Lãn Miên

Tin Tham Khảo

2 bài viết trong chủ đề này

" Đất hiếm của Trung Quốc – Ai làm chủ tài nguyên của chúng ta?"

Tham khảo tin ( theo http://www.chinareviewnews.com 2010-10-24 00:07:28 )

Đất hiếm của Trung Quốc – Ai làm chủ tài nguyên của chúng ta?

Tuy Trung Quốc là nước có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới nhưng lượng xuất khẩu so với trữ lượng chiếm tỷ lệ cao hơn tỷ lệ của thế giới quá nhiều. Theo bình luận viên của bổn báo Bắc Kinh 24 tháng 10 thì trên thế giới đang thổi làn sóng ép Trung

Quốc phải tăng cường xuất đất hiếm hơn nữa. Đại sứ Nhật tại Trung Quốc đã triệu tập các đại sứ Mỹ , Anh, Pháp, Đức, Hàn thảo luận nhằm đồng thuận trong việc yêu cầu Trung Quốc giảm các hạn chế trong xuất khẩu đất hiếm.Đối với vấn đề này, người phát ngôn bộ thương mại Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc thi hành các biện pháp đối với khai thác, gia công và xuất khẩu đất hiếm là phù hợp với qui phạm quốc tế và qui phạm mậu dịch, Trung Quốc không lấy việc xuất khẩu đất hiếm là thủ đoạn phong tỏa. Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi thăm châu Âu đã chỉ rõ, Trung Quốc phải khống chế và quản lý đối với đất hiếm, nhưng đồng thời chiếu cố đến nhu cầu của thế giới, sẽ không dùng đất hiếm làm công cụ mặc cả, điều này chứng tỏ Trung Quốc dùng các biện pháp tất yếu theo pháp luật Trung Quốc để quản lý nguồn tài nguyên đất hiếm, đồng thời tôn trọng cục diện cung cầu đất hiếm đã hình thành trên thế giới từ trước tới nay, chiếu cố lợi ích của nhiều bên.

Mặc dù nhiều nước chỉ trích Trung Quốc nhưng cái đó đồng thời nhác chúng ta cảnh giác điều thực hư trong vấn đề này, không để mắc mưu thay đổi trắng đen. Điều khẳng định đầu tiên là đất hiếm là tài nguyên chiến lược, có ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật cao và trong quân sự, là nguyên tố không thể thiếu trong chế tạo vũ khí có điều khiển chính xác. Mà đối với tài nguyên chiến lược thì các nước đều có thực thi sự quản lý và khống chế ở các mức độ khác nhau, không chỉ tài nguyên chiến lược dùng trực tiếp cho quân sự như đất hiếm, đến tài nguyên chiến lược dùng gián tiếp cho quân sự như dầu khí cũng đã có tổ chức như OPEC để hạn chế sản lượng, nâng cao giá bán, coi đó là vũ khí trong thương thảo chiến lược .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Việt Nam đang bán rẻ đất hiếm cho Nhật Bản đấy.

Ai đưa ra lời cảnh báo chưa nhỉ ? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites