hoasua

Nhờ bác Phúc Anh xem giúp!

3 bài viết trong chủ đề này

Nhờ bác Phúc Anh xem giúp tên 2cháu nhà em

Nam: Nguyễn Thanh Long

Nam: Nguyễn Kỳ Võ

Em cảm ơn bác nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhờ bác Phúc Anh xem giúp tên 2cháu nhà em

Nam: Nguyễn Thanh Long

Nam: Nguyễn Kỳ Võ

Em cảm ơn bác nhiều!

Chào bạn ,

Tên bạn hỏi , có ý nghĩa :

1. Nguyễn Thanh Long

- Về ngũ vận : tên có địa vận , nhân vận và tổng vận không tốt .

- Về tính tình : + tính thận trọng

+ ham học hỏi , chịu khó vươn lên

+ sống có trách nhiệm

+ tuy nhiên , bản thân sống nội tâm nhiều , nên nếu gặp chuyện gì biến động trong cuộc sống sẽ mất thăng bằng và buông xuôi.

+ sống hơi khéo kín và ngại giao tiếp

- Về vận số : + thích hợp với những việc mang tính nghiên cứu

+ có thể theo về lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật

+ cuộc đời sẽ tốt hơn nếu có được tính quyết đoán

2. Nguyễn Kỳ Võ

- Về ngũ vận : tên có nhân vận và tổng vận không tốt .

- Về tính tình : + tính cẩn thận đến mức kỹ lưỡng

+ thích kiểu biệt lập , nên đôi khi có vẻ cô độc

- Về vận số : + cuộc đời không có gì biến động nhiều , không khá lắm nhưng cũng không gặp thất bại gì .

+ vận số sẽ tốt hơn nếu chịu khó mở rộng giao tiếp .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn ,

Tên bạn hỏi , có ý nghĩa :

1. Nguyễn Thanh Long

- Về ngũ vận : tên có địa vận , nhân vận và tổng vận không tốt .

- Về tính tình : + tính thận trọng

+ ham học hỏi , chịu khó vươn lên

+ sống có trách nhiệm

+ tuy nhiên , bản thân sống nội tâm nhiều , nên nếu gặp chuyện gì biến động trong cuộc sống sẽ mất thăng bằng và buông xuôi.

+ sống hơi khéo kín và ngại giao tiếp

- Về vận số : + thích hợp với những việc mang tính nghiên cứu

+ có thể theo về lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật

+ cuộc đời sẽ tốt hơn nếu có được tính quyết đoán

2. Nguyễn Kỳ Võ

- Về ngũ vận : tên có nhân vận và tổng vận không tốt .

- Về tính tình : + tính cẩn thận đến mức kỹ lưỡng

+ thích kiểu biệt lập , nên đôi khi có vẻ cô độc

- Về vận số : + cuộc đời không có gì biến động nhiều , không khá lắm nhưng cũng không gặp thất bại gì .

+ vận số sẽ tốt hơn nếu chịu khó mở rộng giao tiếp .

Em cảm ơn bác Phúc Anh nhiều!

Chúc bác và gia đình luôn vui khỏe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay