yeuphunu

Thơ Tứ Tuyệt Bình Dân

2 bài viết trong chủ đề này

Ngày xưa, chỉ giới nho sĩ mới dùng thể thơ tứ tuyệt. Tuy nhiên, đôi khi giới bình dân cũng có dùng thể loại này để làm thơ hài hước. Xin giới thiệu ba bài:

VỊNH CÁI CỐI XAY

Trời đất sinh ra cái cối xay

Thớt dưới nằm lặng, thớt trên xoay

Xoay đi xoay lại, mòn đi cả

Trồi lên một cái bằng cổ tay

(“Cái bằng cổ tay” là cái trục cối xay).

Hai bài sau đây chắc cũng là tác phẩm của người Nghệ Tĩnh:

VỊNH CON ONG BÙ

Con gì kêu vù vù

Ờ ra con ong bù

Cái giống eo lưng rứa mà độc

Đằng trốc không cắm, cắm đằng khu

(Phương ngữ Nghệ Tĩnh: ong bù, ong bầu, trốc: đầu phần trên (như trong thành ngữ ăn trên ngồi trốc; troốc - đọc như trốt, âm nhẹ - là cái đầu trong phương ngữ Thừa Thiên trở ra Bắc Trung bộ); cắm: có nghĩa là “cắn”, và cũng có nghĩa là “cắm vào”).

Một anh chàng nọ bắt được con ếch, đem biếu bố vợ. Có người mượn lời mẹ anh ta, làm thơ mắng:

Con ếch tháng mười béo quá ga

Đem cho bọ gấy, nỏ cho choa

Mồ cha cái đứa bất nhân rứa

Biết lộ vô, không biết lộ ra

Phương ngữ Nghệ Tĩnh: ga; gà; bọ gáy; bố vợ; nỏ: không, chẳng; tao; lộ: vừa có nghĩa là cái lỗ, vừa có nghĩa là chỗ (lộ mô: chỗ nào). “Biết chỗ vô không biết chỗ ra” là một thành ngữ nói về người khù khờ.

Dùng từ “lỗ ra” để chỉ người mẹ và từ “lỗ vô” để chỉ người vợ thì quả là rất “độc”. :D :D :D

(st)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay