VULONG

"bát Tự Khẩu Ứng" Của Thẩm Triều Hợp Được Dịch Bởi Phieu Dieu Trong Mục Từ Bình Bên Huyền Không Lý Số. Com .

1 bài viết trong chủ đề này

"Bát Tự Khẩu Ứng" của Thẩm Triều Hợp được dịch bởi Phieu Dieu trong mục Từ Bình bên Huyền Không Lý Số. com .

Ví dụ 6. Đặc tính tòng tài cách

Càn tạo. Dân quốc năm thứ 56 (năm 1967) ngày 10/6 giờ dần. Bát tự:

Đinh mùi đinh mùi nhâm ngọ nhâm dần

Đại vận : Bính ngọ (4)/ ất tị (14)/ giáp thìn (24)/ quý mão (34)/ nhâm dần (44)/ tân sửu (54)

Khẩu ứng diễn ra tại phía nam tỉnh Quảng Đông, Ngô tiểu thư quan tâm đến ca ca của cô ta, hỏi về sự nghiệp, sức khỏe, hôn nhân của ca ca. Lúc này Ngô tiên sinh 31 tuổi (năm đinh sửu) đã kết hôn.

- “Mệnh cục lệnh huynh nguyên thần cực nhược, nguyên mệnh thuộc nhâm thủy, sanh vào tháng mùi nhâm thủy đã quá khô, năm tháng tài tinh lộ ra, thuộc bát tự “Chánh tài cách” tài đa thân nhược, thân nhược ắt không thể đảm nhận tài, thái độ đối với mọi sự lười biếng, không tích cực.

Xét vận đã qua, năm nhâm thân 26 tuổi, năm quý dậu 27 tuổi, năm ất hợi 29 tuổi đều là những năm không kém, sự nghiệp phát triển khá thuận lợi, năm giáp tuất 28 tuổi do địa chi lưu niên tuất cùng chi năm, chi tháng mùi tương hình, sanh ra nhiều trở ngại, thất bại, thân thể gặp nhiều thương tích, bệnh tật. Năm đinh sửu 31 tuổi, sửu mùi xung, ngũ hành cách cục phùng xung, dễ bị té ngã, có đổ máu” (Đường lão sư thuyết mệnh cục là tài đa thân nhược).

- Ngô tiểu thư hỏi: Những năm sắp tới sự nghiệp có tiến triển, gia huynh theo nghề nghiệp gì thích hợp? Về sau tài vận có chuyển biến tốt không?

- “Bát tự mệnh cục của lệnh huynh, có thể không luận chánh cách mà có thể luận tòng tài cách, nguyên thần cực nhược. Lệnh tháng chánh quan đại biểu đám đông nhiều người, nhật nguyên nhâm thủy vô căn, gần như tòng tài cách, tòng cách chính là đi theo người khác, cho nên tốt nhất làm nghề phục vụ, làm công ăn lương đếu rất thích hợp, không nên tự mình làm chủ, không thể tự mình lập nghiệp. Nếu làm chủ dễ dàng phá sản. Về phương diện hành vận, nguyên nhân đại vận nhâm quý thủy hỉ thần thiên can hư phù (vận quý mão, nhâm dần), cho nên hành vận không như ý, muốn gặp vận tốt, có thể phải đợi thật lâu” (Đường lão sư thuyết).

- Ngô tiểu thư: Gia huynh cùng tẩu tẩu tình cảm vợ chồng có bách niên giai lão không?

- “Thê cung tọa chánh tài, phải biết vợ rất đẹp, tình cảm rất tốt. Nhưng sự nghiệp người vợ không nổi bật. Tình cảm vợ chồng tại năm bính tý không tốt, hay cãi nhau, nguyên nhân là trụ ngày cùng lưu niên can chi bính tý thiên khắc địa xung” (Đường lão sư thuyết).

- Ngô tiểu thư hỏi: Cuối cùng xin hỏi lão sư, huynh đệ tỉ muội tôi có trợ giúp cho ca ca hay không? Gia huynh nên bố trí nhà cửa như thế nào để tốt hơn?

- “Nhật nguyên cực nhược, tỉ kiếp là hỉ dụng thần, huynh đệ tỉ muội trợ giúp nhiều, nhưng ngược lại bạn bè không trợ giúp gì, thậm chí còn tốn tiền. Về phương hướng phong thủy nhà cửa cũng không quan trọng. Mệnh vận tuy là cố định, nhưng chúng ta không nên bị vận mệnh bó buộc, phải biết ứng dụng thành thạo dương trạch bổ túc, về phương diện tâm lý, nhất định cần bồi dưỡng tri mệnh, thuận theo thiên mệnh, nếu không sẽ bị kích động nghiêm trọng, tinh thần rất dễ dàng bị sụp đỗ” (Đường lão sư thuyết).

Xem phần Đường lão sư luận, khiến chúng ta phải xem lại mệnh cục Ngô tiên sinh.

Nhật nguyên nhâm thủy sanh tháng mùi, sau tiết tiểu thử 10 ngày, kỷ thổ nắm lệnh, ất mộc đương quyền, nhật nguyên tọa ngọ hỏa tài tinh. Giờ phùng dần mộc, thủy lâm tuyệt địa, chi năm mùi thổ cùng lệnh tháng đồng khí. Năm tháng hai tụ tài tinh song thấu, chỉ có trụ giờ thiên can nhâm thuỷ trợ nhật nguyên, nhưng nhâm thủy vô khí tại địa chi là “Thiên phúc địa không tái”, tượng nhật nguyên nhâm thủy cực khô kiệt.

Nhật nguyên nhâm thủy khô kiệt, cực nhược. Nhật nguyên sanh vào lúc ất mộc đương quyền thì đinh nhâm hợp có hóa mộc hay không? Theo Tích Thiên Tủy viết: Luận hóa khí cách nhất định cần hóa thần thừa vượng nắm lệnh hoặc hóa thần thành phương thành cục. Nhật can khí thế suy kiệt, Mệnh cục thiên can đinh nhâm hợp hóa mộc, sanh vào tháng mùi cũng không phải xuân lệnh, địa chi cũng không có hợi mão mùi tam hợp mộc cục hoặc dần mão thìn tam hội mộc phương. Thiên can 2 đinh tranh hợp 2 nhâm. Cho nên tuy nhật can khí thế suy kiệt cũng không có khả năng thành “Hóa khí cách”.

Vậy thì luận theo cách cục phổ thông “Chánh tài cách” tài đa thân nhược hay là cách cục đặc biệt “Tòng tài cách”?

Theo Tích Thiên Tủy: “Tòng đắc chân giả chích luận tòng. Tòng thần lại có cát cùng hung”. Về tòng, cần phân biệt can dương can âm. Can dương tòng khí không tòng thế, can âm tòng thế vô nghĩa tình.

Nhật nguyên can dương lâm tuyệt địa, cô lập vô khí, không có ấn sanh phù, lại có khắc tiết, mà có thần lâm trường sanh lộc vượng, ắt can dương dễ dàng luận tòng theo thần đó. Can âm nếu không có ấn thụ sanh phù, tuy không có thần nắm lệnh, chỉ thành phương thành cục, kỳ thế cực lớn, ắt can âm dễ dàng luận tòng.

Mệnh cục Ngô tiên sinh, địa chi ngọ mùi hợp hóa hỏa, dần ngọ bán hợp hỏa, can năm can tháng đinh hỏa dẫn thấu, đinh hỏa thông căn lệnh tháng mùi thổ. Tứ ngôn độc bộ viết: “Nhân nguyên tam dụng, thấu vượng vi quý”. Đinh hỏa chánh tài tinh thâm căn cố đế. Tứ trụ không thấy ấn tinh kim sanh phù nhật nguyên, cho nên mệnh cục Ngô tiên sinh thật phù hợp luận “Tòng tài cách”.

Luận “Tòng tài cách” cùng với “Chánh tài cách” tài đa thân nhược làm sao luận giống nhau, khác nhau như thế nào đây? Theo lý tòng tài cách kỵ gặp vận tỉ kiếp ấn thụ sanh phù; mừng gặp vận thực thương, tài vận. Tài đa thân nhược lại mừng gặp vận ti kiếp ấn thụ sanh phù; kỵ gặp vận thực thương tài sát. Đặc biệt thích gặp vận tỉ, kiếp. Vì vậy dụng thần sẽ có nhiều khác biệt.

Ta (Thẩm Triều Hợp) nhận định bát tự này thuộc “Tòng cách”, bất luận tòng cường hay tòng nhược đều thuộc loại mệnh thiên khô, cũng chính là trong mệnh cục ngũ hành mộc, hỏa, thổ, kim, thủy trong đó có 1 hành đặc biệt cường vượng mới thành tòng cách. Nếu trong mệnh cục có 1 hành đặc biệt vượng thì các hành khác tất nhiên sẽ có khuyết tổn, như vậy nhất định là trái với đạo lý “Bát tự lấy trung hóa là quý”, mà thành tượng thiên khô.

Theo Tích Thiên Tủy: “Đạo có thể dụng, không thể luận phiến diện, quan trọng cần phù cần ức. Nhân sinh có tinh thần, không thể thiên lệch, cần tổn đắc tổn cần ích đắc ích”. Chính là nhấn mạnh tầm quan trọng của trung hòa trong bát tự. Cho nên về lý “tòng cách” cũng cần phải cân bằng trung hòa ngũ hành mệnh cục. Ví như về lý tòng tài cách cũng mừng được tỉ kiếp ấn thụ bang phù, vậy thì vì sao gặp vận tỉ kiếp, ấn thụ tại sao lại hung?

Đáp án không ngoài mệnh cục bị phạm điều cấm kỵ “Vượng thần xung suy, suy thần xung vượng, vượng thần phát”. Can chi gàn dỡ, hỗn loạn. Mà bát tự tài đa thân nhược, nhật chủ vốn đã có căn cơ, đến tỉ kiếp ấn địa, can chi dễ dàng thuận toại mà tinh túy cô đọng, cho nên phùng tỉ kiếp ấn thụ mà phát phúc.

Vậy thật sự trong luận mệnh, tòng cách rốt cục có đặc thù gì? Chính là đặc tính “Tòng thần” được phát huy đến mức tột đỉnh. Ví như tòng tài cách, đặc tính tài tinh biểu hiện đặc biệt xuất sắc nổi bật, nhưng tài tinh xuất sắc nổi bật không có nghĩa là những việc khác đều đẹp, tốt như ý. Trong quá trình nghiên cứu mệnh lý, những ví dụ cổ về tòng tài cách đến vận thực thương, tài địa, tức “Thành vi cự phú, an phú tôn vinh” mà không đề cập đến chuyện hung họa. Cho nên chúng ta nghiên cứu mệnh lý không được để sách cổ làm ngộ nhận.

Căn cứ vào những điểm phân tích cách cục (sự thật chỉ là thiển kiến của bút giả, không biết các đọc giả có đồng cảm hay không?) Ngô tiên sinh thì luận là tòng tài cách, ắt đặc tính tài tinh đặc biệt xuất sắc nổi bậc. Cá tính Ngô tiên sinh hướng ngoại mạnh, quan hệ bên ngoài rất tốt, khảng khái hào sảng, tiêu tiền hào phóng, giao tế rất tốt, thích kiếm tiền để du hí, thường là bôn ba vì sự nghiệp mà quên cuộc sống gia đình. Tình cảm với nữ nhân rất tốt, khó tránh dễ bị dính vào sắc dục, thái độ làm việc tích cực, sẽ không làm biếng, nhưng dễ thay đổi, đầu hổ đuôi rắn.

Uyên Hải tử bình viết: “Tài đa phục hành tài vượng chi hương, tất thứ xuất minh linh, khắc phụ mẫu” lại viết: “Khí mệnh tòng tài, chủ kỳ nhân bình sanh cụ nội, vi điền phòng chuế chi nhân, tài đa thê dã, thân vô sở thác, ỷ thê thành lập”. Phụ thân tài vận không tốt, mệnh bạch thủ thành gia, mẫu thân nhiều bệnh. Vợ cá tính quật cường, trong nhà nắm quyền, giao tế không tốt, cùng Ngô tiên sinh cá tính trái ngược, cho nên tình cảm vợ chồng khó hòa hợp, đối với vợ đặc biệt ”tôn trọng”, nhưng bản tính ở bên ngoài “Chỉ thích không yêu vợ”. Huynh đệ tỉ muội tuy có ý giúp đỡ Ngô tiên sinh, nhưng lực bất tòng tâm, bên ngoài càng ít bạn bè.

Năm nhâm thân, quý dậu nghề nghiệp dễ có biến động, làm việc bảo thủ, nên trưởng bối hoặc bạn bè tương trợ, nhưng dễ có tài bất nghĩa. Năm giáp tuất nhiều bệnh tật không nghi ngờ. Năm ất hợi có khác, bên ngoài tốt bên trong xấu. Năm bính tý vợ chồng bất hòa. Đinh sửu dễ có họa đào hoa. Sức khỏe dễ có bệnh thận, bí hệ thống tiết niệu. Về ứng dụng dương trạch bổ trợ bát tự mệnh cục không đủ, ta tán đồng Đường lão sư, bát tự tòng tài cách (hoặc tài đa thân nhược), bí quyết cải biến mệnh vận tốt nhất là “tu thân dưỡng tính”.

PhieuDieu

__________________

Ví dụ 6. Đặc tính tòng tài cách

Càn tạo. Dân quốc năm thứ 56 (năm 1967) ngày 10/6 giờ dần.

Bát tự: Đinh mùi đinh mùi nhâm ngọ nhâm dần

Đại vận : Bính ngọ (4)/ ất tị (14)/ giáp thìn (24)/ quý mão (34)/ nhâm dần (44)/ tân sửu (54)“

Đường lão sư luận như sau :

- “Bát tự mệnh cục của lệnh huynh, có thể không luận chánh cách mà có thể luận tòng tài cách, nguyên thần cực nhược. Lệnh tháng chánh quan đại biểu đám đông nhiều người, nhật nguyên nhâm thủy vô căn, gần như tòng tài cách, tòng cách chính là đi theo người khác, cho nên tốt nhất làm nghề phục vụ, làm công ăn lương đếu rất thích hợp, không nên tự mình làm chủ, không thể tự mình lập nghiệp. Nếu làm chủ dễ dàng phá sản. Về phương diện hành vận, nguyên nhân đại vận nhâm quý thủy hỉ thần thiên can hư phù (vận quý mão, nhâm dần), cho nên hành vận không như ý, muốn gặp vận tốt, có thể phải đợi thật lâu” (Đường lão sư thuyết).

Ở đây Đường lão sư vẫn còn do dự không dám khẳng định Tứ Trụ này thuộc Tòng Tài cách nên mới nói "có thể không luận chánh cách mà có thể luận tòng tài cách" hay "gần như tòng tài cách". Đoạn sau Đường lão sư đã khẳng định "...đại vận nhâm quý thủy hỉ thần thiên can hư phù (vận quý mão, nhâm dần), cho nên hành vận không như ý,..." hay “Nhật nguyên cực nhược, tỉ kiếp là hỉ dụng thần“. Điều này chứng tỏ Đường lão sư xác định đại vận Nhâm, Quý Thủy… tỉ kiếp là hỷ dụng thần, nghĩa là Đường lão sư vẫn khẳng định Tứ Trụ này thuộc cách thông thường là Chính quan cách.

Còn Thẩm Triều Hợp luận như sau:

“Vậy thì luận theo cách cục phổ thông “Chánh tài cách” tài đa thân nhược hay là cách cục đặc biệt “Tòng tài cách”?“

……..Mệnh cục Ngô tiên sinh, địa chi ngọ mùi hợp hóa hỏa, dần ngọ bán hợp hỏa, can năm can tháng đinh hỏa dẫn thấu, đinh hỏa thông căn lệnh tháng mùi thổ. Tứ ngôn độc bộ viết: “Nhân nguyên tam dụng, thấu vượng vi quý”. Đinh hỏa chánh tài tinh thâm căn cố đế.“

Ở đây làm gì có " địa chi ngọ mùi hợp hóa hỏa", sách nào dậy như vậy ? Tôi chỉ biết có lục hợp của Mùi với Ngọ có thể hóa Thổ mà thôi. Hơn nữa Mùi nắm lệnh nên lực hợp của Mùi với Ngọ chắc chắn phải lớn hơn lực hợp của Mão với Ngọ (ở đây chưa kể tới lực trợ giúp của Mùi trụ năm với Ngọ) nên làm sao mà Mão có thể hợp được với Ngọ để hóa Hỏa, cũng như lục hợp của Mùi với Ngọ không thể hóa Thổ (vì ở đây làm gì có thần dẫn).

Tác giả Thẩm Triều Hợp kết luận: “Tứ trụ không thấy ấn tinh kim sanh phù nhật nguyên, cho nên mệnh cục Ngô tiên sinh thật phù hợp luận “Tòng tài cách”. “

Tác giả chỉ nhắc đến “Tứ trụ không thấy ấn tinh kim sanh phù nhật nguyên,“ thế còn "…không có Tỷ Kiếp trợ Thân" nữa, sao tác giả không nhắc tới ở đây ? Phải chăng tác giả cũng phải dùng đến Tuyệt Chiêu "Gọt Chân cho vừa dầy" ? Bởi vì rõ ràng ở đây có Tỷ Kiếp là Nhâm ở trụ giờ (cho dù “Nhâm hư phù không gốc") vẫn được tính là có Tỷ Kiếp trợ Thân nên Tứ trụ này không thể là Tòng Tài cách được (và mặc dù Nhâm hưu tù nhưng không bị khắc gần hay trực tiếp nên Tứ Trụ này cũng không thể là "Cách bị ép buộc theo Tài" mà tôi đã "phát minh" ra gần đây).

Tác giả đã nhắc lại định nghĩa/ tính chất của Cách cục phổ thông là Chính quan Cách và Cách cục đặc biệt (Ngoại Cách) là Tòng Tài cách theo Tử Bình truyền thống như sau:

“Luận “Tòng tài cách” cùng với “Chánh tài cách” tài đa thân nhược làm sao luận giống nhau, khác nhau như thế nào đây?

Theo lý tòng tài cách kỵ gặp vận tỉ kiếp ấn thụ sanh phù; mừng gặp vận thực thương, tài vận.

Tài đa thân nhược lại mừng gặp vận ti kiếp ấn thụ sanh phù; kỵ gặp vận thực thương tài sát. Đặc biệt thích gặp vận tỉ, kiếp.

Vì vậy dụng thần sẽ có nhiều khác biệt.“

Tác giả nhận định :

“Ta (Thẩm Triều Hợp) nhận định bát tự này thuộc “Tòng cách”,…

……Theo Tích Thiên Tủy: “Đạo có thể dụng, không thể luận phiến diện, quan trọng cần phù cần ức. Nhân sinh có tinh thần, không thể thiên lệch, cần tổn đắc tổn cần ích đắc ích”. Chính là nhấn mạnh tầm quan trọng của trung hòa trong bát tự. Cho nên về lý “tòng cách” cũng cần phải cân bằng trung hòa ngũ hành mệnh cục. Ví như về lý tòng tài cách cũng mừng được tỉ kiếp ấn thụ bang phù, vậy thì vì sao gặp vận tỉ kiếp, ấn thụ tại sao lại hung?“.

Ở đây tác giả đã “nhầm lẫn“ lấy định nghĩa/ tính chất của Chính Tài Cách chuyển sang cho Tòng Tài cách. Vì vậy mà Tác giả đã khẳng định : “Cho nên về lý “tòng cách” cũng cần phải cân bằng trung hòa ngũ hành mệnh cục.“

Tác giả suy luận tiếp : “…đến tỉ kiếp ấn địa, can chi dễ dàng thuận toại mà tinh túy cô đọng, cho nên phùng tỉ kiếp ấn thụ mà phát phúc.“ . Điều này chứng tỏ tác giả cho rằng Tỷ, Kiếp, Kiêu, Ấn là hỷ dụng thần của Tòng Tài cách, mặc dù phía trên tác giả cho rằng “Theo lý tòng tài cách kỵ gặp vận tỉ kiếp ấn thụ sanh phù; mừng gặp vận thực thương, tài vận.“. Vậy thì ở đây phải hiểu ra sao về Tòng Tài cách theo quan điểm của tác giả ? Chả nhẽ tác giả cho rằng với Tòng Tài Cách thì tỷ, kiếp, kiêu, ấn, thược, thương, tài, quan, sát đều là hỷ dụng thần cả hay sao ?

Để kết thúc tác giả khuyên độc giả :

“Cho nên chúng ta nghiên cứu mệnh lý không được để sách cổ làm ngộ nhận.“ (mà sao cũng kỳ thật đến giờ vẫn không thấy nhà "Thông Thái" nào phản đối Thẩm Triều Hợp dám khuyên mọi người như vậy, trong khi VULONG này mới tìm được một vài cái sai trong các sách Cổ Kim, tức “không được để sách cổ làm ngộ nhận“ thì họ lại giẫy nẩy lên như "Đỉa Phải Vôi" vậy). Có nghĩa tác giả muốn mọi người phải xác định hỷ dụng thần của Tòng Tài cách“tỷ, kiếp, kiêu, ấn, thực, thương, tài, quan, sát“.

Không biết tôi có phải bị "Tầu hỏa nhập ma" không mà sau một hồi vòng vo suy luận thấy tác giả khuyên mọi người không nên Ngộ Nhận theo sách Cổ mà nên theo suy luận của tác giả như vậy thì mới đúng hay sao đấy.

Hy vọng có cao nhân nào giải cứu giúp tôi khỏi bùa mê này thì tôi xin cám ơn vô cùng.

Share this post


Link to post
Share on other sites