wildlavender

Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm

1.020 bài viết trong chủ đề này

THẦN CHÚ GIẢI THOÁT QUA SỰ NHÌN NGẮM

Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh. Xin giới thiệu một phương pháp thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy cho những người hữu duyên. Trong Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra) có chép: Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ.

Xin giới thiệu “Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy” (Liberation Upon Seeing). Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy là một terma (kho tàng giáo pháp do đức Liên Hoa Sanh và Yeshe Tsogyal ẩn dấu, sẽ được phát hiện tại thời điểm thích hợp bởi một bậc thầy giác ngộ) viết bằng ngôn ngữ của những Không Hành Nam (Dakas) và Không Hành Nữ (Dakinis).

Terma này được phát hiện bởi Terton Mingyur Dorje ở thế kỷ 17. Terton Mingyur Dorje (1645-1667) được xem là vị guru thứ 27, dòng Giác Ngộ Hoàn Hảo (Perfect Enlightenment Sect) của trường phái Nyingma.

Những người may mắn được thấy hình này sẽ không kinh nghiệm qua ba cõi thấp và sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ rơi vào các cõi thấp; sẽ được thanh lọc năm độc (tham, sân, si, kiêu mạn và đố kị) và giải thoát khỏi nghiệp chướng; được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của phần còn lại trong luân hồi.

( "Those who see this script will not experience the three lower realms and will be liberated from the fear of falling into the lower realms; will be purified of the five poisons and will be freed from the results of one's karma; will be freed from the fear of remaining in samsara.")

Trích từ Terma của TERTON Migyur Dorje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Từ diễn đàn Lý Học Đông Phương và Phatca.com, Bản in (như chữ ký dưới đây) sẽ được tặng cho những ai có lòng tôn kính Thần Chú Giải Thoát với mong muốn hóa giải muôn triệu kiếp nạn của chúng sinh, hội tụ con đường an lạc.

Các bạn đăng ký thỉnh nhận kèm tên và địa chỉ chúng tôi sẽ gởi qua đường bưu điện trên khắp mọi miền đất nước!

Thay mặt Ban từ thiện Trung Tâm phát Bồ Đề Tâm xin hân hạnh được chuyển giao đến tất cả thành viên tham gia Diễn Đàn."

31 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo Kinh Thác nước mạnh mẽ, bất kì ai nhìn qua thần chú này đều được thanh tịnh nghiệp chướng của 300 triệu kiếp. Đạo sư tôn quý Garchen Triptrul Rinpoche rất khuyến khích việc ấn tống linh phù này. Ngài đã dạy: Nếu cho bất ki con vật nào nhìn hay đi dưới linh phù này thì con vật đó đều được tái sinh ở cõi cao.

Sau khi quý khách có được tấm linh phù này, xin hãy dán ở nơi dễ thấy hoặc dán trên cửa để bất kì chúng sinh nào đi qua hoặc nhìn thấy đều được tịnh hóa nghiệp chướng.

Sanh là khổ lớn, vì sanh khổ, tạo ra các sự sợ hãi, vì sanh mà lo sợ về bệnh, vì lo sợ về bệnh nên lo sợ về già, vì lo sợ về già nên lo sợ về chết. Sanh vì sao mà sợ? Vì nó bị các khổ bức bách do sanh làm nhân mà có các lo sợ. Nếu không sanh thì làm gì có lo sợ! Do đó mà có lo sợ về nạn vua quan, về nạn cướp bóc, lo sợ nạn độc ác, lo sợ nạn hỏa tai, lo sợ nạn lụt,lo sợ nạn bão, cho đến lo sợ về nạn mưa đá, cũng lo sợ về nghiệp bất thiện đã tạo. Những lo sợ như vậy đều do sanh mà có. Nếu hiểu biết pháp sanh liền xa lìa các lo sợ.

9 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

THẦN CHÚ GIẢI THOÁT QUA SỰ NHÌN NGẮM

Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh. Xin giới thiệu một phương pháp thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy cho những người hữu duyên. Trong Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra) có chép: Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ.

Xin giới thiệu “Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy” (Liberation Upon Seeing). Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy là một terma (kho tàng giáo pháp do đức Liên Hoa Sanh và Yeshe Tsogyal ẩn dấu, sẽ được phát hiện tại thời điểm thích hợp bởi một bậc thầy giác ngộ) viết bằng ngôn ngữ của những Không Hành Nam (Dakas) và Không Hành Nữ (Dakinis).

Terma này được phát hiện bởi Terton Mingyur Dorje ở thế kỷ 17. Terton Mingyur Dorje (1645-1667) được xem là vị guru thứ 27, dòng Giác Ngộ Hoàn Hảo (Perfect Enlightenment Sect) của trường phái Nyingma.

Những người may mắn được thấy hình này sẽ không kinh nghiệm qua ba cõi thấp và sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ rơi vào các cõi thấp; sẽ được thanh lọc năm độc (tham, sân, si, kiêu mạn và đố kị) và giải thoát khỏi nghiệp chướng; được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của phần còn lại trong luân hồi.

( "Those who see this script will not experience the three lower realms and will be liberated from the fear of falling into the lower realms; will be purified of the five poisons and will be freed from the results of one's karma; will be freed from the fear of remaining in samsara.")

Trích từ Terma của TERTON Migyur Dorje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Từ diễn đàn Lý Học Đông Phương, Bản in (như chữ ký dưới đây) sẽ được tặng cho những ai có lòng tôn kính Thần Chú Giải Thoát với mong muốn hóa giải muôn triệu kiếp nạn của chúng sinh, hội tụ con đường an lạc.

Các bạn đăng ký thỉnh nhận kèm tên và địa chỉ chúng tôi sẽ gởi qua đường bưu điện trên khắp mọi miền đất nước!

Thay mặt Ban từ thiện Trung Tâm phát Bồ Đề Tâm xin hân hạnh được chuyển giao đến tất cả thành viên tham gia Diễn Đàn."

Con chào cô ạ !

Hay quá cô ạ ! Ban đầu thấy hình này con đã chon làm Hình đại diện của mình trên diễn đàn ,nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đó là chữ ký của cô nên con lại đổi lại .

Con đang loay hay tính tìm cái hiệu in nào đó để in một Hình to bản kèm lới dẫn để tặng cho chùa ở làng con cô ạ ,ngặt nỗi ở chỗ con là nông thôn nên mọn thứ đều bất tiện cô ạ !

Con cảm ơn ý tưởng của cô !

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Từ diễn đàn Lý Học Đông Phương, Bản in (như chữ ký dưới đây) sẽ được tặng cho những ai có lòng tôn kính Thần Chú Giải Thoát với mong muốn hóa giải muôn triệu kiếp nạn của chúng sinh, hội tụ con đường an lạc.

Các bạn đăng ký thỉnh nhận kèm tên và địa chỉ chúng tôi sẽ gởi qua đường bưu điện trên khắp mọi miền đất nước!

Thay mặt Ban từ thiện Trung Tâm phát Bồ Đề Tâm xin hân hạnh được chuyển giao đến tất cả thành viên tham gia Diễn Đàn."

Cảm ơn cô nhiều.

Cháu xin đăng ký thỉnh nhận: Bùi Văn Tú, Xóm Mới, Thôn Đại, Đan Phượng, Hà Nội.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Còn một hình ảnh khác nữa cô ạ,cơ bản hoàn toàn giống nhau,chỉ khác là hình nền mầu vàng và có tiếng việt thôi ạ.

post-7312-022150400 1303020019_thumb.jpg

Edited by nhanqua
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn cô nhiều.

Cháu xin đăng ký thỉnh nhận: Bùi Văn Tú, Xóm Mới, Thôn Đại, Đan Phượng, Hà Nội.

Địa chỉ như trên đây đã hoàn toàn đầy đủ? Thứ hai Cô sẽ gởi theo địa chỉ này đến Đại Phúc.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Địa chỉ như trên đây đã hoàn toàn đầy đủ? Thứ hai Cô sẽ gởi theo địa chỉ này đến Đại Phúc.

Địa chỉ đã đầy đủ rồi cô à, cháu vẫn thường nhận thư qua địa chỉ trên.

Cảm ơn cô nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn một hình ảnh khác nữa cô ạ,cơ bản hoàn toàn giống nhau,chỉ khác là hình nền mầu vàng và có tiếng việt thôi ạ.

Search trên Google từ các trang Web Phái Mật Tông thì có hai hình ảnh như nhanqua bổ sung, nhưng Chú màu đỏ được truyền bá từ Đức Pháp Vương Garchen Triptrul Rinpoche dịp đến Việt Nam năm 2009 nên Cô nghĩ chú màu vàng được cải biên tuy nội dung giống nhau.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Vâng,có lẽ vậy cô ạ,nhưng cuối năm 2009,cháu được tặng 2 hình này...

post-7312-016998700 1303088637_thumb.jpg

Edited by nhanqua
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Địa chỉ đã đầy đủ rồi cô à, cháu vẫn thường nhận thư qua địa chỉ trên.

Cảm ơn cô nhiều.

Sáng nay Cô đã gởi Linh Phù này đến Arigato và Đại Phúc, nhận được vui lòng hồi báo Cô biết nhé!

Vâng,có lẽ vậy cô ạ,nhưng cuối năm 2009,cháu được tặng 2 hình này...

Nhanqua đã nhiều Phước Duyên khi sở hữu được 2 Linh Chú nhỉ!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender,

Cháu là Nguyễn Thị Lan Phương

Địa chỉ: Trung tâm đào tạo Viettel - M1 - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Cháu xin được đăng ký thỉnh nhận thần chú.

Chúc cô luôn mạnh khỏe và bình an.

Cháu cảm ơn cô ạ.

Cháu Phương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender,

Cháu là Nguyễn Thị Lan Phương

Địa chỉ: Trung tâm đào tạo Viettel - M1 - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Cháu xin được đăng ký thỉnh nhận thần chú.

Chúc cô luôn mạnh khỏe và bình an.

Cháu cảm ơn cô ạ.

Cháu Phương

Cô sẽ chuyển đến SML vào ngày mai!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender,

Cháu là Nguyễn Thị Lan Phương

Địa chỉ: Trung tâm đào tạo Viettel - M1 - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Cháu xin được đăng ký thỉnh nhận thần chú.

Chúc cô luôn mạnh khỏe và bình an.

Cháu cảm ơn cô ạ.

Cháu Phương

@ Smile_at_Life ! Đã chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ trên đây vào sáng nay.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô,

Cháu cảm ơn cô ạ.

Kính chúc cô luôn mạnh khỏe và an bình.

Cháu Phương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa Cô Wild,

phamhung đã đọc bài của cô, Cô làm ơn cho cháu hỏi, phái Mật tông và Linh phù mà cô giới thiệu thì có gì khác nhau không ạ?

cháu không hiểu tại sao Linh phù giống nhau về tác dụng và lại khác về hình thức? và chia theo phái là sao?

Đọc bài cô viết thấy hay và thiết thực cho cuộc sống quá tuy nhiên vì không hiểu nên cháu cứ hỏi cho Thông cô ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa Cô Wild,

phamhung đã đọc bài của cô, Cô làm ơn cho cháu hỏi, phái Mật tông và Linh phù mà cô giới thiệu thì có gì khác nhau không ạ?

cháu không hiểu tại sao Linh phù giống nhau về tác dụng và lại khác về hình thức? và chia theo phái là sao?

Đọc bài cô viết thấy hay và thiết thực cho cuộc sống quá tuy nhiên vì không hiểu nên cháu cứ hỏi cho Thông cô ạ.

Theo hiểu biết ít ỏi của Cô thì Phật Giáo vốn tự đã có các Phái như Đại Thừa, Tiểu thừa, Mật Tông, Tịnh Độ và Linh Phù này từ phái Mật Tông mà có và hình thức khác nhau (màu sắc & họa tiết) nhưng Chú thì giống nhau, nên cô nghĩ công năng và oai lực giống nhau. Cũng như Tu thiền, Tu Thất, tu tịnh độ và quy chung là truyền bá giáo lý Đức Phật . "làm lành lánh dữ và Từ bi hỷ xã"

Vài thiển ý PH có thể tra thêm từ các trang Phật pháp cao cấp khác! Chào Thân ái!.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô,

All in a row cũng muốn xin 1 bản. Phiền cô gửi tới địa chỉ sau:

Trần Kim Vân

Số 35 ngõ 675 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Tri ân cô rất nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô,

All in a row cũng muốn xin 1 bản. Phiền cô gửi tới địa chỉ sau:

Trần Kim Vân

Số 35 ngõ 675 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Tri ân cô rất nhiều

@ Đã gởi 1 chú Giải Thoát đến all in row, nhận được vui lòng hồi báo!

@ HoangTrieuHai Cô đã gởi 5 chú Giải Thoát.

@ Chau ! Ngày mai gởi chau 10 Chú Giải Thoát.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

@ Đã gởi 1 chú Giải Thoát đến all in row, nhận được vui lòng hồi báo!

@ HoangTrieuHai Cô đã gởi 5 chú Giải Thoát.

@ Chau ! Ngày mai gởi chau 10 Chú Giải Thoát.

cháu cung lăm le muốn xin cô 2 cai !

Xin gửi giúp cháu về đia chỉ :

Tnga BTG Đảng Ủy Khối DN

Số 2 đường Trần Đạo - TP Thái Bình

Cảm ơn cô nhiều !

Edited by nuhoangaicaptk21

Share this post


Link to post
Share on other sites

THẦN CHÚ GIẢI THOÁT QUA SỰ NHÌN NGẮM

Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh. Xin giới thiệu một phương pháp thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy cho những người hữu duyên. Trong Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra) có chép: Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ.

Xin giới thiệu “Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy” (Liberation Upon Seeing). Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy là một terma (kho tàng giáo pháp do đức Liên Hoa Sanh và Yeshe Tsogyal ẩn dấu, sẽ được phát hiện tại thời điểm thích hợp bởi một bậc thầy giác ngộ) viết bằng ngôn ngữ của những Không Hành Nam (Dakas) và Không Hành Nữ (Dakinis).

Terma này được phát hiện bởi Terton Mingyur Dorje ở thế kỷ 17. Terton Mingyur Dorje (1645-1667) được xem là vị guru thứ 27, dòng Giác Ngộ Hoàn Hảo (Perfect Enlightenment Sect) của trường phái Nyingma.

Những người may mắn được thấy hình này sẽ không kinh nghiệm qua ba cõi thấp và sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ rơi vào các cõi thấp; sẽ được thanh lọc năm độc (tham, sân, si, kiêu mạn và đố kị) và giải thoát khỏi nghiệp chướng; được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của phần còn lại trong luân hồi.

( "Those who see this script will not experience the three lower realms and will be liberated from the fear of falling into the lower realms; will be purified of the five poisons and will be freed from the results of one's karma; will be freed from the fear of remaining in samsara.")

Trích từ Terma của TERTON Migyur Dorje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Từ diễn đàn Lý Học Đông Phương, Bản in (như chữ ký dưới đây) sẽ được tặng cho những ai có lòng tôn kính Thần Chú Giải Thoát với mong muốn hóa giải muôn triệu kiếp nạn của chúng sinh, hội tụ con đường an lạc.

Các bạn đăng ký thỉnh nhận kèm tên và địa chỉ chúng tôi sẽ gởi qua đường bưu điện trên khắp mọi miền đất nước!

Thay mặt Ban từ thiện Trung Tâm phát Bồ Đề Tâm xin hân hạnh được chuyển giao đến tất cả thành viên tham gia Diễn Đàn."

Chào cô Wildlavender ạ!

Cháu xin đăng ký 01 thần chú.

Cháu là: Nguyễn Thị Thanh Hải

Cô làm ơn gửi giúp cháu về địa chỉ: P.108, F2, Tập Thể Hồng Hà, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn cô!

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu cung lăm le muốn xin cô 2 cai !

Xin gửi giúp cháu về đia chỉ :

Tnga BTG Đảng Ủy Khối DN

Số 2 đường Trần Đạo - TP Thái Bình

Cảm ơn cô nhiều !

Cháu thể hiện sự Thành Tâm của mình đi (không thể lăm le) để được nhận trọn vẹn Tính Vi Diệu của Linh Phù này, Cô đã thực nghiệm cho hai trường hợp thật căng thẳng mà mọi biện pháp khác không can thiệp được, cho đến khi có được thần chú này đã hóa giải 1 cách màu nhiệm, vì lẽ đó Cô đã khởi tâm ấn tống để trao tặng tất cả ACE với ước muốn mọi người được an lạc giữa thời xã hội nhiễu nhương, thiên nhiên nổi giận mà con người đang phải gánh chịu,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wildlavender ạ!

Cháu xin đăng ký 01 thần chú.

Cháu là: Nguyễn Thị Thanh Hải

Cô làm ơn gửi giúp cháu về địa chỉ: P.108, F2, Tập Thể Hồng Hà, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn cô!

Sẽ gởi đến Bạn vào ngày mai.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wil,

HN có lần nghe nghiệp mình chịu hiện nay là do nhân mình tạo ra từ trước. Và thường cố suy nghĩ như vậy mỗi khi gặp chuyện không vừa ý hay bất lợi trong cuộc sống và đã cố gắng hết sức. Hơi AQ nhưng nhiều khi cũng cần thiết, nhất là khi gặp trường hợp cùng cực, chiếu bí, không thể xoay chuyển, tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ còn cách đưa đầu chịu trận.

Có cái chú của cô quả là lợi hại, HN đã save vào máy, cũng đã chia sẽ cho 1 vài bạn hữu. Hy vọng giải được phần nào nghiệp chướng của mình. Nhưng HN cũng có thắc mắc là thường nghe nghiệp mình tạo thì mình gánh, và chỉ có mình mới giải được cho mình, Trời Phật nào giúp đở, có độ cũng chỉ giúp 1 con đường, bản thân có chịu cất chân bước đi hay không là do mình. Vậy cái chú này giải nghiệp cho mình theo cơ chế nào? giúp mình bớt sân si, tham lam, hung dữ..v..v..hay sao ? và quan trọng là khi mình nhận được sự giúp đở như vậy thì có mất mát gì như 1 sự bù trừ không ?

Cám ơn cô.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wild!

Nếu được phép, cháu xin đăng ký 02 linh phù ạ (1 cho nhà cháu và 1 nhà cha mẹ).

Mong cô gửi giùm đến địa chỉ : Nguyễn Doãn Tuấn, 13/21 đường ĐHT 29, KP. 5, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, Tp. HCM.

Cám ơn cô nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wil,

HN có lần nghe nghiệp mình chịu hiện nay là do nhân mình tạo ra từ trước. Và thường cố suy nghĩ như vậy mỗi khi gặp chuyện không vừa ý hay bất lợi trong cuộc sống và đã cố gắng hết sức. Hơi AQ nhưng nhiều khi cũng cần thiết, nhất là khi gặp trường hợp cùng cực, chiếu bí, không thể xoay chuyển, tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ còn cách đưa đầu chịu trận.

Đồng ý! nhưng có một lẽ rất tự nhiên mà Cô chiêm nghiệm được từ cuộc sống thực tế, nhiều ng hay than vãn NGHIỆP sao nặng quá? QUẢ sao đau quá? Mà không tự xét mình ! Có vui vẻ trả NGHIỆP không có tâm nguyện trả nhanh ko?

Có 1 ví dụ: Người chồng lấy cô vợ trẻ hơn 1 giáp, sắc cũng hơn điểm trung bình mà chỉ tội cái vụng dại, trong tứ đức thiếu mất 3, chỉ có DUNG! Nỗi đau khổ phát triển từng ngày khi cuộc sống khó khăn thì cái vụng dại lại là gánh nặng!http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif thế là Ông Chồng đôi khi thượng cẳng chân hạ cơ bắp, Cô ta chịu đòn chẳng biết có oan không? nhưng chẳng bao giờ than trách! :o. Chồng thì than rằng NGHIỆP nặng quá! Vì người xưa thường bảo "thứ nhất nhà dột thứ nhì vợ dại" 2 cái khổ lớn nhất trong cảnh nhà khó.

Cô cho rằng đây là trường hợp xác định được nghiệp mà không thuận tâm trả ! nghiệp càng nặng càng dài. Đường trả càng xa!

Dịp nói chuyện với Anh Chồng cô giải thích ý này và khuyên nên vui lòng trả NGHIỆP, giải càng nhanh! Chả biết có thấm không nhưng anh ta chuyển tâm tính không dùng bạo lực nữa khi ấy chìa khóa đã mở giờ đây cô ta là chủ một cửa hàng Cơm bình dân tháo vát thu nhập cao hơn cả chồng (nay đã nghĩ việc) về phụ vợ và đây là nguồn kinh tế chính cho toàn bộ cuộc sống gia đình.

Có cái chú của cô quả là lợi hại, HN đã save vào máy, cũng đã chia sẽ cho 1 vài bạn hữu. Hy vọng giải được phần nào nghiệp chướng của mình. Nhưng HN cũng có thắc mắc là thường nghe nghiệp mình tạo thì mình gánh, và chỉ có mình mới giải được cho mình, Trời Phật nào giúp đở, có độ cũng chỉ giúp 1 con đường, bản thân có chịu cất chân bước đi hay không là do mình. Vậy cái chú này giải nghiệp cho mình theo cơ chế nào? giúp mình bớt sân si, tham lam, hung dữ..v..v..hay sao ? và quan trọng là khi mình nhận được sự giúp đở như vậy thì có mất mát gì như 1 sự bù trừ không ? Chú giải thoát này là một sự huyền vi cho chúng sinh con à, Tuy nhiên cũng cần trì chú khi trao tặng ai đó quen biết để tăng công năng.

Cám ơn cô.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay