phoenix

Tam hợp hóa Tam tai

5 bài viết trong chủ đề này

Xưa nay, lý thuyết truyền lại về Tam tai khá ngắn gọn.

Từ các tài liệu sưu tầm, Phoenix xin tổng quát như sau:

Hạn Tam Tai gồm:

* 12 con Giáp được chia làm 4 tam hợp: Khi vào vận tam tai thì hay khốn đốn, trắc trở, vất vả. Đặc biệt là khi cả vợ chồng cùng nằm trong tam hợp tuổi nói trên vì đôi bên đều phải mệt mỏi cùng lúc. Mức độ cộng hưởng sẽ làm ảnh hưởng nặng đến gia đình. Đó cũng là thiệt thòi của các tuổi hợp. Nếu vợ chồng không cùng tam hợp thì hạn rải rác sẽ đỡ áp lực hơn.

Tuổi Thân Tí Thìn hành Thủy

Tuổi Dần Ngọ Tuất Hỏa

Tuổi Tỵ Dậu Sửu hành Kim

Tuổi Hợi Mão Mùi hành Mộc

* .. Các năm mà nhóm tam hợp gặp hạn tam tai

- Các tuổi Thân, Tí, Thìn: Tam tai tại các năm : Dần, Mão, Thìn.

- Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam tai tại các năm : Thân, Dậu Tuất.

- Các tuổi Hợi, Mão, Mùi: Tam tai tại những năm : Tỵ, Ngọ, Mùi.

- Các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu : Tam tai tại những năm : Hợi, Tý, Sửu.

* Tổng hợp các nhận định về hạn Tam tai:

- Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mổi tuổi. Trong một đời người , cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Thường thì hạn năm giữa là nặng nhất.

- Có lý thuyết giải thích:

Tam: Ba, số 3, thứ ba.

Tai: tai họa, họa hại.

Tam tai là ba tai họa, gồm: Hỏa tai, Thủy tai, Phong tai.

+ Hỏa tai là tai họa do lửa cháy, như cháy nhà, cháy rừng.

+ Thủy tai là tai họa do nước gây ra, như lũ lụt, sóng thần.

+ Phong tai là tai họa do gió gây ra, như bão, lốc.

Ngoài ra còn có Tiểu Tam tai là ba thứ tai họa nhỏ, gồm: Cơ cẩn chi tai, Tật dịch tai, Đao binh tai.

+ Cơ cẩn chi tai là tai họa do mất mùa lúa và rau.

+ Tật dịch tai là tai họa do bịnh dịch truyền nhiễm.

+ Đao binh tai là tai họa do chiến tranh.

- Quan điểm chung cho rằng: Không phải lúc nào cũng tai họa nhưng thường đến năm Tam tai hay gặp nhiều vất vả khó khăn xảy ra.Nhập hạn tam tai thường gặp nhiều trở ngại, rủi ro , hoặc khó khăn trong công việc. Không nên tạo hay mua bán nhà đất, tu sửa trong những năm hạn này. Với việc kết hôn có quan điểm cho rằng ảnh hưởng, có quan điểm không.

- Một số việc xấu thường xảy đến cho người bị Tam tai:

+ Tính tình nóng nảy bất thường.

+ Có tang trong thân tộc.

+ Dễ bị tai nạn xe cộ.

+ Bị thương tích.

+ Bị kiện thưa hay dính đến pháp luật.

+ Thất thoát tiền bạc.

+ Mang tiếng thị phi.

+ Tránh cưới gả, hùn vốn, mua nhà và kỵ đi sông đi biển.

Tiếp tục làm những việc đã làm từ trước thì thường không bị ảnh hưởng nặng. Không nên khởi sự trong những năm bị Tam tai.

- Khi xét hạn Tam tai người ta hay xem kết hợp lá số của thân chủ.

Nếu các yếu tố trong lá số tốt, có nhiều sao hay cách cục hóa giải thì cũng làm giảm bớt, nếu trong hạn của lá số xấu thì sẻ bị xấu thêm , khó mà tránh đuọc tai hoạ .

* Lý thuyết cụ thể hóa hạn Tam tai theo từng năm (3 năm)

1. Tam hợp Dần Ngọ Tuất - hạn Tam Tai là 3 năm Thân Dậu Tuất

+ Vào năm Thân thì gặp Thiên Hoàng Tinh Quân tắc bị thiên hành chi hữu, khủng cụ chi họa

+ Vào năm Dậu thì gặp Thiên Đối Tinh Quân tắc hữu đối thủ hoặc đối thủ dĩ hoàng thiên

+ Vào năm Tuất thì gặp Địa Tai Tinh Quân tắc hữu tai hại vi thổ địa

2. Tam hợp Thân Tý Thìn - hạn Tam Tai là Dần Mão Thìn

+ Vào năm Dần thì gặp Thiên Cổ Tinh Quân tắc vật hại nhân hoặc vi trùng vi hại hoặc bị mê hoặc chi bệnh

+ Vào năm Mão phùng Thiên Hình Tinh Quân tắc bị pháp luật hình phạt hoặc cập đao thiết nhi xuất hành dã, bị giải phẫu

+ Vào năm Thìn ngộ Thiên Kiếp Tinh Quân tắc cướp đạo nhi thất tài vật hoặc bị uy quyền bức bách, cướp chế nhỉ tổn thất tài vật

3. Tam hợp Tỵ Dậu Sửu - hạn Tam Tai là Hợi Tý Sửu

+ Vào năm Hợi ngộ Thiên Bại Tinh Quân tắc bị bại hoại sự nghiệp hoặc bại hoại tài sản hoặc bại hoại gia phong

+ Vào năm Tý ngộ Địa Vong Tinh Quân tắc bị tai hại vi thổ địa nhi tổn thất hoặc thổ động nhi bệnh tật

+ Vào năm Sửu ngộ Thổ Hình Tinh Quân tắc vi thổ địa nhi cập hình phạt hoặc tổn thất điền địa hoặc vị thổ địa đông nhi hữu tai

4 . Tam hợp Hợi Mão Mùi - hạn Tam Tai là Tỵ Ngọ Mùi

+ Vào năm Tỵ ngộ Âm Mưu Tinh Quân tắc hữu thù địch chi nhân mưu vi hại

+ Vào năm Ngọ phùng Hắc Sát Tinh Quân tắc hữu hắc ám sự

+ Vào năm Mùi ngộ Bạch Sát Tinh Quân tắc tổn thất tài vật hoặc hữu tang sự bạch y bạch cẩn.

* Để giải hạn Tam tai người ta thường hay cúng giải hạn.

- Quan niệm có các vị thần giáng hạ cho từng năm (năm - thần - ngày cúng - hướng):

+ Năm tý, ông thần Địa vong, cúng ngày 22, lạy về hướng bắc.

+ Năm sửu, ông Đại hình, cúng ngày 14, lạy về hướng đông bắc.

+ Năm dần, ông Thiên linh, cúng ngày rằm, lạy về hướng đông bắc.

+ Năm mão, ông Thiên hình, cúng ngày 14, lạy về hướng đông.

+ Năm thìn, ông Thiên kiếp, cúng ngày 13, lạy về hướng đông nam.

+ Năm tỵ, ông Hắc sát, cúng ngày 11, lạy về hướng đông nam.

+ Năm ngọ, ông Âm mưu, cúng ngày 20, lạy về hướng nam.

+ Năm mùi, ông Bạch sát, cúng ngày mồng 8, lạy về hướng tây nam.

+ Năm thân, ông Nhân hoàng, cúng ngày mồng 8, lạy về hướng tây nam.

+ Năm dậu, ông Thiên hoạ, cúng ngày mồng 7, lạy về hướng tây.

+ Năm tuất, ông Địa tai, cúng ngày mồng 6, lạy về hướng tây bắc.

+ Năm hợi, ông Địa bại, cúng ngày 21, lạy về hướng tây bắc.

- Xác định ngũ hành ứng với từng năm (năm nào hành đó):

+ Hành KIM : Thân_Dậu.

+ Hành MỘC : Dần_Mão

+ Hành THỦY : Hợi_Tý.

+ Hành HỎA : Tị_Ngọ

+ Hành THỔ : Thìn_Tuất_Sửu_Mùi.

- Cách cúng giải hạn của người TQ (cách này có phần hơi duy tâm quá. Thực ra đối với các vị thần nói chung chỉ cần ý tâm nghiêm chỉnh là ứng, lễ tại tâm, lấy công đức làm lễ là chuẩn nhất)

Ngày cúng tắm rửa sạch sẽ, rôì cắt một ít tóc, một ít móng tay móng chân,sau đó gói thành một bao nhỏ, Vật cúng gồm có, 3 ly rựợu nhỏ, 3 ngọn đèn cày, 3 điếu thuốc hút, 3 bộ tam sanh, 3 đồng tiền bạc cắt,và một bài vị có tên vị thần viết bằng giấy đỏ,chữ mực đen, gói tóc và móng tay lấy dĩa đựng đễ trên bàn , Cúng vị thần nầy cho đến khi tàn nhang và đèn, xong rồi người cúng không được nói chuyện với bất cứ ai, rồi đem gói tóc móng tay ra ngã ba đường mà bỏ, nhớ đừng ngoái lại xem, 3 đồng tiền bạc cắt nhớ để vào gói tóc bỏ luôn Tóc và móng tay phải của người bị tam tai mới được , khi vái cũng phải nói rỏ tên họ của người mắc tam tai

Bài vị viết như vầy,

Cung Thỉnh Thần Địa Bại Tinh Quân Hạ Giáng Chứng Minh,

cúng vào đêm 21 lạy về hướng Tây Bắc, _ Theo cụ Tri Tri - Vietnambuyself.com

Có cách cúng khác là lập hình nhân, hoặc làm lễ tam sinh (động vật)..., song về ý nghĩa là tương tự . Thiết nghĩ chỉ là nghi thức con người nghĩ ra để bày tỏ thành ý của mình. Người cổ chúng ta khi xưa làm gì có lắm thứ như vậy để cúng? Lấy tâm ý là được.

- Bài cúng phổ biến:

Kính thỉnh HỮU THIÊN CHÍ TÔN KIM QUYẾT NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ !

KÍNH THỈNH : MÔNG LONG ĐẠI TƯỚNG....(A) TAM TAI....(:lol: ÁCH THẦN QUANG!

Hôm nay là ngày.....tháng.....năm....

Con tên họ là.......

Hiện ngụ tại.........

thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai , sắp bày nơi đây , kính thỉnh Mông Long Đại Tướng (tên vị thần theo năm)....... Tam Tai.....(tên ngũ hành của năm )... Ách Thần Quang giá đáo đàn tràng , chứng minh thọ hưởng. Ủng hộ cho con tai nạn toàn tiêu , nguyên niên Phước Thọ , Xuân đa kiết khánh , Hạ bảo bình an , Thu tống Tam Tai , Đông nghinh bá phước ! Thượng hưởng !

( Vái 3 lần,rót trà 3 lần,rót rượu 3 lần,3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy,rồi hóa vàng bạc & đồ thế ).

* Tam hợp hóa Tam Tai (thử 1 cách lý giải)

Ngoài những lý thuyết cơ bản trên còn có câu "Tam hợp hóa Tam tai" khá phổ biến mà ít ai hiểu rốt ráo về nó.

Tạm hiểu: Có thể là so năm sinh giống nhau nhưng mệnh khác nhau nên không phải tam hợp nào cũng là hợp mà trong đó còn ngầm chứa điều xấu (ví dụ như xét cụ thể tương khắc giữa Thiên Can - Thân Mạng - Địa chi) Mặc dù Địa chi Tam hợp nhưng Thiên can và Thân mạng khắc hành cũng khó viên mãn.

Việc tìm hiểu này còn đang u minh trước nhiều người. Vì vậy kính nhờ chú Thiên Sứ hoặc ACE có am hiểu chỉa sẻ, lý giải giúp thêm để mở rộng đường nhận thức.

Trân trọng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Về chủ đề này tôi xin mạn phép có vài ý kiến.

Qua chiêm nghiệm cũng như qua thực tiển mà bản thân tôi gặp phải, đúng là đời người có vận - hạn, có may mắn và xúi quẩy. Câu "Phúc bất trùng lai - Họa vô đơn chí" là điều đầu tiên tôi muốn nói đến.

Khi gặp phúc hoặc những điều may mắn mong các bạn hảy ghi nhớ "Phúc bất trùng lai" mà nên cố gắng giữ cho tâm thật trong sáng để bình tâm mà hưởng phúc, bình tâm mà phát huy. Không nên vì quá đắc ý thành ra thách thức mà sanh ra di hận lên các mối quan hệ, tức là vô tình đã tạo nên mầm móng của những di họa mà chính mình hoặc người thân sẽ hứng lấy nó ngay sau đó rất đáng tiếc. Đây là những việc hết sức cụ thể, có hệ lụy cụ thể, không hề có yếu tố mơ hồ hay siêu hình nào can thiệp vào đây cả. Những đức tính khiêm tốn, tự tin, hợp tác, biết ơn và thân thiện là hết sức quí báu để phát huy "phúc ấm". Những tật tính như tự đắc, tự mãn, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, chỉ có ta là khôn, là nhất, chỉ mình ta làm được, không cần ai hết, bất hợp tác, vô ơn... là điều cố gắng tránh vì chúng rất dễ lớn mạnh để thành lực lượng khống chế bản thân khi ta đang thành công, và sự di họa từ chúng là điều chắc chắn.

Ngược lại, khi gặp họa hoặc những điều xúi quẩy hay ngay những năm được cho là xui rủi như "hạn tam tai"..., mong mọi người hảy ghi nhớ câu "Họa vô đơn chí" mà nên bình tâm tu thân dưỡng tánh, nghĩ thiện làm thiện, chủ động nhường nhịn để từng bước hóa giải tai họa, giảm thiểu thiệt hại.

Không nên vì quá bất đắc chí hoặc quá lo lắng thành ra liều lĩnh mà sanh ra sân hận hoặc làm tăng thêm sự rối rắm, phức tạp không đáng có lên các mối quan hệ. Tức là vô tình đã tăng thêm nguy cơ làm tăng nặng và đa dạng, đa phương thêm hệ lụy của các tai họa, xúi quẩy... Để hóa giải tốt nhất phải học cách chấp nhận, nên xem đó là những thử thách của đời người để tu thân dưỡng tánh mà vượt khó.

Cần phải tránh việc đổ thừa cho số phận hoặc chỉ nhìn thấy lỗi của người khác, của xã hội mà sinh ra thụ động, mê tín, hận đời, hận người, bất cần đời... Vì nếu làm như vậy vô tình ta đã nuôi dưỡng tai họa và giữ chúng ở lại với ta càng lâu hơn.

Những câu nói hoặc hành động sân hận kiểu như "ngu sao chịu..., phải cho nó biết tay ...., tôi đâu có ngu..." trong những năm hạn hoặc lúc xúi quẩy hầu như chỉ góp phần đốt cháy thân chủ của nó.

Thay cho hành động mê tín, cúng vái khắp nơi khi vào các năm hạn mà kết quả của nó vốn không ai có thể nắm chắc được, ta làm theo cách vạn năng và chắc chắn hơn nhiều đó là: "Học cách chấp nhân, bình tâm tu thân dưỡng tánh, suy nghĩ thiện, làm việc thiện, biết nhường nhịn, biết tha thứ, biết quên đi, biết vui vẻ với những cái mình đang có, thận trọng hơn trong mọi việc nhưng không lo lắng vu vơ và sống thân thiện với mọi người...". Làm được điều này không một tai họa hay điều xui rủi nào mà không hóa giải triệt để.

Đó cũng là sự tu tập, hành thiện, tích thiện, là cách sống bản lĩnh thì khó khăn, thử thách nào mà không vượt qua được phải không các bạn...

Thân mến

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua bài viết của Quangnx tôi lại nhớ đến câu :" NHẪN "Ta mới gần được ĐẠO .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Về chủ đề này tôi xin mạn phép có vài ý kiến.

Qua chiêm nghiệm cũng như qua thực tiển mà bản thân tôi gặp phải, đúng là đời người có vận - hạn, có may mắn và xúi quẩy. Câu "Phúc bất trùng lai - Họa vô đơn chí" là điều đầu tiên tôi muốn nói đến.

Khi gặp phúc hoặc những điều may mắn mong các bạn hảy ghi nhớ "Phúc bất trùng lai" mà nên cố gắng giữ cho tâm thật trong sáng để bình tâm mà hưởng phúc, bình tâm mà phát huy. Không nên vì quá đắc ý thành ra thách thức mà sanh ra di hận lên các mối quan hệ, tức là vô tình đã tạo nên mầm móng của những di họa mà chính mình hoặc người thân sẽ hứng lấy nó ngay sau đó rất đáng tiếc. Đây là những việc hết sức cụ thể, có hệ lụy cụ thể, không hề có yếu tố mơ hồ hay siêu hình nào can thiệp vào đây cả. Những đức tính khiêm tốn, tự tin, hợp tác, biết ơn và thân thiện là hết sức quí báu để phát huy "phúc ấm". Những tật tính như tự đắc, tự mãn, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, chỉ có ta là khôn, là nhất, chỉ mình ta làm được, không cần ai hết, bất hợp tác, vô ơn... là điều cố gắng tránh vì chúng rất dễ lớn mạnh để thành lực lượng khống chế bản thân khi ta đang thành công, và sự di họa từ chúng là điều chắc chắn.

Ngược lại, khi gặp họa hoặc những điều xúi quẩy hay ngay những năm được cho là xui rủi như "hạn tam tai"..., mong mọi người hảy ghi nhớ câu "Họa vô đơn chí" mà nên bình tâm tu thân dưỡng tánh, nghĩ thiện làm thiện, chủ động nhường nhịn để từng bước hóa giải tai họa, giảm thiểu thiệt hại.

Không nên vì quá bất đắc chí hoặc quá lo lắng thành ra liều lĩnh mà sanh ra sân hận hoặc làm tăng thêm sự rối rắm, phức tạp không đáng có lên các mối quan hệ. Tức là vô tình đã tăng thêm nguy cơ làm tăng nặng và đa dạng, đa phương thêm hệ lụy của các tai họa, xúi quẩy... Để hóa giải tốt nhất phải học cách chấp nhận, nên xem đó là những thử thách của đời người để tu thân dưỡng tánh mà vượt khó.

Cần phải tránh việc đổ thừa cho số phận hoặc chỉ nhìn thấy lỗi của người khác, của xã hội mà sinh ra thụ động, mê tín, hận đời, hận người, bất cần đời... Vì nếu làm như vậy vô tình ta đã nuôi dưỡng tai họa và giữ chúng ở lại với ta càng lâu hơn.

Những câu nói hoặc hành động sân hận kiểu như "ngu sao chịu..., phải cho nó biết tay ...., tôi đâu có ngu..." trong những năm hạn hoặc lúc xúi quẩy hầu như chỉ góp phần đốt cháy thân chủ của nó.

Thay cho hành động mê tín, cúng vái khắp nơi khi vào các năm hạn mà kết quả của nó vốn không ai có thể nắm chắc được, ta làm theo cách vạn năng và chắc chắn hơn nhiều đó là: "Học cách chấp nhân, bình tâm tu thân dưỡng tánh, suy nghĩ thiện, làm việc thiện, biết nhường nhịn, biết tha thứ, biết quên đi, biết vui vẻ với những cái mình đang có, thận trọng hơn trong mọi việc nhưng không lo lắng vu vơ và sống thân thiện với mọi người...". Làm được điều này không một tai họa hay điều xui rủi nào mà không hóa giải triệt để.

Đó cũng là sự tu tập, hành thiện, tích thiện, là cách sống bản lĩnh thì khó khăn, thử thách nào mà không vượt qua được phải không các bạn...

Thân mến

Anh Quangnx viết rất chí lý. Đấy chính là kết quả cuối cùng của người hiểu về Lý học Đông phương.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Chú/Bác quangnx,

Ý kiến của Chú/Bác quangnx quả thật là Lời Vàng Lời Ngọc!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites