wildlavender

Vì Tình Đồng Loại Hãy Chia Sẽ Đau Thương!

49 bài viết trong chủ đề này

Lời góp nguyện.

Hãy cầu nguyện cho nước bạn Nhật Bản. Đất nước Mặt Trời đang ở trong những thời khắc khó khăn nhất, bản lĩnh SAMURAI thật tuyệt và đáng khâm phục. Tuy nhiên, trước thiên nhiên thì sức người vô cùng bé nhỏ. Những người bạn Nhật lúc này rất cần những bờ vai, cánh tay...dang ra dìu nhau vượt khó của bạn bè khắp nơi. Về tình cảm Việt Nhật, về tâm Bồ Đề của những người con Phật. Chúng ta, ngoài sự giúp đỡ bằng vật chất ( nếu có thể) thì ngay từ bây giờ, hãy theo gương của ĐẠT LAI LẠT MA 14, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, giáo hội Phật giáo TQ...cũng cầu nguyện và hồi hướng cho Nhật Bản, cầu nguyện sự BÌNH YÊN mau chóng được thiết lập và ổn định trở lại, cầu nguyện cho những người còn sống sức khỏe và mạnh mẽ, Cầu nguyện và hồi hướng cho những người xấu số được thân xác vẹn toàn và siêu thoát. Ngoài phương pháp hành trì theo Pháp Tu của mỗi hành gia như Dược Sư, Quan Âm, Chuẩn Đề ....có thể tụng Kinh Địa tạng bổn nguyên Công Đức, cùng trì Thần chú của Ngài. Hoặc trì tụng Bát nhã Bà La Mật Tam Kinh để nguyện cầu. Xin chân thành Cảm niệm công Đức vô lượng của Quý Huynh Đệ

Cám ơn và Trân Trọng Kính Chào.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cùng cầu nguyện cho con người Nhật Bản được yên bình, hạnh phúc và mau vượt qua được thảm họa thiên tai này.

Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

Nam Mô Phật,

Nam Mô Pháp,

Nam Mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật, Hằng hà sa số Phật

Vô lượng công đức Phật.

Phật cáo A nan ngôn

Thử kinh đại-thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai, bá nạn khổ

Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hiệp gia ly khổ nạn, Nam Mô Phật Lực oai,

Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tùng sự đắc ưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ nhân dân Nhật Bản, nhất là vùng bị tâm chấn động đất ảnh hưởng

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần đọc bá thiên vạn biến,

tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha Cầu Ha Đế,

Đà Ra Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Be strong, Japan!

http://www.youtube.com/watch?v=O74p7sbWrlY

When I see those dire pictures

I can cry just in dismay

For courage and the strenght you need

For help and hope I pray

Many faces marked by sorrow

But many people are aware

They all band together

Yes we are here to share

There"s always someone left for us

Something worth to fight it out

Bear up and you"ll live to see

Magic moments without doubt

Life and earth are nature

So rich and so pure

How often it looks cruel

But we are happy to endure

When some major things are lost

We are nerveless and alone

But you are not the only one

When it"s time to say goodbye

We stand together and back you up

You are not alone

When I see those dire pictures

I can cry just in dismay

For courage and the strenght you need

For help and hope I pray

Now it"s tough times you"re going through

But you keep your spirits up

We all count our blessings

We don"t give you up

When some major things are lost

We are nerveless and alone

But you are not the only one

When it"s time to say goodbye

We stand together and back you up

You are not alone

Million thoughts are with you

while someone"s singing this song

You are not alone

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có thể chúng ta tổ chức 1 buổi Cầu nguyện như đã từng thực hiện cho Đại Lễ Ngàn Năm tại Chùa. Nếu đựoc sự đồng tâm của ACE, Wild sẽ sớm liên hệ địa điểm.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của tất cả các bạn tạo nên sức lan tỏa công đức được hồi hướng hiệu quả cho lời cầu nguyện. dự kiến vào ngày thứ bảy ngày 19/3 nhằm vào rằm tháng 2 âl.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Kính mong đức phật phù hộ độ trì cho những người dân Nhật bản vượt qua được những khó khăn này.

Kính mong đức phật phù hộ độ trì cho những người dân Nhật bản vượt qua được những khó khăn này.

Kính mong đức phật phù hộ độ trì cho những người dân Nhật bản vượt qua được những khó khăn này.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có thể chúng ta tổ chức 1 buổi Cầu nguyện như đã từng thực hiện cho Đại Lễ Ngàn Năm tại Chùa. Nếu đựoc sự đồng tâm của ACE, Wild sẽ sớm liên hệ địa điểm.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của tất cả các bạn tạo nên sức lan tỏa công đức được hồi hướng hiệu quả cho lời cầu nguyện. dự kiến vào ngày thứ bảy ngày 19/3 nhằm vào rằm tháng 2 âl.

Em không ở HCM nhưng cũng xin đăng kí tham gia buổi cầu nguyện này, liệu có được không chị?

Cầu mong cho Nhật Bản sẽ sớm vượt qua được khó khăn này!

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Biến cố vừa xảy ra cho các bạn đã nhắc nhở cho chúng tôi bản chất vô thường về sự sống của chúng ta. Nó nhắc ta nhớ rằng điều quan trọng nhất là ta phải thương nhau, có mặt cho nhau và trân quý từng phút giây mà ta đang còn sống. Đó là cách hay nhất mà ta có thể làm cho những người đã chết: chúng ta có thể sống như thế nào mà họ có thể cảm nhận rằng họ được tiếp tục sống và sống đẹp hơn, ý thức hơn, sâu sắc hơn, trong mỗi chúng ta, nếm từng phút từng giây mà ta còn đang sống, sống cho họ."

Lời Thiền Sư Nhất Hạnh dành cho tai họa trên xứ sở Phù Tang

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Họ (Người Nhật) thật đáng Khâm Phục!

Tình Người, Ý Thức & Bản Lĩnh Sống của Họ thật tuyệt vời và rất đáng trân trọng!

Achau (ở nhà) sẽ nhất tâm đọc chú Đại Bi cầu nguyện & hồi hướng công đức cho những người dân Nhật Bản!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Tượng đức Bồ tát Địa Tạng Vưong đứng giữa hoang tàn đỗ nát sau trận sóng thần ngày 11-3-2011

(Ảnh: Phù Sa Online cung cấp)

Posted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em không ở HCM nhưng cũng xin đăng kí tham gia buổi cầu nguyện này, liệu có được không chị?

Cầu mong cho Nhật Bản sẽ sớm vượt qua được khó khăn này!

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát!

Tùy tâm thôi Lan Anh ah! Hướng về và cầu nguyện thành tâm vọng tưởng đã góp nên làn sóng hội tụ đắc cầu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em không ở HCM nhưng cũng xin đăng kí tham gia buổi cầu nguyện này, liệu có được không chị?

Cầu mong cho Nhật Bản sẽ sớm vượt qua được khó khăn này!

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát!

Quí hóa quá. Cô cậu công đức thật vô lượng.

Cầu nguyện như vầy thì ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được. Miễn là phải khởi tậm với một động cơ đúng đắn và thanh tịnh.

Ti nhiên. tập hợp nhiều người cùng thực hiện thì mạnh mẽ và tinh tấn hơn.

Nhớ là phải phát nguyện đọc hồi hướng . Đừng giữ lại gì cho mình.

OK.

Nhật bổn có 2 tín ngưỡng truyền thống lớn đó là Thần Đạo và Phật Đạo.

Ti nhiên họ cũng có cả Kito Đạo. Là nước á châu thuần thí mà họ lại ăn tết theo dương lịch.

Nên ai theo Kitô hữu cũng nên cầu Chúa để nguyện cầu cho họ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có thể chúng ta tổ chức 1 buổi Cầu nguyện như đã từng thực hiện cho Đại Lễ Ngàn Năm tại Chùa. Nếu đựoc sự đồng tâm của ACE, Wild sẽ sớm liên hệ địa điểm.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của tất cả các bạn tạo nên sức lan tỏa công đức được hồi hướng hiệu quả cho lời cầu nguyện. dự kiến vào ngày thứ bảy ngày 19/3 nhằm vào rằm tháng 2 âl.

Tôi nghĩ lần này, chúng ta không cần thiết phái tập trung như trước. Chỉ cần chúng ta chọn một ngày thích hợp - Tôi đề nghị chọn ngày 19 Âm lịch. Vào đúng chính Ngọ - Tất cả chúng ta cùng quán tưởng về nước Nhật Bản và niệm chú Đại Bi. Hoặc mở băng, CD về chú Đại Bi trong khi tư tưởng quán tưởng về nước Nhật đang bị thiên tai vả suy tưởng đang cầu nguyện cho họ.

Vạn vật đều có tương tác - vấn đề là tương tác như thế nào mà thôi.

Ý kiến của Wildlavender thế nào.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng! Chúng ta có thể thực hiện quán tưởng và cầu nguyện đến đất nước Nhật Bản vừa trãi qua thiên tai mất mát bất cứ lúc nào và bất cứ đâu, nhưng một số ACE đã tập hợp được sự đồng tâm có buổi tưởng niêm cũng như dự lễ cầu nguyện đồng trì chú thời kinh hồi hướng đến các nạn nhân vào 18g30 ngày 19/3 nhằm ngày 15 tháng 2 al tại chùa Diệu Pháp, còn lại ACE nào ở xa hoặc không có điều kiện chúng ta có thể phát tâm hiệp thông như ngày giờ SP đã cho ở trên.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quí hóa quá. Cô cậu công đức thật vô lượng.

Cầu nguyện như vầy thì ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được. Miễn là phải khởi tậm với một động cơ đúng đắn và thanh tịnh.

Ti nhiên. tập hợp nhiều người cùng thực hiện thì mạnh mẽ và tinh tấn hơn.

Nhớ là phải phát nguyện đọc hồi hướng . Đừng giữ lại gì cho mình.

OK.

Nhật bổn có 2 tín ngưỡng truyền thống lớn đó là Thần Đạo và Phật Đạo.

Ti nhiên họ cũng có cả Kito Đạo. Là nước á châu thuần thí mà họ lại ăn tết theo dương lịch.

Nên ai theo Kitô hữu cũng nên cầu Chúa để nguyện cầu cho họ.

Vâng, đúng thế. Hi vọng tất cả mọi người, dù ai theo Đạo gì hoặc có đức tin theo Đạo gì đều cầu nguyện cho nhân dân Nhật Bản sớm qua khỏi thảm họa này.

Thiên Chúa giáo sẽ cầu Chúa

Đạo Phật sẽ cầu Phật tổ, cầu Quan Âm Bồ tát, Địa Tạng vương Bồ Tát

Cầu xin cả Ngọc hoàng thượng đế

....

Mong phép màu sẽ tới với nhân dân Nhật Bản sớm nhất có thể....

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chúng tôi đã có mặt tương đối đông đủ, dù trước đó thời tiết có vẻ như thử thách vài nơi có mưa, nhưng ACE vẫn nhiệt tâm đến góp lời cầu nguyện hồi hướng đến những nạn nhân của trận động đất sóng thần kinh hoàng trong lịch sử.

Posted Image

Wild đã thay mặt ACE phổ biến nội dung và pháp hành lễ trì chú Đại Bi.

Posted Image

ACE tham dự được 25 người, như 25 tấm lòng đồng hướng về nỗi đau nhân loại.

Posted Image

Posted Image

Xin nguyện hồi hướng về một thế giới an lạc, mọi thiên tai sẽ không trở lại bất cứ nơi nào trên hành tinh của chúng ta,

Posted Image

Chư Phật thập phương sẽ chứng minh toàn lời cầu nguyện hôm nay của tất cả ACE.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Toàn cảnh nơi diễn ra buổi khẩn cầu.

Trời đẹp trăng lung linh mờ ảo gió lặng như lắng nghe thấu tâm thành của chúng ta.

Posted Image

Nán lại một hình ảnh của sự đồng tâm. 19g45 kết thúc chúng tôi kỷ niệm với những người còn lại, lần nữa cảm niệm công đức của ACE có mặt hôm nay.

Posted Image

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin rung tất cả những quả chuông trên mảnh đất này

Tác giả: VietNamNet

Bài đã được xuất bản.: 18/03/2011 07:00 GMT+7

Người dân Nhật Bản và những người có lương tâm trên toàn thế giới sẽ chẳng bao giờ quên được ngày 11 tháng 3 vừa qua. Ngày bi thương ấy xẩy ra với người Nhật nhưng nó chính là một thảm họa của nhân loại và nó là nỗi đau kinh hoàng còn mãi trong trái tim của mọi con người lương tri trên khắp thế gian này.

Cần một ngày cầu nguyện cho nhân dân Nhật Bản

Trong cả những năm tháng về sau, cho dù chúng ta sống trong ngôi nhà bình yên của mình thì con sóng hung dữ tràn qua một phần nước Nhật vẫn còn dội xuống lòng chúng ta. Con sóng hung dữ kia đã nhấn chìm biết bao người đàn ông, đàn bà đang sống trong bình yên, nhấn chìm những chàng trai, cô gái đang sống trong hạnh phúc, nhấn chìm những đứa bé đang lớn lên, nhấn chìm cả những thai nhi chưa kịp chào đời.

Sự sống của họ bị cắt đứt đột ngột và họ phải rời bỏ thế gian này vĩnh viễn. Họ không phải những người ruột thịt hay những người thân quen của chúng ta, nhưng họ là những con người như chúng ta đang sống trên thế gian này với những ước mơ giản dị và những hạnh phúc nho nhỏ. Họ là những con người không may mắn như bao số phận không may mắn trên thế gian này.

Sau cái ngày bi thương ấy, biết bao người quanh chúng ta đã nhận ra rằng : sự sống đầy bất trắc luôn rình rập quanh chúng ta và cướp đi cuộc sống của chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy sao khi chúng ta đang được hưởng một cuộc sống mà Tạo hóa ban cho, chúng ta lại sống với những người quanh ta đầy giả dối và mưu mô, đầy tranh giành và độc ác ? Và có lẽ sau cái ngày bi thương xẩy ra với người Nhật, sẽ có những con người sẽ chắt chiu cuộc sống của mình hơn và yêu thương những người quanh mình hơn.

Posted Image

Ảnh: Reuters

Cho đến bây giờ, mọi ân hận, mọi tiếc nuối của những người đang sống về những gì đã xẩy ra với những người Nhật bất hạnh trong ngày bi thương ấy không còn giúp được họ sống lại. Những người già không còn ngồi trong ngôi nhà ấp áp uống trà và kể những câu chuyện, Những chàng trai cô gái không bao giờ tới được hôn lễ của mình, những đứa trẻ không bao giờ được lớn lên và những thai nhi không còn cơ hội nào để được nhìn thấy cha mẹ chúng và thế gian của chúng. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn của những người đã mất được yên nghỉ thanh thản. Những người Việt Nam với truyền thống nhân ái hãy cùng nhau cầu nguyện trong ngày Rằm tháng Hai này cho những người Nhật đã mất.

Vào ngày Rằm tháng Hai, xin tất cả các ngôi chùa, tất cả những nhà thờ trên mảnh đất Việt Nam hãy rung chuông, xin tất cả những người Việt nam đang sống hãy giành một khoảnh khắc để tưởng nhớ về những người đã khuất và cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho thế gian khỏi những điều bất trắc, đau thương, cầu nguyện cho con người sống tốt hơn với mỗi con người bên cạnh mình, cầu nguyện để xoa dịu những giá lạnh, những vô cảm, những hận thù và những độc ác và cầu nguyện để cho chính tâm hồn mình được một lần thanh thản và lớn lên trong suy tưởng...

Xin hãy rung chuông và cầu nguyện.

A-di-đà-phật.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng! Chúng ta có thể thực hiện quán tưởng và cầu nguyện đến đất nước Nhật Bản vừa trãi qua thiên tai mất mát bất cứ lúc nào và bất cứ đâu, nhưng một số ACE đã tập hợp được sự đồng tâm có buổi tưởng niêm cũng như dự lễ cầu nguyện đồng trì chú thời kinh hồi hướng đến các nạn nhân vào 18g30 ngày 19/3 nhằm ngày 15 tháng 2 al tại chùa Diệu Pháp, còn lại ACE nào ở xa hoặc không có điều kiện chúng ta có thể phát tâm hiệp thông như ngày giờ SP đã cho ở trên.

Vâng, vậy hẹn gặp mọi người (trong ý nghĩ) vào giờ chính Ngọ ngày 19/3 âm lịch.

Cầu nguyện cho Nhật Bản...

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Xin rung tất cả những quả chuông trên mảnh đất này

Tác giả: VietNamNet

Bài đã được xuất bản.: 18/03/2011 07:00 GMT+7

Cần một ngày cầu nguyện cho nhân dân Nhật Bản

Vào ngày Rằm tháng Hai, xin tất cả các ngôi chùa, tất cả những nhà thờ trên mảnh đất Việt Nam hãy rung chuông, xin tất cả những người Việt nam đang sống hãy giành một khoảnh khắc để tưởng nhớ về những người đã khuất và cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho thế gian khỏi những điều bất trắc, đau thương, cầu nguyện cho con người sống tốt hơn với mỗi con người bên cạnh mình, cầu nguyện để xoa dịu những giá lạnh, những vô cảm, những hận thù và những độc ác và cầu nguyện để cho chính tâm hồn mình được một lần thanh thản và lớn lên trong suy tưởng...

Xin hãy rung chuông và cầu nguyện.

NGÀY 19/2 ÂM LỊCH LÀ NGÀY VÍA CỦA ĐỨC ĐẠI TỪ BI CỨU KHỒ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THEO TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA ( MAHAYANA - PARAMITAYANA )

NA MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Edited by Tầm nhìn mới

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hãy cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện! Bởi mất mát đau thương vẫn còn đó, bởi nỗi thống khổ quá sức người vẫn đè nặng và còn bởi 1 cánh tay dang ra 1 số phận sẽ được an ủi chở che.

Chúng ta trở thành tình nguyện viên tinh thần để sẽ chia để thượng đế đừng bỏ quên phận người mong manh trước thảm họa!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thảm họa ở Nhật và chuyện "làm người tử tế"

Trong muôn vàn việc khó, làm người tử tế là khó nhất. Để làm người tử tế cần lương tâm, quan niệm nhân văn, điều kiện xã hội và rất nhiều phẩm chất quí giá khác.

Mấy chục năm nay, kinh tế lên, đời sống người dân đỡ khổ đi nhiều nên có thêm điều kiện để thành người tử tế và cũng đã có nhiều sự tử tế, nhiều cách tử tế của hôm nay mà ngày trước chưa có. Nhưng nhìn xung quanh vẫn thấy buồn về sự tử tế cứ ít dần, ngày càng trở thành hiếm hoi. Để làm rõ vì sao có chuyện này, có lẽ cần nhiều công trình nghiên cứu, nhiều hội thảo. Không té nước theo mưa đâu, đây chỉ là nhân chuyện tình người ở Nhật Bản đang được ca ngợi, giải thích mà bàn một đôi lời, may vỡ ra điều gì đó cho ta.

Sự kiện động đất và sóng thần ở Nhật Bản đang khiến cả thế giới rùng mình về sức tàn phá của thiên nhiên. Chỉ trong phút chốc, hàng chục nghìn người chết. Cùng với thiệt hại lớn về người, hàng nghìn ngôi nhà đổ sập, ôtô, đồ đạc trong nhà, các loại dầm gỗ trôi lềnh bềnh như đồ chơi của con trẻ. Điện mất, thông tin gián đoạn, đường nứt, ống nước ống ga vỡ, cây đổ, thành phố làng mạc tan hoang.

Thiệt hại từ trận động đất và sóng thần đó ước tính khoảng gần 200 tỷ USD, tương đương với toàn bộ tài sản mà nước ta hiện có. Nhưng đó mới là những gì đã qua. Vào thời điểm bài báo này chuẩn bị lên khuôn, người Nhật còn đang phải đối mặt với hàng trăm dư chấn, có dư chấn mạnh tới 6,8 độ richter, tương đương với trận động đất mới xảy ra tại New Zealand, nhất là thảm họa hạt nhân đang treo lơ lửng sau sự cố hỏng hệ thống làm mát ở nhà máy Fukushima-1, các lò phản ứng nóng lên gây nổ, phóng xạ rò rỉ ra ngoài.

Nhưng chính trong thảm họa, những phẩm chất quí báu của người dân Nhật, có thể gọi là bản tính của dân tộc Nhật đã bộc lộ khiến cả thế giới khâm phục. Mấy hôm nay, báo chí thế giới trong đó có báo chí Việt Nam đồng loạt lên tiếng về "hiện tượng Nhật Bản" và cùng nhau lý giải về hiện tượng mà họ đều thống nhất là rất đáng kính nể. Đó là tình đoàn kết của người Nhật trong hoạn nạn, là sự bình tĩnh và tự tin trong tai họa, là sự đùm bọc tương thân tương ái trong đau thương.

Posted Image

Trên thế giới, chỉ trong mấy năm qua đã xảy ra hàng loạt tai ương thiên nhiên mà trận động đất và sóng thần vừa qua chỉ là một trong những thiên tai lớn. Trận động đất ở Đường Sơn (TQ) năm 1976 chết 665.000 người. Trận động đất và sóng thần tại Indonesia năm 2004 chết 227.898 người của nước này và các quốc gia ven biển Thái Bình Dương. Trận động đất ở Haiiti giết chết hơn 222.570 người. Cơn bão Catrina tràn vào nước Mỹ giết chết hàng nghìn người, thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Cơn bão và lụt lớn ở Pakistan và Bangladesh giết chết hàng vạn người, dìm cả một phần những nước này dưới nước lũ trong nhiều ngày... Những thiên tai đó khiến cho các quốc gia trên phải đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp, cả thế giới phải ra tay giúp đỡ, không khác Nhật Bản hiện nay.

Nhưng điều khác giữa Nhật Bản và các nước này là ở Nhật không có hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau mà chết; không cướp bóc, hôi của, hãm hiếp, tranh cướp đồ cứu trợ và cả biển thủ đồ cứu trợ các nạn nhân. Thay vào sự hỗn loạn, người Nhật vẫn duy trì được pháp luật, tổ chức có hiệu quả việc cứu trợ, phân phối lương thực, đi lại, tìm kiếm cấp cứu nạn nhân. Giữa hàng trăm dư chấn liên tục và thảm họa hạt nhân đang đe dọa, người dân Nhật vẫn nhường xe bus cho những người già, phụ nữ, trẻ em sơ tán trước. Hàng trăm người vẫn xếp hàng dài, có trật tự trước các quầy lương thực, thực phẩm, các cây xăng dù biết chắc chắn rằng khó đến lượt mình mua vì hàng đã hết. Người ta vẫn kiên nhẫn tìm suốt ngày đêm với hi vọng dưới những ngôi nhà sập hay đống bùn nhão, vẫn còn có người sống sót, dù người đó là ai.

Và không có hiện tượng vô cảm, bất nhẫn, cạn kiệt tình người như trường hợp những vụ đám đông xúm đông xúm đỏ quanh một vụ tai nạn giao thông trên đường phố, một vụ cháy nhà, một vụ đắm đò... chỉ vì hiếu kỳ, vì tò mò chứ tuyệt nhiên không vì đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ kẻ hoạn nạn. Thậm chí, không ít người đuối nước bị bỏ mặc dưới sông, ôtô, xích lô, xe ôm từ chối không chở người bị thương đi bệnh viện, nghe kêu cứu nhưng không ai đến cứu đã xảy ra.

Cách đây hai chục năm gì đó, nhà thơ Quang Huy đi Nhật về kể lại, để tìm về được khách sạn của mình giữa thủ đô Nhật rộng mênh mông, ông phải nhờ một thanh niên Nhật chỉ đường. Dù không chung ngôn ngữ nhưng cứ theo danh thiếp của khách sạn, người thanh niên này đã đưa nhà thơ qua nhiều loại phương tiện giao thông trong hơn một giờ đồng hồ để về đến nơi ông cần tìm. Trước khi chia tay, kính cẩn và lịch sự, anh ta nhờ nhà thơ làm ơn ký tên vào quyển sổ anh chìa ra. Có chữ ký của nhà thơ, anh sẽ không bị chủ đuổi việc vì đi làm muộn hơn một giờ. Kể xong câu chuyện, nhà thơ Quang Huy chép miệng: "Giá như ta được sống với toàn những người như thế". Tôi đã nhớ suốt gần một phần tư thế kỷ câu chuyện ấy.

Mới đây, đọc báo có một câu chuyện. Thấy một cậu bé 9 tuổi, học lớp 3, bố mẹ đã chết trong sóng thần, đứng xếp hàng nhận đồ ăn cứu trợ đang rét run, người cảnh sát (có học vị tiến sĩ) đến gần cởi áo khoác của mình mặc cho cậu. Trong lúc cởi áo, thấy phong lương khô, khẩu phần ăn buổi trưa của mình, người cảnh sát tặng luôn cậu bé vì anh và mọi người đều biết thực phẩm cứu trợ đã gần cạn, khi cậu xếp hàng đến nơi, chắc chắn sẽ không còn. Cậu bé cảm ơn anh. Nhưng không ngờ ngay sau đó, cậu mang phong lương khô lên đưa cho nhân viên cứu trợ để phân phát cho những người đói hơn đứng trước cậu. Người cảnh sát đã khóc. Tôi đọc báo cũng đã khóc.

Từ đây nghĩ gì? Nghĩ rằng giá như công tác giáo dục, tuyên truyền, thông tin (kể cả thông tin báo chí) dạy người ta sống được như người Nhật những ngày này.

Tác giả: Theo Vũ Duy (CAND)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, vậy hẹn gặp mọi người (trong ý nghĩ) vào giờ chính Ngọ ngày 19/3 âm lịch.

Cầu nguyện cho Nhật Bản...

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát!

Oops, sorry, ngày 19/2 âm lịch.

Có phải ý sư phụ là ngày 19/2 âm lịch ko ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có phải ý sư phụ là ngày 19/2 âm lịch ko ạ?

OKIE!

Share this post


Link to post
Share on other sites

TP.HCM: Sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu, cầu an và hội thu trợ giúp nhân dân Nhật Bản

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 21-3, chư tôn đức Ban Trị sự Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo 24 quận, huyện; Giáo sư Nguyễn Đức Hòe - Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du đã họp bàn việc tổ chức đại lễ kỳ siêu, kỳ an và vận động hội thu, cứu trợ nhân dân Nhật Bản đang gánh chịu thảm họa từ động đất, sóng thần vừa qua.

Posted Image

Posted Image

Toàn cảnh phiên họp.

Posted Image

Tại buổi họp, HT. Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Thành hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong hành động thực tiễn để chia sẻ với nhân dân Nhật Bản dựa trên tình hữu nghị giữa 02 quốc gia Việt Nam - Nhật Bản và Giáo hội Phật giáo 2 nước. Đây là hành động thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã vị tha của người con Phật trước nỗi khổ của nhân dân Nhật Bản.

Posted Image

Hòa Thượng Thích Trí Quảng phát biểu.

Posted Image

HT. Thích Như Niệm thông qua kế hoạch tổ chức đại lễ cầu an, cầu siêu nạn nhân sóng thần tại Nhật Bản

Posted Image

Giáo sư Nguyễn Đức Hòe phát biểu

HT.Thích Như Niệm - Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP đọc thông bạch về việc tổ chức đại lễ kỳ siêu, kỳ an và kế họach hội thu cứu trợ nạn nhân thiên tai tại Nhật Bản, buổi lễ sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật, 27-3 tại hội trường chùa Phổ Quang - Q.Tân Bình.

Posted Image

Chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.HCM phát biểu

Posted Image

Tại buổi họp, Giáo sư Nguyễn Đức Hòe đã bày tỏ những trăn trở và cũng hứa sẽ kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm cùng với tập thể học sinh của Trường Nhật ngữ Đông Du cũng như cá nhân ông để phần nào chia sẻ những mất mát, đau thương do thiên tai gây ra.

Cuối buổi họp, chư tôn đức Ban Trị sự và Phật giáo các quận, huyện đã trực tiếp phát tâm đóng góp vào đợt hội thu ban đầu đạt trên 700 triệu đồng.

Tin, ảnh Bảo Toàn

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Với bài đã đăng trên Giác ngộ online , Wild xin ý kiến các ACE cũng như Quản Trị Diễn Đàn về việc trao tặng số tiền hiện có trong Quỹ Từ Thiện vào mục đích ủng hộ Nhân Dân Nhật Bản vừa trãi qua thảm họa, sự kiện này cũng được các cơ quan đoàn thể và nhân dân cả nước quan tâm, trang Web của chúng ta đã từng là một tổ chức có tiêu chí và truyền thống nhân đạo giúp người khốn khó. Cơ hội này cho chúng ta gieo duyên nhân ái nên Wild được phép thay mặt thừa nhận công đức của ACE thông qua các vị tôn Đức cao cả của giáo hội Phật Giáo để chuyển giao đến các nạn nhân sóng thần động đất, vào ngày đại lễ cầu siêu được tổ chức tại Phổ Quang.

ACE nào gần đây có thể đến tham dự như thông tin ở trên, ACE nào xa có thể ủng hộ qua Quỹ Từ Thiện Diễn Đàn, Wild sẽ nhận nhiệm vụ tổng hợp và góp dâng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay