Lãn Miên

Câu Đối

28 bài viết trong chủ đề này

Kính nhờ Bác Lãn Miên biên dịch giùm 4 câu thơ cổ:

Hà nhân thượng cổ giao lưu,

Bát nguyệt sơ cửu đấu ngưu nãi hoàn.

Kinh doanh thủy bộ bách ban,

Y tư nhật nguyệt lại hoàn đấu ngưu.

Trân trọng cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ Bác Lãn Miên biên dịch giùm 4 câu thơ cổ:

Hà nhân thượng cổ giao lưu,

Bát nguyệt sơ cửu đấu ngưu nãi hoàn.

Kinh doanh thủy bộ bách ban,

Y tư nhật nguyệt lại hoàn đấu ngưu.

Trân trọng cảm ơn.

何人上古交流

八月初九鬥牛仍换

經盈水步百班

依諮日月來換鬥牛

Vì chữ nho đồng âm nhiều lắm, nên không biết nó dùng chữ nào.Thử theo âm, viết lại bằng chữ nho như trên , không chắc có đúng không (?). Câu trên là: Hỏi ai thượng cổ giao lưu. Ngày 9 tháng 8 đấu trâu xoay vần. Thắng qua trên dưới trăm lần. Theo coi ngày tháng đến tuần đấu trâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Bác Lãn Miên.

Hiện có 4 câu thơ trong Ngọc Phả Hùng Vương, nhờ Bác dịch giúp

"Tây đại sơn nhân thượng 西大山人上 [ 1]

Bất kiến tâm hạ tướng. 不見心下相 [ 2]

Hội đông túc danh nhân 會東足名人 [ 3]

Doãn cư thượng khẩu vượng 允居上口旺 [4]

[ 1] Chiết tự 2 chữ PHẬT , TIÊN. 西大Tây đại ; muốn viết cho rõ thì càn phải viết “西大人Tây đại nhân ”. Về chữ chiết tự này, xem thuyết minh rõ thêm sau đây: Chữ PHẬT có 08 chữ dị thể đã thống kê vào Tự điển như sau:

Posted Image

Chúng ta chú ý có chữ Posted Image .: chữ dị thể này tạo ra bằng phép viết hội ý: Người theo Nho giáo cho rằng Phật là “Người trời” ,cho nên viết Nhân 亻 + thiên天 = 佛. Tương tự như vậy, người theo Phật giáo cho rằng Phật là con người vĩ đại ở phương Tây (Tây thiên cực lạc), cho nên viêt Nhân Tây đạị

file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDucTho%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpg+ 西+ 大 =佛. Nhưng vì trong câu thơ bí hiểm này chữ sau cũng có cùng cách chiết tự đã có chữ nhân nên người đặt thơ giảm bớt 1 chữ nhân亻mà ai cũng đều hiểu rõ không nhầm lẫn. Còn chữ Sơn 山+ nhân亻 là chữ TIÊN mọi người đều biết cả rồi. [ 2] 不見心下相:Bất kiến là không thấy, chẳng thấy. Nhưng hai chữ này viết liền lại trong như chữ Quan/ Quán Posted Image

Chữ Tương 相trên chữ tâm 心dưới tức chữ Tưởng 想 . Quán tưởng là từ thuật ngữ Phật giáo, chỉ sựsuy tưởng triệt để

Posted Image

[ 3] 會東足名人 Hội đông túc danh nhân/ Vết chân của danh nhân ở phía đông thôn thôn Hội./ xem ở nọi dung bản dịch

[ 4 ] Doãn cư Thượng khẩu vượng 允居上口旺là chiết tự của chữ THÁNH

B) Sơn nhân là chiết tự của chữ “ TIÊN ” = 山人

Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites