Thiên Luân

12 Cung Mệnh Đắc Địa Và Hợp Cách

3 bài viết trong chủ đề này

12 cung Mệnh đắc địa và hợp cách

Mệnh an tại cung Tý

Tý cung Tham Lang Sát Âm tinh,

Cơ Lương tương củng phúc hưng long

Canh Tân Ất Quý sinh nhân mỹ

Nhất sinh phú quý túc phong vinh

Mệnh an tại cung Sửu

Sửu cung an mệnh Nhật, Nguyệt triều

Bính Mậu sinh nhân phúc lộc nhiều

Chính toạ bình thường trung cục luận

Đối chiếu phú quý hoạ giai tiêu

Mệnh an tại cung Dần

Dần cung Cự Nhật túc phong long

Thất Sát Thiên Lương bách sự thông

Giáp Kỷ Canh nhân giai vi cát

Nam tử vi quan nữ thụ phong

Mệnh an tại cung Mão

Mão cung Cơ Cự, Vũ Khúc phùng

Tân Ất sinh nhân phúc khí long

Nam tử vi quan mi bẩm lộc

Nữ nhân sự phúc thụ bao phong

Mệnh an tại cung Thìn

Thìn vị Cơ Lương toạ Mệnh cung

Thiên thủ thành địa tối doanh khẩu

Yêu kim y tử chân vinh hiển

Phú hoa quý diệu trực đáo chung

Mệnh an tại cung Tỵ

Tỵ vị Thiên Cơ, Thiên Tướng lâm

Tử Phủ triều viên phúc cánh thâm

Mậu Tân Nhâm Bính giai hữu quý

Nhất sinh thuận toại hoạ thiểu tại xâm

Mệnh an tại cung Ngọ

Ngọ cung Tử Phủ Thái Dương đồng

Cơ Lương Phá Sát hỷ tương phùng

Giáp Đinh Kỷ Quý sinh nhân phúc

Nhất thế phong quang bẩm lộc phong

Mệnh an tại cung Mùi

Mùi cung Tử Vũ Liêm Trinh đồng

Nhật, Nguyệt, Cự Môn hỷ tương phùng

Nữ nhân trị thử toàn phúc thọ

Nam tử phùng chi vị tam công

Mệnh an tại cung Thân

Thân cung Tử Đế Trinh Lương đồng

Vũ Khúc Cự Môn hỷ tương phùng

Giáp Canh Quý nhân như đắc hỷ

Nhất sinh phú quý sinh anh hùng

Mệnh an tại cung Dậu

Dậu cung tối hỷ Thái Âm phùng

Cự Nhật hựu phùng đương diện xung

Tân Ất sinh nhân vi quý cách

Nhất sinh phúc lộc vĩnh hanh thông

Mệnh an tại cung Tuất

Tuất cung Tử Phủ đối xung Thìn

Phú nhi bất quý hữu hư danh

Cánh gia cát diệu đa Quyền Lộc

Chỉ lợi khai trương mậu dịch nhân

Mệnh an tại cung Hợi

Hợi cung tối hỷ Thái Âm phùng

Nhược nhân trị thử phúc lộc long

Nam nữ phùng chi giai xứng ý

Phú quý vinh hoa trực đáo chung

PS: Mệnh nào rơi vào một trong các trường hợp trêngọi là "hợp cách". Về cơ bản, đó là người tài năng, đặc biệt, phúquý. Nhưng để tài năng có phát huy được tới đâu, phú quý tới đâu, có bị phákhông thì phải xem lại tổng thể kết cấu tinh hệ của lá số. Đặc biệt quan trọngMệnh, Thân, Di, Phúc, Tài, Quan cùng với sự xuất hiện của lục cát, lục sát, tứhoá, lộc mã, nhị không.

Tư liệu sưu tầm

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 cung Mệnh đắc địa và hợp cách

Mệnh an tại cung Tý

Tý cung Tham Lang Sát Âm tinh, / Tham - Lang tại tại Tý hãm địa ,còn gọi là đào hoa úng thủy , Sát đây là gì Sát [ Thất Sát ? ] bởi Tham -Sát không bao giờ có trường hợp tương phùng .

Cơ Lương tương củng phúc hưng long / Cơ -Lương không bao giờ có trường hợp tại Tý , Cơ -Lương chỉ nằm 2 cung Thìn -Tuất ,không có trường hợp thứ 3

Canh Tân Ất Quý sinh nhân mỹ

Nhất sinh phú quý túc phong vinh

Mệnh an tại cung Sửu

Sửu cung an mệnh Nhật, Nguyệt triều

Bính Mậu sinh nhân phúc lộc nhiều

Chính toạ bình thường trung cục luận

Đối chiếu phú quý hoạ giai tiêu

Mệnh an tại cung Dần

Dần cung Cự Nhật túc phong long

Thất Sát Thiên Lương bách sự thông / Thất- Sát và Thiên Lương không bao giờ đi chung với nhau , chỉ có trường hợp Đồng -Lương nằm tại Dần Thân

Giáp Kỷ Canh nhân giai vi cát

Nam tử vi quan nữ thụ phong

Mệnh an tại cung Mão

Mão cung Cơ Cự, Vũ Khúc phùng / Cự -Cơ tại mão Dậu ;Vũ -Sát tại Mão Dậu ; nhưng không bao giờ đi cùng cự hay cơ

Tân Ất sinh nhân phúc khí long

Nam tử vi quan mi bẩm lộc

Nữ nhân sự phúc thụ bao phong

Mệnh an tại cung Thìn

Thìn vị Cơ Lương toạ Mệnh cung

Thiên thủ thành địa tối doanh khẩu

Yêu kim y tử chân vinh hiển

Phú hoa quý diệu trực đáo chung

Mệnh an tại cung Tỵ

Tỵ vị Thiên Cơ, Thiên Tướng lâm

Tử Phủ triều viên phúc cánh thâm

Mậu Tân Nhâm Bính giai hữu quý

Nhất sinh thuận toại hoạ thiểu tại xâm

Mệnh an tại cung Ngọ

Ngọ cung Tử Phủ Thái Dương đồng / Tủ -Phủ chỉ có trường hợp nằm tại Dần Thân , không bao giờ cư tại Ngọ ,hơn nữa tử- Phủ không bao giờ đồng thủ với Nhật- nGuyệt

Cơ Lương Phá Sát hỷ tương phùng / không có trường hợp nào bộ cơ -lương đồng cung với Phá -Sát

Giáp Đinh Kỷ Quý sinh nhân phúc

Nhất thế phong quang bẩm lộc phong

Mệnh an tại cung Mùi

Mùi cung Tử Vũ Liêm Trinh đồng / tại Mùi chỉ có trường hợp Vũ-Tham hay liêm Sát ;không bao giờ tử vi đi chung với vũ -khúc hay liêm -trinh

Nhật, Nguyệt, Cự Môn hỷ tương phùng / NHẬT- NGUYỆT đồng cung chỉ ở Sữu Mùi , cách nầy gọi là âm- dương hổn hợp cần có tuần-triệt hay hóa- kỵ mới biến thành phản vi kỳ cách ;cự môn chỉ đồng cung với thiên đồng tại sữu mÙI NHƯNG CẢ 2 ĐỀU HÃM ĐỊA

Nữ nhân trị thử toàn phúc thọ

Nam tử phùng chi vị tam công

Mệnh an tại cung Thân

Thân cung Tử Đế Trinh Lương đồng /không bao giờ có trường hợp nầy ,những sao nầy không bao giờ đồng thủ

Vũ Khúc Cự Môn hỷ tương phùng /không bao giờ vũ khúc ,cự môn đồng thủ , tại Dần Thân mới có cách cự -nhật

Giáp Canh Quý nhân như đắc hỷ

Nhất sinh phú quý sinh anh hùng

Mệnh an tại cung Dậu

Dậu cung tối hỷ Thái Âm phùng

Cự Nhật hựu phùng đương diện xung

Tân Ất sinh nhân vi quý cách

Nhất sinh phúc lộc vĩnh hanh thông

Mệnh an tại cung Tuất

Tuất cung Tử Phủ đối xung Thìn / tử- phủ không bao giờ nằm tại cung thìn -tuất ,chỉ có tử-tướng

Phú nhi bất quý hữu hư danh

Cánh gia cát diệu đa Quyền Lộc

Chỉ lợi khai trương mậu dịch nhân

Mệnh an tại cung Hợi

Hợi cung tối hỷ Thái Âm phùng

Nhược nhân trị thử phúc lộc long

Nam nữ phùng chi giai xứng ý

Phú quý vinh hoa trực đáo chung

PS: Mệnh nào rơi vào một trong các trường hợp trêngọi là "hợp cách". Về cơ bản, đó là người tài năng, đặc biệt, phúquý. Nhưng để tài năng có phát huy được tới đâu, phú quý tới đâu, có bị phákhông thì phải xem lại tổng thể kết cấu tinh hệ của lá số. Đặc biệt quan trọngMệnh, Thân, Di, Phúc, Tài, Quan cùng với sự xuất hiện của lục cát, lục sát, tứhoá, lộc mã, nhị không.

Tư liệu sưu tầm

Đọc qua bài nầy thấy còn có nhiều điều khiếm khuyết do tư liệu của người viết ra ... , qua quá trình trãi nghiệm ...,tôi xin mạo muội đưa vài lời cho các bạn nào có tinh thần học hỏi và nghiên cứu về môn tử vi để chiêm nghiệm và bổ túc thêm tính uyên sâu của môn học thuật mà người đi trước còn nhiều khuyết điễm ;
8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bác Haithienha, bài này vô tình cháu đọc được trên mạng nên post vào đây xem ý kiến mọi người thế nào!

Share this post


Link to post
Share on other sites