Di Lặc

Bò Cạp Vào Nhà

3 bài viết trong chủ đề này

Kính Sư Phụ & ACE

Nếu Bò Cạp vào nhà thì báo điềm gì ? Xin Sư Phụ và Các Anh, Chị , Em có kinh nghiệm chỉ bảo.

Rất Cảm Ơn :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính Sư Phụ & ACE

Nếu Bò Cạp vào nhà thì báo điềm gì ? Xin Sư Phụ và Các Anh, Chị , Em có kinh nghiệm chỉ bảo.

Rất Cảm Ơn :D

Nói chung, trong nhà có ve, bọ chó, bò cạp, chí, rận, rệp....đều không tốt. Riêng bò cạp đề phong kẻ gian.

Lý học viết: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" . Những loại trên thuộc tà khí. Trong nhà xuất hiện âm khí (Hiểu theo Lý học - không thiên theo tâm linh) nên hấp dẫn các loại trên vào.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nói chung, trong nhà có ve, bọ chó, bò cạp, chí, rận, rệp....đều không tốt. Riêng bò cạp đề phong kẻ gian.

Lý học viết: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" . Những loại trên thuộc tà khí. Trong nhà xuất hiện âm khí (Hiểu theo Lý học - không thiên theo tâm linh) nên hấp dẫn các loại trên vào.

Cảm ơn Sư Phụ! Chúc Sư Phụ Luôn Khỏe!

Share this post


Link to post
Share on other sites