Thiên Sứ

Chú Đại Bi.

19 bài viết trong chủ đề này

Quí vị và anh chị em thân mến.

Thần chú Đại Bi là một trong những thần chú nổi tiếng của Phật Pháp và cùng với câu thần chú "Um ma ni pat mê hum" có những tác dụng vô biên với bản ngã. Tôi xin được chép vào đây trên nguồn Youtube để quí vị và anh chị em khi rảnh, hay trong những giây phút căng thẳng vì muôn nẻo chuyện đời có thể mở ra nghe và tịnh tâm thư giãn.

Hy vọng sẽ giúp quí vị và anh chị em thân tâm an lạc, hướng tới một sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời.

"Vạn pháp duy tâm biến hiện"

THẦN CHÚ ĐẠI BI

THẦN CHÚ

UM MA NI PAT ME HUM

12 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

THẦN CHÚ
UM MA NI PAT MÊ HUM

Những hình ảnh của mantra trong clip này hy vọng sẽ có những tương tác tốt với trí tuệ của bạn.


6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

THẦN DƯỢC CỦA PHẬT PHÁP
Các bạn có thể quán tưởng về sự vô thường....

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRÌ TỤNG THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

Những lợi ích của việc trì tụng thần chú của Đức Phật Bi Mẫn thì thật vô biên, giống như bầu trời bao la vô hạn.Cho dù bạn không hiểu biết nhiều về Pháp, cho dù điều duy nhất bạn biết là Om Mani Padme Hum thì cuộc đời hạnh phúc nhất vẫn là cuộc đời được sống với một thái độ giải thoát khỏi tám mối bận tâm thế tục.

Nếu bạn sống cuộc đời mình với thái độ trong sạch thoát khỏi sự tham luyến với cuộc đời này và chỉ đơn thuần trải đời mình trong việc trì tụng Om Mani Padme Hum – thần chú sáu-âm này là tinh tuý của toàn bộ Giáo Pháp – thì đó là Pháp thanh tịnh nhất. Việc trì tụng có vẻ rất đơn giản, rất dễ dàng. Nhưng nếu bạn nghĩ tưởng về những lợi lạc của nó, thì điều đó không hoàn toàn đơn giản. Ở đây tôi sẽ chỉ đề cập tới cốt lõi của những lợi lạc vô biên của nó.

Trì tụng thần chú của Đức Phật Bi Mẫn chỉ một lần sẽ hoàn toàn tịnh hoá sự gãy bể bốn giới nguyện gốc của Biệt Giải thoát và năm nghiệp tiêu cực không bị đứt đoạn.

Trong các tantra cũng đề cập rằng nhờ trì tụng thần chú này bạn sẽ thành tựu bốn phẩm tính để được sinh vào cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và những cõi Tịnh độ khác; vào lúc chết được thấy Đức Phật và ánh sáng xuất hiện trên bầu trời; chư thiên cúng dường bạn; và không bao giờ bị tái sinh trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh. Bạn sẽ được tái sinh trong cõi Tịnh độ của Đức Phật hay như một hiện thể tái sanh tốt lành. Khi một người trì tụng mười chuỗi thần chú một ngày bơi lội, dù trong sông, biển hay một vài sinh loài sống trong nước nào khác, nước chạm vào thân người đó cũng sẽ được ban phước.

Ta cũng được biết rằng bảy đời tổ tiên (cửu huyền thất tổ) của người đó cũng không bị tái sinh trong các cõi thấp. Đó là nhờ năng lực của thần chú, thân được ban phước bởi những người trì tụng thần chú và quán tưởng thân họ trong sắc tướng của thân linh thánh như Đức Chenrezig (Quán Thế Âm). Vì thế, thân thể trở nên rất mạnh mẽ, tràn đầy ân phước đến nỗi nó tác động tới tâm thức cho tới bảy đời và kết quả là nếu người ấy chết với một niệm tưởng bất thiện, người ấy sẽ không bị tái sinh trong một cõi thấp.Vì thế, khi một người mà mỗi ngày từng trì tụng mười chuỗi Om Mani Padme Hum đi xuống sông hay biển, nước chạm vào thân người ấy được ban phước, và sau đó chất nước được ban phước đó sẽ tịnh hoá hàng tỉ tỉ chúng sinh trong nước. Người này cứu giúp những sinh vật trong nước đó thoát khỏi nỗi khổ không thể tưởng tượng nổi nơi các cõi thấp. Việc ấy thật lợi lạc đến mức khó tin.

Khi một người như thế đi xuống một con đường, gió chạm vào thân người ấy và sau đó tiếp tục chạm vào những côn trùng, nghiệp tiêu cực của chúng được tịnh hoá và nhờ đó chúng có một tái sinh tốt đẹp. Tương tự như vậy, khi một người như thế xúc chạm vào thân người khác, nghiệp tiêu cực của những người đó cũng được tịnh hoá. Việc một người như thế nhìn ngắm thì thật đầy ý nghĩa; việc được nhìn và xúc chạm trở thành một phương tiện để giải thoát chúng sinh. Điều này có nghĩa là thậm chí hơi thở của người đó chạm vào thân của chúng sinh khác cũng tịnh hoá nghiệp tiêu cực của họ. Bất kỳ sinh loài nào uống nước trong đó một người như thế từng bơi lội cũng được tịnh hoá.

Chúng ta có may mắn lạ lùng là đã gặp được Pháp và có cơ hội để trì tụng và thiền định về Đức Phật Bi Mẫn. Đó là một phương pháp dễ dàng để tịnh hoá bất kỳ nghiệp tiêu cực nào mà ta từng tích tập, không chỉ trong đời này mà còn trong nhiều đời trước nữa.

Bởi chúng ta từng gặp được Phật Pháp và đặc biệt là phương pháp này – sự thực hành Đức Phật Bi Mẫn và trì tụng thần chú của Ngài – nó thật dễ dàng để tịnh hoá nghiệp tiêu cực và tích tập công đức rộng lớn và do đó thành tựu sự Giác ngộ. Chúng ta thật may mắn không ngờ.

Như thế, chẳng còn gì ngu dại hơn việc không chịu sử dụng sự thuận lợi của cơ hội vĩ đại này. Nói chung, chúng ta liên tục xao lãng và phí phạm cuộc đời mình. Không chỉ có thế, mọi hành vi được làm với bản ngã và tâm thức nhiễm ô ba độc tham, sân và si tạo nên nghiệp tiêu cực, là nguyên nhân của đau khổ. Trong cả cuộc đời, không còn gì ngu xuẩn hơn việc sử dụng thân người toàn hảo này chỉ để tạo nên đau khổ. Ở những nơi như Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ, và Ladakh đã có một truyền thống tốt đẹp lâu đời là thực hiện khoá nhập thất Đức Phật Bi Mẫn và trì tụng 100 triệu thần chú Om Mani Padme Hum. Khoá nhập thất được tổ chức ở Viện Chenrezig là kỳ nhập thất như thế lần đầu tiên được tiến hành ở Tây phương và khoá nhập thất đầu tiên trong tổ chức FPMT (Hội Bảo vệ Truyền thống Đại thừa). Việc này xảy ra ở đó mỗi năm một lần – mỗi năm chỉ một lần!

Nếu bạn bị dày vò bởi tội lỗi trong đời mình, bạn có thể khắc phục cảm xúc đó bằng sự tịnh hoá khi tham dự khoá nhập thất này. Khoá nhập thất không chỉ trì tụng các thần chú với các sadhana, mà cũng bao gồm cả việc trì giữ Tám Giới luật Đại Thừa, nếu không mỗi ngày thì ít nhất cũng thường xuyên. Bất kỳ công đức nào mà bạn tích tập trong ngày đó sẽ tăng trưởng gấp 100.000 lần. Việc này trở nên một phương pháp dễ dàng và nhanh chóng để tịnh hoá, tích tập công đức bao la, thành tựu sự Giác ngộ và giải thoát chúng sinh khỏi nỗi khổ không thể tưởng tượng nổi và mau chóng đưa họ tới sự Giác ngộ.

Được tham dự một kỳ nhập thất mani (Thần chú Sáu-Âm) là một điều may mắn khó tin. Cho dù bạn không thể hiện diện trong toàn bộ khoá nhập thất, bạn cũng có thể tham dự hai tháng, một tháng hay ít nhất một vài tuần. Thậm chí bạn có thể chỉ nhập thất một tuần. Tôi đặc biệt hy vọng rằng khoá nhập thất này sẽ được tổ chức tại Mông Cổ, bởi thực phẩm chính của họ là thịt và quá nhiều thú vật bị giết mỗi ngày ở đó. Thực hành này trợ giúp để tịnh hoá điều đó. Sau khi các ngôi chùa của chúng tôi ở Mông Cổ được xây dựng xong, tôi hy vọng rằng hàng ngàn người sẽ tham dự các kỳ nhập thất mani tại đó. Dần dần, tôi mong muốn khoá nhập thất này cũng được tổ chức ở nhiều nơi khác tại phương Tây. Khoá nhập thất này cũng ban phước cho quốc gia ở đó nó được tổ chức và đem lại rất nhiều sự an lạc, hạnh phúc và thịnh vượng.

Cho dù bạn hiểu biết giáo lý về cách thiền định về Bồ Đề Tâm, bạn vẫn cần thọ nhận những ân phước đặc biệt của vị Bổn Tôn, Đức Phật Bi mẫn. Bạn nhận những ban phước này bằng cách thực hiện việc thiền định và trì tụng mà chúng tôi thực hành trong khoá nhập thất mani. Như thế, việc trì tụng Om Mani Padme Hum là một phương pháp thể nhập Bồ Đề Tâm – để chuyển hoá tâm bạn thành Bồ Đề Tâm và làm cho việc bạn thiền định về Bồ Đề Tâm được hiệu quả. Nói chung, theo kinh nghiệm của tôi, ở trụ xứ của tôi tại Solu Khumbu trong rặng Hymalayas tại Nepal, có những người sống cuộc đời họ trong việc trì tụng Om Mani Padme Hum nhưng không có chút ý niệm nào về tánh Không – ngay cả trên chữ nghĩa. Mặc dù họ không thể đọc và thậm chí không biết vần abc, họ có một lòng sùng mộ vĩ đại đối với lòng bi mẫn và Bồ Đề Tâm và sống cuộc đời họ trong việc trì tụng Om Mani Padme Hum. Những người như thế có một trái tim nồng nhiệt, hết sức thiện tâm, vô cùng bi mẫn. Đây là một bằng chúng từ kinh nghiệm của tôi rằng nó hữu hiệu trong việc chuyển hoá tâm thức thành một trái tim tốt lành và bi mẫn. Không có Bồ Đề Tâm, bạn không thể đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Bạn không thể thực hiện những công việc toàn hảo cho tất cả chúng sinh; và bạn không thể thành tựu những phẩm tính toàn thiện về những sự chứng ngộ và ngừng dứt, thậm chí cho chính bạn. Như thế, mọi người sẽ rất được hoan nghênh khi tham dự khoá nhập thất 100 triệu thần chú Om Mani Padme Hum(*)

Đây là những nghiệp nặng tới nỗi chúng lập tức chín mùi thành một tái sinh trong cõi địa ngục khi nghiệp đời này cạn kiệt. Năm nghiệp là: giết mẹ, giết cha, làm thân Phật chảy máu, giết A La Hán và gây chia rẽ trong Tăng Đoàn.

Lạt ma Zopa Rinpoche

Người dịch: Liên Hoa

Nguyên tác: The Benefits of Chanting Om Mani Padme Hum

http://www.lamayeshe...ipadmehum.shtml

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô đây có phải là cách đọc thần chú Om mani padme hum ko "um ma ni pat mê hum"

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô cho cháu nội dung của chú đại bi nha, cháu tìm đọc nhưng ko biết lấy ở đau. cảm ơn cô trước nha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ơi, không hiểu sao mỗi khi nghe chú Om mani pad mehum cháu lại thấy nặng nặng nửa đầu sau, ngực như bị thắt lại, khó thở, cảm giác tim đập nhanh hơn, người mệt mỏi, và có cảm giác như bị ép chặt lại ấy. Không nghe nữa thì hết ngay. Có phải là cháu không hợp với thần chú không ạ Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô cho cháu nội dung của chú đại bi nha, cháu tìm đọc nhưng ko biết lấy ở đau. cảm ơn cô trước nha

Nếu nhớ không nhầm thì Chú Đại Bi đã có trên Diễn đàn này,và tìm hộ bạn đây: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/18439-chu-dai-bi-in-thieu-trong-cac-kinh-tung/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ơi, không hiểu sao mỗi khi nghe chú Om mani pad mehum cháu lại thấy nặng nặng nửa đầu sau, ngực như bị thắt lại, khó thở, cảm giác tim đập nhanh hơn, người mệt mỏi, và có cảm giác như bị ép chặt lại ấy. Không nghe nữa thì hết ngay. Có phải là cháu không hợp với thần chú không ạ Posted Image

Có lẽ bạn căng thẳng hoặc nghe trong trạng thái bất ổn, hãy bắt đầu nghe từ giai điệu ở đây:

bạn sẽ tiếp nhận từ từ để nghe chất liệu của Thần chú cao cấp này. Tôi chưa bao giờ hoặc sẽ không bao giờ tin Thần chú OM Ma Ni đem lại cơn đau đầu cho bất cứ ai ngoại trừ bị tà kiến nhập thân.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

THẦN DƯỢC CỦA PHẬT PHÁP

Các bạn có thể quán tưởng về sự vô thường....

HUYỀN DIỆU CHÚ ĐẠI BI

Thần Chú Đại Bi được rút ra từKinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại BiTâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặtđông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đạithánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan... cùng câu hội, tại núi Bồ Đà Lạc Ca(Potalaka), một hải đảo ở về phía Nam xứ Ấn Độ, được coi như là nơi mà Đức BồTát Quán Thế Âm thường trụ tích. Ta có thể tin chắc điều đó bởi vì Kinh ThiênThủ Thiên Nhãn được mở đầu bằng câu nói quen thuộc của Ngài A Nan "Như thếtôi nghe" cũng như xuyên qua nội dung hỏi đáp giữa ngài A Nan và Đức ThếTôn đã được ghi lại ở trong kinh.

Trong pháp hội này, Bồ Tát QuánThế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, muốn cho "chúng sanh được an vui, đượctrừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp áctội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, đượcthành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủtất cả những chỗ mong cầu" mànói ra Thần Chú này.

Ngài cho biết lý do ra đời củaThần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương TịnhTrụ Như Lai, vì tâm thương tưởng đến chúng sanh nên đã nói ra thần chú Đại Bivà khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì tâm chú này để mang đến lợi íchan vui lớn cho chúng sanh trong đời vị lai. Bồ Tát Quán Thế Âm lúc bấy giờ mớiở ngôi sơ địa khi nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Vuimừng trước oai lực của thần chú, Ngài bèn phát đại nguyện: "Nếu trong đờivị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này,thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn mắt ngàn tay". Lập tức, Ngàithành tựu ý nguyện. Từ đó, hình ảnh của vị Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắttrở thành một biểu tượng cho khả năng siêu tuyệt của một vị Bồ Tát mang sứ mệnhvào đời cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Ngàn tay, ngàn mắt nói lên cáikhả năng biến hóa tự tại, cái dụng tướng vô biên của thần lực Từ bi và Trí huệtỏa khắp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngàn mắt để có thể chiếu soi vào tất cả mọicảnh giới khổ đau của nhân loại và ngàn tay để cứu vớt, nâng đỡ, như Đức Phậtgiải thích với Ngài A Nan ở trong kinh, "tiêu biểu cho hạnh tùy thuận cácsự mong cầu của chúng sanh".

Kinh và Thần chú Đại Bi sau đóđã được ngài Dà-Phạm-Đạt-Ma (Bhagavaddharma: có nghĩa là Tôn Pháp) một Thiền sưẤn Độ, du hóa qua Trung Quốc vào niên hiệu Khai Nguyên đời nhà Đường dịch vàchuyển âm từ tiếng Phạn qua tiếng Trung Hoa và được Hoà Thượng Thích Thiền Tâmchuyển ngữ qua tiếng Việt. Với oai lực và linh nghiệm đã được chứng minh quakhông gian và thời gian, thần chú Đại Bi đã được trân trọng trì tụng trong cáckhoá lễ, các nghi thức tụng niệm chính của các quốc gia theo truyền thống Phậtgiáo Đại thừa như : Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam,..

Sự linh nghiệm, hiển linh của chú Đại Bi từ lâu đã được dângian Việt Nam nói riêng, dân chúng khắp nơi trên tòan cõi phương Đông nói chunghiểu là “thần chú của Phật Pháp”. Sự linh ứng của chú Đại Bi thật diệu kỳ: cứukhổ cứu nạn con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trướcnhững khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác; Trị cho con người nhữngthói tật cả về tâm bệnh lẫn thân xác; Có sức chuyển hóa vũ trụ biến tạo nên cáttường từ nghiệp chướng; Hóa giải chứơng duyên, ngang trái; Hóa thân Bồ Tát,giúp con người có sức mạnh vô biên tự mình tháot khỏi ách ngục hình của thanhân;…Đã có hàng ngàn câu chuyện truyền tụng về sự huyền diệu của chú Đại Bi cóthật trong dân gian và do đó, con người đến với chú Đại Bi như tìm đến một cứucánh lúc tai nàn.

Nói chung, công năng của chú Đại Bi là làm chochúng sinh tiêu trừ được khổ nạn, đem đến cho con người sự vui tươi và có khảnăng chữa lành tâm bệnh lẫn thân xác, năng lực của chú có thể hóa giải cảnghiệp chướng trái duyên, hóa giải tội báo. Thần lực của chú Đại Bi thật vôsong.

Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương,cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những lúc mà ta thấy mình rơi vào con đườngcùng, bế tắc, không còn lối thoát; hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán ThếÂm, nhất tâm trì tụng Thần chú Đại Bi, chắc chắn Ngài sẽ giúp ta những phươngtiện thiện xảo, đưa ta vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc. Tuy nhiên,để Thần chú phát huy được oai lực của nó, khi trì tụng ta phải tự mình quán chiếutại sao ta lại rơi vào cảnh khổ mà người khác lại không, và tại sao Thần chú lạicó công năng cứu khổ? Giáo lý của nhà Phật cho chúng ta biết rằng tất cả mọi việctrên cỏi đời này không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tất cả những đauthương bất hạnh mà ta phải gánh chịu trong kiếp sống hiện tại: gông cùm tù tội,bệnh hoạn, nghèo hèn,... là kết quả của những ác nghiệp mà ta đã gây nên từ baokiếp trước hoặc trong kiếp này, nay đến lúc ta phải trả. Sở dĩ Thần chú Đại Bicó khả năng đưa ta vượt qua khỏi cơn khổ nạn vì công năng siêu tuyệt của nó làPhá Ác Nghiệp Chướng

Hãyđến với Mẹ Quan Âm thông qua chú Đại Bi. Hãy niệm tụng với lòng THÀNH KÍNH TINTƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀ TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG TÒAN VẸN. Hãy đứng thẳng hoặc ngồi ngayngắn trước khi niệm Chú Đại Bi, đó là thân nghiệp được thanh tịnh. Miệng tụngkinh không nói lời gian trá. Tâm thanh tịnh không để ý tán lọan. Ngoại cảnhlắng trong là khế ngộ nguồn tâm, diệu nhập pháp lý. Chân ngôn được phát ra nhưngọc tìm dưới đáy nước trong. Vẻ trong sáng của ngọc được hiển bày vào tâmnguyện thành tựu cũng như nhập vào biển diệu nghĩa, thật là huyền nhiệm.

Xin xem hai liên kết dướiđây để thấy sự nhiệm mầu của Chú Đại Bi

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tặng mọi người tham khảo.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

hay quá các bác ơi

Trong tâm có Phật --- cháu đọc giúp mình hiểu ra nhiều điều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đag có bầu đc nghe và xem thấy tâm nhẹ quá,cháu cám ơn các bác các cô nh.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đag có bầu đc nghe và xem thấy tâm nhẹ quá,cháu cám ơn các bác các cô nh.

Nếu chị trì chú Đại Bi trong lúc mang bầu thì tốt cho cả mẹ và con biết mấy. Một ngày nên trì chú ít nhất 3 lần (nhiều thời gian + có tâm hơn thì 5,7,9... lần). Chị mang bầu khó quỳ, thì có thể ngồi sao cho thoải mái nhất để trì chú. Ăn mặc kín đáo và có tâm là được.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chân thành cảm ơn bác Thiên Sứ & các anh chị!

Nguyện Phật từ bi gia hộ cho toàn thể các bác, anh, chị & người thân được an lành, mạnh khỏe!

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Edited by LeCuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay