thanhdc

Công thức tính nhanh các cung và Cục trong Tử Vi

1 bài viết trong chủ đề này

Xin chia sẻ với mọi người các công thức tính nhanh trong Tử Vi

Cung an Mệnh

M = [15 + tháng sinh(âm lịch) - giờ sinh(âm lịch)] MOD 12

Tính từ cung Tý trên Địa bàn theo chiều kim đồng hồ là 1 cho đến M tại cung nào thì Mệnh nằm ở cung đó

Cung an Thân

T = [1 + tháng sinh(âm lịch) + giờ sinh(âm lịch)] MOD 12

Tính từ cung Tý trên Địa bàn theo chiều kim đồng hồ là 1 cho đến T tại cung nào thì Thân nằm ở cung đó

Giờ sinh:

Giờ Tý : 1

Giờ Sửu : 2

Giờ Dần : 3

Giờ Mão : 4

Giờ Thìn : 5

Giờ Tị : 6

Giờ Ngọ : 7

Giờ Mùi : 8

Giờ Thân : 9

Giờ Dậu : 10

Giờ Tuất : 11

Giờ Hợi : 12

Tính Cục TV

Bước 1: Định can của mỗi cung

Giáp = 1

Ất= 2

Bính = 3

Đinh= 4

Mậu= 5

Kỷ= 6

Canh= 7

Tân= 8

Nhâm= 9

Quý= 10

CanThangGieng = {CanNamSinh*2 + 1}Mod 10

CanCungMenh = {|CanThangGieng + M - 3|} Mod 10

Thí dụ: Nam sinh ngày 10 tháng Giêng giờ Thìn năm Kỷ Mùi

Cung mệnh

M = 15 + 1 - 5 = 11

M = 11 ==>Mệnh an tại cung Tuất trên địa bàn (1)

CanThangGieng = {6*2 + 1} mod 10

CanThangGieng = 3 ==> Can tháng giêng là Bính

CanMenh = |3 + 11 - 3| mod 10

CanMenh = 1 ==> Can cung an Mệnh là Giáp (2)

Từ (1) và (2) ==> cung an Mệnh trên địa bàn là Giáp Tuất

Theo Lạc Thư Hoa Giáp Giáp Tuất hành Thủy

==> vậy Nam sinh 10 tháng Giêng năm Kỷ Mùi giờ Thìn có Cục là Thủy lục cục

Từ cung an Mệnh ta có thể tính được các cung khác trên Địa bàn Tử Vi

Bởi vì thứ tự an các cung là theo chiều thuận, thứ tự Mệnh -> Phụ Mẫu -> Phúc Đức -> ... -> Huynh Đệ

Thân ái.

thanhdc

Share this post


Link to post
Share on other sites