Mục Đồng

Thông Điệp Cho Tương Lai

79 bài viết trong chủ đề này

 • .Judged over a period of time to be of the highest quality and outstanding of its kind
 • 3.(of a garment or design) Of a simple elegant style not greatly subject to changes in fashion
 • 4.Remarkably and instructively typical
 • 5.clas·sic
 • 6.A work of art of recognized and established value
 • 7.A garment of a simple, elegant, and long-lasting style
 • 8.A thing that is memorable and a very good example of its kind
 • 9.A school subject that involves the study of ancient Greek and Latin literature, philosophy, and history
 • 10.The works of ancient Greek and Latin writers and philosophers
 • 11.A scholar of ancient Greek and Latin
 • 12.A major sports tournament or competition, as in golf or tennis

Thưa bác more »

Kinh bác Hải thiên hà,

các ý số 3 --12 là nghĩa của danh từ classic ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kinh bác Hải thiên hà,

các ý số 3 --12 là nghĩa của danh từ classic ạ

Ủa? Làng Xưa có lầm không nhỉ?

Ý số 3 là dành cho may mặc và thiết kế.

Ý số 12 là dành cho vòng đấu thể thao mà.

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

VL cũng đang thấy nếu đúng như định nghĩa "Natural Law" của Wiki thì từ Lý học dùng Natural Law là chuẩn hơn cả so với tất cả các cụm từ mà các anh chị đã dịch. Vì vậy VL cũng bỏ phiếu cho "Lý học" dùng "Natural law".

Tuy vậy không biết anh TheTrung đã xem các nguồn khác chưa như Bách khoa toàn thư của ĐH Standford,

http://plato.stanford.edu/entries/natural-law-ethics/#KeyFeaNatLawThe hay Bách khoa triết học Internet http://www.iep.utm.edu/natlaw/ thì Natural Law nghĩa về đạo đức và những hành vi liên quan tới con người nhiều hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites