VULONG

Hồ Sơ Các “tuyệt Chiêu Nổi Tiếng Trong Tử Bình"

28 bài viết trong chủ đề này

Hồ Sơ các “Tuyệt Chiêu Nổi Tiếng Trong Tử Bình"

1 - Các trạng thái của 5 Can âm được xác định giống như 5 Can dương và Can Chi trong cùng trụ không thể sinh được cho nhau - Của bố con nhà họ Nhâm Thị.

2 - Không có khái niệm "Dụng thần thay đổi" - Của Đoàn Viết Hoạt.

3 - Tất cả các giờ sinh trên thế giới phải đổi sang giờ Bắc Kinh thì mới đúng - Của Thiệu Vĩ Hoa.

4 - Địa chi có thể dẫn hóa cho tổ hợp của các địa chi hóa cục - Của Giang*Hai*Thien (tuyệt chiêu này chắc chắn cụ Thiệu Khang Tiết và cháu nội đời thứ 20, 30 gì đấy là cụ Thiệu Vĩ Hoa không hề biết).

5 - Cách hóa Thổ dụng thần phải là Mộc hay Thủy - Của Phiêu Diêu.

6 - Các can chi trong tổ hợp hóa hay không hóa vẫn khắc được các can hay chi ngoài tổ hợp và ngược lại - của ông Quang Liên cư sĩ.

8 - Chi đại vận không bị hợp vẫn bị các chi trong Tứ Trụ xung hay khắc - của ông Quang Liên cư sĩ.

9 - Thân nhược phải lấy Thực Thương làm Thọ Tinh thì người đó mới sống Thọ được – Của Phiêu Diêu."

Để cho tình hình thời sự nóng hổi tôi sẽ trình bầy Tuyệt Chiêu thứ 9 đầu tiên sau đó tới Thuyệt Chiêu thứ 8; 7; ....; 1.

VULONG đã viết ở chủ đề "Cách gì đây" trong mục Tử Bình bên tuvilyso.net:

“Thôi thì đành phải giải thích cho những người mới Nhập Môn hiểu nếu không thì họ lại như tôi mất 2 năm tôn thờ Tuyệt Chiêu "Mọi giờ sinh trên thế giới phải đổi về giờ Bắc Kinh thì mới đúng" của cụ Thiệu Vĩ Hoa mất (không dám giải thích cho những người đã có thâm niên 5 hay 7 năm trở lên ngâm cứu Tử Bình).

1 - Phiêu Diêu đã định nghĩa về Thọ Tinh như sau:

“Muốn xem sanh tử số mệnh trước tiên phải xem thọ tinh của bát tự là thập thần nào? Bát tự này dậu là thọ tinh. Kỵ thần của thọ tinh bát tự này là mộc hỏa. Đến dần vận thì dậu lâm tuyệt địa nên rất nguy tánh mạng.“

Điều này chứng tỏ Thọ Tinh mà Phiêu Diêu định nghĩa là cái đại diện cho Thọ hay Yểu của người có Tứ Trụ.

2 - Phiêu Diêu đã xác định Thọ Tinh trong Tứ Trụ như sau:

“Tui cũng giải thích rõ là thọ tinh không hẳn là dụng thần. Có khi dụng thần là thọ tinh; cũng có khi dụng thần khác thọ tinh. Thọ tinh không liên quan gì đến vượng suy của nhật can. Theo cách xem của tui thì cách xác định thọ tinh khác cách định dụng thần.“

Theo định nghĩa và cách để xác định Thọ Tinh của Phiêu Diêu thì Thọ Tinh có thể là bất kỳ thần nào trong Tứ Trụ và “Thọ tinh không liên quan gì đến vượng suy của nhật can.“ hay "dụng thần“, có nghĩa là Thọ Tinh không liên quan gì tới Thân vượng hay nhược của Tứ Trụ đó.““

Khi đã biết rõ Thọ Tinh mà PhieuDieu định nghĩa và cách để xác định như vậy thì chúng ta bắt đầu theo dõi tình tiết qua các bài viết ở chủ đề "Cách nào đây" trong mục Tử Bình bên tuvilyso.net như sau:

VULONG đã viết:

“"PChi đọc lại đoạn này xem Phieu Dieu đã nói cái gì và tôi đã nói cái gì?

PhieuDieu đã viết:

@tpt

Bạn hỏi thì tui cũng góp chút ý kiến.

Càn tạo:

Bính Dần Canh Tý Kỷ Dậu Ất Sửu

Đại vận: Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão

Muốn xem sanh tử số mệnh trước tiên phải xem thọ tinh của bát tự là thập thần nào? Bát tự này dậu là thọ tinh. Kỵ thần của thọ tinh bát tự này là mộc hỏa. Đến dần vận thì dậu lâm tuyệt địa nên rất nguy tánh mạng.

Xét lưu niên thì năm ất dậu, tuy thọ tinh lâm tuyệt địa rất sợ được sanh cũng là 1 ứng ký mất mạng, nhưng trên can ất hư thấu bị canh hợp chế nên cũng không đến nỗi. Đến năm bính tuất thì bính vượng thấu trực tiếp khắc canh + địa chi tuất hại dậu, tương hại giống như 1 loại cừu hận rất khó giải tỏa. Can chi thọ tinh đều bị khắc chết nên xác suất mất mạng càng lớn (tôi nói xác suất vì còn do nghiệp lực, âm đức của mỗi người tác động hóa giải).

Tui cũng giải thích rõ là thọ tinh không hẳn là dụng thần. Có khi dụng thần là thọ tinh; cũng có khi dụng thần khác thọ tinh. Thọ tinh không liên quan gì đến vượng suy của nhật can. Theo cách xem của tui thì cách xác định thọ tinh khác cách định dụng thần.

PhieuDieu"

Không cần biết cách xem của ông bạn ra làm sao, tôi chỉ cần biết là Tứ Trụ này Trẻ Con cũng biết là Thân khá nhược mà Thực Thương khá mạnh (vì Sửu trụ giờ hợp với Dậu trụ ngày hóa Kim nên Sửu Thổ bị mất, còn Nhật can Kỷ tử tuyệt ở lệnh tháng). Vậy mà ông bạn lấy Dậu Kim làm Thọ tinh để cho người này được sống thọ. Thân Nhược mà Thực Thương (Kim cục) mạnh xì hơi Thân mà ông dám bảo người này sống thọ. Ông Chôm được từ sách nào vậy hay ông tự phát minh ra điều này?

Sau 3 hôm nữa mà ông không trả lời tôi sẽ đưa thêm Tuyệt Chiêu thứ 10 vào danh sách của tôi là :

"Thân nhược phải lấy Thực Thương làm thọ tinh để xì hơi Thân có như vậy thì người này mới sống thọ - Của Phieu Dieu." "

VULONG đã viết:

“Thật may mắn là Tứ Trụ này Thân khá nhược vì Thực Thương mà Thực Thương khá vượng, mà rõ ràng Dậu là Thực Thương, ai dám chối cãi điều này (ngoài lũ Vịt Bầu). Còn tôi dùng từ "Phải" ở đây để nhấn mạnh đến cái vô lý, ngớ ngẩn, đi ngược lại với nền tảng xây dựng lên môn Tử Bình cho mọi người phải chú ý.

Từ một ví dụ này và dựa theo Định Nghĩa Thọ Tinh của Phiêu Diêu thì cũng có thể nói thêm là Thân Vượng "Phải" lấy Kiêu Ấn hay Tỷ Kiếp làm Thọ Tinh để sinh phù cho Thân thì người đó mới sống Thọ thì có gì là sai.

Còn nếu nói Thân vượng phải lấy Thực Thương, Tài hay Quan Sát làm Thọ Tinh hay Thân nhược phải lấy Kiêu Ấn hay Tỷ kiếp làm Thọ Tinh thì làm sao nó có thể trở thành Tuyệt Chiêu được cơ chứ."

Một đệ tử của PhieuDieu là PChi đã phản pháo là:

"Các bác đọc kỹ lại bài viết của anh PhieuDieu xem có câu chữ nào nói thọ tinh nhất định phải là thực thương không? Bó tay với các bác!"

Ở đây vì Dậu là Thược Thương nên tôi nói là Thực Thương còn ông bạn PChi muốn nói chính xác hơn là "Nếu Dậu là Quan Sát hay Tài Tinh thì Thọ Tinh sẽ là Quan Sát hay Tài Tinh". Điều này quá đúng theo Thuyết Thọ Tinh của PhieuDieu rồi còn nghi ngờ gì nữa nên tôi mới sửa lại Tuyệt Chiêu này thành:

"9 - Thân nhược phải lấy Thực Thương, Tài hay Quan Sát làm Thọ Tinh cũng như Thân Vượng phải lấy Kiêu Ấn hay Tỷ Kiếp làm Thọ Tinh thì người đó mới sống Thọ được - Của PhieuDieu ".

Những ai có thể chứng minh được Thuyết Thọ Tinh của PhieuDieu đúng cũng như sự phản biện của tôi là sai hay không chính xác thì xin mời.

Sau 3 ngày nữa tôi mới trình bầy tới Tuyệt Chiêu thứ 8 nếu như Tuyệt Chiêu này đã đi đến kết thúc.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác VuLong nên viết các chữ màu khác nhau cho từng người viết để cho mọi người dễ theo dõi , Bởi vì không đầu không cuối như thế này rất khó theo dõi

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phieu Dieu đã đưa ra ví dụ sau đây để chứng minh Thuyết Thọ Tinh của ông ta là đúng (ở chủ đề "Cách bị ép buộc" trong mục Tử Bình bên tuvilyso.net) như sau :

"Chào các bạn

Tôi dẫn chứng 1 ví dụ khác về thọ tinh, để nghiệm lý.

Càn tạo:

Kỷ mùi canh ngọ mậu tuất nhâm tý

Đại vận: Kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu/ giáp tý

Mệnh này là Trình Bích Quang. Xem mệnh này mặc dù nhật chủ rất vượng, nhưng thọ hay yểu không quan hệ với vượng suy của nhật chủ. Lấy lệnh tháng ngọ hỏa ấn thụ là thọ tinh. Ấn tuy nắm lệnh, nhưng không có nguyên thần, rất dễ dàng bị diệt tắt. Đến vận giáp tý, giáp kỷ tương hợp, giáp không sanh ngọ, tý thủy xung ngọ hỏa, thọ tinh bị phá, chết tại vận này. Lưu niên mậu ngọ, ấn tinh xuất hiện, bị ám sát mất mạng. Chỗ này ứng kỳ là đại vận khắc phá, phùng lưu niên xuất hiện (thật phá)."

PhieuDieu"

Còn theo phương pháp tính điểm hạn của tôi như sau:

Nam mệnh: Kỷ Mùi - Canh Ngọ - ngày Mậu Tuất - Nhâm Tý

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

Thủy......Mộc......Hỏa......Thổ.......Kim

3,39.......#7.........7........35,9......3,5

Năm Mậu Ngọ (1978) thuộc đại vận Giáp Tý, tiểu vận Quý Sửu và Nhâm Tý.

1 - Mệnh này cực kỳ vượng mà Kiêu Ấn nhiều nên dụng thần đầu tiên phải là tài tinh/Nhâm ở trụ giờ.

2 - Giáp đại vận hợp với Kỷ trụ năm không hóa.

3 - Mậu lưu niên khắc Nhâm tiểu vận và Nhâm trụ giờ và Mậu trụ ngày khắc Nhâm trụ giờ.

4 - 3 Tý hội tụ khắc Ngọ thái tuế. Tý đại vận và Tý trụ giờ còn khắc lệnh tháng Ngọ.

5 - Trụ tháng Canh Ngọ thiên khắc địa xung với đại vận Giáp Tý.

Lưu niên Mậu Ngọ thiên khắc địa xung với tiểu vận và trụ giờ Nhâm tý.

Đại vận Giáp Tý thiên khắc địa xung với lưu niên Mậu Ngọ.

Tổng điểm hạn là 11,18. Có 3 Tý khắc thái tuế Ngọ nên tổng điểm hạn được giảm giữa 2 mức 1/2 và 7/12. Do vậy tổng điểm hạn còn lại là 11,18(1/2 + 5/12).1/2 = 5,12. Số điểm này đủ sức gây ra tử vong.

Năm Ngọ còn có 2 Mậu đế vượng ở lưu niên khắc dụng thần Nhâm. Ngọ đã nắm lệnh thì dĩ nhiên Tý, Nhâm phải hưu tù hay tử tuyệt, lại còn vào năm Ngọ nữa thì Ngọ Hỏa chắc yếu không thể làm gì được 3 Tý chắc ? Ví như một thằng lực sĩ không đánh nổi 3 thằng ốm nặng sao ?

Cái chết ở đây là do Hỏa và Thổ quá vượng khắc dụng thần Thủy cộng thêm có quá nhiều cặp thiên khắc địa xung nên sự tương tranh của Thủy và Hỏa quá mạnh làm cho dụng thần Thủy bị tổn thương nặng.

.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác VuLong nên viết các chữ màu khác nhau cho từng người viết để cho mọi người dễ theo dõi , Bởi vì không đầu không cuối như thế này rất khó theo dõi

Tôi không biết cách tô mầu, mà hình như ở đây không cho tô mầu và viết các cỡ chữa khác nhau thì phải.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vulong có thể xem xét, sử dụng:

Ở phía trên ô dùng viết bài có các ô nhỏ. Chính là các chức năng để: Tô Màu, sử dụng cỡ chữ, nội dung trích dẫn....vv...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vulong có thể xem xét, sử dụng:

Ở phía trên ô dùng viết bài có các ô nhỏ. Chính là các chức năng để: Tô Màu, sử dụng cỡ chữ, nội dung trích dẫn....vv...

Chào anh Thiên Sứ!

Tôi đã thử nhưng không thấy cỡ chữ thay đổi hay mầu xuất hiện gì cả, không biết tại sao, các ô khác cũng vậy. Anh chỉ giúp tôi với.

Cám ơn anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phieu Dieu đã đưa ra ví dụ sau đây để chứng minh Thuyết Thọ Tinh của ông ta là đúng (ở chủ đề "Cách bị ép buộc" trong mục Tử Bình bên tuvilyso.net) như sau :

"Chào các bạn

Tôi dẫn chứng 1 ví dụ khác về thọ tinh, để nghiệm lý.

Càn tạo:

Kỷ mùi canh ngọ mậu tuất nhâm tý

Đại vận: Kỷ tị/ mậu thìn/ đinh mão/ bính dần/ ất sửu/ giáp tý

Mệnh này là Trình Bích Quang. Xem mệnh này mặc dù nhật chủ rất vượng, nhưng thọ hay yểu không quan hệ với vượng suy của nhật chủ. Lấy lệnh tháng ngọ hỏa ấn thụ là thọ tinh. Ấn tuy nắm lệnh, nhưng không có nguyên thần, rất dễ dàng bị diệt tắt. Đến vận giáp tý, giáp kỷ tương hợp, giáp không sanh ngọ, tý thủy xung ngọ hỏa, thọ tinh bị phá, chết tại vận này. Lưu niên mậu ngọ, ấn tinh xuất hiện, bị ám sát mất mạng. Chỗ này ứng kỳ là đại vận khắc phá, phùng lưu niên xuất hiện (thật phá)."

PhieuDieu"

Còn theo phương pháp tính điểm hạn của tôi như sau:

Nam mệnh: Kỷ Mùi - Canh Ngọ - ngày Mậu Tuất - Nhâm Tý

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

Thủy......Mộc......Hỏa......Thổ.......Kim

3,39.......#7.........7........35,9......3,5

Năm Mậu Ngọ (1978) thuộc đại vận Giáp Tý, tiểu vận Quý Sửu và Nhâm Tý.

1 - Mệnh này cực kỳ vượng mà Kiêu Ấn nhiều nên dụng thần đầu tiên phải là tài tinh/Nhâm ở trụ giờ.

2 - Giáp đại vận hợp với Kỷ trụ năm không hóa.

3 - Mậu lưu niên khắc Nhâm tiểu vận và Nhâm trụ giờ và Mậu trụ ngày khắc Nhâm trụ giờ.

4 - 3 Tý hội tụ khắc Ngọ thái tuế. Tý đại vận và Tý trụ giờ còn khắc lệnh tháng Ngọ.

5 - Trụ tháng Canh Ngọ thiên khắc địa xung với đại vận Giáp Tý.

Lưu niên Mậu Ngọ thiên khắc địa xung với tiểu vận và trụ giờ Nhâm tý.

Đại vận Giáp Tý thiên khắc địa xung với lưu niên Mậu Ngọ.

Tổng điểm hạn là 11,18. Có 3 Tý khắc thái tuế Ngọ nên tổng điểm hạn được giảm giữa 2 mức 1/2 và 7/12. Do vậy tổng điểm hạn còn lại là 11,18(1/2 + 5/12).1/2 = 5,12. Số điểm này đủ sức gây ra tử vong.

Năm Ngọ còn có 2 Mậu đế vượng ở lưu niên khắc dụng thần Nhâm. Ngọ đã nắm lệnh thì dĩ nhiên Tý, Nhâm phải hưu tù hay tử tuyệt, lại còn vào năm Ngọ nữa thì Ngọ Hỏa chắc yếu không thể làm gì được 3 Tý chắc ? Ví như một thằng lực sĩ không đánh nổi 3 thằng ốm nặng sao ?

Cái chết ở đây là do Hỏa và Thổ quá vượng khắc dụng thần Thủy cộng thêm có quá nhiều cặp thiên khắc địa xung nên sự tương tranh của Thủy và Hỏa quá mạnh làm cho dụng thần Thủy bị tổn thương nặng.

.

Xin lỗi bạn đọc, bài luận trên tôi đã nhầm khi xác định dụng thần. Phải sửa lại là Thân cực kỳ vượng mà Kiêu Ấn đủ (chứ không phải là nhiều) nên dụng thần đầu tiên phải lấy Thực Thương là Canh ở trụ tháng và điểm kỵ vượng của Thổ được tăng gấp đôi. Do vậy điểm kỵ vượng của Kỷ và 2 Mậu ở đây được tăng gấp đôi.

Tổng điểm hạn là 12,43. Sau khi được giảm nó còn lại 5,7 đh. Số điểm này thừa sức gây ra tử vong.

Theo cuốn "Dự Đoán Theo Tứ Trụ" của thầy trò Thiệu Vĩ Hoa có viết "Nhật chủ mạnh, Thực Thương là dụng thần. Thực Thương càng mạnh càng thọ" (trang 183 - sách in lần thứ 2 năm 2002). Ở đây Thân cực vượng hay Nhật Chủ Kỷ mạnh có Thực Thương Canh cũng mạnh nhưng tại sao vẫn chết. Bởi vì dụng Canh mặc dù vượng ở lưu niên Ngọ có -1 đh nhưng chả thể cứu vãn được tình thế bi đát này.

Hay câu 4 trang 181 có viết " Tứ trụ không bị xung, hoặc có xung nhưng hội về cho dụng thần, hỷ thần không bị xung phá". Ở đây thì lại ngược lại dụng thần Canh không bị xung còn hỷ thần Nhâm lại bị xung (điều này chỉ là tương đối bởi vì thằng nào bị xung hay không mà tổng số điểm hạn cao vẫn cứ Toi).

Hay câu 5 cùng trang có viết "Ngũ hành đồng đều là tốt, trung hòa, thuần túy càng thọ" thì rõ ràng tứ trụ này ngũ hành không trung hòa mà quá thiên lệch.

Tóm lại dụng thần hay hỷ thần chỉ có tác dụng một phần nào giảm được tai họa (vì chúng có điểm hạn Âm) còn nếu như tổng điểm hạn quá cao thì cái chết vẫn có thể đến ở bất cứ lúc nào cho dù người đó đang ở vận Đế Vương.... Điều này khẳng định không có một hành nào được coi là Thọ Tinh ngoài Dụng Thần (vì nó có điểm hạn âm cao nhất).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồ sơ Tuyệt Chiêu thứ 6 và 8 :

"PhieuDieu đã viết:

Theo đề nghị của bạn Vulong, tôi đăng tiếp 2 ví dụ trích từ "Bát tự khí số" để mọi người nghiên cứu thêm.

Ví dụ 11. Đoan Mộc Khải. Đã từng làm giảng viên đại học Đông Ngô

Sanh trước dân quốc 9 năm, ngày 18 tháng 4 giờ dần. Công lịch năm 87 ngày 30 tháng 5 giờ thìn, bệnh từ trần tại bệnh viện Bắc Trung Sơn, Đài Loan.

Quý mão đinh tị nhâm dần nhâm dần

Đại vận: Bính thìn (3)/ ất mão (13)/ giáp dần (23)/ quý sửu (33)/ nhâm tý (43)/ tân hợi (53)/ canh tuất (63)/ kỷ dậu (73)/ mậu thân (83)

Lưu niên: Ất sửu (83)-bính dần (84)-đinh mão (85).

Mất năm đinh mão, tháng ất tị, ngày kỷ mão, giờ mậu thìn.

Tứ trụ lấy kim thủy là thọ tinh. Đại vận kim thủy bị khắc (kim thủy tại can chi của vận bị lưu niên khắc, hoặc nguyên cục khắc) hoặc vận khắc kim thủy thì lâm chung.

Vận thìn mão dần, thân cực nhược; mệnh cục nhâm quý sống thọ (chỗ này sống thọ do vận không phải kim thủy + vận cũng không khắc kim thủy trong mệnh cục). Vận sửu tý hợi, thân vượng tốt. Tuất vận địa chi sanh thiên can canh (ấn tinh) cũng thọ. Vận kỷ dậu, can kỷ không khắc tuyệt nhật nguyên nhâm; nguyên cục chi tháng tị không khắc tuyệt dậu vận, cũng thọ. Vận mậu thân nhất định không giống như vậy, mậu thổ khắc chết nhật nguyên nhâm thủy, nguyên cục chi tháng tị khắc chết thân vận. Cho nên vận mậu thân là vận chết.

Xem xét vận mậu thân; xét năm mậu không thọ, tiếp theo xét năm đinh. Lúc này mậu khắc nhâm, nhâm dẫn hóa kim bảo vệ mộc. Sau khi nhập vận mậu thân, lưu niên ất sửu-bính dần-đinh mão-mậu thìn; ất dần mão vệ thổ, cũng thọ.

Năm đinh mão, tháng nhâm dần-quý mão, thủy mộc cũng thọ; tháng giáp thìn-ất tị, giáp ất mộc cũng thọ. Đến tị hỏa, nhập khí khắc thân kim, lập tức chi mộc không còn bảo hộ. Khoảng nửa cuối tháng ất tị, tìm ngày thủy mộc lộ ra là lúc lâm chung.

Quốc lịch ngày 16 tháng 5 tức ngày ất sửu, thiên can mộc lộ ra; ngày 18 tháng 5 tức ngày đinh mão, địa chi mộc lộ ra; ngày 20 tháng 5 tị nhập khí, tị hỏa nhập khí giảm thọ, đến ngày 26 tháng 5 tức ngày ất hợi; ngày 30 tháng 5 tức ngày kỷ mão, thiên can kỷ khắc mất nhâm quý, địa chi mão mộc hoàn toàn lộ ra, số mệnh lâm tuyệt.

Mà ngày kỷ mão, gồm có giờ giáp tý-ất sửu-bính dần-đinh mão cùng là thủy mộc nên còn thọ, giờ mậu thìn khắc thủy chính là kết thúc số mệnh.

Đây chính là chân số mệnh, chân toán pháp, tuyệt đối không sai chút nào. Các người nắm được số mệnh, mới thấy âm đức ảnh hưởng vậy. Sau này nên sống lương thiện, lấy đó trợ thiện chúng sanh. Không được đồng ý, không thể tùy tiện in tặng.

PhieuDieu"

VULONG phản biện như sau:

“Luận tầm bậy tầm bạ không thể chấp nhận được.

1 - Chả nhẽ ông ta không nhìn thấy vào đại vận Mậu Thân có Mậu hợp với Quý hóa Hỏa rồi sao mà còn cho là Mậu khắc chết Nhâm.

2 - Cả 2 Nhâm trong tứ trụ hợp với Đinh lưu niên còn Quý đã hóa Hỏa thì làm sao vào tháng Kỷ Mão mà Kỷ có thể khắc được Nhâm và Quý cớ chứ.

3 - Tị khắc chết Thân mà lại không khắc chết Dậu mới lạ chứ. Có đời nào khắc cùng dấu lại yếu hơn khắc khác dấu, hơn nữa làm gì chi trong tứ trụ lại có thể khắc hay xung được chi đại vận (bởi vì chi đại vận ở trạng thái động đầu tiên, nó xung hay khắc vào thằng nào trong tứ trụ thì thằng ấy mới Tỉnh Ngủ).

Nói chung đến giờ tôi cảm thấy may mắn là được đọc cuốn sách của thầy trò cụ Thiệu đầu tiên và điều đầu tiên tôi đã đồng ý với cụ là Cách Lộc hay Kình Dương chỉ là các cách bình thường, do vậy Thân vẫn có thể nhược như các cách phổ thông khác. Điều thứ 2 là các can chi đã hợp thì chúng không có khả năng tác động tới các can chi bên ngoài và ngược lại còn nếu chúng hóa cục thì phải dùng hành mới hóa này để luận .... “.

Từ đây tôi đưa ra Tuyệt Chiêu thứ 6 và thứ 8 như sau:

6 - Các can chi trong tổ hợp hóa hay không hóa vẫn khắc được các can hay chi ngoài tổ hợp và ngược lại - của ông Quang Liên cư sĩ.

Ở đây chỉ đề cập tới các trường hợp mà tổ hợp không bị phá bởi vì ông Quang Liên cư sĩ không nói tới các tổ hợp này bị phá.

Tuyệt chiêu này thì mọi sách về Tử Bình đều nói tới vì vậy tôi không cần phải chứng minh. Còn khi nào các tổ hợp của các Can Chi này bị phá thì khá phức tạp, vì vậy tôi không trình bầy ở đây (cuốn "Giải Mã Tứ Trụ" của tôi đã trình bầy chi tiết nó rồi).

8 - Chi đại vận không bị hợp vẫn bị các chi trong Tứ Trụ xung hay khắc - của ông Quang Liên cư sĩ.

Tuyệt Chiêu này chắc là quá mới lạ với đa số mọi người. Với tôi chỉ sau khi nghiên cứu các tai họa có Chi đại vận là Tị hại Dần trong tứ trụ thì tôi mới phát hiện ra là chỉ có một điểm của Tị đại vận hại Dần trong tứ trụ. Bởi vì nếu Dần trong tứ trụ hình và hại được Tị đại vận thì sẽ có 2 điểm hạn của 2 lực này dẫn đến tổng điểm hạn sẽ quá cao là không thể chấp nhận được (với ví dụ mà tôi đang xét). Từ đó tôi đã xác định được quy tắc Chi đại vận động đầu tiên nên nó tác động tới các chi trong tứ trụ đầu tiên, sau đó các chi trong tứ trụ bị tác động này mới ở trong trạng thái động để tác động tới các chi khác, trừ chi đại vận. Còn nếu chi đại vận bị hợp thì các chi trong tứ trụ hay thái tuế mới có khả năng xung nó, còn lực này có phá được hợp này hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào lực xung phải không nhỏ hơn lực hợp. Khi hợp bị phá thì vẫn phải ưu tiên Chi đại vận tác động tới các chi khác trước.

Tuyệt Chiêu này không thể chứng minh được ở đây vì nó liên quan đến rất nhiều quy tắc khác khi tính điểm hạn. Cuốn "Giải Mã Tứ Trụ" của tôi đã chứng minh Tuyệt Chiêu này.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồ sơ Tuyệt Chiêu thứ 5 bên tuvilyso.net, mục Tử Bình, chủ đề "Cách gì đây?" của PChi:

Tứ trụ bạn nữ của PChi :

Mậu Thân - Ất Sửu - ngày Giáp Thìn - Kỷ Tị

PhieuDieu đã viết:

"Chào Pchi

Giáp ất mộc có đặc điểm rất khác với các hành khác là mộc có phân ra sanh mộc & tử mộc. Sanh mộc là cây còn sống, đang sanh trưởng thì rất là sợ kim vì kim sẽ chặt phá mộc, làm hư hoại mộc (giống như mình dùng cưa rìu chặt phá cây đang sống vậy). Còn tử mộc là cây đã bị chặt rồi, chỉ còn là gỗ, mà gỗ thì cần dụng kim để đẻo gọt mà thành hình như chế tạo thành bàn, ghế, tủ gỗ ... nên tử mộc rất thích dụng kim, lại rất sợ hỏa thủy vì hỏa sẽ thiêu đốt sạch tử mộc, còn thủy sẽ làm mục nát mộc.

Lá số này Giáp mộc ở đây là sanh mộc, nên rất kỵ kim. Xét toàn bát tự, thì thân kim là đại kỵ thần, sửu cũng là kỵ thần vì là kim khố. Thân gặp sửu kim khố thì thân sẽ nhập khố ngay. Tiếp đó sửu gặp thìn là thủy khố thì sửu sẽ nhập thìn khố liền. Do thân + sửu đều nhập thìn khố nên mộc được bảo hộ.

Nay đến vận tân dậu kim cực vượng, dậu hợp thìn bế thủy khố + khắc hoại mộc tàng trong thìn, mà mộc trong thìn là căn của giáp nên rất nguy. Dậu cũng hợp với tị sửu mà thành kim cục, nguy càng thêm nguy. Tị hỏa là địa chi thuộc dạng khó chơi thứ nhì trong 12 chi (thằng thứ nhất là tuất). Tị hỏa nếu gặp hỏa vượng thì nó theo hỏa, nếu gặp kim vượng thì nó theo kim, nó giống như con tắc kè bông vậy. Mộc hỏa đều bị hư hoại hết nên vận tân dậu phải cẩn thận lắm thay!

Vận canh thân, phải đặc biệt lưu tâm canh vận. Còn thân vận thì nhẹ thôi. Các vận sau và những điều khác thì như anh đã viết trong PM cho em.

Đương số không thích dụng mộc ... thì cũng đành chịu. Nhưng qua đoạn gian truân này thì sẽ ok. Mong rằng mọi việc yên bình.

Thân

PhieuDieu"

VULONG đã viết:

"Nữ mệnh:

Mậu Thân - Ất Sửu - ngày Giáp Thìn - Kỷ Tị

Điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

Thổ.....Kim.....Thủy....Mộc.....Hỏa

6,26...1,35......#9....13,1......1,8

Các dại vận và thời gian của chúng:

..Giáp tý/ quý hợi/ nhâm tuất/ tân dậu/ canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ

……..8.........18.............28...........38..........48........58......68

11/1976...11/86.......11/96.......11/06.......11/26.....11/36.....11/46

Tứ trụ này Thân vượng mà Kiêu Ấn ít nên dụng thần đầu tiên phải là Quan Sát/ Tân tàng trong Sửu trụ tháng; hỷ thần là Hỏa và Thổ còn kỵ thần phải là Thủy và Mộc.

Còn nếu tứ trụ này là cách Hóa Thổ (tức Giáp nhật can hợp với Kỷ trụ giờ hóa Thổ) thì dụng thần phải là Thổ, hỷ thần phải là Hỏa và Kim thì dĩ nhiên kỵ thần phải là thủy và Mộc.

Do vậy tứ trụ này là cách Hóa Thổ hay không thì kỵ thần luôn luôn là Thủy và Mộc.

Riêng đại vận Tân Dậu có Dậu đại vận hợp với Tị và Sửu trong tứ trụ hóa Kim nên tất cả các năm của đại vận này phải tính lại điểm vượng trong vùng tâm để xác địch dụng thần có bị thay đổi hay không. Điều này khá khó với nhiều người nhưng vài hôm nữa có cuốn sách của tôi thì ai ai cũng làm được.

Năm nay Canh Dần thì là Cách Hóa Thổ đúng 100% rồi bởi vì Canh lưu niên hợp với Ất trụ tháng hóa Kim nên trong tứ trụ không còn hành Quan Sát (Mộc) của Thổ."

PChi đã viết:

“Chào anh PhieuDieu,

....người này nói ghét màu xanh, đi xe ô tô, nhìn thấy màu xanh là thấy chóng mặt (để PChi hỏi lại là ghét xanh lá cây hay xanh da trời), không thích ăn rau xanh,....

....nên PChi bỏ ý định lấy Dụng thần Mộc. Nay anh nói như thế thì PChi không nghi ngờ gì nữa, nhưng nếu anh có thời gian xin anh giải thích tại sao lại bị như vậy? Vì theo PChi biết người ta mất cân bằng ngũ hành nào sẽ tìm cách bổ sung ngũ hành đó. Anh cho PChi hỏi thêm:

1. Có phải Hỏa và Thủy là hỷ thần của tứ trụ này? Phòng trường hợp không có Mộc (màu xanh, hướng Đông, chất chua) PChi sẽ khuyên người đó chọn Hỏa hoặc Thủy để thay thế (màu đen, đỏ; hướng Nam, Bắc, chất đắng...).

2. Đại vận Canh Thân, Ất - Canh hợp hóa Kim, 2 Thân hình 1 Tị. Vậy có nguy hiểm không anh?

Cảm ơn anh PhieuDieu rất nhiều!“

Vậy mà Phiêu Diêu đã viết:

"Chào Pchi

Nếu đương số không thích dụng mộc thì đành dụng thủy thôi. Kim là đại kỵ thần, nên dụng phép tham sinh kỵ khắc mà hóa nó, cũng tốt!

Hỏa điều hậu cũng cần, nhưng không phải quá quan trọng. Chỉ do vị trí của chi Tị trong bát tự này nên mới ảnh hưởng đến sức khỏe như anh đã viết cho em.

Thân

PhieuDieu"

Từ đây tôi mới đưa ra Tuyệt Chiêu thứ 5 như sau:

“5 - Cách Hóa Thổ thì dụng thần phải là Mộc hay Thủy - Của Phiêu Diêu.“

.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồ sơ tuyệt chiêu thứ 3:

3 - Tất cả các giờ sinh trên thế giới phải đổi sang giờ Bắc Kinh thì mới đúng - Của Thiệu Vĩ Hoa.

Một ví dụ để phản biện như sau:

Chủ đề : "Tổng thống Obama và giờ sinh?" trong mục Tử Bình bên vietlyso.com VULONG đã viết:

"Presiden Obama (USA) sinh ngày 4/8/1961 lúc 19,24’ có tứ trụ:

Tân Sửu - Ất Mùi - ngày Kỷ Tị - Giáp Tuất

Mệnh này Thân vượng; kiêu ấn ít, vì vậy dụng thần đầu tiên phài là quan sát Ất ở trụ tháng.

Các đại vận và thời gian của chúng:

Giáp Ngọ/Quý Tị/Nhâm Thìn/Tân Mão/Canh Dần/Kỷ Sửu/Mậu Tý

.....9...........19..........29.............39...........49.........59........69

12/1970....2/80.....12/90.......12/00.......12/10....12/20....12/30

Tứ trụ này cực đẹp bởi vì nó có:

Trụ ngày Đinh Tị là Kim Thần (giống như tứ trụ của tổng thống Tưởng giới Thạch).

Mặc dù trong tứ trụ này có cả Quan và Sát nhưng Quan đã bị hợp, vì vậy không còn Quan Sát hỗn tạp.

Thực (Tân trụ năm) chế ngự Sát (Ất trụ tháng) là “Anh hùng áp đảo vạn người”.

Từ 9 tuổi (1970) tới 59 tuổi (2020) đều là các vận hỷ dụng thần.

Năm 2008 là đại vận hỷ thần Tân Mão, nó là đại vận “Thực thần chế ngự Sát anh hùng áp đảo vận người”, vì vậy vào tiểu vận Bính Tuất (từ 4/8/2008 đến 4/2/2009) của năm Mậu Tý có Mão đại vận hợp với Tuất trụ giờ và Tuất tiểu vận hóa Hỏa cục (vì có Bính tiểu vận dẫn hóa) đã đúng với câu “Kim thần nhập hỏa phú quý vang xa”, vì vậy Obama đã thắng cử được làm tổng thống Mỹ.

Nhưng tứ trụ này có một điểm xấu đó là Quan bị hợp, nó có nghĩa là làm quan không được lâu, phải chăng tháng Mùi năm 2009 sẽ ứng nghiệm chăng ?

Các điều này có đủ khả năng để khẳng định TT . Obama sinh vào giờ Tuất hay không ?"

Qua ví dụ này tôi khẳng định chỉ có giờ Tuất thì mới có tiểu vận Bính Tuất, khi đó mới có Hoả cục (bởi vì có Bính dẫn hoá) thì Kim Thần mới có thể trở thành Kiếm Thần “Kim thần nhập hỏa phú quý vang xa” để trở thành Tổng Thống Mỹ như vậy.

Còn nếu theo cụ Thiệu phải đổi sang giờ Bắc Kinh thì sao (bạn đọc tự trả lời) ?

Nhưng theo cách xác định giờ bên Tử Vi thì họ lấy mặt trời đúng đỉnh đầu là 12,00'. Do vậy VDTT đã viết trong chủ đề: “Thử bàn về lá số các tổng thống !“ bên tuvilyso.net như sau:

“Name Obama, Barack - Gender: M

born on 4 August 1961 at 19:24 (= 7:24 PM )

Place Honolulu HI, USA, 21n18, 157w51

Timezone AHST h10w (is standard time)

Data source BC/BR in hand - Rodden Rating AA.

1) Ông Obama sinh ngày 4 hoặc 5 mặt trời đều ở trên đỉnh đầu lúc 12:37pm.

2) Theo khai sinh ông Obama sinh lúc 7:24pm.

3) Điều chỉnh giờ sinh ra giờ mặt trời (để lập lá số) được 7:24 + (12:00-12:37) = 6:47pm, tức giờ sinh tính theo mặt trời là lúc 6:47 tối.

4) Theo lối xem truyền thống 6:47 tối là giờ Dậu (13 phút trước khi giờ Tuất bắt đầu). Theo lối xem của cá nhân tôi cũng là giờ Dậu (1 giờ 13 phút trước khi giờ Tuất bắt đầu).

Như vậy nếu xem theo lối truyền thống, vẫn phải coi giờ Dậu là chính. Giờ Tuất là giờ lấy thêm để phòng hờ mà thôi.

Cho nên nếu giờ Tuất không tương ứng hơn hẳn giờ Dậu thì phải chọn giờ Dậu mới đúng.

Dĩ nhiên, nếu thấy giờ Dậu hoàn toàn sai thì phải chọn giờ Tuất.

Vài giòng đóng góp.“

Theo tôi thì cách xác định giờ này là chính xác vì nó hợp lý, có logic. Nếu như vậy thì giờ sinh của TT. Obama phải là giờ Dậu nhưng giờ Dậu thì lại không phù hợp với tiểu vận mà ông ta thắng cử được làm tổng thống Mỹ (vì không có Hỏa cục).

Vậy thì giải thích trường hợp này như thế nào ?

Theo tôi thủ phạm gây ra là bởi vì trái đất quay một vòng xung quanh mặt trời không tròn 365 ngày mà gần là 365,24 ngày. Chính sự sai lệch này mà vị trí thực của trái đất sau 1 năm sẽ lệch đi so với vị trí của nó cũng tại thời gian đó năm trước. 2 vị trí này tạo với tâm mặt trời một góc nhỏ. Chính góc nhỏ này có thể đã làm điểm mặt trời đúng đỉnh đầu không còn theo cách tính của chúng ta là 12.00' (?) bởi vì tại 2 điểm này lực tương tác của mặt trời sẽ phải khác nhau chút ít vì quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời không phải là một vòng tròn hoàn hảo mà quay theo quỹ đạo của một hình elip (đây chỉ là một trong các cách để giải thích, mong rằng mọi người sẽ giới thiệu thêm những cách giải thích khác).

.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm qua ở bài viết trên tôi đã trích đoạn ông VDTT nói về cách xác định giờ sinh thì hôm nay tuvilyso.net đã không cho tôi truy cập để đọc các bài viết bên đó nữa mặc dù trước đó họ đã xoá bài và khoá nick của tôi.

Quả thực tôi không hiểu tuvilyso.net họ đã sử sự như vậy nhằm mục đích gì ? Phải chăng họ không muốn tôi trích các bài viết ở bên đó hay họ không muốn cụ Thiệu Vĩ Hoa được Tôn Vinh ở đây ? Xin nhường các câu hỏi này cho mọi người trả lời.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay tuvilyso.net lại cho tôi truy cập trang web của họ.

Định viết tiếp "Hồ sơ tuyệt chiêu thứ 2" là:

"Không có khái niệm dụng thần thay đổi - Của Đoàn Viết Hoạt" là một cao thủ Tử Bình đã thành danh ở sứ Đài, Hoa Lục, Nhật và Mỹ.... nhưng đáng tiếc là bài viết của ông ta do Polaris hay Phieu Dieu trích đưa ra mà tôi đã phản biện để đưa ra Tuyệt Chiêu này đã bị xoá cũng như các bài viết phản biện của tôi với các bài mà các Đại Sư sứ Đài hay Hoa Lục gì đó chê bai cụ Thiệu cũng bị xoá.

Đến giờ thì tôi mới hiểu rằng tuvilyso.net rất sợ các cao thủ Tử Bình có tên tuổi của sứ Đài, Hồng Công và Hoa lục bị mất mặt bởi một Nùn Thủ của Việt Nam mới biết Tử Bình có 6 năm.

Thôi thì biết làm sao được đành phải bỏ Tuyệt Chiêu này vậy nhưng bạn đọc sẽ được biết tường tận khái niệm Dụng Thần thay đổi và cách xác định chúng ra sao trong cuốn "Giải Mã Tứ Trụ" của tôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác VuLong

Hôm nay tuvilyso.net lại cho tôi truy cập trang web của họ.

Định viết tiếp "Hồ sơ tuyệt chiêu thứ 2" là:

"Không có khái niệm dụng thần thay đổi - Của Đoàn Viết Hoạt" là một cao thủ Tử Bình đã thành danh ở sứ Đài, Hoa Lục, Nhật và Mỹ.... nhưng đáng tiếc là bài viết của ông ta do Polaris hay Phieu Dieu trích đưa ra mà tôi đã phản biện để đưa ra Tuyệt Chiêu này đã bị xoá cũng như các bài viết phản biện của tôi với các bài mà các Đại Sư sứ Đài hay Hoa Lục gì đó chê bai cụ Thiệu cũng bị xoá.

Đến giờ thì tôi mới hiểu rằng tuvilyso.net rất sợ các cao thủ Tử Bình có tên tuổi của sứ Đài, Hồng Công và Hoa lục bị mất mặt bởi một Nùn Thủ của Việt Nam mới biết Tử Bình có 6 năm.

Thôi thì biết làm sao được đành phải bỏ Tuyệt Chiêu này vậy nhưng bạn đọc sẽ được biết tường tận khái niệm Dụng Thần thay đổi và cách xác định chúng ra sao trong cuốn "Giải Mã Tứ Trụ" của tôi.

Bác đang là nạn nhân của chính học thuật của bác đấy,học thuật sai thành ra nhìn nhận con người sai, sai rồi đâm ra cố cãi chầy cãi cố.

Còn lâu bác mới sánh nổi với cụ Thiệu. Cụ thiệu là đỉnh cao của thế giới đấy.

Kính bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác VuLong

Bác đang là nạn nhân của chính học thuật của bác đấy,học thuật sai thành ra nhìn nhận con người sai, sai rồi đâm ra cố cãi chầy cãi cố.

Còn lâu bác mới sánh nổi với cụ Thiệu. Cụ thiệu là đỉnh cao của thế giới đấy.

Kính bác

Chào bác Liêm Trinh!

Chắc bác không biết Tử Bình cho nên mới phát biểu như vậy. Tại sao cứ phải giỏi hơn người khác thì mới được phép chứng minh họ sai một điều gì đó?

Không phải mọi điều các cao thủ Tử Bình Trung Quốc đều sai mà họ chỉ cố tình đưa ra một số điều ngược với Tử Bình truyền thống để đánh lừa thiên hạ, những chiêu này tôi gọi là Các Tuyệt Chiêu Nổi Tiếng trong Tử Bình (bởi vì họ là các cao thủ Tử Bình nổi tiếng). Chính các đồ đệ của họ là người VN không thể phản biện được các bài viết của tôi nên rất sợ các Thần Tượng của họ bị lộ chân tướng, vì vậy tuvilyso.net mới phải xóa chủ đề này và nick của tôi ấy mà.

Riêng cụ Thiệu thì một ai muốn phát biểu gì thì trước hết hãy phản biện được bài phản biện của tôi về Tuyệt Chiêu thứ 3 của cụ Thiệu là: "Các giờ sinh trên thế giới phải đổi về giờ Bắc Kinh thì mới đúng", sau đó muốn phát biểu con Gà hay con Chó gì cũng được, chứ chưa phản biện gì cả mà phát biểu thì chỉ có bọn Con Nít mới sử sự như vậy mà thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác

Chào bác Liêm Trinh!

Chắc bác không biết Tử Bình cho nên mới phát biểu như vậy. Tại sao cứ phải giỏi hơn người khác thì mới được phép chứng minh họ sai một điều gì đó?

Không phải mọi điều các cao thủ Tử Bình Trung Quốc đều sai mà họ chỉ cố tình đưa ra một số điều ngược với Tử Bình truyền thống để đánh lừa thiên hạ, những chiêu này tôi gọi là Các Tuyệt Chiêu Nổi Tiếng trong Tử Bình (bởi vì họ là các cao thủ Tử Bình nổi tiếng). Chính các đồ đệ của họ là người VN không thể phản biện được các bài viết của tôi nên rất sợ các Thần Tượng của họ bị lộ chân tướng, vì vậy tuvilyso.net mới phải xóa chủ đề này và nick của tôi ấy mà.

Riêng cụ Thiệu thì một ai muốn phát biểu gì thì trước hết hãy phản biện được bài phản biện của tôi về Tuyệt Chiêu thứ 3 của cụ Thiệu là: "Các giờ sinh trên thế giới phải đổi về giờ Bắc Kinh thì mới đúng", sau đó muốn phát biểu con Gà hay con Chó gì cũng được, chứ chưa phản biện gì cả mà phát biểu thì chỉ có bọn Con Nít mới sử sự như vậy mà thôi.

Hì.....hì...bác vulong ạ.Thực tiễn sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và kinh tế của Trung Quốc đã chứng minh rằng:sách lý học của Trung Quốc dùng trên đất Trung Quốc đúng. Các giám đốc của trung quốc kết hợp lý học và thực tiễn chọn nhà khoa học được nhà khoa học,chọn nhà quản lý được nhà quản lý.

Còn sách của bác chắc có một cán bộ an ninh và một người ăn trộm cùng đưa số liệu cho bác chấm chắc chắn bác chấm cán bộ an ninh thành người ăn trộm,chấm người ăn trộm thành cán bộ an ninh.

Có giám đốc doanh nghiệp nào nhờ bác chọn tố chất khoa hoc trong đám nhân viên để đào tạo chắc bác chấm nhà khoa học thật thì thành người không biết chữ,người không biết chữ thành nhà khoa học đại tài.

Bác chỉ quen sách vở sáo rỗng nên sao biết được cái tâm con người.Như bác nếu cứ thấy nhà kinh doanh nào kính cẩn đứng trước nơi thờ tự bác nghĩ cái tâm họ tốt mà bác có biết đâu trong đầu họ khấn cầu nào là những thằng biết số tiền nhập nhèm không đúng chế độ chính sách chết đi,cầu lột hết được tư liệu sản suất của người ngèo để họ thành nô lệ còn mình là chủ nô,nào là những người góp cổ phần mất hết giấy tờ để tài sản là của riêng mình........

Còn về phần nói về cụ Thiệu ở trên thì đó mới là phẩm chất cực kỳ cao quý của cụ Thiệu,làm văn hóa dân tộc mà không có lòng tự hào tự tôn về dân tộc thì làm sao nổi.Riêng khoản này đã thấy cụ Thiệu là đỉnh núi cao còn bác là hòn đá dăm dưới chân núi.

Khi cụ thiệu kính cẩn với dân tộc của cụ thì bác bỏ quê hương sứ sở chạy đi ăn bơ thừa sữa cặn rồi ngỏng cổ về nói sấu những người đã mang hết tâm huyết và cả máu xương để dành dật cho mẹ bác khoảng đất để mẹ bác ở,cấy nuôi bác ăn học,những người đã vắt kiệt tâm can để bác có một mái trường đơn sơ mà học để bác khi ốm có viên thuốc mà uống..... những thứ ấy chỉ có ở những người cộng sản vĩ Việt Nam vĩ đại mang lại cho bác chứ chẳng có thánh thần nào mang lại cho bác.

Kính bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác

Hì.....hì...bác vulong ạ.Thực tiễn sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và kinh tế của Trung Quốc đã chứng minh rằng:sách lý học của Trung Quốc dùng trên đất Trung Quốc đúng. Các giám đốc của trung quốc kết hợp lý học và thực tiễn chọn nhà khoa học được nhà khoa học,chọn nhà quản lý được nhà quản lý.

Còn sách của bác chắc có một cán bộ an ninh và một người ăn trộm cùng đưa số liệu cho bác chấm chắc chắn bác chấm cán bộ an ninh thành người ăn trộm,chấm người ăn trộm thành cán bộ an ninh.

Có giám đốc doanh nghiệp nào nhờ bác chọn tố chất khoa hoc trong đám nhân viên để đào tạo chắc bác chấm nhà khoa học thật thì thành người không biết chữ,người không biết chữ thành nhà khoa học đại tài.

Bác chỉ quen sách vở sáo rỗng nên sao biết được cái tâm con người.Như bác nếu cứ thấy nhà kinh doanh nào kính cẩn đứng trước nơi thờ tự bác nghĩ cái tâm họ tốt mà bác có biết đâu trong đầu họ khấn cầu nào là những thằng biết số tiền nhập nhèm không đúng chế độ chính sách chết đi,cầu lột hết được tư liệu sản suất của người ngèo để họ thành nô lệ còn mình là chủ nô,nào là những người góp cổ phần mất hết giấy tờ để tài sản là của riêng mình........

Còn về phần nói về cụ Thiệu ở trên thì đó mới là phẩm chất cực kỳ cao quý của cụ Thiệu,làm văn hóa dân tộc mà không có lòng tự hào tự tôn về dân tộc thì làm sao nổi.Riêng khoản này đã thấy cụ Thiệu là đỉnh núi cao còn bác là hòn đá dăm dưới chân núi.

Khi cụ thiệu kính cẩn với dân tộc của cụ thì bác bỏ quê hương sứ sở chạy đi ăn bơ thừa sữa cặn rồi ngỏng cổ về nói sấu những người đã mang hết tâm huyết và cả máu xương để dành dật cho mẹ bác khoảng đất để mẹ bác ở,cấy nuôi bác ăn học,những người đã vắt kiệt tâm can để bác có một mái trường đơn sơ mà học để bác khi ốm có viên thuốc mà uống..... những thứ ấy chỉ có ở những người cộng sản vĩ Việt Nam vĩ đại mang lại cho bác chứ chẳng có thánh thần nào mang lại cho bác.

Kính bác

Xin lỗi bác Liêm Trinh tôi chỉ trả lời vào các câu phản biện bài viết của tôi mà thôi.

Các điều mà bác nói bây giờ bọn con nít cũng biết là đúng hay sai rồi nên tôi không cần thiết phải trả lời, với lại tôi không có thời gian trả lời.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác

Xin lỗi bác Liêm Trinh tôi chỉ trả lời vào các câu phản biện bài viết của tôi mà thôi.

Các điều mà bác nói bây giờ bọn con nít cũng biết là đúng hay sai rồi nên tôi không cần thiết phải trả lời, với lại tôi không có thời gian trả lời.

"Thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh" dụng binh-dụng nhân như thế chỉ có các Đại sư và tổ sư của liêm trinh mới dụng được.

Biết rồi thì thôi,rút kinh nghiệm từ bài học thực tiễn vừa qua bác và cụ Tiến sỹ cùng mọi người trong đó có cả liêm trinh nên sắn tay lên tổng kết tìm ra tố chất khoa học của người Việt Nam để chuộc lỗi- Đề nghị cụ Tiến Sỹ mở riêng một mục này.

Kính bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồ sơ Tuyệt Chiêu số 1:

"1 - Các trạng thái của 5 Can âm được xác định giống như 5 Can dương và Can Chi trong cùng trụ không thể sinh được cho nhau - Của bố con nhà họ Nhâm Thị."

Chủ đề: "TRÍCH THIÊN THỦY" trang 3 trong mục Tử Bình bên tuvilyso.net (Vào Đọc Bài Trong Diễn Đàn Cũ) của vnn1269 có viết như sau:

“Nhâm thị viết:

Bính Tý - Kỷ Hợi - ngày Ất Hợi - Bính Tý

Canh tý/ tân sửu/ nhâm dần /quý mão/ giáp thìn/ ất tỵ.

Nhật nguyên ất hợi sinh vào tháng hợi, rất mừng lưỡng bính hỏa thấu can, không sợ mất đi cái vẻ đẹp của mùa xuân. Hàn mộc hướng dương, thanh thuần không tạp, tiếc rằng bính hỏa không có căn gốc, thủy mộc lại thái quá, văn nghiệp không thành tựu; với lại trung vận nhất lộ thủy mộc sinh phù thái quá, hỏa thồ trong trụ bị tổn thương, đọc sách không thành nhưng tài vận thì rất tốt đẹp. Tứ trụ mừng không thấy kim tất sự nghiệp thanh cao. Nếu như cứ cố chấp theo luận thuyết cho rằng ất mộc bệnh ở trụ năm trụ giờ tý thủy, tử ở trụ tháng hợi, từ đó suy ra rằng nhật nguyên suy kiệt cùng cực, rất nên lấy dụng thần sinh phù nhật chủ, rồi chọn lấy hợi tý thủy làm dụng thần sinh trợ nhật thần, từ đấy không nên tái kiến thủy mộc vậy.“

Với phương pháp của tôi thì:

Điểm vượng trong vùng tâm của ngũ hành như sau:

Thổ.....Kim.....Thủy......Mộc.....Hỏa

2,73......#.......25,9.....6,33.....2,76

Rõ ràng Thân vượng bởi vì Hợi cùng trụ đã sinh cho Nhật can Ất 1/3 điểm vượng của nó cho nên Thân (Mộc) có (3 + 10/3) = 6,33 điểm vượng lớn hơn Thực Thương có 2,76 và Tài Tinh có 2,73 điểm vượng. Thân vượng thì dĩ nhiên vào các vận Nhâm Dần và Quý Mão có Nhâm, Quý là kỵ thần còn thêm Dần và Mão đều hợp với 2 Hợi trong tứ trụ hóa Mộc thành công nên Thân càng vượng là điều bất lợi cho Tài, Quan. Sang vận Giáp Thìn là vận Tài (bởi vì có Giáp hợp với Kỷ hóa Thổ thành công) và có Thìn hợp chặt 2 Tý trong Tứ Trụ không hóa nên đại vận này có Thân vượng mà Tài nhiều nên phát tài mạnh.

Theo cách luận của Nhâm Thị cũng phải cho rằng Tứ Trụ này Thân phải vượng thì mới phù hợp với thực tế qua các đại vận của người này nhưng không biết cố tình hay vô tình mà ông ta không biết Can và Chi cùng trụ trong một số trường hợp có thể sinh được cho nhau. Do vậy để giải thích trường hợp này ông ta phải đưa ra thuyết: "Trạng thái của 5 can âm phải được xác định như 5 Can dương" tức Ất ở đây phải ở trạng thái trường sinh tại lệnh tháng Hợi như can Giáp, theo ông ta có như vậy thì Thân mới có thể vượng được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xuất sứ của Hồ Sơ như sau:

Đây là cuộc tranh luận tại chính mục đó (bên tuvilyso.net).

Omely đã viết:

"Các sách này chưa có ai dịch và xuất bản đâu, chỉ có vài cao nhân dịch trên mạng như vnn1269 đây.

Nếu muốn biết thêm các trang sau (Tích Thiên Tủy còn hơn 200 trang nữa) chỉ có cách tự học tiếng Hoa , hic. Nhưng (lại) nếu có chí (lớn) thì việc này không khó lắm, nhất là đối với những người đã biết Tử bình rồi.

Theo om thì cũng giống như các bác trên đây nói, om đồng ý là phải trở về nguồn thôi, tức là tìm đọc các tài liệu cổ sau một thời gian làm quen với sách thông dụng hiện nay như của TVH. Chân trời có thể rất mới!

Trước khi chờ vnn1269 có hứng thú quay trở lại dịch thêm, mong các bác bàn về chương 9 ở trên, có điểm căn bản rất đáng nói:

Trích dẫn:

"Cổ pháp duy chỉ có tứ trường sinh, chứ không bao giờ có cái thuyết rằng tý, ngọ, mão, dậu là âm trường sinh bao giờ cả.""

Cutu1 đã viết:

"Hoá ra đây là cái tổ "con chuồn chuồn". Âm dương vốn luân chuyển đối nghịch mà sách này lại dạy như vậy ư ??? Thế thì ất mộc lâm kình dương ở mão, kiến lộc ở dần. Hay nhỉ, giờ mới biết đấy.

Vị vnn1269 này dịch xong 2 ví dụ cuối cùng thì bị "hóc" rùi, chắc còn đang được điều trị ở nhà thương "Chợ rẫy" Sài gòn - Việt nam."

Chindonco đã viết:

Trợ Giáo

"Thiệu Vĩ hoa sư phụ của cutu1 cũng học từ đây ra"

Cutu1 đã viết:

"Chắc đọc thì có, nhưng "học" thì chắc không. May mà "chả" cũng không "dốt" đến mức độ nhập cái "của nợ" này vào sách của hắn.

May thay ! May thay !"

Cutu1 đã viết:

"Người đọc sách thì cần phải biết là cái gì "tiêu" được và cái gì không. Sách này tui đồ rằng có từ thời cụ Đoàn còn đang "ngâm cứu" tử vi thuật số, hoặc cũng cso thể sớm hơn. Ở trang 1 của Topic nầy có một ví dụ chứng tỏ rằng thời đó người ta còn chưa biết " hành khí có thể tạo thành hội khí một phương uy lực vô cùng. Mà nghe người viết sách này tự luận giải về về ví dụ thì đúng là bị vào "mê hồn trận".

Mà tác giả là ai nhỉ ??? "Vô danh", cái tên nghe cũng thấy quen quen."

Cutu1 đã viết:

"Đặc biệt là Ví dụ 1:

Bính tý - kỷ hợi - ất hợi - bính tý

Canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão/ giáp thìn / ất tỵ.

<<<...Nếu như cứ cố chấp theo luận thuyết cho rằng ất mộc bệnh ở trụ năm ...,.... từ đó suy ra rằng nhật nguyên suy kiệt cùng cực, rất nên lấy dụng thần sinh phù nhật chủ, rồi chọn lấy hợi tý thủy làm dụng thần sinh trợ nhật thần,...>>>

Xét mệnh thì phải xét toàn cục chứ đâu phải chỉ có nhìn nhật nguyên mà lấy Dụng thần như tác giả áp đặt rồi đổ lỗi cho "luận âm dương" sai. Mệnh này đâu có thể lấy ấn kiêu thuỷ làm dụng thần, cho dù thân nhược. Ví dụ sau cũng vậy, đâu chỉ có thể xét một mình nhật nguyên mà bất chấp tất cả các hành khí khác có trong mệnh.

Luận kiểu ấy hoạ chăng chỉ có . . . diennien !"

Cutu1 đã viết:

"omely đã viết:

Thực sự thì om muốn liên hệ chương nói về Âm dương sinh tử trong TBCT để làm rõ thêm nữa cái đoạn tô vàng vàng của bạn vnn1269. Vì các thí dụ khác trong Tích Thiên Tủy do họ Nhâm bình chú giảng giải đều vẫn cho thấy Can âm đứng đúng vị trí như vòng trường sinh của Can dương mà ta từng biết. Thế mới gọi là học hoài không chán Tử bình là vậy.

Các sách sau này thật ra chỉ nói đến Dụng, không giảng (kỹ) về Thể nên giống như là ngồi dưới gốc cây tất cả chỉ là cành lá xum xuê mà không nhìn thấy ngọn.

Giáp Ất là dương, Dần Mão là âm đấy, học hoài không chán..."

Có nghĩa là "cái đoạn tô vàng vàng" đó là đúng ???

Và "...can âm đứng đúng vị trí trường sinh ..." là ở đâu vậy ??? Ở Hợi ???? Như ví dụ đó thì can Ất mộc cũng như giáp mộc là: trường sinh ở hợi, lâm quan ở dần, đế vượng ở mão, tử ở ngọ, mộ ở mùi và tuyệt ở thân. Đúng không ???

Còn cái thuyết "giáp ất là dương, dần mão là âm..." cũng là đúng hả ???

Hãy trả lời cho rõ ràng, đừng có viết bậy bạ rồi ỡm ờ lảng tránh, kẻo những người mới học không biết đâu mà lần.

Omely đã viết:

"Gửi ngài cutu:

- Tôi biết rõ ràng mình không viết "bậy bạ" bao giờ!

- Tôi không cố tình "lãng tránh" điều cần nói, có khi tôi viết vào pm cho người hỏi vì có những điều cần phải tôn trọng họ nên không viết ra diễn đàn.

- Tôi không có tật viết dài dòng nhặng xị vì biết rằng người đọc đã hiểu thấu, nếu không thì đã có câu hỏi.

- Nhưng tôi cũng không trả lời những câu hỏi của ngài vì thấy không cần thiết. Vả lại, nếu muốn trả lời những câu hỏi của ngài cho ra đầu ra đuôi thì lại... dài dòng lắm!

- Khi nào tôi muốn viết dài dòng thì lại phải suy nghĩ xem có cần thiết hay không...

Thế nên xin lỗi ngài vậy. Nếu ngài muốn hiểu vì sao Ất cũng là Dương thì mời ngài đọc các sách mà các bác trong ni đã đề cập tới.

Cuối cùng thì om xin lỗi mọi người vì vừa mới phải viết nhặng xị ngoài chủ đề...

Có khi Ban quản trị nên dời hết các bài không liên can đến Dịch sách Tích Thiên Tủy ra ngoài, có thể là 1 topic Hành lang...gì đấy, các bác nghĩ sao?“

Chỉ sau khi đọc các bài tranh luận này tôi mới ngớ người ra là đoạn mà vn1269 tô vàng vàng đã nói nên điều gì và từ đây tôi mới đưa ra Tuyệt Chiêu số 1 là vậy.

Nói chung các cao thủ Tử Bình bên tuvilyso.net (như chindonco là trợ giáo của tuvilyso.net...) đều hiểu đoạn tô Vàng Vàng này như Omely.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đến trợ giáo của diễn đàn tuvilyso.net là Chindonco cũng thừa nhận Tuyệt Chiêu số 1 này là đúng thì trả trách gì họ đã phải xoá chủ đề "Các Tuyệt Chiêu nổi tiếnng trong Tử Bình" và khoá nick của tôi là phải.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nói chung đến bây giờ thì tôi có thể tổng kết là các Cao Thủ Tử Bình Việt Nam có 2 nhóm đặc thù.

1 - Những người học Tử Bình qua các sách của các Đại Sư sứ Đài Loan và Hồng Công. Những người này thường đến bây giờ đã trở thành các Lão Làng có thâm niên 30 đến 40 năm trở lên Ngâm Cứu Tử Bình (như Chindonco.... chẳng hạn). Do vậy họ có rất nhiều đệ tử theo học.

2 - Những người mới biết Tử Bình qua cuốn Dự Đoán Theo Tứ Trụ của thầy trò Thiệu Vĩ Hoa (như Cutu1... chẳng hạn). Những người này đến giờ lâu nhất cũng chỉ tới 17 năm Ngâm cứu Tử Bình (tính từ năm 1993 khi cuốn sách này được dịch ra tiếng Việt và bán ở việt nam) cho nên phần lớn là họ tự học không có thầy và cũng chưa có đệ tử theo học.

Có một điều xấu là có nhiều người thuộc nhóm 1 đã tỏ ra khinh bỉ, coi thường những người thuộc nhóm 2 qua các lời vô học của họ ở trên các diễn đàn, nhất là tuvilyso.net. Và dĩ nhiên tôi đã tranh thủ sự kình địch này để kiểm tra các ý tưởng của tôi đã được viết thành sách trong cuốn "Gải Mã Tứ Trụ". Cho nên tôi yêu cầu họ trích dẫn các bài của các cao thủ sứ Đài Loan, Hồng Công hay Hoa Lục đã chê bai sách của cụ Thiệu hay yêu cầu họ đưa ra các ví dụ mà cụ Thiệu đã luận đúng từ các Tứ Trụ sai.... chẳng hạn. Lập tức họ đã đưa ra một số bài của các Đại Sư Tầu chê bai cụ Thiệu. Sau đó tôi đã chứng minh các bài luận của các Đại Sư này là sai về cơ bản đến mức độ tôi phải gọi họ là các Đại Sư Vịt Bầu. Vậy mà các Cao Thủ VN nhóm 1 tôn thờ họ đã không có một lời phản biện nào với bài viết của tôi để chứng minh cho các Đại Sư này không phải là Vịt Bầu. Còn các ví dụ họ đưa ra để chứng minh cụ Thiệu dự đoán đúng trên các Tứ Trụ sai thì tôi đã chứng minh rằng cụ không hề sử dụng các Trụ đã xác định sai đó để luận cũng như một số ví dụ cụ đã chọn nhầm khi muốn chứng minh ý cụ muốn nói (vì sao cụ "đãng trí" như vậy thì tôi chịu). Những người thuộc nhóm 1 đã thua và họ đã phải xử sự một cách "Quân Tử" là xoá các bài viết này.

Đó là lý do vì sao tuvilyso.net đã xoá chủ đề "Các Tuyệt Chiêu nổi tiếng trong Tử Bình" và khoá nick, ID của tôi.

Còn dĩ nhiên có các Đại Sư Vịt Bầu thì sẽ có các đệ tử Vịt Bầu con thì có gì là lạ.

.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có người bảo rằng cái cách luận của ông Thiệu Vỹ Hoa thì đã có ở Việt Nam ta trước giải phóng 1975, do một người tên là ...gì gì Thanh viết ra, bảo rằng luận "Dịch Việt" linh hoạt hơn nhiều so với "Dịch Tàu".

Bác VuLong có thể trích các bài trước kia cho các bạn muốn tìm hiểu Dịch ở đây tham khảo được không?

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có người bảo rằng cái cách luận của ông Thiệu Vỹ Hoa thì đã có ở Việt Nam ta trước giải phóng 1975, do một người tên là ...gì gì Thanh viết ra, bảo rằng luận "Dịch Việt" linh hoạt hơn nhiều so với "Dịch Tàu".

Bác VuLong có thể trích các bài trước kia cho các bạn muốn tìm hiểu Dịch ở đây tham khảo được không?

Thiên Đồng

Nếu như bạn nói: "...cách luận của ông Thiệu Vỹ Hoa thì đã có ở Việt Nam ta trước giải phóng 1975,..." thì nhóm Lão Làng (tức nhóm 1) không biết sao, bộ chỉ có tôi biết chắc ?

Bạn thật là quá ngây thơ khi nghe "...người ta bảo rằng...". Bạn không nên trở thành "Người đẽo cày giữa đường" như vậy.

Tôi chỉ biết đến Tử Bình từ năm 2004 qua cuốn "Dự Đoán Theo Tứ Trụ" của thầy trò Thiệu Vĩ Hoa, sau đó tôi có vào mục thư viện của tuvilyso.net có biết thêm được mấy cuốn ở trong đó nhưng đọc qua mấy đoạn thấy chả có gì mới mẻ cả nên bỏ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay tuvilyso.net lại cho tôi truy cập trang web của họ.

Định viết tiếp "Hồ sơ tuyệt chiêu thứ 2" là:

"Không có khái niệm dụng thần thay đổi - Của Đoàn Viết Hoạt" là một cao thủ Tử Bình đã thành danh ở sứ Đài, Hoa Lục, Nhật và Mỹ.... nhưng đáng tiếc là bài viết của ông ta do Polaris hay Phieu Dieu trích đưa ra mà tôi đã phản biện để đưa ra Tuyệt Chiêu này đã bị xoá cũng như các bài viết phản biện của tôi với các bài mà các Đại Sư sứ Đài hay Hoa Lục gì đó chê bai cụ Thiệu cũng bị xoá.

Đến giờ thì tôi mới hiểu rằng tuvilyso.net rất sợ các cao thủ Tử Bình có tên tuổi của sứ Đài, Hồng Công và Hoa lục bị mất mặt bởi một Nùn Thủ của Việt Nam mới biết Tử Bình có 6 năm.

Thôi thì biết làm sao được đành phải bỏ Tuyệt Chiêu này vậy nhưng bạn đọc sẽ được biết tường tận khái niệm Dụng Thần thay đổi và cách xác định chúng ra sao trong cuốn "Giải Mã Tứ Trụ" của tôi.

........................................................................

Hôm nay vào đọc mục Tử Bình bên tuvilyso.net lại thấy chủ đề: "Tạp lục về tử bình" của PhieuDieu xuất hiện lại (chắc bác Dinhvantan nhã ý muốn tôi hoàn tất Tuyệt Chiêu Nổi Tiếng thứ 2 trong Tử Bình đã bị gián đoạn).

Trước khi tiếp tục Tuyệt Chiêu thứ 2 : "Không có khái niện Dụng thần thay đổi - của Đoàn Kiến Nghiệp" (trước tôi viết nhầm là Đoàn Viết Hoạt), tôi xin trích một số đoạn của các cao thủ Tử Bình bên tuvilyso.net trong chủ đề này tôn thờ các cao thủ sứ Đài Cảng, Hồng Công gì đó mà Đoàn Kiến Nghiệp đang là một Thần Tượng của họ.

Platinum đã viết:

"Bó tay với mấy người! người ta đã có lòng phổ biến kinh nghiệm, mình là người đi sau, đã không cảm ơn thì chớ, lại còn vào chê trách này nọ...thời nay đúng là cao thủ nhiều quá! mà toàn xuất thân từ mấy cuốn sách dịch Tứ Trụ Dự Đoán Học hiện đại của tàu không hà. Cứ lấy đó mà đi ra ngoài thiên hạ luận đoán, xem có ngày bị rượt cong cả vòng 3 lên chạy không mới là lạ...:D)

Sửa lại bởi platinum : 23 July 2010 lúc 7:23pm"

Platinum đã viết:

"Phieu Dieu đã viết:

"Trước đây nhìn 1 lá số tôi cứ lay hoay

đi tìm dụng thần, rồi kỵ thần, rồi cách cục. Thật ra dụng

thần là cái gì, làm sao đo được, khoảng cách giữa thân

nhược, thân vượng hay tòng cách nó mong manh làm sao. Vậy

mà có người còn đo độ vượng suy nhật can, rồi cộng trừ

nhân chia ... hehe, sao giống như môn toán học

quá!"

Cái này quá chuẩn luôn, thú thật tôi chưa nói chuyện với

bác Phieu Dieu lần nào, mà thấy các bạn trẻ thời nay cứ

đem Khoa học huyền bí ra cân đo đong đếm số lượng, giống

y như khoa học hiện đại. Trong lĩnh vực này, chỉ nên lấy

cái TÂM mà định, đừng có nhờ cậy vào IQ. Vậy nên chỉ dám

chốt lại một câu: ngàn năm cũng không tiến xa được...

Sửa lại bởi platinum : 23 July 2010 lúc 7:43pm"

tvvb đã viết:

"Platinum đã viết:

“Bó tay với mấy người! người ta đã có lòng phổ biến kinh

nghiệm, mình là người đi sau, đã không cảm ơn thì chớ, lại

còn vào chê trách này nọ...thời nay đúng là cao thủ nhiều

quá! mà toàn xuất thân từ mấy cuốn sách dịch Tứ Trụ Dự Đoán

Học hiện đại của tàu không hà. Cứ lấy đó mà đi ra ngoài

thiên hạ luận đoán, xem có ngày bị rượt cong cả vòng 3 lên

chạy không mới là lạ...:D)”

Đúng ! PD có công phổ biến , dù ít dù nhiều đều phải trân trọng .

Đại Lục bây giờ rất nhiều người giỏi , anh em nhà TVH và Thiệu vỹ Trung không đánh bóng tên tuổi của mình sao có thể bì kịp mấy người kia. Danh gia mệnh lý Cảng Đài thì nhiều như rừng , có mấy người tép riêu cũng có viết sách đả kích , chỉ rõ sai lầm của TVH trong Tứ trụ dự đoán học và Chu dịch dự đoán học, trang nào ,trang nào , sao lại sai đều rất có lý..."

Điều này là một chuyện bình thường bởi vì ai mà chả muốn có một Thần Tượng để Tôn Thờ để phấn đấu trong học tập và nghiên cứu nhưng Tôn Thờ quá dễ trở thành mù quáng không thể phân biệt được tốt xấu hay chân lý đâu là đúng hay sai... và họ thường trở thành "Người Đẽo Cày Giữa Đường" lúc nào mà không hề biết. Những người "Người Đẽo Cày Giữa Đường" này khi đó họ hay dậy người khác những câu như "Biết thì hãy thơn thớt, không biết thì hãy dựa cột mà nghe"…. y như là một con Vẹt hay bọn trẻ con bắt trước giọng người lớn ấy (nếu tôi trích một số đoạn của các Lùn Thủ thì còn "Khủng" hơn).

Tôi mượn những đoạn trích này để nói chính tôi bởi vì tôi cũng đã là "Người Đẽo Cày Giữa Đường" mất 2 năm khi Tôn Thờ cụ Thiệu mà không nghĩ rằng cụ Thiệu có thể ngụy tạo đưa ra Tuyệt Chiêu số 1 "Tất cả các giờ sinh trên thế giới phải đổi về giờ Bắc Kinh thì mới đúng".

Sau đây tôi bắt đầu hoàn tất Hồ sơ Tuyệt Chiêu thứ 2 :

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồ Sơ Tuyệt Chiêu thứ 2 :

"Không có khái niện Dụng thần thay đổi - của Đoàn Kiến Nghiệp" (trước tôi viết nhầm là Đoàn Viết Hoạt),

Chủ đề: “Tạp lục về tử bình” của Phieu Dieu trong mục Tử Bình bên tuvilyso.net

Đoàn Kiến Nghiệp đã viết:

“Hắn sanh vào ngày AL 23/8/1964 giờ thân, bát tự là:

Giáp Thìn - Quý Dậu - Canh Thìn - Giáp Thân

Đại vận: Giáp tuất (3)/ ất hợi (13)/ bính tý (23)/ đinh sửu (33)

Ta đối với mệnh này nghiệm lý hơn 5 năm, vẫn không tìm ra được giải thích. Lúc đầu ta mê hoặc hiểu lầm là: Mệnh này thân cường, có thủy tiết, nên xem là thân vượng có tiết, dụng thần ắt là thủy. Đến vận Bính Tý, chi tý quản 5 năm; thân tý thìn hợp thủy cục, ứng là đại cát, thực tế vận này hắn ta không kiếm được tiền mà còn bị ngồi tù vài lần. Vì vậy, ta hỏi qua các cao thủ “mệnh lý” khác, xong có 2 lời giải thích sau: 1. Thân dậu không vong, kim không vô lực, mệnh này xem là thân nhược, sợ thủy tiết, cho nên vận tý hung. 2. Trong mệnh cục có quý thủy thương quan, sợ kiến quan tinh, vận bính tý, thương quan kiến quan hung.

Ta nghe bọn họ giải thích liền biết là xằng bậy, nhưng ta lại không dễ phản bác bọn họ được. Bởi vì mệnh lý học là một môn huyền học, “nhìn không thấy sờ không được”, cho nên cực khó phản bác. Biện pháp tốt nhất là tìm ra những dẫn chứng ngược lại, tức là mệnh khác cũng giống như vậy, nhưng không xảy ra kết quả giống vậy, chỗ này chỉ khi tích lũy nhiều ví dụ thực tiễn mới có thể làm được.

.............................................................

Đoàn tiên sinh cùng Vương Hổ Ứng tiên sinh, một cao thủ về dịch lý. 2 ông này hợp thành 1 bộ song kiếm hợp bích lẫy lừng nổi tiếng từ Đài Loan, TQ, Nhật bản, ... đến cả Mỹ. ”

VULONG đã viết:

“Nếu quả thực Đoàn Kiến Nghiệp “…lẫy lừng nổi tiếng từ Đài Loan, TQ, Nhật bản, ... đến cả Mỹ.” thì đoạn viết trên là một ngụy tạo bởi vì không một ai khi được phong là cao thủ Tử Bình…. lẫy lừng như vậy mà lại không biết một điều đơn giản là vào đại vận Bính Tý có tam hợp Thân Tý Thìn hóa thành Thủy cục thì làm sao Nhật Chủ Kim còn vượng được nữa khi mà Nhật Chủ Kim mất điểm vượng của chi Thân và điểm vượng Lộc ở Thân còn Thủy được thêm điểm vượng của 2 Thìn và Thân.”

Sau đây là sơ đồ của Tứ Trụ trên:

Posted Image

Theo sơ đồ trên thì trong Tứ Trụ có Thìn trụ năm và Thìn trụ ngày tranh hợp với Dậu trụ tháng, vì vậy tổ hợp này không thể hóa Kim.

Điểm hạn và điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm như sau:

-0,5.........-0,5...........1.............0,5............-1

Mộc..........Hỏa.........Thổ...........Kim..........Thủy

3,24...........#...........3,75.........23,83.........9,3

Ta thấy Tứ Trụ này Thân Kim quá vượng mà Kiêu Ấn (Thổ) đủ, vì vậy dụng thần đầu tiên phải là Thực Thương (Thủy) là Nhâm tàng trong Thân trụ tháng.

Vào đại vận Bính Tý có tam hợp Thân Tý Thìn phá tan lục hợp Thìn Dậu trong tứ trụ để hóa Thủy thành công (theo quy tắc ưu tiên hợp hóa).

Vì trong Tứ Trụ có ít nhất 2 chi hợp với tuế vận hóa cục thay đổi hành của chúng (theo giả thiết...) nên điểm vượng vùng tâm phải tính lại.

Kim có 23,83 đv mất 8,43 đv của Thân trụ giờ (hóa Thủy) còn lại 23,83 đv - 8,43 đv = 15,4 đv. Thủy có 9,3 đv được thêm 8,43 đv của Thân trụ giờ, 3 đv của Thìn trụ ngày và 0,75 đv của Thìn trụ năm thành (9,3 + 8,43 + 3 + 0,75) đv = 22,23 đv.

Điểm hạn và điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm được tính lại như sau:

..1.............0,5...........-1............-0,5............0,5

Mộc...........Hỏa..........Thổ..........Kim...........Thủy

3,24............#............#3...........15,4..........22,23

Ta thấy Thân đã trở thành nhược mà Thực Thương là kỵ thần số 1 (kỵ thần có điểm vượng trong vùng tâm lớn nhất so với các kỵ thần), vì vậy dụng thần đầu tiên phải là Kiêu Ấn (Thổ) Mậu tàng trong Thìn trụ năm. Thân nhược khi vào vận Quan Sát có Thực Thương quá mạnh thì dĩ nhiên có sự tương tranh của Thực Thương với Quan Sát, vì vậy người đó dễ dính dáng đến phạm pháp, lao tù là chuyện bình thường. Thân đã nhược lại còn bị xì hơi mạnh bởi Thực Thương (quá vượng) thì là sao có thể phát tài cơ chứ.

Vậy mà Đoàn Gia ta đã phải thừa nhận "Ta đối với mệnh này nghiệm lý hơn 5 năm, vẫn không tìm ra được giải thích" chắc vì ông ta không biết dụng thần đã thay đổi (?). Nghe không thể chấp nhận được bởi vì Đoàn gia cũng chỉ là hậu sinh như chúng ta chả nhẽ ông ta không đọc được một cuốn sách cổ, kim nào về Tử Bình hay không nghe ai nói gì về khái niệm dụng thần thay đổi hay sao ? Để mà rồi cố ép cho Tứ Trụ này Thân phải nhược từ khi mới sinh cho phù hợp với thực tế đã diễn ra trong đại vận Bính Tý của người này. Chả nhẽ điều này đã làm cho tên tuổi ông ta “…lẫy lừng nổi tiếng từ Đài Loan, TQ, Nhật bản, ... đến cả Mỹ. " hay sao ? (nói vậy cho vui tí thôi chứ tôi đã khẳng định ngay từ đầu là ông ta cũng như cụ Thiệu thỉnh thoảng Ngụy Tạo vài chiêu cho vui cửa vui nhà mà thôi).

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites