daretolead

Mạn Đàm Về "định Mệnh Có Thật Hay Không?"

357 bài viết trong chủ đề này

Trong tranh luận học thuật cần trả lời thẳng vào câu hỏi của người đặt vấn đề với luận cứ của mình. Tôi tán thành điều này.

Bác Vuivui đã đặt vấn đề về Thái Cực là hành thổ là sai và đã đưa ra lập luận của mình. Tôi nghĩ Rubi nên minh định xem Thái Cực có đúng là hành Thổ không? Nếu nó là Thổ thì cái gì sinh ra nó? Theo Lý học thì là Hỏa sinh Thổ. Vậy Hỏa có trước Thái cực chăng?

Chú Thiên Sứ kính mến!

Cháu xin có vài lời thanh minh ạ, vấn đề về tranh luận học thuật, nói riêng giữa Rubi với Vuivui. Bởi vì Vuivui dùng từ có quá nhiều tập khí tham sân trộn lẫn ngay trong những vấn đề hỏi đáp cho nên Rubi không có cơ hội để trả lời những vấn đề đó. Và dó đó chỉ có thể nhận xét trực tiếp vào ngôn từ tham sân của Vuivui, và tại sao lại không đánh giá cái sự kiện Vuivui đặt vấn đề giữa những ngôn từ tham sân như vậy ?

Nhưng mà ở đây, qua trung gian là chú Thiên Sứ và vấn đề Thái Cực, Hỏa, Thổ này thì Rubi cháu cũng có thể nói ra vài lời mạn đàm ngắn (vì đây không phải là vấn đề chính của chủ đề).

Lấy cái lý Hỏa sinh Thổ để phản đối cái lý Thái Cực là Hành Thổ, cái sự phản đối này của Vuivui, cái sự phản đối này dành cho Rubi. Thật vậy, cái lý "sinh ra ta là mẹ ta" so sánh với cái lý "Ngũ hành là hệ gồm năm đối tượng: "Tứ tượng hợp với Hành thổ"", hai cái này hiện tại có những giá trị đẳng cấp học giả thể nhập được vào lý học hoàn toàn khác nhau. Sinh ra ta là mẹ ta, đó là cái sự học thuộc lòng, thực tế là như vậy, còn Tứ tượng hợp với Hành thổ đã được Rubi phát triến, các độc giả có thể thể nhập vào được, Rubi cũng thể nhập được, bằng chứng là Rubi đã phát triển vấn đề này khá rõ ràng.

Đó là bước thứ nhất đánh giác cách phản đối của Vuivui. Bước thứ hai thì dễ dàng phản biện Vuivui lắm, không những phản biện mà còn chỉ ra được điểm yếu trong sự đặt vấn đề kém tính hệ thống của Vuivui. Vậy Rubi cũng chưa cần phản biện Vuivui. Thế tức là chỉ đối thoại, với sự chú Thiên Sứ là chung gian, và Rubi cháu cũng nói qua đại cương sẽ đối thoại với vấn đế đó như thế nào.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái tướng của Vuivui không có được phúc hậu, vì lời nói ngộ nhận rất nhiều. Bản thân ngôn ngữ của Vuivui còn thật sự dưới tầm Rubi mặc dù nghịch lý là Vuivui lớn tuổi hơn Rubi. Lớn tuổi hơn thì ham đấu danh, đấu lực, đầu tài, đấu tiền, và đấu trí. Cái vấn đề cuộc sống này là nói chung, vì thế Vuivui không đi vòng qua được cái hố đó và dẫn đến một sự ngộ nhận, ác ý, bảo thủ và tranh dành thiên hạ.

Thật ra, sự thể hiện ngôn ngữ để mà nhận định, sự nhận định của Vuivui về Rubi, cái sự đó của Vuivui thiên lệch hoàn toàn, và hoàn toàn đó chính là Vuivui tự nhận định mình mà Rubi chỉ là vô tình ở trung gian mà thôi, qua Rubi thì độc giả thấy được một Vuivui như thế nào. Vuivui có thể qua mặt được người trong giới lý học đồng đạo đồng môn song hòng có thể qua mặt được độc giả có kiến thức Phật học.

Lý Thuyết Nhăng Cuội, cái này Vuivui nói ra, tất cả chỉ là muốn bịt miệng bịt mắt độc giả và Rubi mà thôi. Vuivui bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự vô tình tác động của lý thuyết cơ bản Rubi, đó là lẽ đương nhiên. Và cách đối thoại dùng từ của Vuivui không đáng để Rubi trả lời, nếu trả lời thì tương ứng với sự "thưởng thức ẩm thực bên cạnh đống rác". Nói như vây, không phải là miệt thị mà là một sự so sánh cần có.

Thử hỏi Dare xem, Dare có trả lời vấn đề trong một mớ những ngôn từ tiêu cực của người lớn "Lớn tuổi hơn thì ham đấu danh, đấu lực, đầu tài, đấu tiền, và đấu trí". Huyễn.

Rubi mắc quá nhiều lỗi ngụy biện. Khi tranh luận thì người ta cần gì biết người tham gia là già hay trẻ, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, tướng có phúc hậu hay không thì liên quan quái gì đến lý luận mà người đó nêu ra... Đến phát bực với chú Rubi này! Mở miệng ra thì toàn là người khác có ý đồ miệt thị, có tâm ác, không phúc hậu, đang ngộ nhận, dưới tầm, ham đấu lực, đấu tài, đấu tiền, tranh giành, qua mặt, bịt miệng, v.v... Rubi đang dùng nguy biện đầu độc nguồn nước, ngụy biện người rơm để trao đổi đấy. Posted Image Mà muốn biến ngụy biện đầu độc nguồn nước, người rơm, đả kích cá nhân là gì thì đọc lại các post ban đầu của Dare nhé, dare không tốn thời gian để chỉnh Rubi mãi được.

Rubi nên nhớ là cái nào ra cái nấy. Người ta thích quyền, thích tiền nhưng lý luận về vấn đề A, B, C, đúng thì vẫn phải công nhận rằng lý luận của họ đúng. Còn việc tiền, quyền, quan niệm sống, v.v.. thì tiếp tục tranh luận, đập nhau cho ra trò. Có ai bắt Rubi phải công nhận chú vuivui nào đó là người tuyệt hảo đâu mà lo.

Rubi không có ý kiến gì về "định mệnh có thật hay không" thì vui lòng đứng qua một bên nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rubi mắc quá nhiều lỗi ngụy biện. Khi tranh luận thì người ta cần gì biết người tham gia là già hay trẻ, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, tướng có phúc hậu hay không thì liên quan quái gì đến lý luận mà người đó nêu ra... Đến phát bực với chú Rubi này! Mở miệng ra thì toàn là người khác có ý đồ miệt thị, có tâm ác, không phúc hậu, đang ngộ nhận, dưới tầm, ham đấu lực, đấu tài, đấu tiền, tranh giành, qua mặt, bịt miệng, v.v... Rubi đang dùng nguy biện đầu độc nguồn nước, ngụy biện người rơm để trao đổi đấy. Posted Image Mà muốn biến ngụy biện đầu độc nguồn nước, người rơm, đả kích cá nhân là gì thì đọc lại các post ban đầu của Dare nhé, dare không tốn thời gian để chỉnh Rubi mãi được.

Rubi nên nhớ là cái nào ra cái nấy. Người ta thích quyền, thích tiền nhưng lý luận về vấn đề A, B, C, đúng thì vẫn phải công nhận rằng lý luận của họ đúng. Còn việc tiền, quyền, quan niệm sống, v.v.. thì tiếp tục tranh luận, đập nhau cho ra trò. Có ai bắt Rubi phải công nhận chú vuivui nào đó là người tuyệt hảo đâu mà lo.

Rubi không có ý kiến gì về "định mệnh có thật hay không" thì vui lòng đứng qua một bên nhé.

Dare có vẻ như là đồ chúng của Vuivui. Có câu "Minh Sư xuất Cao Đồ", nếu là Cao Minh thì cứ tự nhiên đi. Vấn đề là Rubi không có khởi sự trước, cho nên thống kê tính chất tiểu cực thì phải thống kê từ Vuivui trước, và nếu thống kê về Rubi thì đó chính là sự gian lận của Dare.

Thì Rubi vẫn đứng một bên đó, và chưa có ai vào cuộc cả, ngay cả Dare. Dare vào cuộc đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thật vậy, cái lý "sinh ra ta là mẹ ta" so sánh với cái lý "Ngũ hành là hệ gồm năm đối tượng: "Tứ tượng hợp với Hành thổ"",

Vậy thì Rubi hãy So Sánh Với ... đi xem nào !

Nào: Cái Lý - sinh ra ta là mẹ ta - so sánh với Cái Lý - Ngũ hành là hệ gồm năm đối tượng.

Để mà: Cái Lý - Sinh ra ta là mẹ ta - so sánh với Cái Lý - Tứ tượng hợp với hành thổ.

Xin làm rõ: Thế nào là Hợp Với của tứ tượng với hành thổ ?

Và Tại sao lại nói Ngũ hành là hệ năm đối tượng Tứ tượng hợp với hành thổ ? Mà vốn Tứ tượng bao gồm: Thái dương - Thiếu dương - Thái âm và Thiếu âm !!! Hợp với Hành Thổ thế nào đây ?

Nên nhớ. Sinh ra ta là mẹ ta, không có nghĩa là chỉ có Hỏa sinh Thổ đâu nhé, rồi còn có Mộc lại sinh Hỏa ... Và Con Lợn nái nó đẻ ra con lợn con, nó cũng là mẹ con lợn con. Cái máy cái đẻ ra sản phẩm, gọi là máy Mẹ ? để ra con !!! Nên nói, cái lý sinh ra ta là mẹ ta không phải chỉ dùng cho ngũ hành. Hãy nhớ như thế kẻo mà lại phạm vào lỗi Tứ Duy: Vơ Vào !!! Hãy cẩn thận !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy thì Rubi hãy So Sánh Với ... đi xem nào !

Nào: Cái Lý - sinh ra ta là mẹ ta - so sánh với Cái Lý - Ngũ hành là hệ gồm năm đối tượng.

Để mà: Cái Lý - Sinh ra ta là mẹ ta - so sánh với Cái Lý - Tứ tượng hợp với hành thổ.

Xin làm rõ: Thế nào là Hợp Với của tứ tượng với hành thổ ?

Và Tại sao lại nói Ngũ hành là hệ năm đối tượng Tứ tượng hợp với hành thổ ? Mà vốn Tứ tượng bao gồm: Thái dương - Thiếu dương - Thái âm và Thiếu âm !!! Hợp với Hành Thổ thế nào đây ?

Nên nhớ. Sinh ra ta là mẹ ta, không có nghĩa là chỉ có Hỏa sinh Thổ đâu nhé, rồi còn có Mộc lại sinh Hỏa ... Và Con Lợn nái nó đẻ ra con lợn con, nó cũng là mẹ con lợn con. Cái máy cái đẻ ra sản phẩm, gọi là máy Mẹ ? để ra con !!! Nên nói, cái lý sinh ra ta là mẹ ta không phải chỉ dùng cho ngũ hành. Hãy nhớ như thế kẻo mà lại phạm vào lỗi Tứ Duy: Vơ Vào !!! Hãy cẩn thận !

Cái thuyết Lục Thân thuộc về lý thuyết ứng dụng nhiều hơn, nay Vuivui lại định lấy cái Dụng để phá đi cái thể, tức là phản đối lý thuyết cơ bản của Rubi. Đây là một sự quá dở, ngoài ra xen vào đó, chính cái diễn bày về thuyết lục thân mà Vuivui có vẻ có chỗ để nói đó lại là sự rối rắm phản tác dụng đối với Vuivui trong sự bàn luận này.

Tới giờ mà chưa thể nhập được vấn đề Tứ tượng hợp với Thái cực làm thành Hệ Ngũ Hành gồm 5 đối tượng sau khoảng thời gian 5 năm chuyên nghiên cứu và công bố tự do của Rubi thì độc giả đã trở thành ếch ngồi đáy giếng, thế mà Vuivui lại có bước đi phản đối kiểu này thì nên để cho độc giả thực sự quan tâm nhận định.

Mờ Vuivui có vẻ thích làm minh sư lý học nhỉ, thể hiện ở sự dịu lắng đột xuất trong đối thoại này. Muốn làm minh sư thì phải xem có cao đồ hay không. Thực sự, một cao đồ trưởng thành sẽ nhìn nhận giới lý học hiện nay không xuất hiện minh sư, Vuivui cũng thuộc tính đó. Có ngay bằng chứng, đó là sự mang thuyết ứng dụng để phản đối thuyết cơ bản, thế thì hết mất tính logic, khoa học ở mọi khía cạnh xung quanh vấn đề này nói riêng và lý học mở rộng nói chung.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dare có vẻ như là đồ chúng của Vuivui. Có câu "Minh Sư xuất Cao Đồ", nếu là Cao Minh thì cứ tự nhiên đi. Vấn đề là Rubi không có khởi sự trước, cho nên thống kê tính chất tiểu cực thì phải thống kê từ Vuivui trước, và nếu thống kê về Rubi thì đó chính là sự gian lận của Dare.

Thì Rubi vẫn đứng một bên đó, và chưa có ai vào cuộc cả, ngay cả Dare. Dare vào cuộc đi.

Dare chẳng là "đồ chúng của vuivui" gì cả. Rubi hãy thôi ngay cái kiểu trao đổi ngụy biện này đi nhé. Người ta nói ra thì có lý luận rõ ràng, còn Rubi thì chỉ có loanh quanh, đổ người này gian lận, người kia xấu tính. Dare cũng chẳng vì được chú vuivui hay ai đó khen ủng hộ vài câu là thành "đồ chúng", Rubi đừng suy bụng ta ra bụng người.

Chắc Rubi chỉ vào topic để đọc bài post của Rubi thôi phỏng ạ? Vậy mới nói chưa có ai vào cuộc. Hài quá! Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái thuyết Lục Thân thuộc về lý thuyết ứng dụng nhiều hơn, nay Vuivui lại định lấy cái Dụng để phá đi cái thể, tức là phản đối lý thuyết cơ bản của Rubi. Đây là một sự quá dở, ngoài ra xen vào đó, chính cái diễn bày về thuyết lục thân mà Vuivui có vẻ có chỗ để nói đó lại là sự rối rắm phản tác dụng đối với Vuivui trong sự bàn luận này.

Tới giờ mà chưa thể nhập được vấn đề Tứ tượng hợp với Thái cực làm thành Hệ Ngũ Hành gồm 5 đối tượng sau khoảng thời gian 5 năm chuyên nghiên cứu và công bố tự do của Rubi thì độc giả đã trở thành ếch ngồi đáy giếng, thế mà Vuivui lại có bước đi phản đối kiểu này thì nên để cho độc giả thực sự quan tâm nhận định.

Mờ Vuivui có vẻ thích làm minh sư lý học nhỉ, thể hiện ở sự dịu lắng đột xuất trong đối thoại này. Muốn làm minh sư thì phải xem có cao đồ hay không. Thực sự, một cao đồ trưởng thành sẽ nhìn nhận giới lý học hiện nay không xuất hiện minh sư, Vuivui cũng thuộc tính đó. Có ngay bằng chứng, đó là sự mang thuyết ứng dụng để phản đối thuyết cơ bản, thế thì hết mất tính logic, khoa học ở mọi khía cạnh xung quanh vấn đề này nói riêng và lý học mở rộng nói chung.

Đây là lần đầu tiên trong chủ đề này, tôi trích dẫn lời của Cậu. Tôi đề nghị ! Cậu nên tự trọng một chút. Đừng có loanh quanh, dùng thủ đoạn lòng vòng và xảo ngôn để tránh tranh luận, rồi tranh thủ tấn kích cá nhân. Tôi yêu cầu, về mặt học thuật, cậu làm rõ cái sự So Sánh Với của cậu. Một người nghiên cứu bất kỳ cũng đều nhận rõ nội dung mà cậu đưa ra vốn chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sự làm rõ đó. Cậu đúng là chả hiểu gì, tôi đang yêu cầu cậu làm rõ, chứ đã phản biện cậu đâu mà cậu đã vội tri hô lấy dụng phê thể là cái quái gì ! Cậu đưa ra một mớ từ ngữ, đầy sự hổ lốn, mà tôi khẳng định rằng chính cậu cũng không hiểu là cậu viết gì, nói gì. Những gì cậu viết ra không có ý nghĩa rõ ràng.

Vì vậy Tôi đề nghị lại lần nữa, cậu hãy làm rõ những vấn đề tôi đã nêu ra. Thêm nữa, ở ngay trong bài này của cậu, cậu có dùng một cặp từ Thể - Dụng. Chắc cậu không cãi với tôi là cặp này rất thông dụng trong lý học chứ ! Đúng không. Vậy hỏi luôn cậu. Cậu biết thế nào là Thể - Dụng ?

Tôi đã dễ dãi với cậu quá rôi. Xem thử cậu có hiểu biết tý gì hay không !

Cái thuyết của cậu mà dám lớn lối cho rằng tứ tượng hợp với thái cực rồi đánh đố nhập thể với không nhập thể. Đừng có bá láp. Cậu thử nói cái nhập thể của cậu xem nào ? Hay là lại phịa ra một lô những từ ngữ mang tính tráo trở. Cậu nên nhớ, đây là diễn đàn học thuật, chứ không phải là nơi bệnh viện tâm thần. Cậu nhớ nhé. Đừng có loanh quanh, dối trá nữa.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dare chẳng là "đồ chúng của vuivui" gì cả. Rubi hãy thôi ngay cái kiểu trao đổi ngụy biện này đi nhé. Người ta nói ra thì có lý luận rõ ràng, còn Rubi thì chỉ có loanh quanh, đổ người này gian lận, người kia xấu tính. Dare cũng chẳng vì được chú vuivui hay ai đó khen ủng hộ vài câu là thành "đồ chúng", Rubi đừng suy bụng ta ra bụng người.

Chắc Rubi chỉ vào topic để đọc bài post của Rubi thôi phỏng ạ? Vậy mới nói chưa có ai vào cuộc. Hài quá! Posted Image

Tôi đã dùng từ "có vẻ như là", thế tức là chỉ phỏng đoán, dùng ý thức để phỏng đoán chứ không khẳng định thì chấp nhận được chứ.

Còn dùng từ "ngụy biện" để mà đánh giá về người khác thì ai cấm Dare, vì không có sự cấm cho nên mặc dù Dare dùng nhưng chưa chắc đã chính xác. Dare mở topic mạn đàm, độc giả có thể xem, ai xem và bình luận thêm thì tốt rồi. NHƯNG có lẽ Dare và Vuivui có chung một yếu điểm, đó là khởi ý đuổi người khác đứng sang một bên của chủ đề, vì sự đuổi chẳng ai được quyền, nhưng sự mời vào thì được quyền, khuyến khích. Vậy, sự thật, ít nhiều thì Rubi có mời Dare thế, thế cũng là mời, còn Dare và Vuivui thì lại đuổi trên sự vượt quyền đối với một hội viên bình thường.

Vậy thì Rubi và Dare có thể thỏa thuận để quay trở lại nội dung mạn đàm, hồi đầu thị ngạn. Tuy là cái thiện chí không phát sinh được, nhưng có thể đám phán về cách thức đối thoại tiếp theo, bắt đầu từ chỗ dừng sự đánh giá con người để đi vào chủ đề chính. Cái này thì Rubi chủ động trước thế, đó cái sự tích cực, những gì tiêu cực trước đây thì Rubi không phải là người khơi mào.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là lần đầu tiên trong chủ đề này, tôi trích dẫn lời của Cậu. Tôi đề nghị ! Cậu nên tự trọng một chút. Đừng có loanh quanh, dùng thủ đoạn lòng vòng và xảo ngôn để tránh tranh luận, rồi tranh thủ tấn kích cá nhân. Tôi yêu cầu, về mặt học thuật, cậu làm rõ cái sự So Sánh Với của cậu. Một người nghiên cứu bất kỳ cũng đều nhận rõ nội dung mà cậu đưa ra vốn chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sự làm rõ đó. Cậu đúng là chả hiểu gì, tôi đang yêu cầu cậu làm rõ, chứ đã phản biện cậu đâu mà cậu đã vội tri hô lấy dụng phê thể là cái quái gì ! Cậu đưa ra một mớ từ ngữ, đầy sự hổ lốn, mà tôi khẳng định rằng chính cậu cũng không hiểu là cậu viết gì, nói gì. Những gì cậu viết ra không có ý nghĩa rõ ràng.

Vì vậy Tôi đề nghị lại lần nữa, cậu hãy làm rõ những vấn đề tôi đã nêu ra. Thêm nữa, ở ngay trong bài này của cậu, cậu có dùng một cặp từ Thể - Dụng. Chắc cậu không cãi với tôi là cặp này rất thông dụng trong lý học chứ ! Đúng không. Vậy hỏi luôn cậu. Cậu biết thế nào là Thể - Dụng ?

Tôi đã dễ dãi với cậu quá rôi. Xem thử cậu có hiểu biết tý gì hay không !

Cái thuyết của cậu mà dám lớn lối cho rằng tứ tượng hợp với thái cực rồi đánh đố nhập thể với không nhập thể. Đừng có bá láp. Cậu thử nói cái nhập thể của cậu xem nào ? Hay là lại phịa ra một lô những từ ngữ mang tính tráo trở. Cậu nên nhớ, đây là diễn đàn học thuật, chứ không phải là nơi bệnh viện tâm thần. Cậu nhớ nhé. Đừng có loanh quanh, dối trá nữa.

Vuivui nói thế này : "Tôi đề nghị ! Cậu nên tự trọng một chút."

Nhưng Vuivui lại nói thế này: "Cậu đưa ra một mớ từ ngữ, đầy sự hổ lốn"

Rubi hình như không bao giờ chửi bậy, nói tục cho nên tư cách thì tự Rubi biết mình. Còn Vuivui có sự mâu thuẫn, dùng từ đánh mất tự trọng của bản thân rồi lại yêu cầu người khác phải tự trọng. Đây không phải là topic chính của chủ đề phát kiến và phản biện vấn đề lý thuyết học thuật, cho nên nếu đối thoại ở đây thì không thể được, chỉ tạm thời nói phụ thêm qua mà thôi.

Căn bản hiện tại, cụ thể là trong cách sách xuất bản chính thức Việt ngữ về mảng lý học, thấy không có một hệ thống lý thuyết cơ bản (so với hệ thống lý thuyết ứng dụng). Cho nên thay vì Vuivui dùng lý thuyết cơ bản chính tông để phản biện vấn đề phát kiến của Rubi thì Vuivui lại dùng ngôn từ thô tục để chửi bới. Vuivui chỗ thì dùng từ quá là tự tôn, chỗ thì dùng từ quá là thô bậy. Từ những điều rộng hẹp, chung riêng như thế cho nên mọi sự đã diễn ra như thế. Có điều chắc chắn, những yếu tố tiêu cực trong mọi chủ để, mọi vấn đề thì Rubi không bao giờ là người khởi sự cả.

Nghĩ là tạm thời có thể giải thích, bởi vì Rubi nói từ một sự nhìn nhận bao quát trước, sau đó nếu cần thiềt thì giải thích. Nhưng Vuivui và Dara nóng quá nên không có cơ hội được thấy sự giải thích.

Giải thích "Thể và Dụng":

-Thể: lý thuyết cơ bản (ADNH)

-Dụng: lý thuyết ứng dụng (ADNH)

Vuivui lấy cái học thuộc được trong lý thuyết ứng dụng để mà phản đối sự chỉnh lý lý thuyết cơ bản của Rubi. Chỉnh lý thì tự nhiên thể nhập, có thể trở thành nhà "Dịch học biệt truyền", không cầu mà tự nhiên thành vậy. Còn học thuộc lòng thì cũng đơn giản thôi, nhưng chưa thể tới tầm thể nhập dịch học.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Định thôi. Nhưng vì học thuật, nên lại phải viết mấy dòng.

Cậu nên xem lại cách trả lời của cậu đi. Tôi lược lại cho có hệ thống, để tiện cho cậu nhé.

Đầu tiên là Tôi yêu cầu LÀM RÕ so sánh với của cậu. Nhưng cậu không thực hiện được, lờ tịt đi. Tiếp theo là LÀM RÕ tứ tượng hợp với hành thổ. Cậu không trả lời được lại bịa ra chuyển lý thuyết của cậu là lý thuyết cơ bản - và cậu lý đó là thể, rồi mọi lý đông phương học đều ra lý thuyết ứng dụng, nên là dụng. Và cậu lại bịa thêm chuyện NHẬP THỂ, ý nói là phải nhập vào cái lý cơ bản của cậu - vậy mà tôi hỏi luôn cậu nhập thể thế nào, cậu cũng đánh bài Lờ. Đến khi tôi yêu cầu cậu thể hiện thế nào là Thể - Dụng, thì cậu cũng không trả lời được, lại đi liệt kê, phân loại cái mớ lý thuyết của cậu, gọi nó là lý thuyết adnh cơ bản để quy nó về Thể, gán các lý luận đông phương khác cậu là lý thuyết adnh ứng dụng để quy nó về Dụng. Đó là sự nhập nhằng của cậu. Nên lưu ý rằng, tôi hỏi thế nào là Thể - Dụng, chứ không hỏi cậu phân loại thế nào.

Tóm lại, yêu cầu làm rõ thì cậu không làm rõ được, lại nói linh tinh. Hỏi cậu về Thể - Dụng thì cậu lại trả lời đâu đâu, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi cả.

Đồng thời qua những đối thoại của cậu về những yêu cầu trên - kể cả phần cậu trả lời với anh Thiên Sứ, cũng cho thấy cậu chả có tý gì kiến thức về đông phương học. Lại có thói xảo biện, lấp liếm và vu vạ.

Trước đây, Sau những bài trao đổi học thuật với cậu, Tôi đã buộc phải phân loại cậu vào loại: DỐT ĐẾN MỨC LÀM XẤU HỔ CẢ NGƯỜI ĐỐI THOẠI. Nay tôi muốn đánh giá cậu đỡ hơn một chút, thuộc loại : TƯ DUY MÀI ĐẦU GỐI. Vậy mà Cậu cũng làm cho tôi và nhiều người thất vọng. Cậu không đạt được đến cả những điều tệ hại đó. Đọc ở phần giới thiệu cá nhân về cậu. Lại càng thất vọng hơn. Phải đặt ra nghi ngờ: Có đúng cậu là gì gì ... đó của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử không ? Chả lẽ TLYT lại có kẻ học tệ hại đến như vậy ?

Thôi, Tôi chỉ có thể cảm thán đến thế này mà thôi. Cậu học thế nào, tốt hay xấu là ấm thân cậu. Nhưng xin đừng làm xấu hổ đến cả môn phái. Vì dù sao, TLYT cũng là do một NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA DÂN TỘC VIỆT sáng lập ra, đến nay cũng đã gần 800 năm rồi. Mọi người con đất Việt đều kính ngưỡng.

Tôi sẽ không trao đổi với cậu nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Định thôi. Nhưng vì học thuật, nên lại phải viết mấy dòng.

Cậu nên xem lại cách trả lời của cậu đi. Tôi lược lại cho có hệ thống, để tiện cho cậu nhé.

Đầu tiên là Tôi yêu cầu LÀM RÕ so sánh với của cậu. Nhưng cậu không thực hiện được, lờ tịt đi. Tiếp theo là LÀM RÕ tứ tượng hợp với hành thổ. Cậu không trả lời được lại bịa ra chuyển lý thuyết của cậu là lý thuyết cơ bản - và cậu lý đó là thể, rồi mọi lý đông phương học đều ra lý thuyết ứng dụng, nên là dụng. Và cậu lại bịa thêm chuyện NHẬP THỂ, ý nói là phải nhập vào cái lý cơ bản của cậu - vậy mà tôi hỏi luôn cậu nhập thể thế nào, cậu cũng đánh bài Lờ. Đến khi tôi yêu cầu cậu thể hiện thế nào là Thể - Dụng, thì cậu cũng không trả lời được, lại đi liệt kê, phân loại cái mớ lý thuyết của cậu, gọi nó là lý thuyết adnh cơ bản để quy nó về Thể, gán các lý luận đông phương khác cậu là lý thuyết adnh ứng dụng để quy nó về Dụng. Đó là sự nhập nhằng của cậu. Nên lưu ý rằng, tôi hỏi thế nào là Thể - Dụng, chứ không hỏi cậu phân loại thế nào.

Tóm lại, yêu cầu làm rõ thì cậu không làm rõ được, lại nói linh tinh. Hỏi cậu về Thể - Dụng thì cậu lại trả lời đâu đâu, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi cả.

Đồng thời qua những đối thoại của cậu về những yêu cầu trên - kể cả phần cậu trả lời với anh Thiên Sứ, cũng cho thấy cậu chả có tý gì kiến thức về đông phương học. Lại có thói xảo biện, lấp liếm và vu vạ.

Trước đây, Sau những bài trao đổi học thuật với cậu, Tôi đã buộc phải phân loại cậu vào loại: DỐT ĐẾN MỨC LÀM XẤU HỔ CẢ NGƯỜI ĐỐI THOẠI. Nay tôi muốn đánh giá cậu đỡ hơn một chút, thuộc loại : TƯ DUY MÀI ĐẦU GỐI. Vậy mà Cậu cũng làm cho tôi và nhiều người thất vọng. Cậu không đạt được đến cả những điều tệ hại đó. Đọc ở phần giới thiệu cá nhân về cậu. Lại càng thất vọng hơn. Phải đặt ra nghi ngờ: Có đúng cậu là gì gì ... đó của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử không ? Chả lẽ TLYT lại có kẻ học tệ hại đến như vậy ?

Thôi, Tôi chỉ có thể cảm thán đến thế này mà thôi. Cậu học thế nào, tốt hay xấu là ấm thân cậu. Nhưng xin đừng làm xấu hổ đến cả môn phái. Vì dù sao, TLYT cũng là do một NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA DÂN TỘC VIỆT sáng lập ra, đến nay cũng đã gần 800 năm rồi. Mọi người con đất Việt đều kính ngưỡng.

Tôi sẽ không trao đổi với cậu nữa.

Đôi khi lời nói nó đơn thuần là lời nói mà thôi.

Vậy thì Rubi cũng có chỗ hóa giải bằng một bài kệ, có vẻ rất ngẫu nhiên:

Kìa, ở bên vườn!

Một đoá hoa hồng dại.

Anh thấy chăng?

Dù là không màu sắc rực rỡ,

Không tên gọi kiêu kỳ,

Cũng chẳng ai để ý.

Nhưng vẫn sống hiên ngang,

Và ngạo nghễ,

Vươn lên giữa muôn loài hoa mỹ lệ.

Không ai chăm sóc,

Chẳng ai vun phân,

Song đến kỳ vẫn nở hoa phô sắc,

Đẹp nhẹ nhàng không rực rỡ kiêu căng.

Chỉ những ai

Có cặp mắt biết nhìn

Mới thấy rõ,

Quả thực,một cái đẹp không cần phải đua tranh.

Và còn nữa,xin khuyên hết tất cả mọi người,

Chớ cho rằng,vì nó không tên tuổi,

Mà vội vàng,

hất bỏ với khinh khi.

Nào có biết,

chính đấy là cội gốc,đỡ vững vàng cho bao nhiêu thứ lạ kia kia.

Chớ phải đâu,đồ bỏ không ra gì.

Hãy nhìn kỹ,

và nhìn cho thật kỹ!

Gi

ữa muôn thứ,với tên gọi lạ lùng đó thảy,

Có một

đoá,Hoa hồng dại,bên vườn nở thật xinh.

Th

ượng toạ Thích Thông Phương_Xuân 97

Thiền sư_Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

Mở con mắt thiền_Tháng 4-2002

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi, Rubi chuyển từ tranh luận sang sáng tác thơ văn hả. Đùa tí thôi. Thế dare hỏi sao rubi cho là hoa hồng dại nó không có màu sắc rực rỡ, không kiêu kỳ, v.v... Dare thấy hoa hồng đẹp đấy chứ! Màu hồng phấn, hồng nhạt, v.v... rất đẹp. Mấy cái hoa khác mới là hoa bèo, thua xa hoa hồng. Hoa hồng nữ hoàng các loài hoa! Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi, Rubi chuyển từ tranh luận sang sáng tác thơ văn hả. Đùa tí thôi. Thế dare hỏi sao rubi cho là hoa hồng dại nó không có màu sắc rực rỡ, không kiêu kỳ, v.v... Dare thấy hoa hồng đẹp đấy chứ! Màu hồng phấn, hồng nhạt, v.v... rất đẹp. Mấy cái hoa khác mới là hoa bèo, thua xa hoa hồng. Hoa hồng nữ hoàng các loài hoa! Posted Image

Hoa Hồng đẹp, hoa mỹ của Chân Tánh và Thiện Tâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoa Hồng đẹp, hoa mỹ của Chân Tánh và Thiện Tâm.

Thế Rubi cho rằng Chân Tánh và Thiện Tâm hoa mỹ à?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế Rubi cho rằng Chân Tánh và Thiện Tâm hoa mỹ à?!

Chân Thiện Mỹ

Chân là Chân Tánh (Phật Tánh)

Thiện là Thiện Tâm (trong Tâm thiện, Tâm ác)

Mỹ là Sắc Thân tốt đẹp (trong sự Chánh báo sắc thân xấu đẹp, lành lặn hay khuyết tật)

...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chân Thiện Mỹ

Chân là Chân Tánh (Phật Tánh)

Thiện là Thiện Tâm (trong Tâm thiện, Tâm ác)

Mỹ là Sắc Thân tốt đẹp (trong sự Chánh báo sắc thân xấu đẹp, lành lặn hay khuyết tật)

...

ic, chân là chân tánh. Thiện là thiện tâm. Mỹ là sắc thân tốt đẹp...... Uhm, dare muốn hỏi tiếp: sao biết tâm thiện, tâm ác? sao biết sắc xấu và sắc đẹp? v.v...

Dare đang đọc tánh KHÔNG trong mấy bài viết của chú Thiên Sứ nên muốn trao đổi thêm với "thiền sư" Rubi để mở rộng kiến giải,

Share this post


Link to post
Share on other sites

ic, chân là chân tánh. Thiện là thiện tâm. Mỹ là sắc thân tốt đẹp...... Uhm, dare muốn hỏi tiếp: sao biết tâm thiện, tâm ác? sao biết sắc xấu và sắc đẹp? v.v...

Dare đang đọc tánh KHÔNG trong mấy bài viết của chú Thiên Sứ nên muốn trao đổi thêm với "thiền sư" Rubi để mở rộng kiến giải,

Chân là Chân tánh, cũng tức là Chân không. Chân không là thể, Diệu hữu là dụng. Cái Không vốn không phải Không Không, mà là Chân Không, tức là Có cái Diệu. Có cái Diệu cho nên thiện ác xấu đẹp không thể vượt ngoài cái Diệu này, cũng tức là không vượt ngoài Thất Đại và Thập Bát Giới.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...Dare đang đọc tánh KHÔNG trong mấy bài viết của chú Thiên Sứ nên muốn trao đổi thêm với "thiền sư" Rubi để mở rộng kiến giải,

Kiến giải về Tánh Không

Hiểu ngộ là để thực hành, mà thực hành thì phải có tông môn, chứ không thể bàn luận khơi khơi, nếu bàn luận khơi khơi thì chắc chắn yếu tố con người rất dễ mất đi sự cân bằng, đi lệch với múc đích học Phật Pháp.

Vậy nên, khi chưa có các yếu tố đảm bảo, nhất là sau những sự kiện đối thoại như vậy mà nói đến những kiến giải cao thâm này thì rất nên phản cẩn trọng. Một cách ứng sử tốt nhất là ai hành thì người đó tự cầu học, không nên hội lại với nhau để luận bàn xuông cầu lấy kiến giải xuông. Cho nên Dare phải tự tầm đạo theo căn cơ của bản thân.

Cách gọi ""thiền sư" Rubi" của Dare, sự gọi này nếu là gọi chơi thì cũng không nên, nếu là gọi thật thì chẳng thể được. Nói đại khái, có ba từ: "Thiền sư, Thiền giả, Thiền sinh" cần dùng đúng lúc và chính xác với một thái độ đúng với người có chánh kiến tu học Phật Pháp, không nên dùng bừa và cũng không nên không dùng trong những lúc cần dùng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Định thôi. Nhưng vì học thuật, nên lại phải viết mấy dòng.

Cậu nên xem lại cách trả lời của cậu đi. Tôi lược lại cho có hệ thống, để tiện cho cậu nhé.

Đầu tiên là Tôi yêu cầu LÀM RÕ so sánh với của cậu. Nhưng cậu không thực hiện được, lờ tịt đi. Tiếp theo là LÀM RÕ tứ tượng hợp với hành thổ. Cậu không trả lời được lại bịa ra chuyển lý thuyết của cậu là lý thuyết cơ bản - và cậu lý đó là thể, rồi mọi lý đông phương học đều ra lý thuyết ứng dụng, nên là dụng. Và cậu lại bịa thêm chuyện NHẬP THỂ, ý nói là phải nhập vào cái lý cơ bản của cậu - vậy mà tôi hỏi luôn cậu nhập thể thế nào, cậu cũng đánh bài Lờ. Đến khi tôi yêu cầu cậu thể hiện thế nào là Thể - Dụng, thì cậu cũng không trả lời được, lại đi liệt kê, phân loại cái mớ lý thuyết của cậu, gọi nó là lý thuyết adnh cơ bản để quy nó về Thể, gán các lý luận đông phương khác cậu là lý thuyết adnh ứng dụng để quy nó về Dụng. Đó là sự nhập nhằng của cậu. Nên lưu ý rằng, tôi hỏi thế nào là Thể - Dụng, chứ không hỏi cậu phân loại thế nào.

Tóm lại, yêu cầu làm rõ thì cậu không làm rõ được, lại nói linh tinh. Hỏi cậu về Thể - Dụng thì cậu lại trả lời đâu đâu, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi cả.

Đồng thời qua những đối thoại của cậu về những yêu cầu trên - kể cả phần cậu trả lời với anh Thiên Sứ, cũng cho thấy cậu chả có tý gì kiến thức về đông phương học. Lại có thói xảo biện, lấp liếm và vu vạ.

Trước đây, Sau những bài trao đổi học thuật với cậu, Tôi đã buộc phải phân loại cậu vào loại: DỐT ĐẾN MỨC LÀM XẤU HỔ CẢ NGƯỜI ĐỐI THOẠI. Nay tôi muốn đánh giá cậu đỡ hơn một chút, thuộc loại : TƯ DUY MÀI ĐẦU GỐI. Vậy mà Cậu cũng làm cho tôi và nhiều người thất vọng. Cậu không đạt được đến cả những điều tệ hại đó. Đọc ở phần giới thiệu cá nhân về cậu. Lại càng thất vọng hơn. Phải đặt ra nghi ngờ: Có đúng cậu là gì gì ... đó của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử không ? Chả lẽ TLYT lại có kẻ học tệ hại đến như vậy ?

Thôi, Tôi chỉ có thể cảm thán đến thế này mà thôi. Cậu học thế nào, tốt hay xấu là ấm thân cậu. Nhưng xin đừng làm xấu hổ đến cả môn phái. Vì dù sao, TLYT cũng là do một NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA DÂN TỘC VIỆT sáng lập ra, đến nay cũng đã gần 800 năm rồi. Mọi người con đất Việt đều kính ngưỡng.

Tôi sẽ không trao đổi với cậu nữa.

Vuivui nói thì cứ nói, ai cấm được. Song vấn đề Rubi nêu ra thì có thể những vị chuyên ngành đánh giá đề tài khoa học cấp nhà nước cũng quan tâm. Cho nên, dù là giả thiết thôi, Vuivui sẽ phải nói lại thế nào trong sự kiện ba mặt một lời, Mặt Vuivui, Mặt chuyên gia đánh giá đề tài khoa học cấp nhà nước, và Mặt Rubi. Vuivui có dám khẳng định dù cho ba mặt một lời thì Vuivui vẫn thể hiện văn ngôn và thái độ như những gì từ trước đến nay.

(Chỉ khi ba mặt một lời thì mới thấy được ai có khả năng miệt thị thiên hạ thực sự. Nhưng người có khả năng này thì họ lại chẳng chủ ý hành động như vậy, còn Vuivui đã chủ ý buông ra những lời miệt thị như vậy, và trong sự kiện đó có Mặt Vuivui với ý thức của Vuivui. Ý thức của Vuivui đánh đú với sở học mà nó đang chứa, từ đó đi lạc hướng khi Vuivui có sự phản biện phát kiến của Rubi, phản biện chưa tới đâu thì Vuivui phản đối, chửi bới. Hoặc là Vuivui chuyển lật tình thế, từ thế đối thoại, Vuivui phản đối phát kiến của Rubi thành Rubi phải tiếp thu và trả lời các vấn đề mà Vuivui đưa ra. Nhưng nền tàng kiến thức, lý thuyết cơ bản theo tình hình chung thể hiện trong các sách thị trường lý học hiện nay hầu như giống nhau và rất sơ sài, vậy rõ ràng nhận thấy sự bám vào nền tảng sơ sài ấy để phản đối sự phát kiến, rõ là không vững chắc. Chỗ đứng của Vuivui không vững, với vị trí nền như thế.....,)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi là người mới tập tọe tìm hiểu về Lý học Đông Phương, vào đây qua giới thiệu của 1 người bạn do cùng quan tâm đến mảng Cổ văn hóa sử, sau do tính ham vui, lại tò mò nên mầy mò đọc thêm các mảng khác mới vào chủ đề này. Kẻ tập tọe này xin có vài ý kiến, nếu có sai, xin mọi người bỏ quá:

1. Chủ đề này do DaretoLead lập ra để trao đổi với chú Thiên Sứ và mọi người về định mệnh. Lý ra, người dẫn dắt chủ đề phải là Dare, nhưng không hiểu sao từ khi Rubi vào thì tự nhiên Dare mất mic. Nếu ở các Diễn đàn khác, các bài lạc chủ đề sẽ bị coi là spam, các thành viên gây lạc đề bị coi là spammer. Việc dẫn dắt do người mở chủ đề chịu trách nhiệm, khi thấy các thành viên cố tình spam có thể đề nghị BQT can thiệp. Ngược lại, khi người mở chủ đề vì lý do nào đó không đề xuất thì BQT có thể chủ động can thiệp khi thấy tình huống tranh luận chuyển sang tranh cãi, không có lợi cho Diễn đàn;

2. Việc Rubi tham gia chủ đề này và hiện nay đang lái chủ đề sang 1 hướng khác, theo cá nhân tôi không có lợi cho Diễn đàn. Nếu bạn có luận điểm mới, được nghiên cứu kỹ lưỡng và muốn được mang ra thử thách trước sự phản biện học thuật, đề nghị bạn mở 1 chủ đề hoàn toàn mới. Cá nhân tôi xin làm 1 người phản biện tích cực nếu có điều kiện và tôi tin mọi người, kể cả bác Vuivui cũng sẵn lòng đón nhận quan điểm của bạn. Nên nhớ, tranh luận là phải tập trung vào chuyên môn, không nên lan man, lạc đề, lại tự mình spam mình thì ko hay.

Trân trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi là người mới tập tọe tìm hiểu về Lý học Đông Phương, vào đây qua giới thiệu của 1 người bạn do cùng quan tâm đến mảng Cổ văn hóa sử, sau do tính ham vui, lại tò mò nên mầy mò đọc thêm các mảng khác mới vào chủ đề này. Kẻ tập tọe này xin có vài ý kiến, nếu có sai, xin mọi người bỏ quá:

1. Chủ đề này do DaretoLead lập ra để trao đổi với chú Thiên Sứ và mọi người về định mệnh. Lý ra, người dẫn dắt chủ đề phải là Dare, nhưng không hiểu sao từ khi Rubi vào thì tự nhiên Dare mất mic. Nếu ở các Diễn đàn khác, các bài lạc chủ đề sẽ bị coi là spam, các thành viên gây lạc đề bị coi là spammer. Việc dẫn dắt do người mở chủ đề chịu trách nhiệm, khi thấy các thành viên cố tình spam có thể đề nghị BQT can thiệp. Ngược lại, khi người mở chủ đề vì lý do nào đó không đề xuất thì BQT có thể chủ động can thiệp khi thấy tình huống tranh luận chuyển sang tranh cãi, không có lợi cho Diễn đàn;

2. Việc Rubi tham gia chủ đề này và hiện nay đang lái chủ đề sang 1 hướng khác, theo cá nhân tôi không có lợi cho Diễn đàn. Nếu bạn có luận điểm mới, được nghiên cứu kỹ lưỡng và muốn được mang ra thử thách trước sự phản biện học thuật, đề nghị bạn mở 1 chủ đề hoàn toàn mới. Cá nhân tôi xin làm 1 người phản biện tích cực nếu có điều kiện và tôi tin mọi người, kể cả bác Vuivui cũng sẵn lòng đón nhận quan điểm của bạn. Nên nhớ, tranh luận là phải tập trung vào chuyên môn, không nên lan man, lạc đề, lại tự mình spam mình thì ko hay.

Trân trọng!

Rubi không khởi sự "lái" trước, đều là Dare và Vuivui. Đó là sự, là lý. Nếu bình luận theo chủ quan, theo thiện cảm với người có danh thì rất dễ bị lạc, đó lại là một sự lạc đơn giản nhưng như là sai một ly đi một dặm.

Ai đánh giá là spam thì cũng cứ tự nhiên, nhưng đó cũng chỉ là sự đánh giá mà thôi. Rubi cũng thấy có trên dưới 1% bài viết đối thoại của Rubi được người có trách nhiệm duyệt và xóa, nhưng chắc không phải lý do spam. Spam những đối thoại ở chương mục này rất khó đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rubi không khởi sự "lái" trước, đều là Dare và Vuivui. Đó là sự, là lý. Nếu bình luận theo chủ quan, theo thiện cảm với người có danh thì rất dễ bị lạc, đó lại là một sự lạc đơn giản nhưng như là sai một ly đi một dặm.

Ai đánh giá là spam thì cũng cứ tự nhiên, nhưng đó cũng chỉ là sự đánh giá mà thôi. Rubi cũng thấy có trên dưới 1% bài viết đối thoại của Rubi được người có trách nhiệm duyệt và xóa, nhưng chắc không phải lý do spam. Spam những đối thoại ở chương mục này rất khó đấy.

Phải nói điều này để Rubi hiểu: ngoài người bạn giới thiệu tôi đến với Diễn đàn, tôi không quen biết bất kỳ ai khác. Từ ngày vào Diễn đàn, chủ yếu tôi tập trung vào đọc các bài nghiên cứu của Nhatnguyen52 và của chú Thiên Sứ cùng 1 số bài mang tính thời sự về quan hệ TQ với VN. Bản thân tôi là người có quan điểm riêng, có cách đánh giá riêng nên khi vào chủ đề này thấy sao nói vậy, không bao giờ có ý thiên vị ai.

Nói thêm 1 chút, Rubi đề cập đến khái niệm người có danh, xin hỏi Rubi hiểu thế nào về 2 chữ: công danh, sự nghiệp? Quan điểm của tôi là theo logic thông thường là để mua danh mất 3 vạn, chẳng ai muốn bán danh 3 đồng. Nếu tôi không biết chút nào về vấn đề đang tranh luận thì khi phát biểu ý kiến, tôi sẽ chọn giải pháp an toàn theo logic thông thường là theo người có danh chứ chả ai theo kẻ vô danh làm gì!

Nếu Rubi thấy người có danh được thiên vị, tại sao Rubi không tìm danh cho mình? Dân gian có câu: Nói phải củ cải cũng nghe mà! Tuy nhiên, chỉ có danh thơm được thiên vị, còn danh hão đương nhiên sẽ bị miệt thị, cười chê. Danh không tự đến, mua bán cũng có thể nhưng chỉ là danh hão. Trong lý học, điều này càng đúng và đúng ra, Rubi là người nghiên cứu nhiều cả về lý học, Phật học ... phải rõ hơn 1 kẻ a-ma-tơ gà mờ tập tọe như tôi chứ nhỉ!

Điều cuối cùng tôi muốn nói về vấn đề này, đó là Rubi đừng xưng danh Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nữa, nghe nó buồn cười vì 2 lý do: 1 là - nếu đã quán ngộ Phật pháp nói chung và Trúc Lâm thiền phái nói riêng, sẽ không bị tham sân si ảnh hưởng đến lời nói và hành động nữa, điều này tôi chưa thấy trong các bài viết của Rubi, đặc biệt là tính hiếu thắng vẫn thấy rất rõ. 2 là - Đệ tử Phật môn rất cầu thị, tranh luận thường đi thẳng vào vấn đề, không đánh tráo khái niệm. Những kiến thức về Phật pháp mà Rubi sử dụng đơn thuần chỉ là kiến thức phổ thông cho mọi người, không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, trình độ cao, thấp nên khi vào Diễn đàn cần sử dụng và luận giải chính xác.

Vài lời ngay thật, mong bạn đừng phật lòng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phải nói điều này để Rubi hiểu: ngoài người bạn giới thiệu tôi đến với Diễn đàn, tôi không quen biết bất kỳ ai khác. Từ ngày vào Diễn đàn, chủ yếu tôi tập trung vào đọc các bài nghiên cứu của Nhatnguyen52 và của chú Thiên Sứ cùng 1 số bài mang tính thời sự về quan hệ TQ với VN. Bản thân tôi là người có quan điểm riêng, có cách đánh giá riêng nên khi vào chủ đề này thấy sao nói vậy, không bao giờ có ý thiên vị ai.

Nói thêm 1 chút, Rubi đề cập đến khái niệm người có danh, xin hỏi Rubi hiểu thế nào về 2 chữ: công danh, sự nghiệp? Quan điểm của tôi là theo logic thông thường là để mua danh mất 3 vạn, chẳng ai muốn bán danh 3 đồng. Nếu tôi không biết chút nào về vấn đề đang tranh luận thì khi phát biểu ý kiến, tôi sẽ chọn giải pháp an toàn theo logic thông thường là theo người có danh chứ chả ai theo kẻ vô danh làm gì!

Nếu Rubi thấy người có danh được thiên vị, tại sao Rubi không tìm danh cho mình? Dân gian có câu: Nói phải củ cải cũng nghe mà! Tuy nhiên, chỉ có danh thơm được thiên vị, còn danh hão đương nhiên sẽ bị miệt thị, cười chê. Danh không tự đến, mua bán cũng có thể nhưng chỉ là danh hão. Trong lý học, điều này càng đúng và đúng ra, Rubi là người nghiên cứu nhiều cả về lý học, Phật học ... phải rõ hơn 1 kẻ a-ma-tơ gà mờ tập tọe như tôi chứ nhỉ!

Điều cuối cùng tôi muốn nói về vấn đề này, đó là Rubi đừng xưng danh Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nữa, nghe nó buồn cười vì 2 lý do: 1 là - nếu đã quán ngộ Phật pháp nói chung và Trúc Lâm thiền phái nói riêng, sẽ không bị tham sân si ảnh hưởng đến lời nói và hành động nữa, điều này tôi chưa thấy trong các bài viết của Rubi, đặc biệt là tính hiếu thắng vẫn thấy rất rõ. 2 là - Đệ tử Phật môn rất cầu thị, tranh luận thường đi thẳng vào vấn đề, không đánh tráo khái niệm. Những kiến thức về Phật pháp mà Rubi sử dụng đơn thuần chỉ là kiến thức phổ thông cho mọi người, không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, trình độ cao, thấp nên khi vào Diễn đàn cần sử dụng và luận giải chính xác.

Vài lời ngay thật, mong bạn đừng phật lòng!

Qua một hai đối thoại, trở lại vấn đề của đối thoại trước và khảo nghiệm, tại sao chủ đề lại lạc đề, sự lạc đề có quá mức không ?

Và theo Thứ thì thế nào ?

Mỗi một yếu tố đưa lên của Rubi đều là tự nhiên phải có như vậy, vì có cho nên tự nhiên dùng, mà tự nhiên thì có khách quan, vậy Thứ không nên chủ quan khuyên Rubi nên dùng chữ ký như thế nào. Nhưng nếu muốn biết lý do về chữ ký thì cũng được, và nếu bàn tiếp thì có lạc đề hay không.

Đánh giá, vì dụ như là "hiếu thắng" hay như một số độc giả khác thì thường chỉ là thấy được cái vẻ bên ngoài rất hời hợt mà thôi. Rubi đối thoại căn bản từ cốt tủy của vấn đề Rubi tham gia, cho đến nay, dù những lời nói như thế này thì nó cũng có liên quan, chứ không thì chẳng cần thiết phải đối thoại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua một hai đối thoại, trở lại vấn đề của đối thoại trước và khảo nghiệm, tại sao chủ đề lại lạc đề, sự lạc đề có quá mức không ?

Và theo Thứ thì thế nào ?

Mỗi một yếu tố đưa lên của Rubi đều là tự nhiên phải có như vậy, vì có cho nên tự nhiên dùng, mà tự nhiên thì có khách quan, vậy Thứ không nên chủ quan khuyên Rubi nên dùng chữ ký như thế nào. Nhưng nếu muốn biết lý do về chữ ký thì cũng được, và nếu bàn tiếp thì có lạc đề hay không.

Đánh giá, vì dụ như là "hiếu thắng" hay như một số độc giả khác thì thường chỉ là thấy được cái vẻ bên ngoài rất hời hợt mà thôi. Rubi đối thoại căn bản từ cốt tủy của vấn đề Rubi tham gia, cho đến nay, dù những lời nói như thế này thì nó cũng có liên quan, chứ không thì chẳng cần thiết phải đối thoại.

Tôi là người mới, đang tập tọe tìm hiểu nên chỉ thấy những gì rõ ràng thôi. Nếu bạn không trả lời, tôi xin tự trả lời theo ý hiểu của tôi: hiểu nôm na là có bỏ công mới mong thành danh, có hành sự mới may chăng nên nghiệp. Thế thôi.

Tôi xin phép không tham gia nữa, tránh làm loãng chủ đề.

Trân trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi là người mới, đang tập tọe tìm hiểu nên chỉ thấy những gì rõ ràng thôi. Nếu bạn không trả lời, tôi xin tự trả lời theo ý hiểu của tôi: hiểu nôm na là có bỏ công mới mong thành danh, có hành sự mới may chăng nên nghiệp. Thế thôi.

Tôi xin phép không tham gia nữa, tránh làm loãng chủ đề.

Trân trọng!

TĐT cứ tiếp tục tham gia cho topic thêm sôi động. Mà tham gia vào chủ đề chính, đừng để Rubi làm loãng. Nếu hứng thú thì đọc phần 11, 12, 13,14,... trong "định mệnh có thật hay không" đăng trên trang chủ của website để thảo luận, có liên quan đến triết Phật.

Theo Dare thì Triết Phật được xếp vào loại duy thức nên cũng rất khó dùng lý luận trong triết Phật để chứng minh vấn đề khoa học một cách rốt ráo khi chưa đạt đến "NGỘ". Tuy nhiên, cũng cố thử mạn đàm xem sao... Dare đang cố gắng hết sức nhưng mà nó lùng bùng và rắc rối quá.

Share this post


Link to post
Share on other sites