Congly

Phải chăng linh hồn và thế giới tâm linh cũng là vật chất

164 bài viết trong chủ đề này

................................................................................

................................................................

"1.- Định mệnh là không thể thay đổi.......

Ví dụ: Một người A có định mệnh (tương lai) là sẽ đến b, mà b là không tốt do đó cần anh ta (ông bạn tôi) phù phép để chuyển đến định mệnh là c (tốt).

Còn tôi thì nói người A này có định mệnh là c chứ không phải là b, nếu điều mà anh bạn tôi nói và làm được là đúng thì anh bạn tôi và hành động đó cũng đã được an bài và đó là một trong những yếu tố khách quan tác động.

Cũng vậy, mọi việc là khách quan, chỉ là ngẫu nhiên khi quy luật chưa được chúng ta xác định. Kể cả con số ngẩu nhiên tạo ra trên máy tính bỏ túi cũng phải có quy luật! "

( trích Congly )

................................................................................

.................................................................

Tôi cho rằng định mệnh gắn kết với từng cá thể con người , việc dịch chuyển đến C cũng là quy luật tạo tác , việc thay đổi ước muốn của người A cũng do dẫn dắt của Định mệnh . A sẽ gắn với C hình thành tương tác để đưa ra quyết định ấy ! Chỉ có thể thay đổi Định lượng chứ không thay được Định Lý của số phận .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Côngly thân mến.

Các anh chị em trên diễn đàn thân mến!

Ở đây các bạn đã đề cập tới khái niệm định mệnh.

Vấn đề này đã được bàn luận và có nhiều trường phái. Gần đây anh Thiên Sứ có cả một quyển sách bàn về định mệnh là "Định mệnh có thật hay không". Tiếc rằng tôi chưa được đọc.

Tôi xin dùng những luận điểm trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" của tôi để bàn sơ về vấn đề này. Tôi cho rằng, học thuyết ADNH nếu là học thuyết tổng quát như anh Thiên Sứ khẳng định thì nó phải giải quyết được vấn đề định mệnh mà không cần viện dẫn tới những luận điểm của học thuyết nào khác.

Trong "Cơ sở học thuyết ADNH" tôi đã trình bày rằng một sự vật sở dĩ tồn tại, phát triển và tiến hóa được là do cơ chế có những giá trị mới được tạo ra, những giá trị cũ bị mất đi trong quá trình rương tác âm dương. Những giá trị mới đó vốn tồn tại sẵn trong Vũ trụ dưới dạng mầm mống do "Đạo hàm chứa và bao trùm tất cả" ("Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước). Khi gặp điều kiện thuận lợi của trường khí tương tác âm dương, những mầm mống ấy có điều kiện phát triển trở thành hiện thực. Nếu không nó vẫn ở trong dạng mầm mống mà thôi. (Những giá trị đã tồn tại khi gặp điều kiện không thuận lợi trong trường khí tương tác âm dương sẽ dần tiêu biến đi, tức là trở về trạng thái mầm mống trong "Đạo"). Sau đó, chúng lại tham gia vào quá trình tươnh tác âm dương làm sự vật phát triển.

Trường khí âm dương trong Vũ trụ cùng các qui luật của nó ở thời điểm này coi như có sẵn, là một tồn tại khách quan và thực tế. Như vậy, vấn đề định mệnh có thật hay không phụ thuộc vào việc những mầm mống giá trị mới trong Vũ trụ (do bản thể của nó là Đạo trùm chứa và bao hàm tất cả) xuất hiện có theo qui luật có thể biết trước được hay không. Nếu bản thể của Vũ trụ là Đạo trùm chứa và bao hàm tất cả thì đương nhiên nó phải bao hàm vô số các qui luật xuất hiện các mầm mống giá trị mới khác nhau. Điều đó có nghĩa là, những mầm mống giá trị mới của sự vật xuất hiện vô số và hoàn toàn mang tính xác xuất. Sự phát triển của sự vật phụ thuộc vào 2 yếu tố:

- Yếu tố 1: Trường khí ân dương và qui luật của nó là cái đã có sẵn, đang tồn tại thực tế.

- Yếu tố 2: Qui luật xuất hiện của các giá trị mới

Nếu sự phát triển của sự vật phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố 1 thì tương lai của nó mang tính xác suất ít hơn. Đó là những sự vật có qui mô lớn, tốc độ thay đổi nhỏ.

Nếu sự phát triển của sự vật phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố 2 thì tương lai của nó mang tính xác suất nhiều hơn. Đó là những sư vật có qui mô nhỏ, thốc độ thay đổi lớn.

Điều này đồng nghĩa với kết luận: Tương lai của một sự vật có qui mô nhỏ, biến đông nhanh mang tính xác suất hơn tương lai của sự vật có qui mô lớn, biến động chậm.

Trên qui mô lớn nhất là toàn vũ trụ thì ta nói, tương lai của Vũ trụ hoàn toàn xác định, nó bất biến. Đó là cơ sở của chân như "không tăng, không giảm, không sinh, không diệt" trong Phật học. Khi qui mô càng nhỏ, tính xác xuất của tương lai càng tăng, và khi đến tầm cỡ hạt electron thì các nhà khoa học phải thừa nhận rằng vị trí của nó trong nguyên tử hoàn toàn xác xuất. Phân tích trên chính là cơ sở cho nghuyên lý bất định Heiydenberg trong vật lý lượng tử.

Từ đây có thể kết luận rằng, định mệnh là có thật trong cái tuyệt đối (Vũ Trụ) nhưng không có thật trong cái tương đối. Tính xác xuất của tương lai càng tăng khi qui mô sụ vật càng nhỏ, tốc độ biến thiên lớn.

Môn tử vi có thể đoán tương đối đúng số phận một con người nhưng chắc chắn không thể đoán được ngày mai anh ta bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà khi đi chơi!

Mong anh em đóng góp ý kiến.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Môn tử vi có thể đoán tương đối đúng số phận một con người nhưng chắc chắn không thể đoán được ngày mai anh ta bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà khi đi chơi!

Mong anh em đóng góp ý kiến.

Theo Congly (đã có nói ở các phần trên) số phận (không riêng gì con người) nó chính xác đến mức tuyệt đối!

Môn tử vi được xem là một môn khoa học, có lẻ nó được tích lũy hàng ngàn năm, có thể đoán đúng số phận của một con người, nhưng những chi tiết, hành động nhỏ nhặt thường nhật tất nhiên là không thể biết được, nhưng nếu kết hợp với một “thế giới tâm linh…(theo quan niệm của Congly)” thì điều đó là có thể. Dường như những tín hiệu thông tin đã tạo ra ảnh của nó trong tương lai gần (tương lai gần hay xa còn tùy thuộc vào khả năng nhận biết) đã lộ diện và những người có khả năng thiên phú có thể nhìn thấy điều ấy (nhìn thấy như thế nào xin được nêu ý kiến vào lúc khác, tất nhiên cũng chỉ là suy luận của Congly!).

Những chi tiết nhỏ thường nhật nếu không tạo ra một dấu ấn, một bước ngoặc của cuộc đời thì ít nhiều có cũng có ảnh hưởng và tích lũy đấy chứ, nó cũng có tác động cho tương lai chẳng qua là ta không nhận biết mà thôi. Như vậy, thực chất cho dù chỉ là sáng dậy bước ra bằng chân phải hay chân trái cũng…an bài!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như vậy, thực chất cho dù chỉ là sáng dậy bước ra bằng chân phải hay chân trái cũng…an bài!

Cái này người ta gọi là thuyết tất định. Theo thuyết này thì mọi thứ từ to nhất đến nhỏ nhất đều đã được... an bài sẵn. Mọi ý niệm độc ác hay hướng thiện đều không thay đổi được gì. Rất nhiều học giả, nhất là phương Tây bàn luận và bác bỏ từ lâu rồi. Điều quan trọng là thuyết này đưa đến một triết lý sống rất tiêu cực. Nó trái hẳn với tinh thần học thuyết ADNH.

Tất nhiên, người ta vẫn có thể xây dựng nên một học thuyết như vậy. Nhưng nó khó sống lâu vì tính tiêu cực của nó. Hơn nữa, nó không phù hợp với nhiều kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại và những minh triết của các trường phái triết học và tôn giáo lớn trên thế giới.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tất nhiên, người ta vẫn có thể xây dựng nên một học thuyết như vậy

Nếu nói theo học thuyết ADNH trong "Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước thì mầm mống của thuyết "tất định" cũng vốn tồn tại sẵn trong Vũ trụ (Đạo bao hàm và bao trùm tất cả). Gặp điều kiện thuận lợi nào đó về thời gian và địa điểm của trường khí AD (điều kiện lịch sử và xã hội) nó đã phát triển thành một học thuyết và gây ra không ít tranh luận ồn ào tốn nhiều giấy mực. Nhưng do không được hỗ trợ bởi trường khí AD vì không phải là chân lý nên những giá trị mới bổ xung cho nó không được tạo ra (xã hội không ủng hộ) đủ bù vào những giá trị cũ của nó bị mất đi (trở về dạng mầm mống tiềm ẩn) nên dần dần nó bị thui chột và sẽ bị quên lãng. Do đó:

Nhưng nó khó sống lâu vì tính tiêu cực của nó. Hơn nữa, nó không phù hợp với nhiều kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại và những minh triết của các trường phái triết học và tôn giáo lớn trên thế giới.

Tuy vậy, mầm mống của nó vẫn còn tồn tại hoặc do nó chưa mất hẳn nên khi gặp điều kiện thuận lợi của trường khí AD (ví dụ như gặp tư tưởng của bạn chẳng hạn - xin lỗi) nó có thể vẫn phục hồi do giá trị mới lại được tạo ra. Tuy nhiên, tôi tin rằng, do không phản ánh đúng tồn tại khách quan, rốt cục nó cũng mất đi mà thôi (nghĩa là lại trở về trạng thái mầm mống).

Theo cách phân tích của tôi ở bài trước thì tương lai chỉ là một xác xuất nào đó cao hay thấp mà thôi. Về nguyên tắc không thể tiên tri một cách chính xác tuyệt đối cho dù trình độ cao tới đâu. Đó chính là cơ sở cho thế giới này phát triển, thú vị, những ý niệm hướng thiện làm tươi đẹp cho thế giới, những tư tưởng xấu xa sẽ tiêu biến dần đi. Con người có thể làm chủ vận mệnh của mình và tác động tới thế giới cho nó tươi đẹp hơn.

Sự tương tác của trường khí AD với những mầm mống của vạn sự như vậy cũng chính là cơ sở của thuyết nhân duyên của nhà Phật. Ở đây, duyên chính là trường khí AD trong vũ trụ và các qui luật của nó còn nhân chính là các mầm mống của vạn sự trong vũ trụ. Vì vậy, tôi đã từng phát biểu, Phật học thực chất là sự khai thác tinh tế học thuyết ADNH trong nhân sinh quan, vũ trụ quan của con người. Học thuyết ADNH quả là học thuyết thống nhất tổng quát mà con người đã đánh mất và hiện đang tìm kiếm bởi vì đối tượng nghiên cứu và áp dụng của nó là toàn Vũ trụ tức là mọi thứ tồn tại.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo Congly (đã có nói ở các phần trên) số phận (không riêng gì con người) nó chính xác đến mức tuyệt đối!

Môn tử vi được xem là một môn khoa học, có lẻ nó được tích lũy hàng ngàn năm, có thể đoán đúng số phận của một con người, nhưng những chi tiết, hành động nhỏ nhặt thường nhật tất nhiên là không thể biết được, nhưng nếu kết hợp với một “thế giới tâm linh…(theo quan niệm của Congly)” thì điều đó là có thể. Dường như những tín hiệu thông tin đã tạo ra ảnh của nó trong tương lai gần (tương lai gần hay xa còn tùy thuộc vào khả năng nhận biết) đã lộ diện và những người có khả năng thiên phú có thể nhìn thấy điều ấy (nhìn thấy như thế nào xin được nêu ý kiến vào lúc khác, tất nhiên cũng chỉ là suy luận của Congly!).

Những chi tiết nhỏ thường nhật nếu không tạo ra một dấu ấn, một bước ngoặc của cuộc đời thì ít nhiều có cũng có ảnh hưởng và tích lũy đấy chứ, nó cũng có tác động cho tương lai chẳng qua là ta không nhận biết mà thôi. Như vậy, thực chất cho dù chỉ là sáng dậy bước ra bằng chân phải hay chân trái cũng…an bài!

Một người bạn tôi - Tiến sĩ môn khoa học xã hội - có kể với tôi một câu chuyện sau:

Trong buổi đào tạo triết học ngoại khóa cho những cán bộ trung cao cấp, một bà viện trưởng một đơn vị hành chính trả lời câu hỏi của giáo sư về bản chất của chân lý. Bà này nói: "Chân lý có hai mặt.....". Chưa nói hết câu vị giáo sư ngắt ngang, xua tay: "Thôi! Thôi! Thôi!...cô ngồi xuống!". Sau đó ông ta nói luôn: "Chân lý chỉ có một mà thôi!".

Như vậy, việc con người đưa chân phải hay chân trái xuống đất là một yếu tố xác quyết bởi chân lý tất yếu. Vấn đề là con người có đủ khả năng hiểu biết để biết trước việc đó hay không mà thôi. Về nguyên tắc "Định mệnh hoàn toàn có thật". Bởi nếu định mệnh không có thật thì tất cả mọi quy luật đều vứt đi. Nhưng về khả năng của con người có thể nhận thức được sự tương tác có tính quy luật đến từng chi tiết trong hành vi của con người trong tương lai hay không mà thôi. Bản thân khoa Tử Vi trong Lý học Đông phương cũng chỉ mang tính tiên tri có tính định tính và tính khái quát cho định mệnh của một con người. Tôi có thể chứng minh điều này ngay bây giờ: một lá tử vi hoàn toàn giống nhau của một người sinh trong thời gian hiện đại và cách đây 6000 năm trước có thể có định tính giống nhau , nhưng định lượng khác hẳn. Tuy nhiên, chỉ cần như vậy thôi, đã đủ cho thấy tính vượt trôi của nền lý học Đông phương so với tri thức khoa học hiện đại - Vì để có được một phương pháp tiên tri như khoa tử vi Đông phương thì kiến thức khoa học hiện đại còn cần đến nhanh cũng phải hàng trăm năm nữa. Còn bây giờ nó - thâm chí không phải đề tài tranh luận dù chỉ ở quán cafe của các giáo sư hàng đầu của nhân loại. Còn đối với loại trí thức nửa mùa thì tốt nhất là gán cho nó cái mác "mê tín di đoan" vừa để che đậy sự dốt nát vừa để khỏi phải tư duy. Mặc dù nó là hiện tượng có thật trên thực tế.

Việc đặt vấn đề tìm hiểu một cách chi tiết để biết một người đưa chân phải , hay chân trái trước là điều không cần thiết. Nó cũng giống như việc muốn biết trước người ta trả tiền cho anh bằng tiền mới hay tiền cũ vậy. Trong khi vấn đề chỉ là trả tiền có giá trị sử dụng.

Tôi hoàn toàn ủng hộ về nguyên tắc tính quy luật của định mệnh và coi vấn đề Congly đưa ra "một thế giới tâm linh" chỉ là một giải pháp cần có được đặt ra để đạt khả năng tiên tri. Giải pháp này có thể đúng và có thể sai.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này người ta gọi là thuyết tất định. Theo thuyết này thì mọi thứ từ to nhất đến nhỏ nhất đều đã được... an bài sẵn. Mọi ý niệm độc ác hay hướng thiện đều không thay đổi được gì. Rất nhiều học giả, nhất là phương Tây bàn luận và bác bỏ từ lâu rồi. Điều quan trọng là thuyết này đưa đến một triết lý sống rất tiêu cực. Nó trái hẳn với tinh thần học thuyết ADNH.

Tất nhiên, người ta vẫn có thể xây dựng nên một học thuyết như vậy. Nhưng nó khó sống lâu vì tính tiêu cực của nó. Hơn nữa, nó không phù hợp với nhiều kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại và những minh triết của các trường phái triết học và tôn giáo lớn trên thế giới.

Thật ra, khi nghiệm ra điều này (Định mệnh đã được an bài) Congly cũng mong muốn người ta không nghỉ như mình vì rõ ràng nó có ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và tư tưởng của nhiều người, rất may mắn là hiếm có ai tin vào điều đó. Trong mẫu chuyện nhỏ viết ở trang trước, một nhóm nhà khoa học (Y học) của Anh quốc đã nghiên cứu thấy sự trùng khớp đến kỳ lạ giữa định mệnh của những đối tượng nghiên cứu và sách chỉ tay của phương đông!, họ đã thất vọng và thốt lên "chẵng lẻ thành tựu nghiên y học cứu ý học của nhân loại không có ý nghĩ gì sao?"...Cũng chẵng cần phải lo lắng bởi vì cuộc sống, quy luật sinh tồn buộc con người ta vào guồng máy, mãi mãi đi tới...tương lai, không gì cưởng lại được!(sự cưởng cũng không nằm ngoài định mệnh). Trong một bài báo (không nhớ) có viết về những nguyến tố kim loại trong máu (hay trong nảo) ảnh hưởng của tính cách của con người, tính nóng, quá khích,...như vậy ngoài sự tác động môi trường xã hội, giáo dục xung quanh từ nhỏ, còn có yếu tố không mong muốn sẵn có. Hành động về tội lối là khách quan với vũ trụ này nhưng xét trong phạm vi hẹp, với xã hội loài người thì nó là phạm pháp và bị trừng phạt, tất cả là định mệnh. Con người ta sinh ra vốn đã có vô số yếu tố định sẵn về thể chất, trí nảo,...đã quyết định phần lớn đến định mệnh (thật không công bằng cho mọi người!). Khi xem tử vi, xác định định mệnh của một người rất chính xác đến không thể tin được (tất nhiên không thể đúng cho mọi trường hợp) cũng cho thấy định mệnh đã an bài. Không thể một người là an bài trong một cái vũ trụ không an bài, trong một cộng đồng người không an bài, trong một quá trình biến động không an bài!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bạn thân mến!

Khi tôi nói:Tương lai chỉ là một xác suất mà thôi thì điều đó hoàn toàn không phủ nhận tính qui luật của tương lai. Mọi định luật vật lý cũng chỉ đúng trong một xác suất nào đó, cho dù rất cao. Qui luật tương lai do trường khí AD và các qui luật của nó quyết định. Tính xác suất của tương lai do tính ngẫu nhiên của các mầm mống tiềm ẩn trong vũ trụ quyết định. Do đó, định mệnh có thật trong một xác suất nào đó (có thể rất cao). Những luận điểm "trái lẽ thường" này là kết quả khi tôi nghiên cứu học thuyết ADNH chứ không phải là cảm nhận. Nói thực tôi cũng không thích thú gì với những luận điểm đó nhưng nó quá rõ ràng đối với tôi, không thể bác bỏ được.

Vài lời bày tỏ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phải chi Diễn đàn cua mình có phần bình chọn để mỗi khi có nhiều ý khác nhau thì mình có thể lấy ý kiến nhiều người đọc diễn đàn thì hay quá (tất nhiên chỉ để tham khảo cho hay, chứ nhiều cũng chưa hẵn đã đúng!).

Định mệnh, chắc không còn ý kiến gì khác, xin phép tiếp tục nội dung chính về thế giới tâm linh. Như trên Congly đã nói, Thế giới mà ta không nhìn thấy nhưng vẫn tin vào sự tồn tại đó. Congly chưa nhìn thấy bóng dáng mà đã từng đòi "bắt bóng" linh hồn, bởi vì có những chuyện, những việc xảy và và nhất là lời kể của những người mà ta không thể không tin. Những thông tin ấy là gì? Tại sao lại có người nghe được hoặc thấy được hoặc cảm nhận được và rất nhiều người (có tôi) chẵng thấy gì cả! Hãy kể lại những điều mình biết, mình cảm nhận hoặc những thông tin đáng tin cậy. Congly (chắc là nhiều người nữa) rất mong muốn được biết đến "bóng" của linh hồn qua lời kể của mọi người tham gia diển đàn. Qua những "bóng" ấy ta sẽ dần dần phân tích xem linh hồn và thế giới tâm linh tồn tại như thế nào. Xin hãy kể và có ý kiến phân tích càng tốt.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phải chi Diễn đàn cua mình có phần bình chọn để mỗi khi có nhiều ý khác nhau thì mình có thể lấy ý kiến nhiều người đọc diễn đàn thì hay quá (tất nhiên chỉ để tham khảo cho hay, chứ nhiều cũng chưa hẵn đã đúng!).

Định mệnh, chắc không còn ý kiến gì khác, xin phép tiếp tục nội dung chính về thế giới tâm linh. Như trên Congly đã nói, Thế giới mà ta không nhìn thấy nhưng vẫn tin vào sự tồn tại đó. Congly chưa nhìn thấy bóng dáng mà đã từng đòi "bắt bóng" linh hồn, bởi vì có những chuyện, những việc xảy và và nhất là lời kể của những người mà ta không thể không tin. Những thông tin ấy là gì? Tại sao lại có người nghe được hoặc thấy được hoặc cảm nhận được và rất nhiều người (có tôi) chẵng thấy gì cả! Hãy kể lại những điều mình biết, mình cảm nhận hoặc những thông tin đáng tin cậy. Congly (chắc là nhiều người nữa) rất mong muốn được biết đến "bóng" của linh hồn qua lời kể của mọi người tham gia diển đàn. Qua những "bóng" ấy ta sẽ dần dần phân tích xem linh hồn và thế giới tâm linh tồn tại như thế nào. Xin hãy kể và có ý kiến phân tích càng tốt.

Tôi cũng chưa nhìn thấy linh hồn. Những điều kỳ lạ mà tôi nhìn thấy và đã biết thì chưa giải thích được. Nhưng với những người có khả năng đặc biệt họ đã chứng tỏ khả năng đó qua cái mà họ gọi là "giao tiếp với linh hồn" thì hoàn toàn trùng khớp với những thực tế mà "linh hồn" đó đã trải qua, được những người còn sống thừa nhận. Đó là một hiện thực khách quan. Mà hiện thực khách quan chưa giải thích được thì không thể phủ nhận mà nó phải là đối tượng của sự nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Nếu ai cũng có khả năng giao tiếp với linh hồn thì không còn gì để bàn , mà nó đã định hình thành một điều tất yếu trong cuộc sống con người. Trong điều kiện đó thì chính những ai không có khả năng giao tiếp với linh hồn sẽ bị coi là thần kinh có vấn đề.

Trong quan niệm của tôi, linh hồn nếu có thật sẽ là một dạng tồn tại của vật chất và là đối tượng nghiên cứu khoa học.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi cũng chưa nhìn thấy linh hồn. Những điều kỳ lạ mà tôi nhìn thấy và đã biết thì chưa giải thích được. Nhưng với những người có khả năng đặc biệt họ đã chứng tỏ khả năng đó qua cái mà họ gọi là "giao tiếp với linh hồn" thì hoàn toàn trùng khớp với những thực tế mà "linh hồn" đó đã trải qua, được những người còn sống thừa nhận. Đó là một hiện thực khách quan. Mà hiện thực khách quan chưa giải thích được thì không thể phủ nhận mà nó phải là đối tượng của sự nghiên cứu khoa học nghiêm túc....

Thiên Huy xin phép góp chút ý kiến về Linh hồn nhân dịp chú Thiên Sứ nhắc qua hiện tượng "giao tiếp với linh hồn".

Thiên Huy góp ý kiến hiện tượng tương tự:

- Thiên Huy giải thích sai lệch trong tìm mộ của các nhà ngoại cảm (NNC).

Sai lệch ở đây chính là bản đồ định vị nơi an dưỡng của người đã từng sống (liệt sĩ, người thân,..).

+ Những hình vẽ phát thảo không đúng như trong thực tế hiện nay mà thuộc về nhiều chục năm về trước.

+ Những hình vẽ này được NNC vẽ theo chỉ dẫn người đã khuất (NNC chưa từng đặt chân tới những nơi này. Có những trường hợp bản đồ vẽ ra là khu đất của nhiều chục năm trước - lúc NNC chưa có mặt trên cỏi đời).

Để giải thích vấn đề này cần trả lời 2 vấn đề :

1- Linh hồn tồn tại không?

Có. Do chưa xác định linh hồn là dạng vật chất gì nên tạm hiểu là dạng có tính chất sóng, Linh hồn có thể tồn tại nhiều chục năm thậm chí nhiều triệu năm (sóng ánh sáng).

2- Linh hồn có sống (tồn tại và nhận thức) hay không? KHÔNG.

+ Hoạt động nhận thức (sống) cần năng lượng và mối tương tác vật chất. Sinh vật thu năng lượng qua thức ăn để duy trì sự sống và nhận thức.

+ Nếu LH có nhận thức, hiện nay sẽ có một thế giới linh hồn tồn tại song song với thế giới con người chúng ta. Vì thế chắc chắn sẽ có để lại khá nhiều dầu vết vậy dấu vết vể thế giới đó đâu?

Vậy linh hồn tồn tại nhưng không nhận thức nghĩa là LH chỉ là hình thức tàn dư sau khi thể xác bị hủy theo quá trình sinh học tự nhiên. Tính năng LH được hiểu một cách thô thiển giống như tính năng cuộn băng video hoặc đĩa cứng . GHI THÔNG TIN VÀO NẾU KHÔNG BỊ XÓA, TẤT CẢ THÔNG TIN ĐÓ VẪN CÒN THEO THỜI GIAN. Điều này làm nên sai lệch trong bản đồ định vị mộ.

Khi con người chuẩn bị chết, họ sẽ thu vào những thông tin xung quanh vị trí nơi họ nằm xuống.

Nếu họ từng là dân bản địa, thông tin vùng đất sẽ rộng hơn, chính xác hơn.

Khi chết, LH mang thông tin về nơi họ từng sống.

NNC dùng giác quan thứ 6 đọc thông tin chứa trong LH và vẽ lại ra giấy.

LH chết cách đây mấy chục năm => bản đồ vẽ ra sẽ là nơi mô tả quan cảnh cách đây mấy chục năm. Vùng đất đó hiện nay thay đổi => sự sai lệch. Nếu vùng đất không khác đi, bản đồ chính xác.

Một ít kiến thức còn thô thiển nhưng Thiên Huy cũng xin đóng góp với tinh thần xây dựng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Do chưa có điều kiện tìm hiểu về lý học Phương Đông, Thiên Huy mới chỉ biết một khía cạnh cơ bản nhỏ nhoi về triết học. Với hiểu biết nhỏ của mình, Thiên Huy đóng góp chút ý kiến về khái niệm Vật chất (cái này Thiên Huy được học và thấy đúng).

"Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác."

+ VC là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức, bất kể sự tồn tại ấy con người đã nhận thức được hay chưa nhận thức được.

+ VC là cái gây nên cảm giác của con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan của con người.

+ Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất.

Không thể quy vật chất (VC) nói chung về vật thể

Không thể đồng nhất VC nói chung với những dạng cụ thể của VC.

Cái mang thuộc tính khách quan nghĩa là cái đang tồn tại độc lập với loài người và với cảm giác của con người.

Chút hiểu biết thô thiển, mong rằng Thiên Huy sẽ hiểu được nhiều hơn khi được tiếp cận với lý học Đông Phương mà căn bản là học thuyết ADNH.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất.

Luận điểm này từ đâu mà ra?

Định nghĩa trên không chắc bao hàm luận điểm này.

Liệu ngoài những cái con người có thể cảm giác được, sao chép được, chụp ảnh được mới tồn tại, mới tác động được tới con người thôi sao?

Chúng ta nên nhớ rằng, khả năng nói chung, đặc biệt về cảm giác cũng như sao chụp của con người còn rất có giới hạn.

Chúng ta chỉ nên coi định nghĩa trên là định nghĩa vật chất mà con người có khả năng nhận biết mà thôi. Những thứ mà con người đã nhận thức được, chưa nhận thức được nhưng sẽ nhận thức được chiếm một phần rất nhỏ trong vũ trụ này. Những thứ còn lại, ngoài khả năng nhận biết của con người nhưng vẫn tác động được tới con người (có thể nhận thấy hoặc không nhận thấy) còn vô số.

Con người chẳng qua là một bước trong tiến hóa sinh học mà thôi. Chưa thể khẳng định đó là mức tiến hóa cuối cùng. Khi giới sinh học đạt mức tiến hóa khác cao hơn thì còn vô số cái mà chúng ta hoàn toàn chẳng có tý khái niệm nào chứ đừng nói đến nhận thức, cảm giác. Cũng như con kiến chẳng thể càm giác được cái cảm giác tự hào của con người!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất."

Phần trình bày trên (định nghĩa Vật chất và luận điểm liên quan), do Thiên Huy không nhớ rõ câu chữ nên đánh máy lại nguyên văn trong quyển giáo trình giảng dạy cho học viên cao học.

Đấy là một điểm nhỏ, rất nhỏ trong toàn thể triết học Mác Lênin. Luận điểm này được tất cả những người học cơ bản về triết học Duy vật biện chứng Mác Lênin biết.

Những phần trên gồm về định nghĩa Vật chất và luận điểm cơ bản có liên quan, Thiên Huy đảm bảo rằng tất cả những ai học cơ bản triết học Mác Lênin đều nói là đúng vì gõ chính xác từng câu chữ từ sách mà ;). Còn phần giải thích chuyện liên quan Linh Hồn là của Thiên Huy tự nghiên cứu và tổng hợp.

Thưa anh Vô Trước (không biết nên gọi là anh, Thiên Huy có người anh họ tới hơn 80 tuổi và bà con anh em chú bác ruột toàn 4,5 mươi tuổi nên có gì anh Vô trước bỏ qua), Thiên Huy chỉ muốn xây dựng kiến thức. Còn tranh luận với anh, Thiên Huy không dám.

Chúc anh Vô Trước sức khỏe, an lành!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Huy thân mến!

Thiên Huy đừng câu chấp cách gọi. Gọi tôi là anh tôi cũng thấy vinh dự lắm rồi.

Tôi cũng biết định nghĩa Vật chất trên vì đã học Triết học Mác Lênin (Thiên Huy trích rất chính xác) và nói thật, tôi cũng rất thích môn này. Nhưng chúng ta đang trao đổi để tìm ra những điều mới lạ, thú vị và bổ ích, hơn nữa lại về những vấn đề mà môn này không sở trường, nên tôi mới "vặn vẹo" như thế. Mong Thiên Huy thông cảm!

Còn tranh luận với anh, Thiên Huy không dám.

Tôi đã làm gì sai mà Thiên Huy nặng lời như thế. Tôi chỉ trao đổi, lật đi lật lại vấn đề để trong mỗi chúng ta có ai rút ra được một điều gì đó bổ ích là được thôi mà.

Mong Thiên Huy hiểu sự chân thành của tôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

Tôi đã làm gì sai mà Thiên Huy nặng lời như thế. Tôi chỉ trao đổi, lật đi lật lại vấn đề để trong mỗi chúng ta có ai rút ra được một điều gì đó bổ ích là được thôi mà.

Mong Thiên Huy hiểu sự chân thành của tôi.

Hic! Anh Vo Truoc nhạy cảm quá ạ! Vì tri thức thô thiển nên Thiên Huy không dám tranh luận chứ không có ý khác. Híc! Mong anh đừng hiểu lầm tội nghiệp Thiên Huy. Do chưa có điều kiện nghiên cứu ADNH nên Thiên Huy chẳng có căn cứ nào để đưa ra ý kiến với các vị đi trước. :lol:

Thiên Huy cũng như anh Vo Truoc: Rất trân trọng kiến thức và chân lý ạ. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Huy giải thích rất có lý, tạm thời không thể xác định được Linh hồn là vật chất hay phi vật chất, nhưng có điều là nó tồn tại và tồn tại dưới dạng nào cũng chưa biết nhưng rõ ràng là nó chứa đựng, mang rất nhiều thông tin mà tôi nói là "mã" thông tin, đó chính là dấu vết của Linh hồn.

Nếu ta thừa nhận nó tồn tại với những mã thông tin (mà tôi xem nó là vật chất) thì có thể giải thích nhiều hiện tượng của …thế giới tâm linh!

Giải thích số 1.- Nhân - quả; Đầu thai:

Mọi hoạt động của thể xác (bao gồm cả ý thức, tư duy,…) đều được ghi nhận và đánh dấu vào mã thông tin của…Linh hồn.

Đánh dấu thể nào thì không biết, nhưng chắc là có dấu "tốt" hay "điểm tốt" tương ứng với hành động tốt, ý nghĩ tốt. Tương tự có dấu "xấu" hay "điểm xấu" tương ứng với hành động xấu, ý nghĩ xấu…và còn nhiều cấp độ nhiều nhiều kiểu đánh dấu. Như vậy Linh hồn đã tích lũy rất nhiều phần tử mã thông tin trong suốt cuộc đời của mình, cũng có thể phần tử "chuyên" nhận điểm xấu, những phần tử "chuyên" nhận điểm tốt,…nói chung vô số phần tư chuyên nhận, tích lũy những mã thông tin tương ứng với hành động, ý nghĩ,…của con người, sinh vật ấy.

Ngoài ra, mã di truyền mà khoa học đang nghiên cứu, phải chăng có sự tương tác, tương thích hoặc là phần còn lại (bổ sung) với mã thông tin của "linh hồn", tôi nghĩ là chắc chắn như vậy rồi.

Linh hồn của muôn loài chắc sẽ có những mã thông tin riêng, tương thích và phù hợp nhau, đang xen và hoà lẫn vào nhau được?

Chưa hiều về phong thủy nhưng có xem một ít bài về phong thủy của Thiên Sứ cũng gợi mở cho tôi nhìn thấy có sự liên quan theo quy luật đang tồn tại trong vũ trụ này!, phải chăng ở một khía cạnh nào đó nó cũng trực tiếp chi phối đến linh hồn? góp phần sắp xếp những phần tử linh hồn khi nó chuẩn bị hình thành một linh hồn mới?

Ngoài ra có thể có những thành phần thông tin cũng được ghi nhận tồn tại bên ngoài thể xác, nhưng luôn có sự gắn kết với thể xác (nghe giống bộ nhớ ngoài của máy tính quá!).

Tất cả những điều nói trên nếu đúng thì cho thấy "Nhân - quả" nếu không xảy ra trong cuộc đời mình (nói chung mọi sinh vật) cũng xảy ra trong những cuộc đời kế tiếp.

Tại sao lại nói đến cuộc đời kế tiếp, có sự "đầu thai" đấy.

Như trên đã nói về những "phần tử linh hồn" khi nó tồn tại trong thể xác luôn phát triển, khi cơ thể ngừng hoạt động, hồn lìa khỏi xác, những phần tử mã thông tin…có phần nào đó thoát ra khỏi thể xác, tồn tại bên ngoài thể xác, tồn tại và biến đổi, phát triển theo những quy luật riêng (không biết) để tạo ra thành linh hồn mới.

Những linh hồn mới, ví dụ của người nhưng được kết hợp với những phần tử linh hồn của vô số người khác mang những mã thông tin phù hợp nhau (kể cả những phần tử linh hồn của thú nhưng được đánh dấu "tốt" trong quá trình sống của thú, phù hợp với người). Nếu linh hồn mới chứa nhiều phần tử linh hồn thú thì ý nghĩa việc thú "tu" thành người (và ngược lại) xem ra có phần hợp lý!. Người này tương lai tốt xấu ra sao thì do tập hợp những phần tử linh hồn (có khi, kể cả của thú) mã thông tin được đánh dấu tốt hay xấu (ở đây tốt, xấu là vô số kiểu loại mã thông tin chứ không chỉ 2 loại mã) và phải chăng "Phong thủy - địa lý" đã đưa những linh hồn đến những phôi thay mới hình thành "tam hợp hay …n hợp" : Tập hợp phần tử linh hồn – mã di truyền của phôi thay – phong thủy -... đã cho ra đời một sinh linh tại một vùng đất mà cuộc đời sẽ được bình yên, giàu có hạnh phúc hay nơi mà con người (sinh vật) bị ngược đãi, thù hận, chiến tranh, đói kém, thiên tai, hoặc phải đau khổ trong một xã hội lành mạnh hoặc hạnh phúc sung sướng trong một vùng đất không tương lai,…muôn hình vạn trạng!

Qua cầu…ăn cháo "tẩy nảo"!

Tôi có nghe người ta nhắc đến việc phải xuống âm phủ, đầu thai và trước khi đó phải qua cầu và ăn cháo…quên. Tôi thì không nghĩ như vậy, những việc này không phải là mê tín, nó có tác dụng giáo dục, răn đe, "hăm dọa" cho con người phải biết ăn hiền ở lành. Tuy tin vào nhân quả, sự đầu thai, … nhưng không tin vào "Thiên đình" hay "Âm phủ", không tin vào thần quyền nhưng tin có một sức mạnh "siêu nhiên" nào đó.

Linh hồn gồm vô số những phần tử mang mã thông tin, gặp gỡ, kết hợp với vô số những phần tử của vô số những linh hồn khác thì những "phần tử nhớ đã bị "phân mãnh" đến cùng cực, không thể "hệ thống lại được một tí gì của quá khứ, thế là quên tất cả!

Nhưng điều này có thể có trường hợp đặc biệt xảy ra không? Khi mà việc "phân mãnh" ở tỉ lệ thấp thì liệu có thể ai đó nhớ về quá khứ của mình khi ở kiếp mới hay không?

(còn tiếp)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại sao bà Phan Thị Bích Hằng có thể đàm thoại với linh hồn!?

Trong chuyện tìm hài cốt liệt sĩ, có đoạn bà Phan Thị Bích hằng đã có cuộc trò chuyện với 2 liệt sỹ nghe như không thể tin được và trong câu chuyện có phần "vui vẽ" như đời thường vì "nhìn thấy" chị em trong nhà tắm, hai linh hồn liệt sỹ tiếp tục "sinh sống" ở đó thậm chí không muốn rước về!

Điều này giải thích như thế nào đây, như từ trước tôi đã nói, dù không tin, khó tin nhưng vẫn tạm chấp nhận và tìm cách lý giải. Tôi đã lý giải như thế này xem sao:

- Những thông tin đã được tiếp tục tồn tại (như thế nào đó tôi vẫn chưa biết, hay đúng hơn là chưa suy diễn được đầy đủ) và tiếp tục tiếp nhận những thông tin mới tại khu vực đó, có thể những tín hiệu thông tin liên tục tãi ra bên ngoài thể xác (như thể có bộ nhớ ngoài).

- Ai trong chúng ta cũng đã có những giấc chiêm bao, cuộc cuộc trò chuyện với người khác là người thân quen, đang sống, những người đã khuất hay vô số những cảnh ở những nơi ta đã sống thậm chí những nơi ta chưa từng đến...tất cả đã diễn ra trong giấc ngũ của chúng ta. Như vậy, có thể trường hợp bà Phan Thị Bích Hằng là hoàn toàn đúng sự thật, trong bộ não của bà ấy có gì đó đặc biết mà tôi hay nói là "vô tình lượm được bí kíp" có thể tiếp nhận những thông tin ấy và cuộc hội thoại đã diễn ra ngày khi bà đang thức hoặc đang ở trạng thái đặc biệt nào đó.

Tôi nghỉ rằng có thể lắm chứ...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mẫu chuyện nhỏ - TRONG Chuyện này phải hiểu như thế nào?

Cứ như theo cách giải thích ở trên thì hóa ra tất là chỉ là mã, tín hiệu thông tin hay sao? liệu có đúng có đầy đủ hay chưa? Tôi xin kể câu chuyện có thực dưới đây để mọi người có thêm ý kiến.Cuối khóa học khoảng năm 1990, sinh viên;khoa cơ khí ĐHBKTPHCM đi thực tập tốt nghiệp (mốc thời gian có thể sai số một chút), một sinh viên tên là Viện quê ơ miền tây nam bộ, rất hiền có lẻ hiền nhất trong trường, ở tầng 4 KTX Bách Khoa. Viện đi thực tập tại xí nghiệp chế biến hải sản tại Qui Nhơn. Vào một ngày nghỉ cuối tuần cùng nhau đi tắm biển...Viện đã bị nước cuốn, bạn bè tìm mãi không được, hung tin đã về đến quê nhà, gia đình Viện đỗ ra bãi biển Qui Nhơn tìm kiếm (tất nhiên là rất nhiều người tìm kiếm).Tìm mãi vẫn không thấy xác Viện ở đâu. Mẹ Viện ra bãi biến thắm nén nhan khấn vái, điều kỳ diệu hay là một sự trùng hợp đã diễn ra, một người bạn đang đi tìm Viện, bước qua các mõm đá, chiếc đồng hồ tự động đang đeo ở tay, khóa dây đeo bổng nhiên bị tách ra và rơi tõm xuống biển, thế là xác Viện đã được phát hiện ngay khi đó...

Đã gần hai chục năm trôi qua, có thể một số tình tiết tôi quên đi, nhưng tất cả là đúng sự thật như vậy.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các anh chị em trên diễn đàn thân mến!

Trong chuyên mục "Lạc Việt động toán và Thị trường chứng khoán" có bài viết sau khá thú vị, tuy hơi dài:

ĐỊNH-LUẬT MURPHY (Murphy’s Law)

Lê Thiêm

................

Định-luật Murphy, còn được nhiều người gọi là “định-luật đầu độc” hay “định-luật bánh bơ” do một người Mỹ, ông Edward A. Murphy, Jr. nêu ra.

Dựa trên "nền tảng của sự ngẫu-nhiên", định-luật này được dưa9 ra chỉ với một câu ngắn gọn là: ”Nếu có hai hay nhiều cách để làm một việc gì thì một trong các tình-huống có thể đi đến thảm họa thì sự việc thường xảy ra theo chiều-hướng đó” (If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it).

Edward A. Murphy là một kỹ-sư cơ-khí phục-vụ trong Không lực Hoa-kỳ (US Air Forces). Ngoài ra, ông còn là một triết-gia. Những lúc rãnh-rỗi, ông thường nghiên-cứu cac môn triết-học, thần-hoc, toán học và vật-lý cao-cấp.

Sau một thời-gian dài đúc-kết kinh-nghiệm từ cá-nhân mình đến những người quen biết và bạn hữu, ông ta đã đưa ra định-luật này.

Khi phục-vụ trong Không Quân Mỹ, vào năm 1949, ông được giao nhiệm-vụ nghiên-cứu trong một dự-án quân-sự có tên là MX 981. Đại-úy Edward Murphy, Jr. hiểu rất rõ nhiệm-vụ của mình mà thượng cấp giao-phó: kết-thúc một chuỗi thử-nghiệm và báo-cáo cho thượng cấp về một thiết bị sẽ thiết kế trên máy bay phản-lực thuộc Không lực Mỹ.

Một trong những vấn-đề lớn của dự-án nói trên là chương-trình nghiên-cứu hậu-quả việc "giãm tốc đột-ngột" của động cơ loại máy bay phản-lực. Để thực-hiện điều này, Murphy đã phải làm việc với 16 phi-công và gắn trên lưng mỗi phi-công tới 15 máy dò. Tất cả, trên lý-thuyết, đều hoạt-động tốt.

Bình thường, các thử nghiệm đều hoạt-động êm xuôi nhưng vào những ngày có đông đủ tai to mặt lớn (thượng cấp) đến dự để họ xem-xét, quan-sát và được nghe báo-cáo kết-quả, 15 máy này bỗng "đình-công" và không thu được một tín-hiệu nào. Dĩ nhiên ông bị thượng-cấp khiển-trách và nhiều lần như vậy nên ông bị gán tội “giỡn mặt” cấp trên và chuẩn-bị ra tòa án quân-sự. Ông yêu-cầu thượng cấp cho ông được kiểm-soát lại: tất cả các máy dò đều hoạt-động bình thường, các sợi dây nối với cơ-thể phi-công cũng hoàn-hảo. Cuối cùng ông tìm ra nguyên-cớ: thay vì lắp 15 máy theo chiều quy-định thì các kỹ-thuật viên lắp theo chiều ngược lại. Ông thở phào trong sung-sướng, thoát khỏi cay đắng và dĩ-nhiên được thượng cấp tha tội.

Từ trước đó rất lâu, ông Edward A. Murphy, Jr. đã bị nhiều vố nhớ đời đến độ nghĩ ngay ra một điều mà chưa dám công-bố. Ông nhớ lại kỷ-niệm của ngày nhận bằng tốt-nghiệp Đại-học. Vừa mặc chiếc áo mới trắng tinh ra phố, ông bị một chiếc xe nhà binh chạy bắn bùn dính đầy lên áo. Những lúc đến tiệm sách, ông thấy các loại sách mà ông cần chất cả đống mà ông không có tiền trong túi, đến khi ông có tiền đến mua thì các cuốn sách đó không còn. Lần dọn nhà sau cùng, ba đời chủ đã sống bình-yên trong căn nhà đó trước ông, đến khi ông dọn về thì cái cầu thang sập, ngọn đèn chùm tự nhiên rơi thẳng xuống đầu đứa con trai ông ta.

Ngoài việc ông ta từng gặp nhiều rắc-rối trong cuộc sống, ông còn được nghe bạn bè, thân nhân kể lại các "nhiêu-khê" mà họ đã từng gặp. Từ đó, sau biết bao nhiêu lần thí-nghiệm và kiểm-chứng, ông cho công-bố định-luật mang tên mình này. Sau khi công-bố định-luật, ông nói:

- ”Tôi không có ý-định bôi đen cuộc đời mà chỉ muốn các vị đề-phòng thường-xuyên. Một khi đã đề-phòng thì tránh được nhiều điều không vui, thế thôi!”.

Nhiều người cho rằng ông Murphy "suy bụng ta ra bụng người" và cho rằng sống mà lúc nào cũng nôn-nóng, lo âu thì khổ quá!.

Vài tháng sau khi công-bố, định-luật Murphy được nhiều người chấp-nhận, một số đông còn cổ-vũ ông ta. Một trong các tổ-chức đã xem đinh-luật này là kim chỉ nam, đó là Không-lực Hoa-kỳ.

Chín năm sau đó, nhà xuất-bản Oxford của Anh quốc soạn bộ “Từ-điển Oxford” có đưa định-luật này vào trong đó, cột nầy gọi là Murphy’s Law.

Một bà mẹ phết bơ hay mứt lên mặt bánh mì mềm cho con, nếu vô ý đánh rơi, lúc nào mặt phết bơ cũng sẽ úp xuống đất. Có lời lý giải nào về việc này không ngoài sự lý giải có lẽ mặt có bơ nặng hơn? vì thế còn có tên là “định-luật bánh bơ”. Khi ta xếp hàng, đứng hàng này, thấy hàng kia đi tới vù-vù, bỏ sang hàng đó thì hàng mình bỏ đi lại tiến tới còn hàng mình vừa bước sang đứng lai. Khi mình mang dù theo thì trời không mưa, khi ta quên dù thì trời mưa, khi ta làm một việc gì không muốn gây tiếng động sợ làm phiền người khác đang cần sự yên lặng thì ta thường hay vô ý gây tiếng động; khi người nhà bị bệnh cần đưa đi Bác-sĩ ngay thì xe bị hư hay hết xăng v. v... Đó là những sự cố mà ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Các nhà tâm-lý học thì giải-thích sỡ-dĩ khi xếp hàng, ta thấy hàng kia tiến tới nhanh hơn hàng mình vì ta bị ảnh-hưởng tâm-lý, vì ta đang sốt ruột, đang nôn nóng; khi ta quên dù thì trời mưa vì việc mưa nắng tùy thuộc vào thời-tiết; việc gây tiếng động là do ta bất cẩn, việc xe hư là do xe cũ v. v... Nhiều nhà khoa-học phản-đối định-luật này, họ xem đó là sự ngẫu-nhiên với lý-luận: định-luật Murphy chẳng có gì là khoa-học cả.

Để kiểm-chứng định-luật này, nhà toán học người Anh là ông Robert A. J. Matthews cố-ý đánh rơi bánh mì có phết bơ hay ông vất quyển sách xuống sàn: kết quả là 99% là mặt có bơ và trang sách úp xuống sàn, ít khi bìa sách hay mặt không có phết bơ nằm dưới.

Tuy nhiên, các nhà khoa-học vẫn không chấp-nhận định-luật này. Họ nghiên-cứu tất cả mọi khía-cạnh về khoa-học: từ...khí động học, trọng-lượng của cái bánh đến khối lượng lớp bơ; từ bánh mì mềm đến...bánh mì cứng, sự cọ xát của bánh mì với không-khí, vận-tốc rơi, sự xoay 180 độ, ... nhưng kết-quả bao giờ cũng là việc xấu có cơ-may cao hơn. Và họ không tìm được câu trả lời cho các hiện tượng đã xảy ra này nhưng họ vẫn không tin, không chấp-nhận định-luật Murphy.

Riêng Murphy, ông đã thí-nghiệm hàng ngàn lần từ đơn-giản đến phức-tạp, trong rất nhiều lĩnh-vực để xem mình đúng hay sai trước và sau khi công-bố định-luật. Một trong các thí-nghiệm là việc: Ông vốn gét số 3 và thích số 7, ông đã bỏ hàng trăm thẻ kim-loại khắc số 7 và số 3 với lượng bằng nhau vào một ống, xóc đều và rút thăm. Kết-quả là ông rút phải số 3 nhiều hơn số 7.

Nhiều người khác cũng đã có những thí-nghiệm để tìm kết-quả cho định luật này để tìm biết ra sao. Thí-nghiệm gần đây nhất diễn ra ở Bruxelles, Bỉ quốc của nhà Vật-lý học Eugène Lapotier về một người nghiện mua vé số. Trong 12 năm trời mua vé số mà người nầy không bao giờ trúng, con số mà người này không mua thì người khác mua nó lại trúng, con số ông mua nhiều lần nhưng không trúng, ông bỏ thì người khác mua nó lại trúng. Nhiều tuần ông không mua thì người bán vé cho biết là có người trung lớn.

Những việc này cũng giống như một cậu học trò, hôm cậu ta thuộc bài thì thầy không kêu trả bài, hôm không thuộc bài thì thầy giáo kêu cậu ta trả bài vậy.

Những nguyên-tắc thông-dụng của Định-luật Murphy trong văn-hóa chúng ta ngày nay đã được chuyển-dụng qua các tiểu định-luật khác, như Định-luật Murphy trong kỹ-thuật, trong tình-dục, tình yêu, trong nghiên-cứu, và ngay cả trong nghiệp-vụ. Dầu vậy, nhiều người vẫn thích-thú những nguyên-tắc của định-luật Murphy.

Những nguyên-tắc căn-bản đó là:

1. Thấy thì dễ mà không phải vậy.

2. Việc gì cũng phải mất nhiều thời-gian hơn ta nghĩ.

3. Việc gì có thể sai thì sẽ sai.

4. Nếu một số việc có khả-năng sai thì việc nào gây thiệt-hại nhiều nhất sẽ là điều sai.

5. Nếu đơn-giản là một việc nào đó không thể sai thì nó vẫn sẽ sai.

6. Nếu bạn nhận-thức rằng diễn-tiến một sự việc có bốn hướng có thể sai và mãi loay-hoay quanh đó thì sẽ đột-xuất phát-sinh ra một hướng thứ năm.

7. Buông thả những sự việc thì kết-quả sẽ từ xấu cho đến tồi-tệ.

8. Nếu bạn thấy mọi việc dường như đều tốt đẹp thì rõ-ràng bạn đã coi thường một điều gì đó.

9. Thiên-nhiên lúc nào cũng đứng về phía “cái xấu” tiềm ẩn.

10. Thiên-nhiên “chó má” (cách nói yếm thế, bất-mãn)

11. Không có việc gì tránh khỏi lỗi lầm, vì kẻ gạt-gẫm rất tinh khôn.

12. Khi muốn khởi công làm một việc thì phải hoàn-tất một việc khác trước đã.

13. Mỗi giải-pháp đều phát-sinh ra những vấn-đề mới.

Nếu không tin, ta thử thí nghiệm xem sao hoặc nhớ lại những kỷ niệm mà cá-nhân mỗi người hay người quen biết đã gặp để mỗi người trong chúng ta có một nhận xét.

Dẫu tin hay không tin, chúng ta vẫn nên cám ơn định-luật Murphy vì ta có thể đề-phòng các trạng huống xấu xảy ra khi giải-quyết một viêc. Không phải ngẫu-nhiên mà các kỹ-sư hàng-không của Hoa-kỳ vào thập-niên 1940 đã thuộc nằm lòng câu nói của Murphy: ”Nếu bạn có hai cách giải-quyết, một tốt một xấu, thì coi chừng bạn sẽ đi theo...cách xấu”, chắc họ "có lý" của họ.

Lê C. Thiêm

Học thuyết ADNH lý giải định luật Murphy như thế nào đây?

Tôi xin trình bày lý giải của mình theo thuyết ADNH như sau:

Theo thuyết ADNH sự vật vận động do trường khí ADNH thời điểm đó quyết định. Một qui luật quan trọng của vận động của trường khí là luật quân bình, âm dương hài hòa. Khi ta có nhiều khả năng như nhau sảy ra một sự kiện nào đó thì chứng tỏ trường khí ADNH đang quân bình, hài hòa cho khả năng sảy ra sự kiện đó, nói cách khác các phương án hỗ trợ cho các mầm mống sảy ra sự kiện là như nhau. Khi tư tưởng của ta khởi phát lo sợ một sự kiện nào đó sảy ra thì trường khí của tư tưởng đó tác động làm mất thế quân bình âm dương dẫn đến khả năng sảy ra một sự kiện nào đó trội hơn (trường hợp sự kiện xấu dễ sảy ra hơn). Như vậy, điều kiện của định luật Murphy là khả năng sảy ra các sự kiện là như nhau hay trường khí âm dương là quân bình giữa các sự kiện và sự lo sợ của chúng ta đủ lớn để trường khí do lòng lo sợ đó khởi phát đủ mạnh phá vỡ thế quân bình âm dương.

Trong định luật Murphi, khi ta lo sợ sự kiện xấu sảy ra thì sự kiện đó sẽ sảy ra. Vậy khi ta thích thú một sự kiện nào đó sảy ra thì sự kiện đó sẽ sảy ra. Vì thế, tính lạc quan trong cuộc sống sẽ đưa ta đến may mắn. Tính bi quan trong cuộc sống sẽ đưa ta đến xui xẻo. Thực tế cho thấy, những người lạc quan trong cuộc sống thường gặp may mắn hơn những người bi quan. Nhưng hỡi ôi, sự lo sợ một sự kiện xấu nào đó sảy ra thông thường lớn hơn sự vui vẻ khi sự kiện tốt sảy ra.

Khi lý giải được định luật Murphy theo học thuyết ADNH như trên, hy vọng rằng anh chị em có được sự lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Định-luật Murphy nghe rất lạ nhưng hay hay, tôi cũng đã từng gặp rất nhiều không may tương tự.

Có lý khi nói rằng người luôn sống lạc quan, tin tưởng, yêu đời thường gặp những điều may mắn, vui vẽ và ngược lại cũng vậy. Tuy nhiên, từ lâu tôi vẫn thấy có gì đó nó liên quan đến tinh thần lạc quan hay ngược lại của con người...có vẽ như những trạng thái tâm lý con người như có "điềm" báo trước ví dụ như thái độ đón Tết Nguyên đáng (mừng năm mới), người ta thường rất coi trọng, kiêng khem ngày Tết riết rồi như là một sự dị đoan! riêng tôi có nhận xét: Năm nào tự nhiên thấy phấn chấn, "sung" lên, chuẩn bị đón Tết chu đáo, đầy đủ thì năm ấy có nhiểu thuận lợi, vui vẽ, may mắm hơn...cũng có những năm tôi lại thấy chán, ngán ngại ngày Tết, muốn đơn giản, chẵng cần đi đâu, chẵng cần chuẩn bị gì cả,...thì những năm ấy có vẽ như thiếu đi sự thuận lợi và may mắn!

Các bác tài lái xe cho các sếp đi họp, phải chờ chực quá lâu, rãnh rỗi bày ra đánh bài...một bác tài trong số đó có lời phàn nàn: ...má nó, ngồi đánh bài mà nó cứ đến ngồi bện vào vai hoài, xui quá xá...Tôi nói với bác tài ấy là: không phải tại nó mà ông xui, nếu việc để, vịn, gác tay lên vai mà gặp xui thì chặng qua thằng cha đó như là điềm báo trước sự...thua bài, xui xẻo sẽ diễn ra cho ông, đừng tức làm gì!

...

Phải chăng những điều xui rủi sắp diễn ra như đã tạo ra một vùng u ám, gây trạng thái tâm lý bất an, bi quan cho người đó!?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước tiên TH không phủ nhận những gì chưa được hiểu và giải thích rõ ràng như linh hồn,... nhưng TH là dân nghiên cứu khoa học tự nhiên nên sẽ cố dùng hệ thống kiến thức đang có để giải thích những hiện tượng TH quan tâm => việc giải thích LH theo cách của TH chắc chắn còn chỗ hỏng.

Th bàn về khả năng của Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hẳng : khả năng giao tiếp với Linh Hồn.

Chắc chắc ace biết một điều rất cần thiết cho việc tìm mộ chính là : thông tin từ người sống về chết. Mộ sẽ không tìm được nếu như người sống không cố tìm thông tin về người thân đã khuất (gọi là không có lòng thành).

Trong quá trình thu nhập thông tin người thân, người sống chắc chắn sẽ đưa rất nhiều thông tin vào não bộ của mình. Tùy theo khả năng mà NNC sẽ đọc được những luồng tin này trên cả người sống bởi người sống luôn phát ra năng lượng (sóng hồng ngoại,... và cả sóng chứa thông tin - Theo khoa học hiện nay, con người đã có thể mã hóa thông tin bằng quang học rồi.).

NNC PTBH là người vô cùng đặc biệt: đọc được thông tin từ người sống và sóng tàn dư (Linh Hồn). Sóng tàn dư thường sẽ được chứa trong vật thể cụ thể (cây cối,...) vì thế chắc chúng ta đã từng nghe việc đốn cây không còn gặp Linh Hồn phá phách nữa.

Giải thích trường hợp NNC PTBH:

Từ những thông tin thu được từ sóng trong vũ trụ xung quanh, não bộ NNC PTBH sẽ tự tổng hợp và biên tập thành câu chuyện xuất hiện dưới dạng đối thoại.

ĐÂY CHỈ LÀ LÝ GIẢI ẤU TRĨ của TH. :(

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì sao TH cho là não bộ NNC PTBH sẽ tự tổng hợp và biên tập thành câu chuyện xuất hiện dưới dạng đối thoại?

Tất cả đều có nguyên nhân.

Th suy luận như vậy vì dựa trên những hiện tượng khác mà TH cho là tương tự.

Chúng ta đi từ thấp lên cao nhé!

Tại sao khi chúng ta được hỏi 1 + 1 bằng mấy? lập tức chúng ta trả lời bằng 2 (dĩ nhiên theo hệ số học thông thường, theo hệ nhị phân sẽ không là 2, ...). Chúng ta chẳng biết não bộ làm như thế nào để có số 2 ngay lập tức.

Lên cao hơn chút là các cao thủ toán học, thần đồng toán học. Các vị tính toán gần như lập tức, nhanh hơn cả máy tính thông thường, chẳng hạn căn bậc 12 của số 7, 8 chữ số (không phải là căn bậc 2 đâu). Trong số này có người nói là: sau khi được hỏi lập tức trước mắt họ giống như có màn hình hiện lên sẵn con số. Họ chỉ đọc lại đáp án đúng đó thôi chứ chẳng cần tính toàn gì (giống như chúng ta chẳng cần phải tính 1+1=2).

Trường hợp NNC tìm mộ X (hình như Nguyễn Văn Bảy hoặc ... - chân thành xin lỗi vì không nhớ chính xác tên) có khả năng tìm mộ bằng cách chỉ dẫn qua điện thoại. Ông/ bà ấy nói rằng : nghe ở tai bên này cái gì thì nói lại y vậy cho người nhà tìm. Ông/ bà ấy chẳng cần phải rời khỏi nhà nhưng giống như có mặt tại hiện trường tìm mộ vậy.

....

Đó là những hiện tượng mà TH liên tưởng rồi áp vào NNC PTBH.

Những gì NNC PHBH đóng góp quả là quy báo nhưng dưới con mắt thô thiển của TH, TH nhìn theo cách như vậy để giải thích. TH không hề coi rẻ hay báng bổ những gì mà minh chưa minh chứng rõ ràng. Tất cả chỉ là giả thuyết của TH thôi hè.

Não bộ chúng ta mới chỉ dùng 10% thôi. Thông thường cuộc sống chúng ta dùng chỉ 2,3%. Híc! Phần còn lại là nguyên binh đoàn với sức mạnh vô song. Với TH, mục đích thứ 2 sau mục đích tồn tại (sinh sống + sinh sản :(), đó là: Cố gắng khai thác phần tài nguyên và sức mạnh chính mình - thử thách lớn nhất của bản thân.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phải hiểu như thế nào!?

Trong bài "VỀ MỘT NGƯỜI VIỆT SIÊU PHÀM?

Trong bài này từ cuốn sách “Chuyện lạ có thật về một con người” của tác giả-đại tá Cao Hùng (NXB Lao Động ấn hành năm 2006), chúng tôi sẽ trích giới thiệu những khả năng siêu phàm của một người Việt Nam tên là ĐVT, sinh ngày mồng 8 tháng Giêng năm Tân Hợi (1971) trong một gia đình nông dân đông anh em, thuộc tỉnh R. Những khả năng đó là: thu phục ma quỷ, biết trước sự vật, viết và đọc được chữ Phạn, điều khiển cảm nhận của người khác, chuyển đổi tâm năng thành cơ năng, chữa bệnh bằng khí v.v..."

Đọc qua nghe phong thần quá! điều này thật sự có hay không có và phải hiểu như thế nào, giải thích như thế nào!?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo cách nghĩ ấu trĩ của Th, những hiện tượng trên đều giải thích được thông qua hiện tượng "chuyển đổi năng lượng". Vấn đề hiện nay là chúng ta chưa thể biết rõ đó là năng lượng gì.

Vì sao NNC có thể tìm ra mộ người chết? như NNC Đỗ Bá Hiệp, Bích Hằng,...

Chắc chắn họ không tìm ra nơi người chết yên nghĩ nếu như :

+ trước khi chết con người không giải phóng năng lượng, tạm gọi là sóng tàn dư.

+ phần còn lại của người chết (thịt, xương,.. ) không tiếp tục chuyển hóa và phát ra năng lượng ở dạng khác với sóng tàn dư.

Hiện tượng biết trước sự việc? đó chính là tính quy luật của vật chất nhưng giải thích rõ ràng, TH bó tay.

"viết và đọc được chữ Phạn", hiện tượng "tái sinh" của các vị cao tăng Lạc Ma, hiện tượng không học chữ mà biết đọc ở trẻ em 2,3,4 tuổi, thậm chí có đứa nghe hiểu tiếng Anh nhưng từng chữ cái không hiểu, không nhận ra - VN đã ghi nhận khá nhiều trường hợp này...

giải thích theo giả thuyết sóng X mà Th đã viết trên.

điều khiển cảm nhận của người khác, chuyển đổi tâm năng thành cơ năng, chữa bệnh bằng khí

Đây là việc phát sóng có chủ đích. Các vị cao tăng hay cao thủ võ lâm Trung Quốc tu luyện làm được; tuy nhiên, mỗi người có khả năng phát sóng khác nhau và thậm chí sóng cũng đôi phần khác nhau. Khoa học hiện tại chỉ đo được 1 phần nhỏ khía cạnh của hiện tượng bằng máy móc hiện nay.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay