Lãn Miên

Thiên Hạ Họ Hùng - Họ Ngô

1 bài viết trong chủ đề này

Thiên hạ họ Hùng – Họ Ngô

Trong số hơn 200 họ của Việt Nam thì họ Ngô cũng là một trong 13 họ có số dân đông, so với tỷ lệ dân số cả nước thì Nguyễn = 38,4%,Trần = 11% , Lê = 9,5%, Hoàng = 5,1%, Phạm = 5%, Phan = 4,5%, Vũ = 3,9%, Đặng = 2,1%, Bùi = 2,1%, Đỗ = 1,4%, Hồ = 1,3%, Ngô = 1,3%, Dương = 1%, Lý = 0,5%.

Họ Ngô ở Trung Quốc đứng thứ 10 dân số các họ. Ngoài số ít dân số là các tộc thiểu số phương Bắc bị Hoa hóa lấy họ là Ngô như tộc Tích Bá 锡 伯, tộc TriềuTiên 朝 鲜, tộc Kha Nhĩ Khắc 柯 尔 克, tộc Hách Triết 赫 哲 v.v.Còn lại hầu hết họ Ngô là có cùng gốc dòng Việt tộc từ thời thượng cổ, chủ yếu tập trung ở miền nam, vùng Triết Giang, Giang Tô, Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, nguồn gốc chủ yếu là từ họ Cơ 姬 của nước Ngô 吳, là hậu duệ của Thái Bá 泰 伯 và Trọng Ung 仲 雍, hai người này là con của Chu Thái Vương 周泰 王 tức Cổ phụ 古 父( “Cổ phụ” tức “bố Cả”, chữ Cơ 姬 và chữ Cổ 古 đều là phiên âm của chữ Cả trong tiếng Việt cổ, nghĩa là con trai trưởng).Tương truyền Cổ Phụ 古 父 là cháu đời thứ 12 của Hoàng đế Hiên Viên thị 黄 帝 轩 辕 氏.Cổ Phụ lập nên nhà Chu 周, là vua đầu của nhà Chu, hiệu là Chu Thái Vương 周 泰 王. Chu Thái Vương có ba con trai là Thái Bá 泰 伯, Trọng Dung 仲 雍 và Cơ Xương 姬昌, trong đó Cơ Xương 姬 昌sinh ra trông có tướng thánh hơn cả nên Chu Thái Vương có ý truyền ngôi cho. Hai anh biết vậy nên cũng nhượng hiền, khi Cơ Xương 姬 昌lên làm vua hiệu là Chu Văn Vương 周 文 王thì Thái Bá 泰 伯 và Trọng Ung 仲 雍 rủ nhau đi đến vùng người Kinh 荊, Man 蠻 ven biển phía đông lập nghiệp, ở đó họ được dân tại chỗ tôn Thái Bá 泰 伯 lên làm vua, lập nên quốc gia họ Cơ 姬 (năm 1123 BC). Nước họ Cơ này sử viết là Câu Ngô 句 吳 ( do chữ Cơ 姬 này được phiên âm bằng hai âm tiết là Câu Ngô 句吳, chứ thực ra chữ Câu 句 đầu này không có ý nghĩa gì cả), thế là hình thành nước Câu Ngô 句 吳. Khi Thái Bá chết, vì Thái Bá không có con, nên Trọng Ung 仲 雍 thừa kế ngôi vua, là vua đời thứ hai của nước Câu Ngô. Nhà Chu thì đến đời con trai Cơ Xương 姬昌 là Cơ Phát 姬 發 lên ngôi hiệu là Chu Vũ Vương 周 武 王, sau khi diệt xong nhà Thương 商, Cơ Phát 姬 發 bèn phong cho cháu ba đời của Trọng Ung làm chư hầu, đổi quốc hiệu thành Ngô 吳, đồng thời truy phong Thái Bá 泰 伯 là Ngô bá, tức tước Bá ở nước Ngô (5 bậc “ tước” khi nhà Chu phong đất thời đó là: Công 公, Hầu 侯, Bá 伯, Tử 子, Nam 男 tức là: Chắc, Hai, Ba, Tư, Năm; sau tước “Hầu 侯” của “chư hầu” tức “thứ hai” thì đến tước “ Bá 伯” là “chư bá”, nghĩa là sau tước “thứ hai” thì đến tước “thứ ba”, đây hoàn toàn là sự phiên âm từ tiếng Việt cổ). Đến cháu đời thứ 19 của Trọng Ung 仲 雍 là Thọ Mộng 壽 夢 vẫn kế tục làm vua (năm 586 BC) của nước Ngô , đóng đô ở chỗ nay là Tô Châu 蘇 州 tỉnh Giang Tô 江 蘇. Con trai thứ 4 của Thọ Mộng 壽 夢 là Qúi Trát 季 札(576 BC – 485 BC, thọ 92 tuổi) đáng lý kế vị nhưng từ chối, bỏ đến Diên Lăng 延 陵 làm ruộng . Từ đó về sau hậu duệ của vua Ngô là Thọ Mộng壽 夢 chia thành hai chi, một chi phát triển về chính trị dẫn đến đời vua Hạp Lư 闔 閭và đời vua Phù Sai 夫 差v.v. Còn chi hậu duệ của Qúi Trát 季 札 phát triển độc lập ở Diên Lăng 延 陵, đông đúc con cháu thành bộ phận chủ yếu của họ Ngô 吴. Cuối thời Xuân Thu春 秋, nước Ngô 吳 dần dần lớn mạnh lên, vua Ngô là Hạp Lư 闔 閭chọn Ngũ Tử Tư 伍 子 胥 làm tướng văn, Tôn Vũ 孫 武 làm tướng võ, quyết đánh nước Việt 越. Con ông ta là Phù Sai 夫 差 (lên ngôi năm 496 BC) đánh phá nước Việt 越, đánh bại được quân Tề 齊, tiến lên phía bắc tranh bá với nước Tấn 晉 國, nước Ngô trở thành một nước lớn. Về sau Phù Sa i夫 差 kiêu ngạo tự đại không nghe Ngũ Tử Tư 伍 子 胥 khuyên can, kết quả bị Việt vương Câu Tiễn 越 王 勾 踐 đánh bại, nước mất thân vong (năm 473 BC). Con cháu Phù Sai 夫 差 lưu tán tứ phương, vẫn lấy tên nước làm họ, xưng là họ Ngô. Nước Ngô tồn tại 650 năm qua 25 đời vua, tạo dựng nên nền văn minh Giang Nam, cuối cùng bị diệt vào tay nước Việt, rất nhiều địa danh nước Ngô sau này dưới ngòi bút của Tư Mã Thiên 司 馬遷 biến thành tên “Ngô hư 吳 墟”. Nhưng con cháu họ Ngô vẫn nêu cao tinh thần của Thái Bá 泰 伯 tiếp tụcphát triển, đời nào cũng có anh tài , cống hiến cho sự tiến bộ của dân tộc Trung Hoa.

Sau khi nước Ngô bị Việt vương Câu Tiễn diệt, thái tử con Phù Sai là Ngô Hồng 吳 鴻 bị lưu phóng ở Giang Tây. Ngoài ra hậu duệ của Phù Sai phát triển ở Triết Giang, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam và một số nơi khác. Đến thời Tùy, Đường họ Ngô đã phổ biến một vùng rộng lớn bắc Giang Nam. Thời Đường Cao Tông 唐 高 宗 có người họ Ngô làm tả tướng theo cha con Trần Chính 陳 政 và Trần Nguyên Quang 陳 元 光 vào đất Mân 閩 khai phá vùng Chương Châu 漳 州, đến đời Đường Hi Tông 唐 僖 宗 lại có tả tướng họ Ngô theo Vương Thẩm Tri 王 審 知 vào vùng Mân 閩 an cư lập nghiệp ở Phúc Kiến. Thời Tống, Minh về sau thì họ Ngô đã xưng hùng ở đất Đông Nam, trong đó có cháu đời thứ 53 của Qúi Trát 季 扎 là Ngô Tuyên 吳 宣 làm phò mã của nước Hậu Thục 後 蜀, gia tộc hiển hách một thời. Cháu 5 đời của Ngô Tuyên吳 宣 là Ngô Cát Bồ 吳 吉 甫 là thủy tổ của họ Ngô khi vào đất Việt Đông 粤 東.

Thời Nguyên có viên ngoại lang bộ lễ là Ngô Quang Đẩu 吳 光 斗 phụng mệnh đem 6000 người từ lục địa lên thuyền sang Đài Loan năm 1291. Cuối thời Minh nhiều dân họ Ngô ven biển Phúc Kiến, Quảng Đông di cư sang Bành Hồ, Đài Bắc, Cao Hùng để mưu sinh lập nghiệp, phát triển đến tận ngày nay. Trong đó có một chi hiển hách nhất là gia tộc của Ngô Bá Hùng 吳 伯 雄, mệnh danh là “toàn Đài đệ nhất gia”.

Người họ Ngô di cư sang Nhật Bản khoảng năm 450 BC ( sau khi nước Ngô đã bị diệt năm 473 BC ), trong đó có một chi sau thành hoàng thất của nước Nhật. Cũng khoảng thời gian đó, tức sau khi nước Ngô đã bị diệt , một dòng lớn người họ Ngô theo đường biển chạy xuống phương nam về lại đất Việt Nam ngày nay, trong hậu duệ số đó về sau xuất thế Ngô Quyền 吳 權 là cháu đời thứ 50 của Qúi Trát 季 扎 (điểm này chờ các nhà sử học Việt Nam xác minh). Vào năm 939 Ngô Quyền xưng vương kiến lập nhà nước độc lập đầu tiên của Việt Nam. Họ Ngô di cư sang Hàn Quốc là Ngô Phong 吳 風 thời Đông Hán, phát triển cho đến ngày nay dân số đứng thứ 20 trong tổng số 143 họ của Hàn Quốc. Sau thời Minh thì mới có người họ Ngô di cư sang các nước Đông Nam Á và phương Tây. Ngày nay dân số họ Ngô trên toàn thế giới là hơn 4 triệu người và có nhiều chi thuộc hàng vọng tộc.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites