văn nhân

Nhờ Các Bạn Giúp

6 bài viết trong chủ đề này

Võ tắc Thiên nữ hoàng duy nhất của lịch sử Trung hoa , bà đã đọat nhôi nhà Đường và kiến lập triều đại Chu hay Châu sử thường gọi là nhà Võ Châu , triều đại Võ Châu đã khẳng định sự tiếp nối quốc thống nhà Châu cổ đại bằng việc tuyên xưng Châu văn vương là tổ 40 đời của Tắc thiên hoàng đế .

Đặc biệt Võ tắc thiên có những tôn hiệu mà bản thân văn nhân tôi 'không hiểu nổi' xin nêu lên nhờ các bạn trong diễn đàn chỉ dẫn ...

  • Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (金轮圣神皇帝)
  • Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (越古金轮圣神皇帝)
  • Từ Thị Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (慈氏越古金轮圣神皇帝)
thân ái .

Văn Nhân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Võ tắc Thiên nữ hoàng duy nhất của lịch sử Trung hoa , bà đã đọat nhôi nhà Đường và kiến lập triều đại Chu hay Châu sử thường gọi là nhà Võ Châu , triều đại Võ Châu đã khẳng định sự tiếp nối quốc thống nhà Châu cổ đại bằng việc tuyên xưng Châu văn vương là tổ 40 đời của Tắc thiên hoàng đế .

Đặc biệt Võ tắc thiên có những tôn hiệu mà bản thân văn nhân tôi 'không hiểu nổi' xin nêu lên nhờ các bạn trong diễn đàn chỉ dẫn ...

  • Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (金轮圣神皇帝)
  • Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (越古金轮圣神皇帝)
  • Từ Thị Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (慈氏越古金轮圣神皇帝)
thân ái .

Văn Nhân.

Từ "Kim Luân" có lẽ lấy từ Phật giáo. Phật giáo thời Võ Tắc Thiên rất thịnh.

Trích kinh Phật (nguồn http://www.tangthuphathoc.net/suphatgiao/01-lichsupgando-2.3.htm):

Pháp luân - Dharma - Sakra: có thể dịch là chuyển vận chánh pháp (theo cách dịch của Hán văn). Tức là lấy Phật pháp sánh với Luân Bảo của vị Chuyển Luân Thánh Vương. Lúc vị Luân Vương xuất thế thì Luân Bảo cũng tự ứng hiện. Luân Bao dẫn đạo Luân Vương chuyển hướng tứ thiên hạ, khiến các tiểu quốc vương không ai là không thành kính cảm phục Chuyển Luân Thánh Vương, Luân Vương không dụng đến đao binh mà thiên hạ thống nhất, bởi Luân Vương thực hành nền chính trị nhân trị, khiến mọi người trong thiên hạ đều an hưởng thái bình. Đấy là truyền thuyết mà cũng là ước mơ của người dân Ấn Độ về sự trị vì của bậc Luân Vương đem thái bình an lạc đến cho mọi người. Đầu tiên, Luân là một thứ binh khí lấy việc phá địch làm chính, để ẩn dụ việc đức Phật dùng chánh pháp mà Ngài chứng được làm “Luân”. Ngài công bố chánh pháp khắp thiên hạ nhằm mang lại lợi lạc cho quần sinh, và phá đổ các tà thuyết, dị luận. Lấy đó dụ cho chánh pháp nên gọi là Pháp Luân.

Có thể Võ Hậu lấy tên Kim Luân với nghĩa dùng chính trị mà thu phục thiên hạ.

Luân còn có thể là Luân hồi. Kim Luân Phật liệu có phải là vị phật kiểm soát luân hồi trong đạo Phật?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Từ "Kim Luân" có lẽ lấy từ Phật giáo. Phật giáo thời Võ Tắc Thiên rất thịnh.

Trích kinh Phật (nguồn http://www.tangthuph...gando-2.3.htm):

Có thể Võ Hậu lấy tên Kim Luân với nghĩa dùng chính trị mà thu phục thiên hạ.

Luân còn có thể là Luân hồi. Kim Luân Phật liệu có phải là vị phật kiểm soát luân hồi trong đạo Phật?

Hoàn toàn nhất trí với bạn minh Xuân , theo tôi thì : Luân ở đây chỉ cái bánh xe luân hồi trong triết lý đạo Phật ý chỉ sự chuyển kiếp hay chuyển thế .

Tôi đưa ra lời dịch táo bạo xin các bạn góp ý :

'Từ thị' chính là chữ viết 'đúng' của Tây thi , như vậy toàn tôn hiệu :

§ Từ Thị Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (慈氏越古金轮圣神皇帝)

có nghĩa là : Tây thi gái nước Việt xưa chuyển kiếp thánh thần hoàng đế .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở quê em có 2 bà phi: Nguyên phi Ỷ Lan và 1 bà phi của chúa Trịnh, đều có đền thờ cả. Em không nhớ chính xác nhưng thân mẫu của 1 trong 2 bà được gọi là Từ Thị, có khu mộ táng gần nhà máy nước Lavie miền Bắc. Khi nào rảnh, em sẽ về nhà tìm hiểu xem liệu có liên quan gì giữa chữ Từ thị bác đề cập đến hay không.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoàn toàn nhất trí với bạn minh Xuân , theo tôi thì : Luân ở đây chỉ cái bánh xe luân hồi trong triết lý đạo Phật ý chỉ sự chuyển kiếp hay chuyển thế .

Tôi đưa ra lời dịch táo bạo xin các bạn góp ý :

'Từ thị' chính là chữ viết 'đúng' của Tây thi , như vậy toàn tôn hiệu :

§ Từ Thị Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (慈氏越古金轮圣神皇帝)

có nghĩa là : Tây thi gái nước Việt xưa chuyển kiếp thánh thần hoàng đế .

Tôn hiệu do người đời sau gọi Bà, nên tôi hiểu là: Mẹ hiền (Từ thị) làm hoàng đế thần thánh như vằng trăng (kim luân) thời viễn cổ.Không biết có đúng không? Thời viễn cổ trên đất Trung Hoa thì nó là Việt cũ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôn hiệu do người đời sau gọi Bà, nên tôi hiểu là: Mẹ hiền (Từ thị) làm hoàng đế thần thánh như vằng trăng (kim luân) thời viễn cổ.Không biết có đúng không? Thời viễn cổ trên đất Trung Hoa thì nó là Việt cũ.

Tôi ủng hộ ý bác Lãn Miên rằng Từ thị Mẹ hiền. Ý này cũng thấy trong tục thờ Ỷ Lan ở Hải Dương như bạn Thích Đủ Thứ nêu trên. Mẹ hiền không nhất thiết nghĩa là người lớn tuổi hơn (tôn hiệu sau khi chết) mà có thể là chỉ người được tôn trọng (tương tự như gọi vua là Bố cái vậy)

Có điều hiểu Kim luânVầng trăng thì không được xuôi lắm. Tôi vẫn nghĩ Kim Luân nghĩa là chuyển thế. Không phải Tây Thi chuyển thế mà là Thánh thần chuyển thế. Vũ Hậu có tới 3 danh hiệu trong các thời gian bà ta trị vì có nghĩa này:

  • Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (金轮圣神皇帝)
  • Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (越古金轮圣神皇帝)
  • Từ Thị Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần hoàng đế (慈氏越古金轮圣神皇帝)
Rõ ràng với danh hiệu đầu tiên ở trên thì từ Kim Luân chỉ đi với Thánh Thần, phải hiểu là Thánh Thần chuyển thế. Điều này cũng có dẫn chứng lịch sử vì khi Vũ Tắc Thiên lên ngôi đã có nhà sư viết kinh:

"Năm 690, sư Pháp Minh dâng bốn quyển Đại Vân kinh ca ngợi Võ hậu là Phật Di Lặc xuống trần, là chủ của thiên hạ." (wiki)

Việc này đã tạo uy tín lớn, tạo đà cho Vũ Hậu lên ngôi hoàng đế. Vì thế hoàn toàn có lý khi bà ta lấy việc này đưa vào danh hiệu hoàng đế của mình.

Từ Thị Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần Hoàng Đế xin dịch là Hoàng đế thần thánh tái sinh, người mẹ tôn kính của cổ Việt.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites