Kim Cương

Thần Chú, Chú Vào đâu ?

2 bài viết trong chủ đề này

Nói đến Thần Chú và Chân Ngôn thì nhiều người dễ ấn tượng. Nhưng hỏi trì Thần Chú, Chú vào đâu ? thì thật ít người biết hỏi và biết đáp.

Chẳng lẽ nói Bùa Chú thì có nghĩa Thần...,chú trong lá Bùa ?.

Chẳng lẽ trì Thần Chú vào chén nước hay đặt chén nước lên ban thờ thì Thần...sẽ Chú trong Nước ?.

Như Thần Chú Đại Bi có 42 Thủ Nhãn Đồ Pháp Khí, chẳng lẽ các Thần sẽ Chú tại 42 Pháp khí ?

Chú vào đâu ? Có ai trả lời chính xác câu hỏi này được thì câu hỏi cũng là một vấn đề.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nói đến Thần Chú và Chân Ngôn thì nhiều người dễ ấn tượng. Nhưng hỏi trì Thần Chú, Chú vào đâu ? thì thật ít người biết hỏi và biết đáp.

Chẳng lẽ nói Bùa Chú thì có nghĩa Thần...,chú trong lá Bùa ?.

Chẳng lẽ trì Thần Chú vào chén nước hay đặt chén nước lên ban thờ thì Thần...sẽ Chú trong Nước ?.

Như Thần Chú Đại Bi có 42 Thủ Nhãn Đồ Pháp Khí, chẳng lẽ các Thần sẽ Chú tại 42 Pháp khí ?

Chú vào đâu ? Có ai trả lời chính xác câu hỏi này được thì câu hỏi cũng là một vấn đề.

Thần chú tức Chân Ngôn, Chân Ngôn là sao là ngôn ngữ thật nhất chính xác nhất của chư Phật. Nếu ngồi phân tích mổ xẻ bằng lời lẽ thông thường chẳng há mất đi cái ý nghĩa của nó? Thần chú, chân ngôn như một phương tiện để đưa con người học hỏi với vũ trụ. Chân ngôn được dùng bởi các vị tu theo Mật Tông hay tên khác là Chân Ngôn tông. Thần chú Chân Ngôn phải đi liền theo tu tâm dưỡng tính nếu không có đọc cả triệu biến chú bắt cả triệu ấn quyết vẽ cả triệu đạo bùa thì cũng không có hiệu quả.

:D

Thân,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay