VULONG

"cách Bị ép Buộc"

9 bài viết trong chủ đề này

"Cách bị ép buộc"

A - Tứ trụ của một tỷ phú do An-quang cung cấp trong chủ đề "Lá số của một đại gia khác" trong mục Tử Vi bên tuvilyso.net.

.............Kỷ Dậu - Bính Tý - ngày Đinh Tị - Quý Mão

Các đại vận và thời gian của chúng:

Ất Họi/Giáp Tuất/Quý Dậu/Nhâm Thân/Tân Mùi/Canh Ngọ/Kỷ Tị

...1..........11..........21.............31............41...........51...... 61

2/1970...2/80.......2/90.........2/00.........2/10........2/20....2/30

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

.........Kim.......Thủy......Mộc......Hỏa.....Thổ

.........3.78......12.9......2.59.....7.24.....1.77

Tứ trụ này Thân nhược, Quan Sát là kỵ thần số 1 (có số điểm vượng lớn nhất trong vùng tâm của các kỵ thần) mà người này trở thành tỷ phú trong các đại vận Quan Sát (là Quý và Nhâm) còn có chi là Tài (Dậu và Thân) cùng trụ sinh cho. Theo Tử Bình truyền thống thì Thân quá nhược không thể thắng được Tài Quan thì không thể trở thành Triệu phú được.

B - Tứ trụ của một tỷ phú do Polaris cung cấp trong chủ đề "Tỷ phú Nguyễn Tấn Đời" trong mục Tử Vi bên tuvilyso.net.

Quý Hợi - Ất Sửu - ngày Kỷ Hợi - Canh Ngọ

Các đại vận và thời gian của chúng:

Giáp Tý/Quý Hợi/Nhâm Tuất/Tân Dậu/Canh Thân/Kỷ Mùi/Mậu Ngọ

.....5..........15...........25...........35............45..........55........65

2/1970.....2/80........2/90........2/00.........2/10.....2/20......2/30

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

...............Thủy....Mộc.....Hỏa....Thổ....Kim

...............16,8....4,08....1.44....5,33.....3

Tứ trụ này Thân nhược, Thủy (Tài) là kỵ thần quá vượng mà người này trở thành triệu phú trong các đại vận có các can chi đều là Thực Thương (Tân Dậu và Canh Thân). Điều này hoàn toàn ngược với Tử Bình truyền thống bởi vì Thân đã nhược còn bị Thực Thương quá mạnh xì hơi để sinh cho Tài thì Thân càng suy nhược làm sao có thể thắng được Tài mà trở thành triệu phú.

Do vậy để phù hợp với thực tế của 2 tứ trụ này ta phải đưa ra "Cách bị ép buộc". Cách này khác với cách tòng theo (hay phụ thuộc) vì nó không phải quá nhược mà nó chỉ bị ép buộc (bị khắc) mà phải theo mà thôi. Do vậy cách này hoàn toàn ngược với "Cách lưỡng vượng" được phát biểu như sau:

Nếu Thân nhược mà tất cả các can và chi của Kiêu Ấn và Tỷ Kiếp (kể cả can ngày) bị khắc trực tiếp (cùng trụ như Bính bị Tý khắc, Sửu bị Ất khắc...), gần (như Đinh trụ ngày bị Quý trụ giờ khắc hay Tị trụ ngày bị Tý trụ tháng khắc...) hay xa bởi thiên khắc địa xung (như Mão trụ giờ bị khắc xa bởi Dậu trụ năm thông qua trụ năm Kỷ Dậu thiên khắc địa xung với trụ giờ Quý Mão) thì tứ trụ đó thuộc "Cách bị ép buộc", khi đó dụng thần là Tài hay Quan Sát nếu hành nào có điểm vượng lớn hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Cách bị ép buộc"

A - Tứ trụ của một tỷ phú do An-quang cung cấp trong chủ đề "Lá số của một đại gia khác" trong mục Tử Vi bên tuvilyso.net.

.............Kỷ Dậu - Bính Tý - ngày Đinh Tị - Quý Mão

Các đại vận và thời gian của chúng:

Ất Họi/Giáp Tuất/Quý Dậu/Nhâm Thân/Tân Mùi/Canh Ngọ/Kỷ Tị

...1..........11..........21.............31............41...........51...... 61

2/1970...2/80.......2/90.........2/00.........2/10........2/20....2/30

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

.........Kim.......Thủy......Mộc......Hỏa.....Thổ

.........3.78......12.9......2.59.....7.24.....1.77

Tứ trụ này Thân nhược, Quan Sát là kỵ thần số 1 (có số điểm vượng lớn nhất trong vùng tâm của các kỵ thần) mà người này trở thành tỷ phú trong các đại vận Quan Sát (là Quý và Nhâm) còn có chi là Tài (Dậu và Thân) cùng trụ sinh cho. Theo Tử Bình truyền thống thì Thân quá nhược không thể thắng được Tài Quan thì không thể trở thành Triệu phú được.

B - Tứ trụ của một tỷ phú do Polaris cung cấp trong chủ đề "Tỷ phú Nguyễn Tấn Đời" trong mục Tử Vi bên tuvilyso.net.

Quý Hợi - Ất Sửu - ngày Kỷ Hợi - Canh Ngọ

Các đại vận và thời gian của chúng:

Giáp Tý/Quý Hợi/Nhâm Tuất/Tân Dậu/Canh Thân/Kỷ Mùi/Mậu Ngọ

.....5..........15...........25...........35............45..........55........65

2/1970.....2/80........2/90........2/00.........2/10.....2/20......2/30

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

...............Thủy....Mộc.....Hỏa....Thổ....Kim

...............16,8....4,08....1.44....5,33.....3

Tứ trụ này Thân nhược, Thủy (Tài) là kỵ thần quá vượng mà người này trở thành triệu phú trong các đại vận có các can chi đều là Thực Thương (Tân Dậu và Canh Thân). Điều này hoàn toàn ngược với Tử Bình truyền thống bởi vì Thân đã nhược còn bị Thực Thương quá mạnh xì hơi để sinh cho Tài thì Thân càng suy nhược làm sao có thể thắng được Tài mà trở thành triệu phú.

Do vậy để phù hợp với thực tế của 2 tứ trụ này ta phải đưa ra "Cách bị ép buộc". Cách này khác với cách tòng theo (hay phụ thuộc) vì nó không phải quá nhược mà nó chỉ bị ép buộc (bị khắc) mà phải theo mà thôi. Do vậy cách này hoàn toàn ngược với "Cách lưỡng vượng" được phát biểu như sau:

Nếu Thân nhược mà tất cả các can và chi của Kiêu Ấn và Tỷ Kiếp (kể cả can ngày) bị khắc trực tiếp (cùng trụ như Bính bị Tý khắc, Sửu bị Ất khắc...), gần (như Đinh trụ ngày bị Quý trụ giờ khắc hay Tị trụ ngày bị Tý trụ tháng khắc...) hay xa bởi thiên khắc địa xung (như Mão trụ giờ bị khắc xa bởi Dậu trụ năm thông qua trụ năm Kỷ Dậu thiên khắc địa xung với trụ giờ Quý Mão) thì tứ trụ đó thuộc "Cách bị ép buộc", khi đó dụng thần là Tài hay Quan Sát nếu hành nào có điểm vượng lớn hơn.

Xin cung cấp thêm ví dụ :

Mậu Tuất___Quí Hợi _____Mậu Tuất ______ Canh Thân

Thân nhược Tài vượng nhưng đến năm Canh ( Thực thần) , Nhâm, Quí ( Tài ) tốt , năm Đinh thường gặp họa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cung cấp thêm ví dụ :

Mậu Tuất___Quí Hợi _____Mậu Tuất ______ Canh Thân

Thân nhược Tài vượng nhưng đến năm Canh ( Thực thần) , Nhâm, Quí ( Tài ) tốt , năm Đinh thường gặp họa

Điểm vượng của các hành trong vùng tâm của Tứ Trụ này như sau:

Thủy......Mộc......Hỏa.......Thổ........Kim

7,11......#6.........#4.......9,61.......7,68

Tứ trụ này có Thân vượng mà Kiêu Ấn ít nên dụng thần đầu tiên phải là Quan Sát/Giáp tàng trong Hợi trụ tháng.

Vì vậy vào các năm hỷ dụng thần Canh, Tân, Nhâm và Quý phát tài và các năm Bính Đinh kỵ thần xấu là đúng như các cách cục bình thường.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh VuLong vui lòng tính dùm điểm vượng của từ trụ

1. Nam :

Giáp Tuất____ Quí Dậu _____ Đinh Tỵ (Nhật chủ)______ Quí Mão

2. Nữ :

Tân Mùi ____Ất Mùi _____ Giáp Ngọ ( Nhật chủ) _____ Bính Dần

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh VuLong vui lòng tính dùm điểm vượng của từ trụ

1. Nam :

Giáp Tuất____ Quí Dậu _____ Đinh Tỵ (Nhật chủ)______ Quí Mão

2. Nữ :

Tân Mùi ____Ất Mùi _____ Giáp Ngọ ( Nhật chủ) _____ Bính Dần

1. Nam :

Giáp Tuất____ Quí Dậu _____ Đinh Tỵ (Nhật chủ)______ Quí Mão

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

Kim.....Thủy.....Mộc......Hỏa.....Thổ

3,6......9,6.......4,32.....1197....0.68

Tứ trụ này Thân vượng mà Kiêu Ấn đủ nên dụng thần đầu tiên phải là Thực Thương/Mậu tàng trong Tuất trụ năm.

2. Nữ :

Tân Mùi ____Ất Mùi _____ Giáp Ngọ ( Nhật chủ) _____ Bính Dần

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

Thổ.....Kim.....Thủy......Mộc.....Hỏa

8.04....4,19......#........9,22....11,2

Tứ trụ này Thân nhược mà Thực Thương Hỏa là mạnh nhất nên dụng thần đầu tiên phải là Kiêu Ấn nhưng trong tứ trụ không có nên dụng thần thứ 2 phải là Tỷ Kiếp/Ất ở trụ tháng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. Nữ :

Tân Mùi ____Ất Mùi _____ Giáp Ngọ ( Nhật chủ) _____ Bính Dần

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

Thổ.....Kim.....Thủy......Mộc.....Hỏa

8.04....4,19......#........9,22....11,2

Tứ trụ này Thân nhược mà Thực Thương Hỏa là mạnh nhất nên dụng thần đầu tiên phải là Kiêu Ấn nhưng trong tứ trụ không có nên dụng thần thứ 2 phải là Tỷ Kiếp/Ất ở trụ tháng.

Xin anh Vulong giải thích : Nhật chủ là Giáp , độ vượng của Mộc là 9,22 trong khi Kim là 4,19 nhưng lại là thân nhược ? Có phải là do thiếu Thủy ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin anh Vulong giải thích : Nhật chủ là Giáp , độ vượng của Mộc là 9,22 trong khi Kim là 4,19 nhưng lại là thân nhược ? Có phải là do thiếu Thủy ?

Theo phương pháp của tôi Thân phải lớn hơn Thực Thương, Tài hay Quan Sát ít nhất 1 điểm vượng mới được gọi là Thân vượng. Ở đây Thân Mộc nhược không phải do Tài Thổ hay Quan Sát Kim mà nhược do Thực Thương Hỏa (9,22 nhỏ hơn 11,1).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác VULong ơi đây chính là nguyên lý vật cùng tất biến trong dịch học mà, trong tử vi gọi là phản vi kỳ cách vậy :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua sự bật mí của bachtuyet tôi đã hiểu rõ cách TÒNG VƯỢNG và TÒNG CƯỜNG (xem cùng chủ đề ở mục Tử Bình bên tuvilyso.net).

Xét tiếp tứ trụ của bà Sara Palin:

Giáp thìn bính dần canh dần giáp thân

Ất sửu/giáp tí/quí hợi/nhâm tuất/tân dậu/canh thân/...

Đểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

.....Mộc..... Hỏa.....Thổ......Kim.......Thủy

...13,66.......9.........1......5,93.......#7

Theo thực tế của bà này thì vào các vận Quý Hợi và Nhâm Tuất phải là hỷ dụng thần bởi vì bà ta được thăng quan tiến chức vù vù. Sang vận Tân Dậu thì bắt đầu xấu. Vậy thì rõ ràng tứ trụ này phải là cách tòng Mộc thì mới có thể giải thích được sự thăng quan này.

Qua ví dụ này và kết hợp với 2 tứ trụ của các tỷ phú ở trên tôi phải sửa lại định nghĩa "Cách bị ép buộc" như sau:

Nếu Thân nhược mà Nhật can ở Tử, Mộ hay Tuyệt ở lệnh tháng còn bị khắc trực tiếp (cùng trụ) hay gần (bị can trụ tháng hay trụ giờ khắc) thì tứ trụ đó thuộc "Cách bị ép buộc", khi đó dụng thần là Tài hay Quan Sát nếu hành nào có điểm vượng lớn hơn (hành này phải lớn hơn Thực Thương) và nó phải lớn hơn Thân ít nhất 5 điểm vượng nếu nó nắm lệnh, 10 điểm vượng nếu nó không nắm lệnh.

Cách "Cách bị ép buộc" (Tòng Vượng) này khác với các cách tòng bình thường là trong tứ trụ vẫn có các can chi là Kiêu Ấn hay Tỷ Kiếp sinh phù cho Thân cũng như vẫn có thể có các can chi mang hành Quan Sát của hành phải tòng theo này.

Share this post


Link to post
Share on other sites