Thiên Sứ

Phong Thủy Lạc Việt Trên VTC

11 bài viết trong chủ đề này

LINH TRANG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

http-~~-//www.youtube.com/watch?v=0tsNLxO35Os

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

LINH TRANG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

http-~~-//www.youtube.com/watch?v=OvWDtPHV9oc

Chúc mừng chú Thiên Sứ !

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

LINH TRANG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

http-~~-//www.youtube.com/watch?v=iMcEyNVdiE0

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

HOÀNG TRIỀU HẢI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

http-~~-//www.youtube.com/watch?v=UEukLZ2c6TU

http-~~-//www.youtube.com/watch?v=TNBRsE_leSc

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

SƯ PHỤ THIÊN SỨ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ ỨNG DỤNG THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH

Chúc mừng Sư phụ Thiên Sứ.

Mong rằng Phong Thủy Lạc Việt ngày một phát triển hơn nữa.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sư phụ Thiên Sứ trả lời vừa tự tin vừa khiêm tốn, anh Linh Trang anh Hoàng Triệu Hải cũng rất cừ, hoan hô ^^

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH

Những phát biểu này thì không trên VTV.

http-~~-//www.youtube.com/watch?v=0wxdcU2unok&feature=player_embedded

http-~~-//www.youtube.com/watch?v=HHgsIDNxzNI&feature=player_embedded

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

http-~~-//www.youtube.com/watch?v=FJbEZY6Nmxg&feature=player_embedded


http-~~-//www.youtube.com/watch?v=FafPZbVczmM&feature=player_embeddedBài nói chuyện này của tôi trong buổi offline các lớp Phong thủy Lạc Việt, đã có trong một topic khác. Vì liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành trong topic này, nên tôi mạn phép đưa vào đây để tham khảo.
5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh LinhTrang trả lời phỏng vấn mục Phong Thủy phòng làm việc

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites