wildlavender

Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm

1.020 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa các vị Bồ tát

Qua đọc bài của quý vị giang2 đây , lý lẽ viện dẫn rất hay và cho thấy đây ắt là một vị tu sĩ hoặc một cư sĩ thuần thành hay chí ít là một nhà nghiên cứu tôn giáo, một vị Bồ tát khả kính.

Do tôi cũng mới vừa nhận được mấy bản thần chú của cơ quan gửi tặng, Như những văn bản kinh chú mà Bồ tát giang2 giảng dạy dưới đây :

“ Chị Wil nói đúng, mình là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, không có ngoại lực nào có thể làm thay đổi nghiệp của mình được

Như Đức Phật đã dạy:

Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trược. Chính mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay uế trược đều do mình, không ai có thể khiến người khác tịnh thanh hay uế trược.

Như vậy thì có nghĩa là nghiệp của ai người ý chịu, đâu có gì có thể giải hay tịnh hóa bằng cách thức hay phương tiện nào được đâu .?!

Mà vậy thì treo thần chú này hóa ra cũng là vô ích !!!

Chúc chị Wil luôn luôn có chánh tri kiến - trích lời từ bài của Bồ tát giang2

Hóa ra là chị wildlavender bấy lâu thật không chánh tri kiến, mà không chánh thì là tà !!!

Như lời Bồ tát giang2, phải chăng nên dừng lại chuyện này !!!

Chúng tôi ở miền bắc xa xôi, điều kiện nhận hoằng pháp không được như miền nam quý vị, nên được nhận kinh sách thần chú như vầy là điều qúy giá lám lắm.

Nhưng nhận rồi : nửa muốn dàn treo dùng, nửa lại không bời lý do trên

Chúng tôi thật là hoang mang thưa Bồ Tát và quý vị .

Xin cho chúng tôi lời giải thích hay lời khuyên chí lý.

Trân trọng cám ơn và chân thành cúi chào quý vị.

Kính thư.

Kính Thưa hội viên Chấn Nguyên và ACE quan tâm!

Vừa qua Wild cũng có nhờ và chuyển giao Topic này cho Nha Khanh (1 hội viên tích cực trong công tác từ thiện và tâm linh) , nay có chút ít thời gian vào xem được bài của bạn Chấn Nguyên và Giang2 , Wild đã xin thỉnh ý của 1 vị Thầy theo truyền thống Kim Cang thừa hiện đang ở VN, với mong muốn được Thầy giúp đỡ cho việc phát triển Thần Chú được thông suốt.

Đầu tiên con có lời cảm niệm ân đức Thầy đã dành chút thì giờ quý báu để ban cho chúng con bài giải ngắn về vấn đề mà các bạn quan tâm đặt ra.

Nam Mô công đức lâm Bồ tát !

OM MA NI PAD ME HUM

Nay xin được đăng lại toàn văn bức thư Thầy hồi đáp dành cho Topic Thần Chú..

Thưa chú Chấn Nguyên

Qua đọc thư của chú đăng trên diễn đàn cùng với trích dẫn các lời Kinh Phật thật cảm động, xin gởi vài thiển ý may ra có thể giải tỏa những thắc mắc trong lòng chú được chăng.

Trước hết xin tuỳ hỷ và tán thán hạnh lành của chị Wild vì đã không ngại vất vả, gian lao để gởi những lời ân Phước của chư Phật trong hình thức Linh Phù này đến với những chúng sanh hữu duyên . Cầu mong tất cả chúng sanh này nhờ sự gia hộ của chư Phật mà sanh khởi lòng tin và phát tâm làm lành, tiêu trừ nghiệp xấu

Xin nói ngắn gọn về hạnh xấu và hạnh lành:

-Hạnh lành: những hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm thúc đẩy bởi tâm ý tốt đẹp và động cơ tốt lành làm lợi ích cho bản thân là hạnh lành nhỏ, làm lợi lạc cho những người khác, gia đình, Cộng đồng ... là hạnh lành lớn

-Hạnh xấu là ngược lại với hạnh lành và có hạnh xấu nhỏ, hạnh xấu lớn

Xin nói ngắn gọn về sự tiêu tội nghiệp thông qua sự nhìn ngắm, xúc chạm v,v các biểu tượng thân ngữ ý giác ngộ :

Đấng Thế Tôn đã đạt đến giác ngộ và trao truyền giáo pháp lại cho chúng sanh. Sau nhiều năm truyền giáo, Ngài đã đi vào chốn tĩnh lặng Niết bàn . Để gia hộ cho các học trò đời sau có chỗ nương tựa, Ngài đã từ bi để lại sự ban Phước về thân, khẩu và ý giác ngộ.

Về thân giác ngộ: Ngài đã cho phép tạo, dựng các hình ảnh của Ngài cũng như là hình ảnhcác Bồ tát, các vị Thánh Tăng...

Về ngữ giác ngộ: Ngài đã từ bi thuyết ra các Kinh, Chú, Chân ngôn... được kết tập dưới dạng viết trên gỗ, trên lá cây,trên vải... Chúng ta quen gọi là Kinh điển, Mật điển. Linh phù cũng là một dạng Kinh chú thu nhỏ lại để các học trò dễ dàng sử dụng đeo trên thân khi đi xa

Về ý giác ngộ: Ngài và các Thánh Tăng đã từ bi để lại rất nhiều xá lợi minh chứng cho tâm giải thoát, tâm giác ngộ

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao có thể tiêu nghiệp khi đeo hay nhìn thấy Linh phù Thần chú vì nghiệp ai làm nấy chịu?

Câu trả lời là:

Nhờ vào lòng từ bi và cái nhìn đầy trí tuệ, dựa trên Năng lực thực chứng toàn giác của Ngài. Vì sao?

Gặp một bệnh nhân đang ốm nặng mà không giúp được y một chút xíu nào vì đó là nghiệp của y, y phải tự chịu vì do y gây ra ư?

Gặp một kẻ lầm lạc mà không góp ý khuyên dạy cho y quay đầu hoàn lương vì y tự chịu nghiệp của y ư?

Chúng ta cũng như những bệnh nhân bị căn bệnh của vô minh sanh tử chi phối nếu không có Bác sĩ Phật Thích Ca thì liệu đến bao giờ hết bệnh đây? Hay là cứ phải tự mình chịu bệnh mãi mãi. Chúng ta cũng như kẻ lầm đường kia sẽ mãi đi lạc vì do nghiệp xấu chúng ta ư?

Đối với người chỉ biết lo hoàn thiện cho chính bản thân mà không nghĩ cách giúp những người xung quanh hoàn thiện liệu có xứng đáng với từ Hiền nhân( người hiền , người lành) chăng?

Trên tinh thần Phật giáo Đại thừa, bất cứ điều thiện nào dù nhỏ như cây Kim mà làm lợi cho mình cho người cũng gắng nên làm. Chư Phật , Bồ tát với lòng từ bi vô lượng muốn giúp đỡ chúng sanh đã chỉ dạy vô số phương tiện thiện xảo để giúp đỡ , cứu độ chúng sanh

Thông qua những biểu tượng về thân khẩu ý của chư Phật, mà nếu, chúng sanh phát lòng sùng kính tin tưởng, chắc chắn họ sẽ được giải thoát. Chỉ Cần gieo một chút hạt giống lòng tin với chư Phật sẽ có ngày hạt giống ấy vươn lên thành cây và ra hoa kết trái giải thoát. Tin vào chư Phật hay tin vào các biểu tượng thân khẩu ý của Ngài là sẽ gieo trồng nhân giải thoát.Có hạt nhân giải thoát gieo trồng là có sự tách rời, phân ly, tiêu hao của mảnh đất nghiệp. Đó là điều chắc chắn

Kinh nói: quy y Phật , tội diệt Hà sa. Chiêm ngưỡng Phật, Phước sanh vô lượng.

Quy y là nương tựa. Nương tựa và Chiêm ngưỡng Ngài còn được như thế huống chi đeo trên thân , để trên trán, dán trên cửa nhà, treo nơi Tôn nghiêm ( Đây là nói về sự tướng chưa nói đến Lý tánh)

Ấn Quang Pháp Sư nói:

Có một chút sùng kính tiêu một phần tội nghiệp

Có nhiều lòng sùng kính, tiêu vô vàn tội nghiệp

Chỉ Cần có lòng tin và sùng mộ đối với biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ là đã có gieo mầm giải thoát và chắc chắn sẽ tiêu được tội nghiệp

Trong Kinh Hiền Ngu kể một câu chuyện về một con sâu nằm trong chiếc lá được gió cuốn bay một vòng quanh tháp một vị Phật. Nhờ nhân duyên đó mà được sanh làm người, sau xuất gia tu hành chứng quả La hán

Cũng Kinh Hiền Ngu kể về một ông lão đi rừng gặp cọp, trong lúc khốn đốn leo vội lên cây xưng Namo Phật một lần, nhờ nhân duyên đó mà sanh vào thời Đức Phật, gặp Phật xuất gia, tu hành chứng quả

Trong Kinh Lăng Nghiêm, vì muốn cứu Tôn giả Anan mắc nạn, Đức Phật sai Văn Thù Bồ tát đến đọc thần chú Lăng Nghiêm giải cứu Anan thoát nạn ma nữ. Vì nhân duyên trên, Đức Phật cho phép môn đồ đeo thần chú này trên thân, dán trên cửa v,v này để tiêu trừ chướng ngại nhiều đời

Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Kinh Đại Bảo Lầu Các và vô số Kinh , Mật đều dạy rằng nếu hành giả đeo các thần chú tượng trưng cho ngữ giác ngộ của chư Phật trên thân, treo trên cửa nhà, viết trên vải treo trên cao cho gió thổi qua v,v sẽ diệt được rất nhiều tội chướng

Tất cả những Kinh , tích này là những bằng chứng về sự tiêu tội nhờ sự kết duyên với thân ngữ ý giác ngộ của chư Phật

Linh phù cô Wild cũng nằm trong số các Kinh về Mật tông do Phật Thích Ca thuyết . Linh phù này tượng trưng cho ngữ giác ngộ của vô số chư Phật. Nếu với lòng tin và sùng kính đối với Linh phù này, lợi ích và sự tiêu nghiệp sẽ thực sự xảy đến

Chúng ta không có đủ thần thông như Đức Phật nên sẽ không biết tiêu trừ được bao nhiêu nghiệp . Trong Kinh A Di Đà chỉ cần với lòng sùng kính xưng danh hiệu Ngài một lần sẽ tiêu trừ Tám vạn bốn ngàn ức kiến sanh tử tội nghiệp . Vậy với lòng sùng kính để Linh Phù trên đầu hay trên cửa ra vào cũng sẽ có sự tiêu nghiệp tương tự

Nếu chúng ta biết phân biệt tốt xấu và lợi lạc của việc gìn giữ , lan truyền các biểu tượng thân ngữ ý giác ngộ thì việc in Ấn lưu hành Linh Phù Giải Thoát Qua Sự Thấy quả là vô cùng lợi lạc và công đức vô lượng

Phật Pháp có năm sự giải thoát đặc biệt là: giải thoát qua sự nhìn thấy, sự xúc chạm, sự nếm, sự nghe, và chuyển thần thức về cõi Phật mà Linh Phù này chỉ là một trong số vô vàn của năm Pháp giải thoát đó

Chú Chân Nguyên mến, nếu lời giải thích này không Phù hợp với chú, xin thành thật tạ lỗi vì kiến thức của chúng tôi nông cạn. Nhưng vì hạnh lành lợi lạc cho mình và tha nhân, chúng tôi cũng sẽ không dừng công việc phát hành này

Kính chúc chú sức khỏe và an lành trong những lời nhiệm mầu của Đức Thế Tôn

Với tất cả lòng biết ơn của chúng tôi!

Giới Định Tuệ

Hy vọng với chút kiến thức do chúng tôi thỉnh ý từ Thầy sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của các bạn, ngoài ra chúng tôi cũng rất mong chờ đón nhận thêm những lời giải thích minh triết hơn nữa cho giáo pháp ngày môt sáng tỏ hầu mang lại cho chúng ta nhiều lợi lạc từ lòng Đại Từ Bi Vô Lượng của Đấng Giác Ngộ.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

NhãKhanh sẽ gởi số Linh Chú Mà Bạn muốn thỉnh vào chiều nay.

Mong Bạn sớm nhận được !

Nhận được tin này Bạn hồi âm cho Nhã Khanh hay để lại số đt trong hộp thư cho NK tí nhé. NK muốn hỏi thăm Con của Bạn.

Thân mến Posted Image.

CHÀO CHỊ. EM RẤT CÁM ƠN VÌ CHỊ ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN EM BÉ CỦA EM, EM TÊN HIỀN. SĐT 0983.138.835

HÀNG NGÀY VỢ CHỒNG EM LÚC NÀO CŨNG NIỆM TRÌ CHÚ ĐẠI BI, NIỆM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN CHO BÉ VƯỢT QUA ĐƯỢC CĂN BỆNH MÀ BÉ ĐANG CHỊU ĐÓ LÀ NÃO CHẤT TRẮNG. EM CŨNG ĐI CHÙA, VÀ ĐƯỢC SƯ CÔ GIẢI THÍCH KIẾP TRƯỚC BÉ LÀM GIỜ BÉ PHẢI GÁNH CHỊU, LÀM BA LÀM MẸ CHỈ CÓ THỂ GIÚP ĐỠ BÉ VỀ TIỀN, VỀ SỨC, VÀ NIỆM PHẬT CHO BÉ CÓ THỂ GIẢM BỚT NGHIỆP CHƯỚNG MÀ BÉ ĐANG GÁNH.

VÀ TÌNH CHỜ EM VÀO CHUYÊN MỤC NÀY, EM ĐỌC ĐƯỢC THẦN CHÚ GIẢI THOÁT EM RẤT MỪNG, VÌ EM CÓ THÊM 1 HI VỌNG MÀ MÌNH ĐỂ CÓ THỂ GIÚP BÉ NỮA. NẾU BÉ CÓ THỂ SỐNG KHỎE MẠNH ĐẾN LỚN HOẶC NẾU BÉ RA ĐI THOÁT KHỎI KIẾP NẠN NÀY ĐỂ CÓ THỂ ĐẦU THAI VÀO MỘT CUỘC SỐNG KHÁC TỐT ĐẸP HƠN, YÊN VUI HƠN KHÔNG PHẢI CHỊU ĐAU ĐỚN NHƯ BÂY GIỜ CŨNG TÙY VÀO THÀNH TÂM THÀNH Ý CỦA BA MẸ ĐỐI VỚI PHẬT THÔI, VÌ BÉ CÒN RẤT NHỎ MỚI 6 THÁNG KO THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ HƠN.

MỘT LẦN NỮA EM CÁM ƠN CHỊ VÌ ĐÃ GỬI LINH CHÚ CHO BÉ. THÂN.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1351475359[/url]' post='195134']

CHÀO CHỊ. EM RẤT CÁM ƠN VÌ CHỊ ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN EM BÉ CỦA EM, EM TÊN HIỀN. SĐT 0983.138.835

HÀNG NGÀY VỢ CHỒNG EM LÚC NÀO CŨNG NIỆM TRÌ CHÚ ĐẠI BI, NIỆM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN CHO BÉ VƯỢT QUA ĐƯỢC CĂN BỆNH MÀ BÉ ĐANG CHỊU ĐÓ LÀ NÃO CHẤT TRẮNG. EM CŨNG ĐI CHÙA, VÀ ĐƯỢC SƯ CÔ GIẢI THÍCH KIẾP TRƯỚC BÉ LÀM GIỜ BÉ PHẢI GÁNH CHỊU, LÀM BA LÀM MẸ CHỈ CÓ THỂ GIÚP ĐỠ BÉ VỀ TIỀN, VỀ SỨC, VÀ NIỆM PHẬT CHO BÉ CÓ THỂ GIẢM BỚT NGHIỆP CHƯỚNG MÀ BÉ ĐANG GÁNH.

VÀ TÌNH CHỜ EM VÀO CHUYÊN MỤC NÀY, EM ĐỌC ĐƯỢC THẦN CHÚ GIẢI THOÁT EM RẤT MỪNG, VÌ EM CÓ THÊM 1 HI VỌNG MÀ MÌNH ĐỂ CÓ THỂ GIÚP BÉ NỮA. NẾU BÉ CÓ THỂ SỐNG KHỎE MẠNH ĐẾN LỚN HOẶC NẾU BÉ RA ĐI THOÁT KHỎI KIẾP NẠN NÀY ĐỂ CÓ THỂ ĐẦU THAI VÀO MỘT CUỘC SỐNG KHÁC TỐT ĐẸP HƠN, YÊN VUI HƠN KHÔNG PHẢI CHỊU ĐAU ĐỚN NHƯ BÂY GIỜ CŨNG TÙY VÀO THÀNH TÂM THÀNH Ý CỦA BA MẸ ĐỐI VỚI PHẬT THÔI, VÌ BÉ CÒN RẤT NHỎ MỚI 6 THÁNG KO THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ HƠN.

MỘT LẦN NỮA EM CÁM ƠN CHỊ VÌ ĐÃ GỬI LINH CHÚ CHO BÉ. THÂN.

Nhã Khanh đã nhận được và lưu lại số điện thoại của Bạn, sẽ trao đổi với Bạn qua đt sau nhé!

Thân mến!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con cảm ơn cô wild và thành viên nhã khanh đã ko quản xa xôi gửi đến tấm thần chú này cho con. Ngày hôm nay con đã nhận đc và sẽ cố gắng gửi tận tay đến những người thân, người bạn xung quanh mình.

Kính chúc cô và nhã khanh luôn mạnh khỏe :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1351484926[/url]' post='195162']

Con cảm ơn cô wild và thành viên nhã khanh đã ko quản xa xôi gửi đến tấm thần chú này cho con. Ngày hôm nay con đã nhận đc và sẽ cố gắng gửi tận tay đến những người thân, người bạn xung quanh mình.

Kính chúc cô và nhã khanh luôn mạnh khỏe :)

Cám ơn Bạn về lời chúc cũng như việc đã nhớ hồi âm lại.

Cũng nhanh đến Bạn nhỉ, NK cũng mong thư nhanh đến tay bạn, chứ xa quá đôi khi sợ mình viết thiếu từ nào đó sẽ lạc mất thư Posted Image

Cũng chúc lại Bạn thật nhiều sức khỏe, công việc tốt trên đất nước Hoa Anh Đào!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender

Cháu là Nguyễn Thị Hương Giang, cháu xin đăng ký thỉnh nhận 10 bản thần chú cho cháu và gia đình.Cô gửi giúp cho cháu theo địa chỉ :Nguyễn Thị Hương Giang Phòng 612, số 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội .Cháu có chút lòng thành muốn gửi vào Quỹ từ thiện của trung tâm.Cô có thể cho cháu xin số Tài khoản và tên tài khoản của trung tâm được không a? Cháu cảm ơn cô và chúc cô luôn mạnh khỏe

Share this post


Link to post
Share on other sites

1351506709[/url]' post='195213']

Thưa cô Wildlavender

Cháu là Nguyễn Thị Hương Giang, cháu xin đăng ký thỉnh nhận 10 bản thần chú cho cháu và gia đình.Cô gửi giúp cho cháu theo địa chỉ :Nguyễn Thị Hương Giang Phòng 612, số 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội .Cháu có chút lòng thành muốn gửi vào Quỹ từ thiện của trung tâm.Cô có thể cho cháu xin số Tài khoản và tên tài khoản của trung tâm được không a? Cháu cảm ơn cô và chúc cô luôn mạnh khỏe

Đã gởi đến Bạn 12 Bản Linh Chú.

Mong Bạn sớm nhận được .

Thân mến !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender, Cháu là Nguyễn bá khanh ở Địa chỉ: Xóm ngói - Đội 8 - Xã tân lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội.

Từ nhỏ cháu hay bị ốm đau sau này thì bị khuyết tật vận động giờ vận động chân tay đều yếu cả. Cháu xin được đăng ký thỉnh nhận thần chú được không ạ.?

Chúc cô luôn mạnh khỏe và bình an.

Cháu cảm ơn cô ạ.

Cố ơi,bố cháu chuẩn bị 49 ngày rồi,không biết cô đã chuyển cho nhà cháu chưa ạ cô..để cho kịp trước 49 ngày mà cô..Nếu được cô cho gia đình cháu 5 cái cô nhé..Cảm ơn cô nhiều ạ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cố ơi,bố cháu chuẩn bị 49 ngày rồi,không biết cô đã chuyển cho nhà cháu chưa ạ cô..để cho kịp trước 49 ngày mà cô..Nếu được cô cho gia đình cháu 5 cái cô nhé..Cảm ơn cô nhiều ạ..

Cô biết chắc là Nha khanh đã gởi đến bạn! chỉ còn tùy thuộc vào bưu điện chuyển và phát! nếu bạn nói rõ hơn có lẽ NK sẽ chuyển phát nhanh đến bạn rồi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô biết chắc là Nha khanh đã gởi đến bạn! chỉ còn tùy thuộc vào bưu điện chuyển và phát! nếu bạn nói rõ hơn có lẽ NK sẽ chuyển phát nhanh đến bạn rồi!

Dạ,vậy chắc bưu điện chuyển chậm thôi ạ,cháu đợi thêm ít bữa có gì sẽ PM lại cô nha.Cảm ơn cô nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1351562266[/url]' post='195259']

Cố ơi,bố cháu chuẩn bị 49 ngày rồi,không biết cô đã chuyển cho nhà cháu chưa ạ cô..để cho kịp trước 49 ngày mà cô..Nếu được cô cho gia đình cháu 5 cái cô nhé..Cảm ơn cô nhiều ạ..

Nhã Khanh đã gởi đến Bạn 10 Bản Linh Chú rồiPosted Image.

Để giúp Bạn hoàn thành ý nguyện với Bố, sáng Mai Nhã Khanh sẽ chuyển tiếp 2 tấm Linh Chú, nhanh thì 1 ngày sau đến, chậm thì 2 ngày.

Như mình đã nói lần trước: 1 tấm dán nơi cao nhất của ngôi mộ, tấm còn lại Bạn hỏi ý Cô có thể dán ở Bàn thờ Bố của Bạn có được ko nhé!

Thân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1351570019[/url]' post='195280']

Cô biết chắc là Nha khanh đã gởi đến bạn! chỉ còn tùy thuộc vào bưu điện chuyển và phát! nếu bạn nói rõ hơn có lẽ NK sẽ chuyển phát nhanh đến bạn rồi!

Thưa Cô Wild cùng các thành viên quan tâm và Thỉnh nhận Linh Chú.

Cho đến ngày hôm nay và trở về trước, ( tính từ khi NK xin phép Cô cho NK được gởi Linh Chú đến các bạn Thỉnh nhận )

Nhã Khanh đã gởi đầy đủ đến các thành viên thỉnh nhận cũng như số lượng Linh Chú các Bạn Cần thỉnh.

Nhưng cũng không tránh khỏi trường hợp lạc thư do 1 số trường hợp chỉ có xóm, ngõ , thôn , chứ không có địa chỉ cụ thể.

Nhân đây NK xin gởi vài lời đến các thành viên đã Thỉnh,nhưng chưa nhận được, hay những thành viên sắp tới Thỉnh nhận, các Bạn theo dõi

dùm NK, quá 15 ngày vẫn chưa nhận được, báo lại NK để NK gởi lần 2 nhé !

Cô ơi! Gặp Cô cũng nhiều nhưng ngại chẳng thể nào nói đượcPosted ImageCon xin gởi vào đây vài dòng cảm mến đến Cô. Với việc Ấn Tống Linh Chú Giải Thoát này, thương thương sao ấy, khi hình dung lại Cô vừa tiếp điện Thoại các thành viên thắc mắc, vừa ép Linh Chú, mồ hôi nhễ nhại vẫn dịu dàng từng tiếng trả lời, Vừa Chi Phí vừa Công Sức, rồi nhiều việc với các Thầy, nhiều việc với Phật Sự, con cũng không biết dùng lời gì để nói lên sự tuyệt vời của Cô, không biết chừng nào con mới làm được nửa công việc của Cô Posted Image.

Cũng ở đây, con xin cám ơn Cô trong thời gian qua đã chỉ dạy cho con nhiều thứ, lời nói thật lòng, con cám ơn Cô rất rất nhiều ( tấm gương này con sẽ giữ để soi mình ) Mong Cô luôn được nhiều sức khoẻ, để vui,để khoẻ và để dẫn dắt nhiều thế hệ vào Hạnh Đạo của Đời !Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

1349979930[/url]' post='193070']

Con chào cô

Hôm nay con tình cờ được đọc bài này của cô. Cô cho con đăng ký thỉnh nhận 03 câu thần chú với ah.

Địa chỉ Con là: số nhà 41 ngõ 170 Phố Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà Nội được k ạ ?

Bạn ơi !

Mình vẫn đang chờ Bạn quay lại topic này để thêm thông tin người nhận thư .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhã Khanh đã gởi đến Bạn 10 Bản Linh Chú rồi. Để giúp Bạn hoàn thành ý nguyện với Bố, sáng Mai Nhã Khanh sẽ chuyển tiếp 2 tấm Linh Chú, nhanh thì 1 ngày sau đến, chậm thì 2 ngày. Như mình đã nói lần trước: 1 tấm dán nơi cao nhất của ngôi mộ, tấm còn lại Bạn hỏi ý Cô có thể dán ở Bàn thờ Bố của Bạn có được ko nhé! Thân.

Dạ,cảm ơn cô ạ..

Cô wildlavender ơi,dán hai tấm một ở trên cao nhất của mộ và một dán ở bàn thờ bố cháu như cô nhakhanh bảo có được không ạ cô ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ,cảm ơn cô ạ..

Cô wildlavender ơi,dán hai tấm một ở trên cao nhất của mộ và một dán ở bàn thờ bố cháu như cô nhakhanh bảo có được không ạ cô ?

Bạn yên tâm đặt để ở nơi cao nhất tại mộ chí và bàn thờ cũng trên cao bởi có lòng tôn kính Thần Chú thì lợi lạc không thể nghĩ bàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender

Cháu là Nguyễn Thị Hương Giang, cháu xin đăng ký thỉnh nhận 10 bản thần chú cho cháu và gia đình.Cô gửi giúp cho cháu theo địa chỉ :Nguyễn Thị Hương Giang Phòng 612, số 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội .Cháu có chút lòng thành muốn gửi vào Quỹ từ thiện của trung tâm.Cô có thể cho cháu xin số Tài khoản và tên tài khoản của trung tâm được không a? Cháu cảm ơn cô và chúc cô luôn mạnh khỏe

Ông Phạm Văn Bộ nhò tôi trân trọng gửi lời cám ơn đến cô wildlavender và cô nhakhanh đã đoái thương gửi tặng thần chú này, xuất phát từ bản tin đăng xin ngày 1/8/2012 của tôi. Thư đến dù muộn nhưng thật quý giá.

Nhân đây chúng tôi muốn gửi tặng vào qũy từ thiện của trung tâm lý học phương đông một ít gọi là, để tham gia làm từ thiện. Xin các cô cho địa chỉ và tên người nhận, để tôi được tiện gửi cho đến nơi đến chốn.

Xin chân thành cảm tạ.

Kính thưa hội viên , ACE thành viên diễn đàn và mọi người có quan tâm đến chuyên mục :

Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm

Cho Wild được xin lỗi mọi người vi sự trả lời chậm trễ này, do thời gian qua Wild bận công việc riêng của gia đình, chiếm mất nhiều thời gian, nên không thể đăng nhập diễn đàn được.

Những ngày qua, chuyên mục Thần Chú Giải Thoát Qua Sự NhìnNgắm có nhận được những lời đề nghị từ Chấn nguyên ; huonggiang26; hientdc làđóng góp tiền vào qũy từ thiện của trung tâm ( đặc biệt là gia đình hientdc có đến gặp trực tiếp ) để gửi tiền.

Là người thay mặt cho ban quản trị diễn đàn lyhocdongphuongthực hiện công tác ấn tống và gửi tặng Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm đến mọi người thời gian qua, nhân đây Wild xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị vàcũng xin được trình bày …như sau :

1) Việc Ấn Tống Thần Chú :

- Xuất phát từ công năng của Thần Chú này ( xem lời giới thiệu tại bài đầu tiên của chuyên mục)

- Với những cảm nhận, thực chứng của bản thân cùng những đạo hữu thân quen về hiệu ứng tốt….. sau khi áp dụng Thần Chú.

- Thực hiện lời dạy của các bậc Đại Sư dòng truyền thừa Kim Cang; Đại sư Garchen Ringpoche về việc phát triển thần chú.

Wildlavender đã phát nguyện thực hiện việc ấn tống và trao tặng Thần Chú này đến tất cả mọi người trên tinh thần

phát triển, không vụ lợi, hầu mong chuyển tải lợi lạc của Phật pháp đến mọi chúng sinh.

Sau một năm rưỡi thực hiện,chuyên mục và chương trình này đã nhận được nhiều sự ủng. hộ. Wildlavender thành thật tri ân sự quan tâm và chỉ dẫn của qúy Thầy Cô cùng các bạn đạo và thành viên diễn đàn gần xa,

Chân thành cám ơn sự hỗ trợ của cô Tâm ( Viettel) cùng Nha khanh trong việc chuyển gửi thư tín. Và đặc biệt là sự ủng hộ và giúp đỡ của Giám đốc trung tâm, ban quản trị diễn đàn trong việc chuyển tải thông tin;

( Mọi công đức có được qua việc thực hành này, Wildlavender xin thànhtâm hồi hướng lên Ngôi Tam Bảo ngày càng hưng thịnh, hồi hướng đến tất cả mọi người, mọi nhà luôn bình an và hạnh phúc ; đến pháp giới chúng sanh Giai cộng thành Phật- đạo.)

Wildlavender xin mượn lời của THẦY tại bức thư gửi thành viên Chấn Nguyên ở trên Nhưng vì hạnh lành lợi lạc cho mình và tha nhân, chúng tôi cũng sẽ không dừng công việc phát hành này”

Để khẳng định là chương trình Ấn Tống Thần Chú sẽ tiếp tục phát triển theo đúng những tôn chỉ đã nêu trên.

2) Việc đóng góp qũy từ thiện :

Với những bày tỏ tại mục (1) nói trên , Wild một lần nữa khẳng định chương trình ấn tống - tặng thần chú với chương trình từ thiện là hoàn toàn khác nhau.

Nghĩa là với chương trình ấn tống - tặng thần chú : không kể bạn là thành viên cũ hay mới, không kể số lượng bài bạn tham gia chỉ 1 bài hay hàng ngàn bài ; không kể bạn có hay không tham gia các hội nhóm nhỏ trên diễn đàn hay là học viên lớpđào tạo thuộc trung tâm….. miễn là bạn có khởi tâm tin tưởng vào những linh ứng của Phật Pháp và với Thần Chú này bạn mong muốn được cung thỉnh, thọ nhận năng lượng an lành từ ơn trên theo truyền thống phật giáo Kim Cang Thừa ( Mật TôngTây Tạng ) cho bạn và những người thân.

Chúng tôi luôn luôn và sẵn sàng gửi tặng các bạn.

Tuy nhiên thời gian qua, chương trình từ thiện của trung tâm và diễn đàn lyhocdongphuong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của một số thành viên diễn đàn, trong đó có nhiều thành viên từng là những người thnhận thần chú giải thoát đã phát tâm bố thí, từ thiện.

Xin được tường minh : việc này là tự nguyện của các bạn, chương trình Thần Chú không mong cầu, không đề xuất các bạn phải thực hiện việc gửi tiền từ thiện này đến với chúng tôi.

Nếu sẵn có tâm Bồ Đề hoặc do cảm ứng từ những năng lượng bình an từ ơn trên mà cácbạn phát tâm Từ Bi, Từ thiện thì các bạn có thể thực hiện tùy duyên cho bất cứ nơi nào, trường hợp nào mà các bạn gặp phải. Trong trường hợp , nếu đặt nơi chúng tôi sự tin tưởng và muốn đồng hành với chúng tôi thì bạn có thể tham gia vào bất cứ chương trình từ thiện nào mà chúng ta hữu duyên gặp gỡ ở nhiều vườn hoa nhân ái khác.

Chúng tôi đã và luôn luôn tâm niệm, cố gắng sử dụng nguồn kinh phí đóng góp từ các bạn vào các chương trình từ thiện một cách hiệu quả, ý nghĩa và tường minh chính danh.

Thời gian gần đây, do hoạt động của trung tâm có điều chỉnh, cải tổ. Bộ phận Qũy Từ Thiện và các chương trình từ thiện hiện đang dừng nghỉ, chưa hoạt động lại. Bản thân Wildlavender vì điều kiện sức khỏe và công việc nên đã đề xuất Ban quản trị diễn đàn xin thôi đảm trách công việc từ thiện này, vì vậy xin phép các thành viên là : Sẽ không tiếp nhận mọi khoản đóng góp của các bạn.

Có vài bạn hỏi về các chương trình từ thiện của Wild thực hiện gần đây….. xin thưa đó là các chương trình riêng của bản thân Wild cùng các bạn đạo thân hữu và gia đình, không phải chương trình của trung tâm nên chúng tôi không thể thông tin cho các bạn trên diễn đàn như trước đây được, rất mong các bạn hết sức thông cảm.

Qua đây Wild rất chân thành cám ơn Chấn nguyên ; huonggiang26 cùng các bạn gần xa ….. đặc biệt là gia đình hientdc đã không quản xa xôi đến gặp trực tiếp để chuyển trao tiền từ thiện, nhưng mong các bạn hết sức thông cảm cho Wildlavender không thể tiếp nhận tịnh tài của các bạn vì lý do nêu trên.

Một lần nữa chân thành cám ơn sự tin tưởng của các bạn dành cho Wild, nay có lời thực tâm xin lỗi.

Kính chúc các bạn cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bồ đề tâm kiên cố …………..

Chào tinh tấn!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender,

Sáng nay cháu đã nhận được 12 bản linh chú Cô gửi.Từ đáy lòng mình cháu xin chân thành cảm ơn Cô và chúc Cô cùng các Anh, Chị trong Diễn đàn luôn luôn mạnh khỏe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Na mô A Di Đà Phật.

Xin trân trọng có lời kính chào toàn thể Thầy Cô và các qúi vị

Nhất tâm xám hối.

Đệ tử Chấnnguyên tâm còn mờ trí còn đoản, lực học đạo còn non yếu nhưng tâm cứ vọng cầu cao xa.. Không biết có phải do mạo phép cất lời hỏi thầy hỏi bạn gần xa chỉ giáo chắc là không văn phạm khiến để các Thầy Tăng ; các Huynh Trưởng đã phải bận tâm nhọc chí, có lời .

Nếu có gì không phải xin mọi người cho kẻ hậu học thô lậu này nhận lỗi về mình và thành tâm xám hối.

Nhưng vậy mà lại được đọc những lời chỉ dậy của Thầy Cô Wild….; thầy Giang ; thầy Công minh, kẻ hậu học Chấnnguyên cũng ngẫm ra được một vài tí. Vậy nên xẽ luôn mong ngóng được tiếp tục học hỏi từ các bậc thầy.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng cúi chào toàn thể quý vị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác Chấn Nguyên

Đầu tiên cho phép Công Minh xin được đính chính những lời khiêm tốn của bác Chấn Nguyên : Thầy của chị Wild là một vị Thầy, thành viên giang2 như bác nhận xét có thể là một vị tu sĩ theo tông Nguyên Thủy. Còn Công Minh chỉ là Phật tử sơ cơ, hạng hạ ngu, còn phải học hỏi nhiều nên không dám nhận chữ thầy, e rằng tổn phước.

Mà bác Chấn Nguyên có vẻ khiêm tốn quá, Công Minh có cảm giác hình như là bác cũng là một “cao thủ” – Mong bác mạnh dạn trao đổi hơn.

Chấn Nguyên phải chăng cảm ứng từ Trấn Nguyên Đại Tiên trong Tây Du hay là tư tưởng Chấn hưng Nguyên thủy như thành viên giang2 đây ạ ?

Chào bác.

À mà, nhân nhắc đến Tây Du.Công Minh xin hỏi bác Chấn Nguyên : Bởi Nguyên Lý( nguyên nhân và lý do ) nào mà Pháp Sư Huyền Trang lại phát nguyện và đã công phu đi Tây Trúc lễ Phật và thỉnh chân kinh đem về Đông Độ.

Chân thành cám ơn bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đức Phật đã nói: 'Học thuyết của Như Lai chỉ có một vị. Đó là vị giải thoát".

Sự cao siêu được coi là của phái này, phái kia chẳng qua chí là chấp của các vị tăng sĩ mà thôi.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm qua cháu đã nhận được 3 tờ chú rồi nha.cảm ơn các cô nhiều à..

Bạn dùng chữ ký để dẫn đến đường link khác mang tính Quảng cáo là vi phạm qui định của diễn đàn. Bạn nên thay và tránh bị Quản Trị Diễn Đàn đưa vào danh sách xử lý!

Share this post


Link to post
Share on other sites

con chào cô, cô cho con xin 10 tấm Linh chú được không ạ ?

Xin cô gửi giùm con qua địa chỉ : Đặng Thị Ly, Công ty Cổ phần công nghệ TBM

Địa chỉ : 24/10/31 , phố Tôn Thất Tùng , Đống Đa, Hà Nội

Share this post


Link to post
Share on other sites

1353298678[/url]' post='197245']

con chào cô, cô cho con xin 10 tấm Linh chú được không ạ ?

Xin cô gửi giùm con qua địa chỉ : Đặng Thị Ly, Công ty Cổ phần công nghệ TBM

Địa chỉ : 24/10/31 , phố Tôn Thất Tùng , Đống Đa, Hà Nội

Nhã Khanh sẽ gởi đến Bạn đầy đủ số Linh Chú mà Bạn muốn thỉnh, theo địa chỉ trên .

Thân mến!Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi Nhakhanh,

Thiên Hỏa xin 10 linh chú được không? Nếu được, mong Nhakhanh gửi ở nhà sư phụ Thiên Sứ, TH có việc sẽ qua lấy luôn.

Xin cám ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1353686833[/url]' post='197726']

Gửi Nhakhanh,

Thiên Hỏa xin 10 linh chú được không? Nếu được, mong Nhakhanh gửi ở nhà sư phụ Thiên Sứ, TH có việc sẽ qua lấy luôn.

Xin cám ơn.

Ở Trung Tâm có đấy Thiên Hoả ơi Posted Image.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay