wildlavender

Cầu Siêu Cho Những Cái Chết Oan Khuất.

46 bài viết trong chủ đề này

Số TK : 007 100 152 7081 Vietcombank Tp HCM Lan Anh ah!

Ok, thanks chị!

Em đã chuyển tiền rồi đấy chị ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Có nhận được của Mẹ Tom 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) góp lễ cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Có nhận của Chị Minh Hiếu 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) góp lễ Cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok, thanks chị!

Em đã chuyển tiền rồi đấy chị ạ.

Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Lan Anh góp lễ Cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vơ chồng Khôi Nguyên - An Thanh xin được góp 500,000đ vào Lễ Cầu Siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Có nhận của gia đình Anh Huỳnh văn Phúc 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) góp lễ Cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wild đã liên hệ Vị Trụ trì Chùa Diệu Pháp, Cơ bản Thầy đã nhận lời chủ lễ cho chúng ta vào ngày thứ bảy 6/11/2010. Do đó chúng tôi cần các bạn có mặt dù có đóng góp tài vật hay không thì các bạn hãy góp với chúng tôi 1 phẩm kinh Cầu Siêu cho Vong Linh thiệt mạng trong chuyến xe định mệnh cũng như nạn nhân bị lũ cuốn vì thiên tai.

Chúng tôi rất cần các bạn đăng ký danh sách để tiện việc tổ chức và tham dự đầy đủ để tăng phần trang trọng cho buổi lễ.

(Sẽ thông báo giờ và địa chỉ đến các bạn sau ngày thứ hai 1/11/2010.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Có nhận của Công Minh 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) góp lễ Cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Có nhận của Chị Xuân Định 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) góp lễ cầu Siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mickey xin đóng 500.000đ cho lễ cầu siêu. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của chị Wild sáng ngày thứ hai (01/11/2010).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Xác nhận đã có 1,000,000 đ(một triệu đồng) của Thảo Nguyên góp lễ Cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Có nhận 300,000 đ(ba trăm ngàn đồng) của gia đình Compack góp lễ cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vơ chồng Khôi Nguyên - An Thanh xin được góp 500,000đ vào Lễ Cầu Siêu.

Có nhận của gia đình An Thanh&khoinguyen2004 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) góp lễ Cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mickey xin đóng 500.000đ cho lễ cầu siêu. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của chị Wild sáng ngày thứ hai (01/11/2010).

Xác nhận 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của Mickey góp lễ Cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Sứ 500. 000đ. Sẽ đưa sau.

Có nhận của Bác Thiên Sứ 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) góp lễ Cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Hoanganh256 góp lễ Cầu Siêu.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Có nhận của gia đình anh Lâm tấn Phong 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) góp lễ Cầu siêu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HNT xin đóng góp 500.000đ và đã chuyển vào tài khoản của cô Wild rồi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay nhận tại Chùa có 200,000đ (hai trăm ngàn đồng) của Di Lặc, 100,000đ (một trăm ngàn đồng) của Vomtroila = 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng).

Thân hữu tham gia: Có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Diệu Hồng và 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Thiện Pháp. Có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Thúy Vy=900,000 đ (chín trăm ngàn đồng)

Tổng thu: 1,200,000 đ (một triệu hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bảng công khai tài chính sau Lễ Cầu Siêu.

Tổng số tiền nhận được sau Lễ là 13,400,000 đ (mười ba triệu bốn trăm ngàn đồng).

Chi tiết chi cho chương trình Lễ.

-Trao tại Chùa 7,000,000 đ (bảy triệu đồng) ngày 1/11/2010 nhằm ngày 25/9 âl năm Canh dần. Có ký nhận của Thầy Thích Nguyên Quang.

-Chi cho phần mua sắm như sau:

Trái cây 14 dĩa ngũ quả = 680,000 đ(sáu trăm tám mươi ngàn đồng)

-Hoa cắm cho 10 bình = 220,000 đ(hai trăm hai mươi ngàn đồng)

-Nến 10 cặp = 250,000 đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

-Chim cá Phóng Sinh = 850,000 đ (tám trăm năm mươi ngàn đồng)

-Cúng dường công đức tại chỗ 4 phong bì x 300,000 đ =1,200,000 đ, 1 Phong Bì 500,000 đ = 1,700,000 đ (một triệu bảy trăm ngàn đồng)

-Giấy tiền vàng bạc cúng thí vong = 150,000 đ(một trăm năm mươi ngàn đồng) Chị Xuân Định ủng hộ

-Panô 2 tấm = 99,000 đ (chín mươi chín ngàn đồng) Sư Phụ ủng hộ

Tổng chi : 7,000,000 đ + 680,000 đ + 220,000 đ + 250,000 đ + 850,000 đ + 1,700,000 đ=

10,700,000 đ (mười triêu bảy trăm ngàn đồng)

Tổng Thu : 13,400,000 đ - 10,700,000 đ = 2,700,000 đ (hai triệu bảy trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay