là 11, cung số 11 là cung Tuất, điểm Xuân Phân ở cung Tuất.

Theo trình thiên văn Tây Phương thì:

March 30 năm 960 B.C. 15h30m00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân, xích kinh của mặt trời là 0h00m00.055s ở cung Aries – cung Tuất.

4) 393 B.C., March 25

((10153917 – 393) mod 25920) / 2160 = 18804 / 2160 = 8.71

Làm chẳn lên là 9 cộng thêm 2 là 11, cung số 11 là Tuất, vậy điểm Xuân Phân ở cung Tuất

Theo trình thiên văn Tây Phương thì:

March 25 năm 393 B.C. 21h07m00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân ở cung Aries – cung Tuất

5) 206 B.C, March 25

((10153917 – 206) mod 25920) / 2160 = 18991 / 2160 = 8.79

Làm chẳn lên là 9 cộng thâm 2 là 11, cung số 11 là Tuất, điểm Xuân Phn ở cung Tuất

Theo trình thiên văn Tây Phương thì:

March 25 năm 206 B.C. 3h41m00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân ở cung Aries – cung Tuất

6) 960 A.D., March 15

((10153917 + 960) mod 25920) / 2160 = 20157 / 2160 = 9.33

Làm chẳn lên là 10, cộng thêm 2 là 12, tức cung Hợi, vậy điểm Xuân Phân ở cung Hợi.

Theo trình thiên văn Tây Phương thì:

March 15 năm 960 A.D. 7h15m00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân ở cung Pisces – cung Hợi

7) 1279 A.D., March 13

((10153917 + 1279) mod 25920) / 2160 = 20476 / 2160 = 9.48

Làm chẳn lên là 10, cộng thêm 2 là 12, tức cung Hợi, vậy điểm Xuân Phân ở cung Hợi

Theo trình thiên văn Tây Phương thì:

March 13 năm 1279 A.D. 14h03m00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân ở cung Pisces – cung Hợi

8) 2000 A.D., March 20

((10153917 + 2000) mod 25920) / 2160 = 21197 / 2160 = 9.81

Làm chẳn lên là 10, cộng thêm 2 là 12, tức cung Hợi, điểm Xuân Phân ở cung Hợi

Theo trình thiên văn Tây Phương thì:

March 20, năm 2000 A.D. 7h37m00.00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân ở cung Pisces – cung Hợi

9) 2008 A.D., March 20

((10153917 + 2008) mod 25920) / 2160 = 21205 / 2160 = 9.82

Làm chẳn lên là 10, cộng thêm 2 là 12, tức cung Hợi, điểm Xuân Phân ở cung Hợi

Theo trình thiên văn Tây Phương thì:

March 20 năm 2008 A.D. 5h50m00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân ở cung Pisces – cung Hợi.

10) Nếu dùng phương pháp của Thái Ất thì năm nào điểm Xuân Phân mới chuyển sang cung Tý?

Chúng dùng năm 2000 để tính, theo như trên thì thừa số của Tích Tuế chia cho chu kỳ Tuế Sai là 21197, và sau đó chia chia cho 2160 được 9 gần tới 10. Ta muốn có được kết quả là 10 khi chia cho 2160 thì thừa số phải là 21600. Vậy 21600 – 21197 = 403 năm nữa tức là năm 2000+ 403 = 2403.

((10153917 + 2403) mod 25920) / 2160 = 21600 / 2160 = 10 vừa đúng 10.

Vậy năm 2404 điểm Xuân Phân sẻ chuyển đến cung Tý

((10153917 + 2404) mod 25920) / 2160 = 21601 / 2160 = 10.000462963 tứ bắt đầu đi vào cung 11

11 cộng thêm 2 là 13 tức là 1 cung Tý. Năm 2404 là năm Giáp Tý!!!

Theo trình thiên văn Tây Phương thì đến năm 2598 thì điểm Xuân Phân mới đến cung Aquarius.

March 20 năm 2598 6h33m00s là điểm Vernal Equinox Xuân Phân ở cung Aquarius – cung Tý, và xích kinh của mặt trời là 0h00m00.145s.

2598 – 2404 = 194 năm. Sự khác biệt là 194 năm thì khoảng 2.69 độ xích kinh.

So sánh các năm đã tính ở trên thì ta thấy hoàn toàn phù hợp. Phương pháp dùng mốc của Thái Ất để tính đi sớm hơn phương pháp Thiên Văn hiện nay khoảng 194 năm, 2.69 độ xích kinh, hoặc 0.75% sai biệt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh VinhL giỏi quá, Tử Vi, Độn Toán, Thái Ất... đều hiểu biết khá nhiều. Ngưỡng mộ anh quá :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn Như Thông,

Nghe bạn khen mà cái mủi nó muốn nổ tung, lại càng hổ thẹn, vì nghỉ cái gì mình củng biết một chút chút, cho nên không tinh thông được môn nào cả. Các cụ có nói trong mình mang nhiều luồn chân khí của nhiều phái mà Nhâm Đốc chưa được cao nhân đả thông để hòa hợp các khí thì sớm muộn sẻ bị Tẩu Hỏa Nhập Ma. Chừng nào bạn thấy VinhL đăng bài mà không biết chính mình nói cái gì nửa thì bạn hiểu là lúc đó cái Hỏa nó Tẩu mất rồi, ma thì chắc củng chẳng buồn nhập, vì đụng vào Ất Giáp Nhâm Dịch Phong Tử Hằm Bà Lằng Tả Pính Lù thì nó củng Tẩu Tán luôn :--)))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi anh VinhL,

Thái Ất là môn cực như kỳ hay, anh có kiến thức gì hay như cách tính tuế sai như thế này, anh share cho mọi người cùng học nhé, thanks anh.

Em cũng đang thích đọc Thái Ất để xem cụ Trạng trình nhà ta ngày xưa nói gì thời hiện đại.

Anh có quan tâm đến Sấm k, anh tham gia bình luận cho xôm tụ nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn NguyenKha,

Lúc trước VinhL có đăng nhiều bài về Thái Ất trong mục “Thái Ất Tự Học” bên vietlyso. VinhL muốn đăng lại các bài nhưng ngặt nổi chuyển các table trong MSWord sang table dạng html tốn rất nhiều thời gian, cho nên chưa có thể đăng lại các bài ấy. Nếu NguyenKha tình nguyện chuyển các table của MS Word sang html thì VinhL sẻ gửi cho bạn tài liệu. Khi chuyển đỗi tất cả table thì có thể đăng lên để các bạn nghiên cứu.

Về phần bình luận sấm trạng trình thì tự nghỉ kiến thứ chưa đủ nên không dám luận bàn vậy:-)

Thân Mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic , anh Vinhl ơi là anh VinhL, em không biết cách chuyển hic hic, đau lòng quá đi thôi, hic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chúng tôi đã bổ sung mã BBCode để hỗ trợ bảng trên diễn đàn

Tiêu đề bảng
Tên cột thứ nhấtTên cột thứ haiCột 1 dòng 1Cột 2 dòng 1Cột 1 dòng 2Cột 2 dòng 2Cột 1 dòng 3Cột 2 dòng 3

:rolleyes: :D :( :lol:

Sau đây là mã BBCode

[table=Tiêu đề bảng][th][b]Tên cột thứ nhất[/b][/th][th][b]Tên cột thứ hai[/b][/th][tr][td=50%]Cột 1 dòng 1[/td][td=50%]Cột 2 dòng 1[/td][/tr][tr][td=50%]Cột 1 dòng 2[/td][td=50%]Cột 2 dòng 2[/td][/tr][tr][td=50%]Cột 1 dòng 3[/td][td=50%]Cột 2 dòng 3

:)  :lol:  :P  B) [/td][/tr][/table]

Quản trị viên

Chào bạn NguyenKha,

Tưởng vấn đề gì, chứ cách chuyển thì bạn coi theo phương pháp trên sẻ hiểu. Khi đã hiểu thì bạn có thể tình nguyện rồi???

Thân Mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

em tinh nguyen se chuyen cac bai cua anh day, anh chi duong link hay gui tai lieu cho em di nhe, merci anh Vinhl

Share this post


Link to post
Share on other sites