67890000

tìm hiểu về các vị tổ Thiền Tông

1 bài viết trong chủ đề này

SỬ 33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG ẤN - HOA

H.T Thích Thanh Từ soạn dịch

Tu Viện Chơn Không 1971

Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành - PL. 2534 - 1990

Posted Image

01-Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp. (Mahakasyapa)

02-Tổ A-Nan. (Ananda)

03-Tổ Thương-Na-Hòa-Tu. (Sanakavasa)

04-Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa. (Upagupta)

05-Tổ Đề-Đa-Ca. (Dhrtaka)

06-Tổ Di-Dá-Ca. (Miccaka)

07-Tổ Bà-Tu-Mật. (Vasumitra)

08-Tổ Phật-Đà-Nan-Đề. (Buddhanandi)

09-Tổ Phục-Đà-Mật-Đa. (Buddhamitra)

10-Tổ Hiếp-Tôn-Giả. (Parsvika)

11-Tổ Phú-Na-Dạ-Xa. (Punyayasas)

12-Tổ Mã-Minh. (Asvaghosha)

13-Tổ Ca-Tỳ-Ma-La. (Kapimala)

14-Tổ Long-Thọ. (Nagarjuna)

15-Tổ Ca-Na-Đề-Bà. (Kanadeve)

16-Tổ La-Hầu-La-Đa. (Rahulata)

17-Tổ Tăng-Già-Nan-Đề. (Sanghanandi)

18-Tổ Già-Da-Xá-Đa. (Gayasata)

19-Tổ Cưu-Ma-La-Đa. (Kumarata)

20-Tổ Xà-Dạ-Đa. (Jayata)

21-Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu. (Vasubandhu)

22-Tổ Ma-Noa-La. (Manorhita)

23-Tổ Hạc-Lặc-Na. (Haklena)

24-Tổ Sư-Tử. (Aryasimha)

25-Tổ Bà-Xá-Tư-Đa..(Basiasita)

26-Tổ Bất-Như-Mật-Đa. (Punyamitra)

27-Tổ Bát-Nhã-Đa-La. (Prajnatara)

28-Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma. (Bodhidharma)

29-Tổ Huệ-Khả

30-Tổ Tăng-Xán

31-Tổ Đạo-Tín

32-Tổ Hoằng-Nhẫn

33-Tổ Huệ-Năng

http://www.mediafire.com/download.php?y1ishedl4gf

hoặc

http://www.box.net/shared/eqelgjxhv5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay