VULONG

Các Tuyệt Chiêu Nổi Tiếng Trong Tử Bình

1 bài viết trong chủ đề này

Đến giờ phút này thì có thêm 2 Tuyệt Chiêu nổi tiếng thứ 8 và 9 trong Tử Bình (xem các chủ đề "Cách gì đây?" và "Cách bị ép buộc" trong mục Tử Bình bên tuvilyso.net) như sau :

1 - Các trạng thái của 5 Can âm được xác định giống như 5 Can dương và Can Chi trong cùng trụ không thể sinh được cho nhau - Của bố con nhà họ Nhâm Thị.

2 - Không có khái niệm "Dụng thần thay đổi" - Của Đoàn Viết Hoạt.

4 - Tất cả các giờ sinh trên thế giới phải đổi sang giờ Bắc Kinh thì mới đúng - Của Thiệu Vĩ Hoa.

5 - Địa chi có thể dẫn hóa cho tổ hợp của các địa chi hóa cục - Của Giang*Hai*Thien (tuyệt chiêu này chắc chắn cụ Thiệu Khang Tiết và cháu nội đời thứ 20, 30 gì đấy là cụ Thiệu Vĩ Hoa không hề biết).

6 - "Cách Ép Buộc" và "Cách Lưỡng Vượng" ????? - Của VULONG.

7 - Cách hóa Thổ dụng thần phải là Mộc hay Thủy - Của Phiêu Diêu.

8 - Các can chi trong tổ hợp hóa hay không hóa vẫn khắc được các can hay chi ngoài tổ hợp và ngược lại - của ông Quang Liên cư sĩ.

9 - Chi đại vận không bị hợp vẫn bị các chi trong Tứ Trụ xung hay khắc - của ông Quang Liên cư sĩ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites