VULONG

Giải Đáp Các Thắc Mắc Về Nội Dung Khóa Học Tứ Trụ Sơ Cấp Và Trung Cấp

290 bài viết trong chủ đề này

Thưa thầy , bây giờ thầy đã kiểm tra được điều này chưa ah ?(ví dụ em copy ở dưới)

Ðinh ở trụ tháng bị khắc có điểm vượng nhỏ hơn Ðinh tàng trong Mùi thì phải lấy Ðinh tàng này hay không ? (điều này dễ kiểm tra. Tôi sẽ trả lời sau).

Kính chào thầy Vulong

Em xin cám ơn thầy đã khen ngợi, cũng là nhờ thầy đã trả lời và giảng giải nhiệt tình. Đọc lý thuyết em không hiểu mấy để mà áp dụng nên em nghĩ chịu khó làm ví dụ của thầy để xem sự khác biệt do mình tính để tìm ra nguyên nhân, lại được thầy chỉ bảo nên em đã hiểu ra rất nhiều. Còn trường hợp ngoại lệ mà thầy nêu ở trên em sẽ chú ý.

Và Em xin phép được tiếp tục phân tích và chọn dụng thần cho tứ trụ của bạn em như sau:

Nữ Sinh 2h ngày 27/10/ẤT Mão.

Ất 3 Đinh 4,1 Kỷ 4,1 Tân 7

Mão 3 Hợi 10 Mão 3 Mùi 4,1

Hợi Mão Mùi tam hợp hoá Mộc có Ất trụ năm dẫn hoá thành công.

Kỷ Lộc kình dương tại Tị Ngọ. Tứ trụ không có Tị Ngọ.

1.Ất trụ năm có 3đv bị Tân khắc cách 2 ngôi giảm 1/10đv, vào vùng tâm giảm 2/5đv, còn: 3.9/10.3/5=1,62đv.

2.Mão trụ năm có 3đv vào vùng tâm giảm 1/2đv (Vì mão trong tổ hợp tam hợp nên Tân không cùng trụ thì không khắc được Mão), còn: 3.1/2=1,5đv.

3.Hợi trụ tháng đã hoá Mộc có 10đv, vào vùng tâm giảm 2/5đv, còn: 10.3/5=6đv.

4.Mùi trụ giờ đã hoá Mộc có 4,1đv bị Tân cùng trụ khắc trực tiếp giảm 1/2đv, vào vùng tâm giảm 2/5đv, còn: 4,1.1/2.3/5=1,23đv.

5.Đinh trụ tháng có 4,1đv đợưc Hợi cùng trụ đã hoá Mộc có Mão bên cạnh sinh cho 1/3đv, còn: 4,1+10.1/3.3/5=4,1+2=6,1đv.

Ở đây không lấy điểm vượng trong vùng tâm của Hợi (đã hóa Mộc) sinh cho Ðinh mà phải lấy chính điểm vượng của Hợi tại vị trí Hợi sinh cho Ðinh là 10.1/3 đv = 3,33đv. Do vậy Ðinh có 4,1 + 3,33đv = 7,43đv.

6.Kỷ trụ ngày có 4,1đv bị Mão cùng trụ khắc trực tiếp giảm 1/2đv, còn: 4,1.1/2=2,05đv.

7.Tân trụ giờ có 7đv bị Đinh trụ tháng khắc cách 1 ngôi giảm 1/5đv, còn: 7.4/5=5,6đv.

8.Mão trụ ngày có 3đv.

Mộc: 1,62+1,5+6+1,23+3=13,35đv; Hoả: 6,1đv; Thổ: 2,05đv; Kim: 5,6đv;

Thuỷ: 0đv vì Hợi đã hoá thành Mộc rồi, Mão Mùi không tàng Thuỷ.

Tài Quan Ấn NC Thực

Thuỷ Mộc Hoả Thổ Kim

# 13,35 6,1 2,05 5,6

Hành Thủy phải ký hiệu là #9 vì Nhâm tàng trong Hợi có 9đv (ở trạng thái Lâm quan tại lệnh tháng).

Ta thấy Thân Thổ là 2,05đv nhỏ hơn Thực Tài Quan rất nhiều, do đó thân rất nhược.

Trong tứ trụ Kị thần số 1 là Quan Sát có 13,35đv nên dụng thần đầu tiên phải là Kiêu Ấn, sau đến Tỷ kiếp, cuối cùng là Thực thương..

Nếu trong Tứ Trụ không có Kiêu Ấn và Tỷ Kiếp thì chính xác dụng thần thứ 3 phải là Thực Thương như Anh2001 đã luận bởi vì nó có lợi hơn Tài và Quan Sát là còn chút có ích khi khắc chế Quan Sát là kỵ thần số 1 trong Tứ Trụ này.

Ta thấy Kiêu ấn có 6,1đv chọn làm dụng thần là hợp lý.

Trong tứ trụ Kiêu Đinh có tàng trong chi Mùi trụ giờ, vừa lộ tại can Tháng. Ta chọn Đinh lộ tại trụ tháng làm dụng thần số 1 vì đv vùng tâm của Đinh là 6,1 lớn hơn rất nhiều Đinh tàng trong trụ tháng khi vào cùng tâm. Dụng thần số 2 là Đinh tàng trong Mùi, dụng thần thứ 3 là Kỉ trụ ngày, dụng thần thứ tư là Kỉ tàng trong Mùi, thứ 5 là Mùi, sau cùng lần lượt là Bính, Ngọ, Tị, Thìn, Tuất, Sửu,.... không có trong tứ trụ nhưng nếu gặp đều tốt.

Mong thầy rà soát lại chỉ giúp em chỗ chưa đúng.

Nói về logic thì đúng là trong trường hợp này Ðinh lộ ở trụ tháng có 7,43đv là lớn hơn Ðinh tàng trong Mùi trụ giờ chỉ có 4,1đv. Nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa chứng minh (chính xác là chưa kiểm tra) nếu Ðinh ở trụ tháng bị khắc có điểm vượng nhỏ hơn Ðinh tàng trong Mùi thì phải lấy Ðinh tàng này hay không ? (điều này dễ kiểm tra. Tôi sẽ trả lời sau).

Hiện tại nếu Ðinh là dụng thần chính thì tôi vẫn ưu tiên can lộ trước và thứ tự từ can trụ tháng tới trụ giờ (chú ý can ngày là mình rồi nên không thể lấy Thân thể mình làm dụng thần cho mình được) sau đó mới lấy đến can tàng bản khí cũng ưu tiên lần lượt như can lộ, chỉ khác là kể cả chi trụ ngày. Tiếp theo là can tàng phụ không bị can bản khí khắc hay phải sinh cho can bản khí (tức được can bản khí sinh cho là tốt nhất).

Nói chung theo phương pháp của tôi khi nói đến xác định dụng thần thì chỉ nói đến can lộ hay tàng còn chi chỉ nói về nó có thuộc hành dụng thần hay hành của các hành đại diện cho các thần mà thôi (như chi Tị hay Ngọ ở ví dụ này là hành của dụng thần còn nếu nó không phải là hành dụng thần thì nó thuộc hành của thần Kiêu Ấn...).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa thầy em mới học môn này nên có rất nhiều thắc mắc mong thầy chỉ bảo ah.

em xin tiếp tục hỏi ah

-khi ta chon can bả khí của chi làm dụng thần mà chi này đã hóa cục khác với hành dụng thần thì có thể chon can bản khí của chi đó làm dụng thần nưa không ah?

Trường hợp chỉ hợp không hóa thì có thể chọn làm dụng thần không ah ?

- Can bị hợp mà không hóa có thể chọn lam dụng thần không ah ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em xin được hỏi tiếp ah.

-Khí của các hóa cục có thể sinh khắc với các can trong tứ trụ không ah?

Khí của các hóa cục không thể sinh khắc với can trong Tứ Trụ nhưng các can trong Tứ Trụ có thể khắc các hóa cục.

-Thìn xung tuất,sửu xung mùi sẽ kích động thổ, thổ khí này có thể sinh khắc các can trong tứ trụ không ah?

Không có khả năng.

-Các thiên can có thể sinh khắc được các can tàng phụ trong địa chi không ah?

Không có khả năng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa thầy , bây giờ thầy đã kiểm tra được điều này chưa ah ?(ví dụ em copy ở dưới)

Ðinh ở trụ tháng bị khắc có điểm vượng nhỏ hơn Ðinh tàng trong Mùi thì phải lấy Ðinh tàng này hay không ? (điều này dễ kiểm tra. Tôi sẽ trả lời sau).

Kính chào thầy Vulong

Em xin cám ơn thầy đã khen ngợi, cũng là nhờ thầy đã trả lời và giảng giải nhiệt tình. Đọc lý thuyết em không hiểu mấy để mà áp dụng nên em nghĩ chịu khó làm ví dụ của thầy để xem sự khác biệt do mình tính để tìm ra nguyên nhân, lại được thầy chỉ bảo nên em đã hiểu ra rất nhiều. Còn trường hợp ngoại lệ mà thầy nêu ở trên em sẽ chú ý.

Và Em xin phép được tiếp tục phân tích và chọn dụng thần cho tứ trụ của bạn em như sau:

Nữ Sinh 2h ngày 27/10/ẤT Mão.

Ất 3 Đinh 4,1 Kỷ 4,1 Tân 7

Mão 3 Hợi 10 Mão 3 Mùi 4,1

Hợi Mão Mùi tam hợp hoá Mộc có Ất trụ năm dẫn hoá thành công.

Kỷ Lộc kình dương tại Tị Ngọ. Tứ trụ không có Tị Ngọ.

Tử Bình luôn luôn phải lấy dương lịch để xác định Tứ Trụ.

1.Ất trụ năm có 3đv bị Tân khắc cách 2 ngôi giảm 1/10đv, vào vùng tâm giảm 2/5đv, còn: 3.9/10.3/5=1,62đv.

2.Mão trụ năm có 3đv vào vùng tâm giảm 1/2đv (Vì mão trong tổ hợp tam hợp nên Tân không cùng trụ thì không khắc được Mão), còn: 3.1/2=1,5đv.

3.Hợi trụ tháng đã hoá Mộc có 10đv, vào vùng tâm giảm 2/5đv, còn: 10.3/5=6đv.

4.Mùi trụ giờ đã hoá Mộc có 4,1đv bị Tân cùng trụ khắc trực tiếp giảm 1/2đv, vào vùng tâm giảm 2/5đv, còn: 4,1.1/2.3/5=1,23đv.

5.Đinh trụ tháng có 4,1đv đợưc Hợi cùng trụ đã hoá Mộc có Mão bên cạnh sinh cho 1/3đv, còn: 4,1+10.1/3.3/5=4,1+2=6,1đv.

Ở đây không lấy điểm vượng trong vùng tâm của Hợi (đã hóa Mộc) sinh cho Ðinh mà phải lấy chính điểm vượng của Hợi tại vị trí Hợi sinh cho Ðinh là 10.1/3 đv = 3,33đv. Do vậy Ðinh có 4,1 + 3,33đv = 7,43đv.

6.Kỷ trụ ngày có 4,1đv bị Mão cùng trụ khắc trực tiếp giảm 1/2đv, còn: 4,1.1/2=2,05đv.

7.Tân trụ giờ có 7đv bị Đinh trụ tháng khắc cách 1 ngôi giảm 1/5đv, còn: 7.4/5=5,6đv.

8.Mão trụ ngày có 3đv.

Mộc: 1,62+1,5+6+1,23+3=13,35đv; Hoả: 6,1đv; Thổ: 2,05đv; Kim: 5,6đv;

Thuỷ: 0đv vì Hợi đã hoá thành Mộc rồi, Mão Mùi không tàng Thuỷ.

Tài Quan Ấn NC Thực

Thuỷ Mộc Hoả Thổ Kim

# 13,35 6,1 2,05 5,6

Hành Thủy phải ký hiệu là #9 vì Nhâm tàng trong Hợi có 9đv (ở trạng thái Lâm quan tại lệnh tháng).

Ta thấy Thân Thổ là 2,05đv nhỏ hơn Thực Tài Quan rất nhiều, do đó thân rất nhược.

Trong tứ trụ Kị thần số 1 là Quan Sát có 13,35đv nên dụng thần đầu tiên phải là Kiêu Ấn, sau đến Tỷ kiếp, cuối cùng là Thực thương..

Nếu trong Tứ Trụ không có Kiêu Ấn và Tỷ Kiếp thì chính xác dụng thần thứ 3 phải là Thực Thương như Anh2001 đã luận bởi vì nó có lợi hơn Tài và Quan Sát là còn chút có ích khi khắc chế Quan Sát là kỵ thần số 1 trong Tứ Trụ này.

Ta thấy Kiêu ấn có 6,1đv chọn làm dụng thần là hợp lý.

Trong tứ trụ Kiêu Đinh có tàng trong chi Mùi trụ giờ, vừa lộ tại can Tháng. Ta chọn Đinh lộ tại trụ tháng làm dụng thần số 1 vì đv vùng tâm của Đinh là 6,1 lớn hơn rất nhiều Đinh tàng trong trụ tháng khi vào cùng tâm. Dụng thần số 2 là Đinh tàng trong Mùi, dụng thần thứ 3 là Kỉ trụ ngày, dụng thần thứ tư là Kỉ tàng trong Mùi, thứ 5 là Mùi, sau cùng lần lượt là Bính, Ngọ, Tị, Thìn, Tuất, Sửu,.... không có trong tứ trụ nhưng nếu gặp đều tốt.

Mong thầy rà soát lại chỉ giúp em chỗ chưa đúng.

Nói về logic thì đúng là trong trường hợp này Ðinh lộ ở trụ tháng có 7,43đv là lớn hơn Ðinh tàng trong Mùi trụ giờ chỉ có 4,1đv. Nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa chứng minh (chính xác là chưa kiểm tra) nếu Ðinh ở trụ tháng bị khắc có điểm vượng nhỏ hơn Ðinh tàng trong Mùi thì phải lấy Ðinh tàng này hay không ? (điều này dễ kiểm tra. Tôi sẽ trả lời sau).

Hiện tại nếu Ðinh là dụng thần chính thì tôi vẫn ưu tiên can lộ trước và thứ tự từ can trụ tháng tới trụ giờ (chú ý can ngày là mình rồi nên không thể lấy Thân thể mình làm dụng thần cho mình được) sau đó mới lấy đến can tàng bản khí cũng ưu tiên lần lượt như can lộ, chỉ khác là kể cả chi trụ ngày. Tiếp theo là can tàng phụ không bị can bản khí khắc hay phải sinh cho can bản khí (tức được can bản khí sinh cho là tốt nhất).

Nói chung theo phương pháp của tôi khi nói đến xác định dụng thần thì chỉ nói đến can lộ hay tàng còn chi chỉ nói về nó có thuộc hành dụng thần hay hành của các hành đại diện cho các thần mà thôi (như chi Tị hay Ngọ ở ví dụ này là hành của dụng thần còn nếu nó không phải là hành dụng thần thì nó thuộc hành của thần Kiêu Ấn...).

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa thầy em mới học môn này nên có rất nhiều thắc mắc mong thầy chỉ bảo ah.

em xin tiếp tục hỏi ah

-khi ta chon can bản khí của chi làm dụng thần mà chi này đã hóa cục khác với hành dụng thần thì có thể chọn can bản khí của chi đó làm dụng thần nữa không ah?

Nó hóa sang hành khác mất rồi, còn đâu nữa để chọn làm dụng thần.

Trường hợp chỉ hợp không hóa thì có thể chọn làm dụng thần không ah?

Vẫn được.

- Can bị hợp mà không hóa có thể chọn làm dụng thần không ah?

Vẫn được.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa thầy, em xin được hỏi tiếp ạ.

-Khi can (chi) cùng trụ sinh cho nhau,nếu 2 can(chi) kề bên đều sinh hoặc cùng hành với can(chi) đó thì nó có thể sinh cho can(chi) cùng trụ được nhiều hơn không ạ?

Ứng dụng trong 3 trường hợp :

+can(chi) kề bên đều sinh hoặc cùng hành với can(chi) đó thì vẫn tính như bình thường là sinh 1/2 hoặc 1/3 đv cho can (chi) cùng trụ ?

+can(chi) kề bên 1 sinh cho nó và 1 cùng hành với nó thì lấy sinh 1/2đv hay là như thế nào ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

em chào thầy VULONG,

e xin được đưa tứ trụ của em lên để thực hành tính xem là thân vượng hay nhượng, thầy xem em tính toán đã chính xác chưa, nếu chưa chính xác thầy giúp em tính lại phần nào chưa đúng để em rút kinh nghiệm. Cám ơn thầy.

KỶ 6 QUÝ 4.8 Giap 4.1 BÍNH 3

Mùi 6 Dậu Ngọ 6 Dần 4.1

1. Kỷ bị Giap khắc cách 1 ngôi, bị Dần khắc cách 3 ngôi , vào vung tâm giảm 2/5 nên Kỷ = 6*4/5*19/20*3/5 = 2.73đv

2. Mùi bị Giap khắc cách 2 ngôi, bị Dần khắc cách 2 ngôi và vào vung tâm bị giảm 1/2đv nên Mùi = 6*9/10*9/10*1/2 = 2.43đv

3. Dậu bị Ngọ khắc gần, bị Bính khắc cách 2 ngôi nên Dậu = 9*2/3*9/10*3/5= 3.24đv.

4. Qúy bị Kỷ khắc gần, Mùi khắc cách 1 ngôi nên Qúy = 4.8*2/3*4/5= 2.56đv.

5. Ngọ vẫn =6đv (vì Qúy không khắc được Ngọ vì Qúy bị Kỷ khắc gần)

6. Giap lộc ở Dần nên thêm được 4.05đv suy ra Giap =4.1đv+4.05đv= 8.15đv (Giap không bi Dậu khắc cách 1 ngôi vì Dậu bị Ngọ khắc gần nên không thể khắc Giap được và Bính khắc cách 2 ngôi)

7. Dần không bị Dậu trụ tháng khắc cách 1 ngôi (vì Dậu bị Ngọ khắc gần và Bính khắc cách 2 ngôi) và vào vùng tâm mất 2/5đv nên Dân = 4.1*3/5= 2.46đv

8. Bính không bị Qúy khắc ( vì Qúy bị Kỷ khắc gần nên không khắc được can chi khác) nên Bính = 3đv.

Tổng cộng các hành khi đã vào vùng tâm như sau:

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

3.24 10.6 2.56 9 5.16

Quan Thân Ân Thực Tài

KẾT LUẬN TỨ TRỤ LÀ THÂN VƯỢNG.

Cho e hỏi thêm vài câu hỏi sau:

1.Ngọ và Dần hợp hóa Hỏa thì Ngọ có khắc được Dậu và Dần hóa Hỏa có khắc tiếp được Dậu không ?

2. Giap có sinh được Ngọ không và Dần có sinh được Bính không ạ?

Xin thầy xem cho e tính toán như trên đúng chưa ạ, và nếu e chưa biet tính thì thầy tính lại chính xác hộ e vì đây là tứ trụ của em để e biết e là thân gì và dụng thần là gị ạ? Cám ơn thầy nhiều ạ

Edited by vueglo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa thầy, em xin được hỏi tiếp ạ.

-Khi can (chi) cùng trụ sinh cho nhau,nếu 2 can(chi) kề bên đều sinh hoặc cùng hành với can (chi) đó thì nó có thể sinh cho can (chi) cùng trụ được nhiều hơn không ạ?

Không nhiều hơn (tức vẫn là 1/2 và 1/3).

Ứng dụng trong 3 trường hợp :

+can(chi) kề bên đều sinh hoặc cùng hành với can(chi) đó thì vẫn tính như bình thường là sinh 1/2 hoặc 1/3 đv cho can (chi) cùng trụ ?

+can(chi) kề bên 1 sinh cho nó và 1 cùng hành với nó thì lấy sinh 1/2đv hay là như thế nào ạ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

em chào thầy VULONG,

e xin được đưa tứ trụ của em lên để thực hành tính xem là thân vượng hay nhượng, thầy xem em tính toán đã chính xác chưa, nếu chưa chính xác thầy giúp em tính lại phần nào chưa đúng để em rút kinh nghiệm. Cám ơn thầy.

KỶ 6 QUÝ 4.8 Giap 4.1 BÍNH 3

Mùi 6 Dậu Ngọ 6 Dần 4.1

1. Kỷ bị Giap khắc cách 1 ngôi, bị Dần khắc cách 3 ngôi , vào vung tâm giảm 2/5 nên Kỷ = 6*4/5*19/20*3/5 = 2.73đv

2. Mùi bị Giap khắc cách 2 ngôi, bị Dần khắc cách 2 ngôi và vào vung tâm bị giảm 1/2đv nên Mùi = 6*9/10*9/10*1/2 = 2.43đv

3. Dậu bị Ngọ khắc gần, bị Bính khắc cách 2 ngôi nên Dậu = 9*2/3*9/10*3/5= 3.24đv.

4. Qúy bị Kỷ khắc gần, Mùi khắc cách 1 ngôi nên Qúy = 4.8*2/3*4/5= 2.56đv.

5. Ngọ vẫn =6đv (vì Qúy không khắc được Ngọ vì Qúy bị Kỷ khắc gần)

6. Giap lộc ở Dần nên thêm được 4.05đv suy ra Giap =4.1đv+4.05đv= 8.15đv (Giap không bi Dậu khắc cách 1 ngôi vì Dậu bị Ngọ khắc gần nên không thể khắc Giap được và Bính khắc cách 2 ngôi)

7. Dần không bị Dậu trụ tháng khắc cách 1 ngôi (vì Dậu bị Ngọ khắc gần và Bính khắc cách 2 ngôi) và vào vùng tâm mất 2/5đv nên Dân = 4.1*3/5= 2.46đv

8. Bính không bị Qúy khắc ( vì Qúy bị Kỷ khắc gần nên không khắc được can chi khác) nên Bính = 3đv.

Tổng cộng các hành khi đã vào vùng tâm như sau:

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

3.24 10.6 2.56 9 5.16

Quan Thân Ân Thực Tài

KẾT LUẬN TỨ TRỤ LÀ THÂN VƯỢNG.

Cho e hỏi thêm vài câu hỏi sau:

1.Ngọ và Dần hợp hóa Hỏa thì Ngọ có khắc được Dậu và Dần hóa Hỏa có khắc tiếp được Dậu không ?

Tứ Trụ trên có bán hợp của Dần với Ngọ hóa được Hỏa. Dần và Ngọ đã hóa thì chúng chỉ có thể khắc được các can cùng trụ với chúng.

2. Giáp có sinh được Ngọ không và Dần có sinh được Bính không ạ?

Giáp vẫn sinh được Ngọ như bình thường (vì Hỏa cùng hành với Ngọ) còn Dần đã hóa Hỏa rồi thì làm sao sinh được cho Bính (tức làm sao Hỏa lại sinh được cho Hỏa).

Xin thầy xem cho e tính toán như trên đúng chưa ạ, và nếu e chưa biet tính thì thầy tính lại chính xác hộ e vì đây là tứ trụ của em để e biết e là thân gì và dụng thần là gị ạ? Cám ơn thầy nhiều ạ

Hãy tính lại từ đầu.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chịu.chả hiểu còn bao nhêu trang nữa,,hoặc mình đang đọc đến trang bao nhiêu của topic này rồi.ngoài 2 chữ tiếng anh..<<Prev. Và. Next>>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi thầy Vulong,

Con là thành viên mới của diễn đàn có được may mắn rất lớn là được đọc các bài giảng của thầy về tứ trụ.Nhưng con chưa đủ duyên với lý số thâm sâu và huyền diệu của khoa tử bình nên vẫn chưa hiểu gì nhiều về bài giảng của thầy.Cho nên con mạo muội xin hỏi thầy có cách nào để cho người ngu muội như con tìm học về tứ trụ theo phương pháp đơn giản và dễ hiểu nhất không thầy? Hay con có thể tìm đọc trước những kiến thức cơ bản nào trước khi bước vào học tứ trụ, xin thầy chỉ dạy cho con. Nếu thầy thấy con có chút duyên với thầy, xin hãy chỉ dạy cho con đôi lời về tứ trụ của con:

Nữ

Năm Bính Thìn, tháng Bính Thân, ngày Canh Tý, giờ Giáp Thân.

Con thấy mình đang ở đại vận có nhiều rối ren trong tâm, linh cảm sắp gặp biến cố lớn, mới phát bệnh kinh niên ở gan tuy không thuộc dạng nguy cấp nhưng cũng đáng lo ngại.

Con xin lỗi đã làm phiền thầy vì những chuyện riêng tư của con. Con hi vọng được thầy chỉ dạy thêm. Con xin cảm ơn và chúc thầy nhiều sức khoẻ,luôn bình an trong cuộc sống.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Kính chào thầy Vulong

Em mới học Tử Bình theo cuốn sách của TVH và Em tìm được lớp học của thầy bên trang lyhocdongphuong hơn một tháng qua. Rất cảm thầy đã mở lớp học này, em hết sức tâm đắc với cách tiếp cận môn Tử Bình mang tính khoa học và ứng dụng cao của thầy qua cách xác định thân nhược, vượng và tìm dụng thần. Sau một tháng theo lớp học của Thầy, em xin được Thầy chỉ dẫn với tứ trụ sau :

Tứ trụ Nam sinh ngày 30/4/1974(dl) lúc 1h10'

Giáp(5,1).....Mậu(8)......Tân(3)......Kỷ(5,1)

Dần(5,1)......Thìn(8)......Sửu(5,1)....Sửu(5,1)

Ta thấy

Trong tứ trụ không có các tổ hợp. Mậu và Thìn trụ tháng bị khắc gần bởi Giáp và Dần trụ năm, vì vậy ta phải khoanh tròn Mậu, Thìn.

1 – Giáp trụ năm có 5,1đv bị giảm 1/5 đv bởi Tân trụ ngày khắc cách 1 ngôi và 2/5đv khi nó vào vùng tâm, vì vậy nó chỉ còn 5,1*4/5*3/5đv = 2,45đv.

2 – Mậu trụ tháng có 8đv, nó bị giảm 1/3 đv bởi Giáp trụ năm khắc gần, vì vậy nó còn 8*2/3đv=5,33đv.

3 - Tân trụ giờ có 3đv nhận được 1/3dv của Sửu cùng trụ sinh cho nó và nhận được 1/12đv bởi Kỷ trụ giờ sinh cho, vì vậy nó được ( 3+5,1*1/3+5,1*1/12)đv = 5,13đv.

4 – Kỷ trụ giờ có 5,1đv bị giảm 1/10 đv bởi Giáp trụ năm khắc cách 2 ngôi, bị giảm 1/20đv bởi Dần trụ năm khắc cách 3 ngôi, nó còn : 5,1*9/10*19/20=4,36đv.

5 – Sửu trụ giờ có 5,1đv bị giảm 1/20 đv bởi Giáp trụ năm khắc cách 3 ngôi, bị giảm 1/10đv bởi Dần trụ năm khắc cách 2 ngôi và 2/5đv khi nó vào vùng tâm nó còn : 5,1*9/10*19/20*3/5=2,62đv.

6 – Sửu trụ ngày có 5,1đv bị giảm 1/10 đv bởi Giáp trụ năm khắc cách 2 ngôi, bị giảm 1/5đv bởi Dần trụ năm khắc cách 1 ngôi, nó còn : 5,1*9/10*4/5=3,67đv

7 – Thìn trụ tháng có 8đv bị giảm 1/3 do Dần trụ năm khắc gần, bị giảm 1/5 đv bởi Giáp trụ năm khắc cách 1 ngôi và 1/2đv khi nó vào vùng tâm nó còn : 8*4/5*2/3*3/5=2,56đv.

8 – Dần trụ năm có 5,1đv bị giảm 1/10 đv bởi Tân trụ giờ khắc cách 2 ngôi và 1/2đv khi nó vào vùng tâm nó còn:

8*9/10*1/2=2,30đv

Nếu ta cộng tất cả các điểm vượng trong vùng tâm của các can chi có cùng hành thì:

Điểm vượng trong trong vùng tâm của các hành như sau :

Mộc.......Hỏa......Thổ......Kim.......Thủy

4,75.........#......18,54......5,13...........#

ð* Thân nhược, can ngày không được lệnh nhưng điểm vượng vùng tâm của Thân(Can ngày) lớn hơn điểm vượng trong vùng tâm của Tài tinh và Quan sát.

ð* Áp dụng 194/(47a;98) – Nếu Thân nhược nhưng điểm vượng vùng tâm của kiêu ấn lớn hơn điểm vượng vùng tâm của thực thương và tài tinh và can ngày được lệnh (nếu can ngày không được lệnh thì điểm vượng vùng tâm của Thân không nhỏ hơn điểm vượng trong vùng tâm của tài tinh và quan sát) thì kiêu ấn sinh được 50%đv của nó cho Thân.).

 

Điểm hạn và điểm vượng vùng tâm của các hành

-1..........-0,5...........0,5.........1.......-0,5

Mộc.......Hỏa......Thổ......Kim.......Thủy

4,75.........#8......18,54......14,4........#4,3

Kết luận: Thân vượng mà Kiêu ấn nhiều, vì vậy dụng thần đầu tiên là Tài tinh Mộc và dụng thần chính của nó là Giáp ở trụ năm

Kính mong Thầy chỉ giúp!

Trân trọng cảm ơn Thầy!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính gửi Thầy VuLong

Em xin bổ sung thêm mục kết luận:

"Mộc là dụng thần thì có -1đh. Kim khắc dụng thần Mộc nên nó có 1đh. Kiêu ấn Thổ(Thân) sinh cho Kim nên nó là kỵ thần và nó có 0,5đh. Hoả và Thuỷ là hỷ thần có -0,5đh"

Mong Thầy VuLong chỉ dạy

Cảm ơn Thầy. Chúc Thầy mạnh khoẻ!

Edited by phantien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không thấy Thầy VULONG?

Chắc Thầy bỏ diễn đàn này rồi!!!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay