VULONG

Các Tuyệt Chiêu Của Đoàn Kiến Nghiệp

2 bài viết trong chủ đề này

Các Tuyệt Chiêu của Đoàn Kiến Nghiệp

Sau đây là các đoạn dịch cuốn "Bát Tự Trân bảo – tác giả Đoàn Kiến Nghiệp" của Phieu Dieu trong mục Tử Bình bên Huyên Không Lý Số.

Kỳ 5/1. Thương quan khứ quan cách

Ví dụ. Đại tham quan Hòa Thân.

Canh ngọ ất dậu canh tý nhâm ngọ

Đại vận: bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý/ kỷ sửu/ canh dần

Mệnh này thương quan kiến quan, tài tinh cực nhược lại bị hợp, vì sao lại làm quan chức cực cao, lại tham đắc tài nhiều nhất? Mệnh này kim thủy thương quan, chứng tỏ thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, có quan tinh, tài tinh hỗn cục là bệnh thần, phùng thương quan khứ quan, tỉ kiếp khử tài. Gọi là khử kỵ thần thì đắc kỵ thần, là hỉ, cho nên có thể được làm quan lại đắc tài. Đến vận hợi tý sửu phương bắc thủy địa, thương quan khử quan, thăng làm trung đường. Đến vận canh dần, kỵ thần ngọ hỏa phùng trường sanh, kỵ thần tài lâm vượng. Mùa xuân năm kỷ mùi bị xử tử.

Kết cấu mệnh cục loại này nếu không thấy tài thì sẽ là quan thanh liêm, nếu không thấy quan tinh, sẽ có tài khí mà không làm quan, nếu tài thấu rõ ràng không hợp, lòng tham không đáy mà lại phung phí vô độ, nếu quan tinh cùng thương quan không kề sát, thì chức quan sẽ không lớn.”

Đoàn Kiến Nghiệp đã viết "Đến vận canh dần, kỵ thần ngọ hỏa phùng trường sanh, kỵ thần tài lâm vượng." nghĩa là ông ta đã khẳng định Tứ Trụ này có Thân nhược nên Tài (Mộc) và Quan (Hỏa) là kỵ thần mới dẫn đến tử vong.

Tôi sẽ chứng minh Tứ Trụ này Thân vượng bởi vì chỉ có Thân vượng mới có thể giải thích được cái chết này.

Sơ đồ mô tả tai họa năm Kỷ Mùi như sau:

Posted Image

Điểm hạn và điểm vượng của ngũ hành trong vùng tâm:

-1............-0,5..........0,5............1.............-0,5

Mộc.........Hỏa.........Thổ..........Kim...........Thủy

1,38.........1,74.........#3..........16,6…... ......14

Các đại vận :

Bính Tuất/Đinh Hợi/Mậu Tý/Kỷ Sửu/Canh Dần/Tân Mão

Mùa Xuân năm Kỷ Mùi thuộc đại vận Canh Dần và tiểu vận Tân Mùi.

1 - Tứ Trụ này có Thân vượng, Kiêu Ấn ít mà Thực Thương nhiều nên dụng thần đầu tiên phải là Tài tinh/ Ất ở trụ tháng.

2 - Có Canh đại vận và 2 Canh trong tứ trụ cùng hợp với Ất trụ tháng.

Ta thấy lực hợp của Dần đại vận với mỗi Ngọ trong Tứ Trụ là 5.1/2 = 2,5 đv nhỏ hơn lực hợp của Mùi thái tuế với mỗi Ngọ là 8.1/2 = 4 đv. Do vậy Mùi hợp được với 2 Ngọ nhưng lực hợp của Mùi thái tuế với Ngọ trụ giờ bị phá vì có Tý xung gần (Tý, Ngọ, Mão, Dậu xung gần không cần phải tính lực xung) còn lực xung của Tý với Ngọ trụ năm là 5,05.2/3 = 3,37 đv (vì xung cách 1 ngôi) nhỏ hơn lực hợp của Mùi thái tuế với Ngọ trụ năm là 8.1/2 = 4 đv. Do vậy Ngọ trụ năm hợp với Mùi thái tuế hóa Thổ có 0,5 đv.

3 - Dụng thần Ất hợp với tuế vận có 1 đh và nhược ở lưu niên có 0 đh.

4 - Nhật can Canh vượng ở lưu niên có -1 đh.

5 - Canh đại vận vượng ở lưu niên có 1 đh can động và khắc Ất trụ tháng có 0,5 đh. Mỗi Canh trong tứ trụ khắc Ất trụ tháng có 0,5 đh (2 Canh này được lệnh và vượng ở lưu niên nên không có điểm hạn can động). Ất thất lệnh chỉ vượng ở đại vận có -0,5 đh can động nhưng nó chỉ còn -0,5.1/2.1/2.1/2 đh = -0,06 đh (vì bị khắc bởi 3 Canh).

Kỷ lưu niên vượng ở lưu niên có 0,5 đh can động và khắc Nhâm trụ giờ có 0,5 đh. Nhâm trụ giờ được lệnh nhưng nhược ở tế vận có -0,5 đh (điểm này không bị giảm khi bị khắc).

Tân tiểu vận có 1 cát thần có -0,13 đh. Dần đại vận có 3 cát thần có -3.0,25 đh.

6 - Lửa mặt trời lưu niên có Kỷ vượng ở lưu niên khắc gỗ liễu trụ giờ và đất trên tường trụ ngày có tổng cộng 1,5 đh (vì Kỷ đã sử dụng 1 điểm khắc để khắc Nhâm).

Tổng điểm hạn là 5,06. Số điểm này có thể chấp nhận được.

Nguyên nhân chính gây ra tai họa là Thân vượng có nhiều Tỉ Kiếp, Tài lại ít nên "vào vận Tỉ Kiếp nên án binh bất động" hay dễ bị "Tỉ Kiếp tranh đoạt Tài với Thân"... như sách của cụ Thiệu đã viết.

Còn nếu Thân nhược theo Đoàn gia thì dĩ nhiên Thân Kim nhược do Thủy vượng, vì vậy phải lấy Kiêu Ấn Thổ làm dụng thần. Vậy mà vào vận Canh, lưu niên Kỷ đều là hỷ dụng lại còn Thổ cục là cục dụng thần nữa có thấy kỵ thần Mộc, Hỏa ở đâu. 1 Ngọ đã hóa Thổ còn Dần đại vận làm được trò trống gì mà có thể gây ra tử vong ?

Thật đáng buồn cho Đoàn Kiến Nghiệp một cao thủ Tử Bình "lẫy lừng thiên hạ" mà không xác định được đúng Thân của Tứ Trụ này là vượng hay nhược. Nguyên nhân chính là ông ta không biết xác định khả năng tranh phá hợp của các địa chi (vì từ gốc ông ta đã sai căn bản cho rằng lực của lục hợp lớn hơn cả lực hợp của tam hợp, tam hội…. ấy mà).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Xin mời mọi người quan tâm tới Tử Bình sang bên Huyền Không Lý Số trong mục Tử Bình để đọc và thảo luận bởi vì ... tôi không chuyển các bài viết của tôi ở bên đó sang đây nữa.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites