nhungdienhoa

Tìm Bài Viết Của Thành Viên

6 bài viết trong chủ đề này

Thân gửi admin!

Xin hỏi admin là diễn đàn có chức năng tìm bài viết của các thành viên hoặc của chính mình không ạ, thông thường trong các diễn đàn của một số trang web hiện nay khi nhấn vào hồ sơ của thành viên có thể tìm được bài đã gửi của thành viên đó.

nhungdienhoa tham gia diễn đàn đã lâu, muốn tìm những bài viết của một số thành viên kỳ cựu nhưng không làm được.

Thanks! admin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thân gửi admin!

Xin hỏi admin là diễn đàn có chức năng tìm bài viết của các thành viên hoặc của chính mình không ạ, thông thường trong các diễn đàn của một số trang web hiện nay khi nhấn vào hồ sơ của thành viên có thể tìm được bài đã gửi của thành viên đó.

nhungdienhoa tham gia diễn đàn đã lâu, muốn tìm những bài viết của một số thành viên kỳ cựu nhưng không làm được.

Thanks! admin!

Chính tôi đi tìm bài viết cũng không được. Trong thời gian tới. Chúng tôi đã có kế hoạch nâng cấp diễn đàn. Tôi hy vọng một trong những yêu cầu nâng cấp sẽ là chức năng tìm bài viết.
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thân gửi admin!

Xin hỏi admin là diễn đàn có chức năng tìm bài viết của các thành viên hoặc của chính mình không ạ, thông thường trong các diễn đàn của một số trang web hiện nay khi nhấn vào hồ sơ của thành viên có thể tìm được bài đã gửi của thành viên đó.

nhungdienhoa tham gia diễn đàn đã lâu, muốn tìm những bài viết của một số thành viên kỳ cựu nhưng không làm được.

Thanks! admin!

Tôi thấy đã có chức năng này rồi thôi .

Anh bấm vào thành viên cần xem rồi vào mục bài viết của thành viên mà xem, còn có mục chủ đề của thành viên nữa :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chính tôi đi tìm bài viết cũng không được. Trong thời gian tới. Chúng tôi đã có kế hoạch nâng cấp diễn đàn. Tôi hy vọng một trong những yêu cầu nâng cấp sẽ là chức năng tìm bài viết.

Tìm được sư phụ ơi, tìm của mình và của người khác vẫn được!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi thấy đã có chức năng này rồi thôi .

Anh bấm vào thành viên cần xem rồi vào mục bài viết của thành viên mà xem, còn có mục chủ đề của thành viên nữa :lol:

Chức năng này chắc là chỉ có hội viên không phải là hội viên mới mới có thôi. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chức năng này chắc là chỉ có hội viên không phải là hội viên mới mới có thôi. :ph34r:

Lạ nhỉ, để tôi nhờ người thử xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites