viethq22

Bị Xóa Bài Viết Mà Không Có Thông Báo

2 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi BQT Diễn đàn!

Lúc 20h ngày 8/9/2010 (giờ VN), tôi có post 1 bài tựa là "Tập LVĐT với Vụ đốt kinh" trong mục LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN của box TRAO ĐỔI HỌC THUẬT. (Tôi đã được phân quyền, có thể post bài trong box này)

9h ngày 9/9/2010 (hôm nay) tôi vẫn thấy bài này, có nick NDK cùng bình luận 1 bài, sau đó tôi trả lời 1 bài.

Vài phút sau quay lại thì không thấy bài này của tôi đâu. Nội dung bài này của tôi không có gì vi phạm quy định của diễn đàn. Tôi có thể post lại nội dung để chứng minh.

Mong BQT xem xét phục hồi lại bài cho tôi để tiện học tập, nghiên cứu. Nếu tôi vi phạm thì xin cho biết lý do.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi BQT Diễn đàn!

Lúc 20h ngày 8/9/2010 (giờ VN), tôi có post 1 bài tựa là "Tập LVĐT với Vụ đốt kinh" trong mục LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN của box TRAO ĐỔI HỌC THUẬT. (Tôi đã được phân quyền, có thể post bài trong box này)

9h ngày 9/9/2010 (hôm nay) tôi vẫn thấy bài này, có nick NDK cùng bình luận 1 bài, sau đó tôi trả lời 1 bài.

Vài phút sau quay lại thì không thấy bài này của tôi đâu. Nội dung bài này của tôi không có gì vi phạm quy định của diễn đàn. Tôi có thể post lại nội dung để chứng minh.

Mong BQT xem xét phục hồi lại bài cho tôi để tiện học tập, nghiên cứu. Nếu tôi vi phạm thì xin cho biết lý do.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ban quản trị cũng thắc mắc với tôi? Nhưng cá nhân tôi không xóa! Đề nghị BBW kiểm tra xem ai xóa bài này?

Nếu nó rơi vào tôi thì chắc chắn 100% là tôi bấm nhầm nút xóa. Nhưng có lẽ không phải! Vì thế nào nó cũng nhắc là: Bạn có chắc chắn xóa bài này hay không? Tôi khó có thể nhầm lần thứ hai, cho dù có buồn ngủ.

Tôi đã phục hồi lại bằng chức năng chuyển để tài. Các QTV đều có chức năng này. V/d là sử dụng như thế nào thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites