tuấn dương

ý Nghĩa Của Câu Chú Om Mani Padme Hum

5 bài viết trong chủ đề này

Trì tụng minh chú Om mani padme hum [Án ma ni bát di hồng] là một việc rất tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang ý nghĩa thâm sâu quảng đại vô cùng.

Âm thứ nhất, OM, là tổng hợp của ba mẫu tự A, U và M, tượng trưng cho thân miệng ý ô nhiễm của người tụng chú, đồng thời cũng tượng trưng cho thân miệng ý thanh tịnh của Phật đà. Có thể nào chuyển thân miệng ý ô nhiễm thành thân miệng ý thanh tịnh được không? hay đây là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt? Tất cả chư Phật đều là đã từng là chúng sinh, nhờ bước theo đường tu nên mới thành đấng giác ngộ; Phật Giáo không công nhận có ai ngay từ đầu đã thoát mọi ô nhiễm, mang đủ mọi tánh đức. Thân miệng ý thanh tịnh đến từ sự tách lìa trạng thái ô nhiễm, chuyển hóa ô nhiễm thành thanh tịnh. Chuyển hóa bằng cách nào? Phương pháp tu được nhắc đến qua bốn âm kế tiếp.

MANI [ma ni], nghĩa là ngọc báu, tượng trương cho phương tiện, là tâm bồ đề, vì chúng sinh mà nguyện mở tâm từ bi, đạt giác ngộ. Cũng như viên ngọc quí có khả năng xóa bỏ cảnh nghèo, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng xóa bỏ sự bần cùng khó khăn trong cõi luân hồi và niết bàn cá nhân. Như ngọc như ý có khả năng chu toàn mọi ước nguyện của chúng sinh, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng chu toàn mọi ước nguyện chúng sinh.

PADME [bát mê], nghĩa là hoa sen, tượng trưng cho trí tuệ. Hoa sen từ bùn mọc lên nhưng lại không ô nhiễm vì bùn. Tương tự như vậy, trí tuệ có khả năng đặt người tu vào vị trí không mâu thuẫn ở những nơi mà người thiếu trí tuệ đều sẽ thấy đầy mâu thuẫn. Có nhiều loại trí tuệ, trí tuệ chứng vô thường, trí tuệ chứng nhân vô ngã (con người không tự có một cách độc lập cố định), trí tuệ chứng tánh không giữa các phạm trù đối kháng (nói cách khác, giữa chủ thể và khách thể) và trí tuệ chứng sự không có tự tánh. Mặc dù có nhiều loại trí tuệ, nhưng chính yếu vẫn là trí tuệ chứng tánh Không.

Trạng thái thanh tịnh có được là nhờ sự kết hợp thuần nhất giữa phương tiện và trí tuệ, được thể hiện qua âm cuối, HUM [hồng]. Âm này ứng vào trạng thái bất nhị, không thể phân chia. Trong hiển thừa, phương tiện và trí tuệ bất nhị có nghĩa là phương tiện ảnh hưởng trí tuệ, và trí tuệ ảnh hưởng phương tiện. Trong mật thừa, sự hợp nhất này ứng vào một niệm tâm thức trong đó phương tiện và trí tuệ đồng loạt hiện hành. Nói về chủng tự của năm vị Thiền Phật, HUM là chủng tự của Bất Động Phật [Akshobhya], sự đứng yên không gì có thể lay chuyển nổi.

Om mani padme hum, có nghĩa là dựa vào đường tu kết hợp thuần nhất phương tiện và trí tuệ mà người tu có thể chuyển hóa thân miệng ý ô nhiễm của mình thành thân miệng ý thanh tịnh của Phật. Thường nói người tu không thể tìm Phật ở bên ngoài, tất cả mọi nhân tố dẫn đến giác ngộ đều sẵn có từ bên trong. Đức Di Lạc Từ Tôn có dạy trong bộ Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra) rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh trong tâm.

Chúng ta ai cũng mang sẵn trong mình hạt giống thanh tịnh, cốt tủy của Như Lai (Tathatagarbha - Như lai tạng), đó là điều cần nuôi nấng phát triển đến mức tột cùng để bước vào địa vị Phật đà.

clip:Visit My Website

nguồn :http://kinhduong.com/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om mani padme hum [Án ma ni bát di hồng] còn gọi là Lục tự đại minh chân ngôn, có lẽ quen thuộc nhất xuất hiện trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân - Lục tự đại minh đã nhốt Tôn hành Giả và cũng chính nó giải thoát cho Tôn hành Giả dưới núi ngũ hành.

Trì tụng Lục tự đại minh giúp mở nút thắt tổng ở Luân xa tim và Luân xa 7 theo như mấy đại sư mật tông nói.

Clip phát âm đúng : http://www.youtube.com/watch?v=0YEq3St7CGs...feature=related

Clip phát âm sai: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PF_erF2uUJ

Việc nghe cũng có tác dụng như tự niệm chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ủa, Du Ca tưởng Om Mani Padme Hum hay còn gọi là Lục tự đại minh chân ngôn, đưa con người ta qua 6 cõi (trời, atula, súc sanh, ngạ quỷ, con người, địa ngục) thanh tịnh hóa 6 phần của con người (bản thân, lời nói, tâm thức, cảm xúc mâu thuẫn, tấm màn che phủ trí tuệ và những điều ẩn tàng), cũng như 6 vị Phật, 6 loại trí tuệ....

Om, Mani Padme, Hum cũng gọi là chú Quán Thế Âm Bồ Tát, Mani Padme là tên của Người.

Xin được chỉ giáo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ủa, Du Ca tưởng Om Mani Padme Hum hay còn gọi là Lục tự đại minh chân ngôn, đưa con người ta qua 6 cõi (trời, atula, súc sanh, ngạ quỷ, con người, địa ngục) thanh tịnh hóa 6 phần của con người (bản thân, lời nói, tâm thức, cảm xúc mâu thuẫn, tấm màn che phủ trí tuệ và những điều ẩn tàng), cũng như 6 vị Phật, 6 loại trí tuệ....

Om, Mani Padme, Hum cũng gọi là chú Quán Thế Âm Bồ Tát, Mani Padme là tên của Người.

Xin được chỉ giáo?

Thì nói tác dụng xa xa nó như vậy. Còn tác dụng trực tiếp đến nội khí (năng lượng, ...) của con người thì như Liên Châu đề cập ở trên.

Phân bố của Lục tự đại minh trên thân người theo sách : "Tính mệnh khuê chỉ"

Hum(6)(bách hội)													 Pát(4) (đản trung)  

													  						 Mê(5)(trái)			Om(1)(Hoàng đình)			 Ni(3)(Phải)													   													 Ma(2)(Trung quản)

Cách thức phát âm chính xác theo tiếng Việt: Om ma ni pát mê hum

Một cách kiểm tra mình có khả năng niệm thần chú này hay không bằng cách khi niệm liên tục hàng trăm, ngàn biến thì bất ngờ bỏ đi 1 âm

vd: om ma pát mê hum

cách niệm trên sẽ khiến dòng khí bị chăn ở vị trí (2) không thể đi qua vị trí (4) vì thiếu vị trí (3), do đó sẽ có hiện tượng thân thể bị oằn lên như vòi nước bị tắc khi bơm nước. Nếu sau thời gian dài niệm liên tục và kiểm tra không thấy hiện tượng trên nghĩa là không có khả năng niệm chú, luân xa tổng không chuyển động.

Edited by LienChau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ủa, Du Ca tưởng Om Mani Padme Hum hay còn gọi là Lục tự đại minh chân ngôn, đưa con người ta qua 6 cõi (trời, atula, súc sanh, ngạ quỷ, con người, địa ngục) thanh tịnh hóa 6 phần của con người (bản thân, lời nói, tâm thức, cảm xúc mâu thuẫn, tấm màn che phủ trí tuệ và những điều ẩn tàng), cũng như 6 vị Phật, 6 loại trí tuệ....

Om, Mani Padme, Hum cũng gọi là chú Quán Thế Âm Bồ Tát, Mani Padme là tên của Người.

Xin được chỉ giáo?

mẹ VS đi chùa chiền cũng đã dược 30 năm nay đã được gặp rất nhiều thầy sư

về nhà VS rất hay bị nghe 'bà bu" giảng kinh lại

Nhớ có một lần bà bảo om mani padme hum ,từ om chính là nhại lại tiếng nổ đầu tiên hình thành lên vũ trụ này ,mỗi khi con người tụng kinh sẽ gửi lên vũ trụ một loại sóng và sẽ được đáp trả lại điều này làm mình liên tưởng đến bí quyết thành công của mấy ông giài có trong quyển "tư duy thịnh vượng" có nghĩ là khi ta phát ra một niềm tin hay ao ước vào vũ trụ sẽ được vũ trụ đáp lại theo kiểu định luật đàn hồi của ông newton :D dẫn dắt hay làm động lực cho bản thân chúng ta theo thời gian thực hiện biến chúng thành sự thật mà chúng ta không để ý tới....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay